Aktuality

Aktuality

8

duben

Pro Bohemia

Ve dnech 8. - 10. dubna 2016 proběhla na Janáčkově konzervatoři v Ostravě soutěž Pro Bohemia. Naši školu úspěšně reprezentoval Denis Szalbot ze třídy Mgr. Pustowkové a p. uč. Lukešové, který soutěžil jak ve hře na klavír, tak i ve zpěvu. Jako klavírista se v mezinárodní konkurenci umístil na krásném 3. místě a v pěvecké kategorii získal čestné uznání. Blahopřejeme!

5

duben

Krajské kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů

V krajském kole soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů se houslové duo ve složení Radka Cieslarová a Matěj Latka ze třídy p. uč. Kostkové umístilo na 3. místě. Gratulujeme.

4

duben

Klavírní přehlídka

V pondělí 4. dubna se ve Frýdku-Místku konala Okresní klavírní přehlídka. Naši školu úspěšně reprezentovalo 15 mladých klavíristů, z nichž těchto 7 postoupilo do krajského kola: Anna Bohm, Jan Miškej, Dorota Walková, Julia Krzoková (všichni ze třídy p. uč. Trávníčkové), Krystyna Waniová (ze třídy MgA. Zátopka), Denis Szalbot (ze třídy Mgr: Pustowkové) a Sabina Wrzecionková (ze třídy p. uč. Bartulcové). Blahopřejeme!

31

březen

Slavnostní koncert ke dni učitelů

Jako každý rok, i letos učitelé ZUŠ Třinec oslavili svůj svátek koncertem ve foyer KD Trisia. Koncert zahájilo kvarteto zobcových fléten ve složení Martina Krhutová, Lenka Bobčíková, Karolína Wilková a Markéta Kapustová za cembalového doprovodu Vandy Žurkové. Myersovu Cavatinu zahrály houslistky Daniela Rusnoková a Jana Adamíková. Zazněl i sólový klavír v podání Liliany Tomeczkové. Kristýna Libosková přednesla Mouquetovu Panovou flétnu a Jana Przywarová Romanci Antonína Dvořáka. Následoval Koncert pro trubku arménského skladatele Arutjunjana v podání Tomáše Kalety a Milhaudův Scaramouche, který na saxofon zahrál Lukáš Kolek. O klavírní doprovody se postarali Michal Zátopek, Daniela Worková a Martina Farana. Závěr koncertu patřil MINGO Quartetu Pavla Pilcha společně se smyčcovým triem a Zbigniewem Kaletou. Koncert, který měl u posluchačů velký ohlas slovem provázel ředitel Jiří Zabystrzan.

30

březen

Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na elektronické klávesové nástroje

Umístění Jméno ZUŠ Vyučující Kategorie 0. 1. - postup Szkandera Vojtěch Třinec Lenka Kaletová         Kategorie II. 2. místo Filip Bohm Třinec Lenka Kaletová                 Kategorie IV. 1. - postup Šimon Kantor Třinec Pavla Olšarová                         https://www.youtube.com/watch?v=gHKpwQwt-Ic&feature=youtu.be Gratulujeme Vojtěchu Szkanderovi a Šimonu Kantorovi k postupu do ústředního kola!

22

březen

Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon

V krajském kole celostátní soutěže ZUŠ ve hře na akordeon se Lukáš Waclawek ze třídy p. uč. Dagmar Jurzycové umístil na 2. místě. Gratulujeme!

17

březen

Krajské kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů

  Kategorie II. d Umístění Jméno ZUŠ Vyučující 1. místo - s postupem Zuzana Czyžová Třinec Alena Kostková do ústředního kola Filip Rucki   Elena Pustowková   Denis Szalbot             Kategorie III. b 2. místo Viola Ferfecká Třinec Alena Kostková   Adéla Walachová       Magdalena Heczková             1. místo Michal Šlaur Třinec Alena Kostková   Emílie Cichá       Lukáš Kraus       Tereza Tyrlíková    
Gratulujeme triu ve složení Zuzana Czyžová, Filip Rucki a Denis Szalbot k postupu do ústředního kola!

3

březen

Salon Zrzavý

Dne 3. března 2016 proběhla vernisáž 7. ročníku trienále Salon Zrzavý organizovaný pro výtvarné obory ZUŠ Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Výstava nabízí ukázky nejlepších prací výtvarných oborů. Vystaveny jsou práce těchto žáků naší školy: Barbora Sikorová (Z cyklu „Okouzlení A. Wolflim“), Julie Pavlasová, Anežka Veselá (Z cyklu „Okouzlení A. Wolflim“), Kateřina Bilková (Z cyklu „Směrem k…“), Nela Klimková (Z cyklu „Směrem k…“) – ze třídy Mgr. Beáty Martinkové. Aneta Piwková, Zuzana Szkanderová, Kateřina Kupková, Magdalena Bubová, Ivana Kluzová, Anna Bubíková, Daniela Kaszturová, Zuzana Bouchalová, Veronika Loimi, Adéla Stančiaková, Amálie Karchová, Pavlína Kotasová, Adéla Kawuloková, Linda Papíková a Tereza Poláčková – vše z cyklu „Mravenci“ pod vedením Mgr. Markéty Hlavničkové. Výstavu můžete shlédnout do 4. 4. 2016 v ZUŠ Opava, Solná 8.

24

únor

Okresní kolo soutěže ZUŠ v komorní hře

V únoru letošního roku proběhly okresní kola soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nebo smyčcových nástrojů. Naši školu reprezentovaly čtyři komorní soubory ze třídy p. uč. Aleny Kostkové a všechny se umístily na 1. místě s postupem do krajského kola. Blahopřejeme!   Kategorie II. d 1.-postup Zuzana Czyžová Třinec Alena Kostková   Filip Rucki       Denis Szalbot             Kategorie III. b 1.-postup Viola Ferfecká Třinec Alena Kostková   Adéla Walachová       Magdalena Heczková             1.-postup Michal Šlaur Třinec Alena Kostková   Emílie Cichá       Lukáš Kraus       Tereza Tyrlíková       Smyčcová dua - kategorie IV. 1.-postup Radka Cieslarová Třinec Alena Kostková   Matěj Latka      

17

únor

Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon

V okresním kole celostátní soutěže ZUŠ ve hře na akordeon se ve II. kategorii umístil žák naší školy Lukáš Waclawek (ze třídy p. uč. D. Jurzycové) na 1. místě a postupuje do krajského kola. Blahopřejeme!

13

únor

Pozvánka na ples

ZUŠ Třinec a SRPŠ Vás srdečně zve na PLES, tentokrát v retro stylu! Ples se bude konat v sobotu 13. 2. 2016 v 19.00 v restauraci Čítárna - Czytelnia ve Vendryni. Zajištěna je bohatá tombola, živá hudba k tanci i poslechu, občerstvení nebo vystoupení žáků ZUŠ. Předprodej vstupenek na sekretariátu ZUŠ.

12

únor

Gradus ad Parnassum

Fakulta umění Ostravské univerzity byla dějištěm prvního ročníku hudebního festivalu Gradus ad Parnassum, který se zaměřuje na instruktivní klavírní literaturu. Letošní ročník byl věnován současnému hudebímu skladateli Luboši Slukovi. V pedagogicko-interpretačním semináři pod vedením prof. Ivana Klánského se představil žák naší školy Denis Szalbot ze třídy Mgr. Eleny Pustowkové, který na závěr festivalu vystoupil i na slavnostním koncertě v Českém rozhlasu Ostrava.

12

únor

Valentýnský festival

V pátek 12. 2. 2016 proběhl již 3. ročník Valentýnského festivalu, který pořádá Muzeum Beskyd Frýdek-Místek. V nádherném koncertním sálu frýdeckého zámku se představili žáci pěti základních uměleckých škol našeho okresu. Za ZUŠ Třinec vystoupila Julia Krzoková, která zahrála jak na klavír, tak na violoncello. Také zazpíval Denis Szalbot a na závěr zahrálo trio ve složení Zuzana Czyžová, Filip Rucki (zobcové flétny) a Denis Szalbot (klavír).

19

leden

Den otevřených dveří tanečního oboru

Dne 19. ledna 2016 proběhne na pobočce Koperníkova DEN OTEVŘEÝCH DVEŘÍ tanečního oboru. 14.15 - 15.00 h. - Přípravná taneční výchova 15.50 - 16.35 h. - 1.ročník Srdečně zveme!

15

prosinec

Vánoční koncert

Každý rok pořádá Základní umělecká škola v Třinci tradiční Vánoční koncert. Ne jinak tomu bylo i třetí adventní úterý, kdy se prostorami evangelického kostela linuly tóny vánočních písní a koled, ale také skladby starých i současných autorů. Koncert má již tradičně velmi vysokou úroveň a i letos posluchači zaplnili kostel do posledního místa. V programu účinkovali sólisté Denis Szalbot, Václav Humpolec, Tereza Valariková nebo Julia Krzoková, flétnové soubory, akordeonové duo, houslové trio, ale také žáci literárně-dramatického a tanečního oboru. Závěr koncertu pak patřil komornímu orchestru ZUŠ Třinec a sboru žáků hudebních nauk, kteří zazpívali směs vánočních koled v úpravě MgA. D. Žurkové.  Sestřih koncertu můžete shlédnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=KjWmUgyGCgA

11

prosinec

Koncert pro seniory

V předvánočním období, dne 11.12. 2015 navštívili žáci pobočky v Bystřici se svými pedagogy Domov pro seniory, kde potěšili svým hudebním uměním místní klienty. Senioři se mohli zaposlouchat do různých skladeb, a to jak klasických, tak populárních. Nechyběly ani koledy, které si společně s nimi mohli zazpívat. Koncert se velmi líbil. Žáci měli radost, že mohli důchodce potěšit, a senioři to náležitě ocenili nejen potleskem, ale i upřímným slovem a úsměvem.

10

prosinec

Adventní koncert v Bystřici

Dne 10. 12 2015 se v evangelickém kostele v Bystřici uskutečnil Adventní koncert žáků a pedagogů z pobočky v Bystřici. Kostelem se nesly tóny skladeb starých mistrů, ale také vánočních písní a koled, které posluchačům navodily krásnou atmosféru blížících se Vánoc. Téměř tři sta návštěvníků se mohlo zaposlouchat například do zvuků varhan, houslí, klavíru, keyboardu, trubky a zpěvu v podání sólistů nebo různých komorních uskupení. Koncert zorganizoval a uváděl vedoucí pobočky Petr Vondráček. Reportáž z koncertu můžete shlédnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=FSKZrTNUrEo

26

listopad

Klavírní setkání II

Dne 26. listopadu 2015 proběhl již druhý vzpomínkový koncert na paní Janku Ciencialovou, dlouholetou učitelku ZUŠ Třinec. Koncert zahájil Mozartovým Divertimentem F-dur smyčcový kvartet  ve složení Daniela Formanová, Jaroslav Podžorski, Krystyna Bezecny-Przyhoda a Krystian Danel. Ovšem hlavní hvězdou programu byl Marek Kozák, semifinalista prestižní soutěže  F. Chopina ve Varšavě. Jeho procítěné a zároveň technicky dokonalé pojetí Chopinových skladeb nenechalo suché nejedno oko posluchačů. Závěr koncertu patřil absolventu ZUŠ Třinec a "Pianistovi roku 2014" Michalu Šupákovi, který nejdříve s Janou Pavlíčkovou-Lukášovou přednesl Sonátu R. Muczynského a koncert nádherně zakončil dvěma jazzovými skladbami.

18

listopad

Výstava fotografií

Před prázdninami 2015 Fotoklub Steel Třinec organizoval soutěž s názvem "Pojďte s námi fotit život v Třinci mobilem" Žáci ZUŠ výtvarného oboru Mgr. Martinkové se soutěže v hojném počtu zúčastnili. Nyní máte možnost celou výstavu shlédnout v prostorách pobočky ZUŠ Třinec, ul. Koperníková – chodba výtvarného oboru - kde jsou vystaveny nejlepší fotografie soutěže. Výstava je veřejná, těšíme se na vaši návštěvu od 14:00 - 18:00 hod. (pondělí – čtvrtek).  

12

listopad

Zlatá loutna 2015

Milí příznivci populárního a jazzového zpěvu, bohužel jsme nuceni Vám oznámit, že letošní ročník mezinárodní pěvecké soutěže Zlatá loutna 2015 se z finančních důvodů NEUSKUTEČNÍ. Pevně věříme, že nám i nadále zachováte přízeň a že se spolu setkáme na příštím ročníku soutěže!” Dear friends of pop and jazz singing,unfortunately we have to inform you  that the international singing competition Golden Lute 2015 will NOT be realized this year. Hopefully we will meet in the next years of the competition. Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel soutěže/ director of the competition