Aktuality

Aktuality

18

květen

úspěch žáka v mezin. soutěži!

Dne 18. května se žák ZUŠ Třinec Vojtěch Szkandera (pod pedagogickým vedením ředitele školy Mgr. Jiřího Zabystrzana) zúčastnil mezinárodní soutěže ve hře na keyboard "K2" v Kroměříži. Získla skvělé 1. místo a navíc byl oceněn jako absolutní vítěz své kategorie! Gratulujeme!

7

květen

Ústřední kolo soutěže ZUŠ

Od 3. – 6. května 2018 proběhlo v Praze ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje a naši žáci byli velmi úspěšní! Flétnistka Zuzana Czyžová (pedagog: p. uč. A. Kostková, korepetitor: M. Walachová) vybojovala ve své kategorii 1. místo a trumpetista Samuel Kisza (zpedagog: p. uč. T. Kaleta, korepetitor: p. uč. P. Kaletová) získal 2. místo. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci!

2

květen

Slavnostní otevření výstavy "Vincent van ZUŠka"

V netradičních prostorách, a to v suterénu nemocnice Třinec - Sosna, byla dne 20. dubna 2018 slavnostně zahájena výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Třinec. Tyto práce pod pedag. vedením Mgr. B. Martinkové a Mgr. M. Hlavničkové byly inspirovány tvorbou Vincenta van Gogha, případně zahrnovaly absolventská díla žáků p. uč. A. Šenkové. Otevření výstavy, která bude v těchto prostorách umístěna dlouhodobě, se setkalo s velmi příznivou reakcí a početnou návštěvou rodičů a třinecké veřejnosti! Slavnostní zahájení krásně doplnilo také hudební vystoupení flétnového souboru žáků pod vedením Mgr. M. Krhutové. 

26

duben

Koncert talentů

Ve čtvrtek 26. dubna 2018 se již tradičně uskutečnil ve foyer kulturního domu Trisia "Koncert talentů", na kterém vystoupili žáci, kteří v letošním školním roce uspěli v interpretačních soutěžích. Koncert zahájil soubor zobc. fléten Píšťalička a poté už se představili flétnisté Matouš Taska, Anna Krhutová, Dorota Plachtová, Dorota Kaletová (všichni ze třídy Mgr. M Krhutové), Adéla Walachová a Zuzana Czyžová (ze třídy p. uč. Kostkové). Na trubku zahráli Samuel Kisza a Filip Rucki (vyučující p. uč. T. Kaleta), na saxofon Filip Danyś (vyučující p. uč. Kolek). Kromě dechových nástrojů se představil i klavírista Jakub Stryja (ze třídy Mgr. Pustowkové) nebo zpěvačka Anna Miškejová (p. uč. Lukešová). O příjemné zpestření se postarali hosté ze ZUŠ J. Kresánka v Bratislavě - vynikajicí kytarista Michal Pajtáš a flétnista Niko Čárský. Koncert organizovala a průvodním slovem provázela p. uč. Alena Kostková.

25

duben

Broumovská klávesa

Ve dnech 20. - 21. 4. 2018 proběhl v prostorách historického komplexu Broumovského kláštera  8. ročník mezinárodní klavírní soutěže Broumovská klávesa. Naši školu reprezentoval klavírista Denis Szalbot ze třídy Mgr. Eleny Pustowkové. V těžké konkurenci získal ve své kategorii čtvrtý nejvyšší počet bodů a od hlavní i studentské poroty byl oceněn Čestným uznáním. Blahopřejeme!

19

duben

Absolventský koncert II. stupně

Ve čtvrtek 19. dubna 2018 patřil kulturní dům Trisia v Třinci absolventům II.stupně ZUŠ Třinec, kteří tak nádhernými hudebními výkony završili své studium na naší škole. Před zaplněným sálem své umění předvědli absolventi: houslisté Viktor Peprník (ze třídy p.uč. J. Adamíkové), Matěj Latka a Anna Lasotová (ze třídy p. uč. A. Kostkové), klavíristky Dorota Kiedroń a Krystyna Waniová (ze třídy MgA. M. Zátopka) a flétnistky Michaela Piskořová (pedagog Mgr. M. Krhutová) a Hana Hudziecová (pedagog: Ing. K. Libosková)

11

duben

Slavnostní ocenění pedagogických pracovníků

Každé 4 roky oceňuje vedení města Třinec pracovníky škol a školských zažízení působících na území našeho města. Návrhy na toto ocenění podávají ředitelé škol, školské a pedagogické rady, spolky, ale také zástupci vedení města a měštští zastupitelé. Letos byli mezi oceněnými tito zaměstnanci naší ZUŠ: pedagogové Radmila Lukešová a Alena Kostková, dále Dagmar Tloková (nominována SZUŠ Třinec) a ředitel školy Mgr. Jiří Zabystrzan (nominován místostarostou města Třinec).  Celý slavnostní ceremoniál doplnila krásná vystoupení našich žáků. Zahráli klavíristé Jan Miškej (ze třídy p. uč. D. Trávníčkové) a Krystyna Waniová (ze třídy MgA. M. Zátopka) a flétnistka Zuzana Czyžová (ze třídy p. uč. A. Kostkové s klavírním doprovodem p. uč. M. Walachové). Krásné vystoupení předvedla také smyčcová souborová hra pod vedením p.uč. D. Rusnokové a za doprovodu klavíristky MgA. A. Böhm.) https://www.youtube.com/watch?v=9w9u3erP5ic&feature=youtu.be   

10

duben

Pro Bohemia 2018

Ve dnech 5. - 8. dubna 2018 na Janáčkově konzervatoři v Ostravě proběhla mezinárodní interpretační soutěž Pro Bohemia. Naši školu skvěle reprezentovali dva žáci - klavírista Jakub Stryja (ze třídy Mgr. E. Pustowkové) a saxofonista Filip Danyś (ze třídy p. uč. L. Kolka). Jakub Stryja získal ve své kategorii 3. cenu a také Cenu poroty za vynikající interpretaci skladby I. Hurníka Vánek. Filip Danyś vybojoval Čestné uznání. Srdečně blahopřejeme!

10

duben

Krajské kolo soutěžní přehlídky tanečních oborů

Krajské kolo soutěžní přehlídky tanečních oborů ZUŠ proběhlo 9. - 10. 4 2018 v Novém Jičíně. Žákyně ze třídy p. uč. Nadi Kisialové soutěžily se třemi tanečními choreografiemi: MOTÝLI (2. kategorie) - Bronzové pásmo MODRÝ PŘÍSTAV (4. kategorie) - Stříbrné pásmo SVĚTLO VE TMĚ (4. kategorie) - Bronzové pásmo Blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

9

duben

Koncert učitelů

V úterý 27. 3. 2018 v 18:00 hod. proběhl ve foyer KD Trisia každoročně pořádaný Slavnostní koncert ke dni učitelů. Tento koncert, tradičně pořádaný na konci března, připomíná narození Jana Amose Komenského a je programově složen z vystoupení pedagogů ZUŠ Třinec a dalších pozvaných hostů. Letos tak své umění předvedli pedagogové: klavíristky Veronika Zátopek, Daniela Vondráčková, Pavlína Kaletová a Markéta Walachová, houslisté Jakub Kroczek a Ellen Klodová (s klavírním doprovodem Jiřího Janíka), učitel zpěvu Ariel Zmuda (s klavírním doprovodem Jiřího Zabystrzana) a saxofonista Lukáš Kolek (s doprovodem klavíru v provedení žáka ZUŠ Třinec Denise Szalbota). Závěr koncertu patřil Dechového orchestru Oldřichovice pod vedením Jana Kalety (v rámci orchestru účinkovali pedagogové ZUŠ: Martina Krhutová, Tomáš Kaleta, Marek Kaleta a také celá řada současných a bývalých žáků školy). Koncert před naprosto zaplněným sálem foyer KD Trisia mluveným slovem prováděl ředitel školy Jiří Zabystrzan. 

28

březen

Úspěchy našich žáků v krajském kole soutěží

Blahopřejeme všem žákům ke skvělým výsledkům v krajském kole soutěže základních uměleckých škol. Soutěž dechových nástrojů proběhla 20. - 21. 3. 2018 v ZUŠ J. R. Míši v Orlové, pěvecká soutěž 26. - 27. 3. 2018 v ZUŠ ve Frýdku-Místku.   Hra na zobcovou flétnu: Taska Matouš (II. kategorie) - 1. místo
vyučující p. uč. Mgr. Krhutová, klav. doprovod p. uč. Mgr. Olšarová Krhutová Anna (III. kategorie) -  2. místo
vyučující p. uč. Mgr. Krhutová, klav. doprovod p. uč. Mgr. Olšarová Kaletová Dorota (IV. kategorie) -  2. místo
vyučující p. uč. Mgr. Krhutová, klav. doprovod p. uč. Mgr. Olšarová Plachtová Dorota (IV. kategorie) -  2. místo
vyučující p. uč. Mgr. Krhutová, klav. doprovod p. uč. Mgr. Olšarová Czyžová Zuzana (VI. kategorie) - 1. místo s postupem do ústředního kola
vyučující p. uč. Kostková, klav. doprovod p. uč. Walachová Walachová Adéla (VII. kategorie) - 3. místo
vyučující p. uč. Kostková, klav. doprovod p. uč. Walachová   Hra na saxofon: Danyś Filip (VIII. kategorie) -  2. místo
vyučující p. uč. Kolek , klav. doprovod p. uč. Walachová Klapsia Valentin (IX. kategorie) -  2. místo
vyučující p. uč. J. Kaleta, klav. doprovod p. uč. Žurková   Hra na trubku: Kisza Samuel (IV. kategorie) - 1. místo s postupem do ústředního kola
vyučující p. uč. T. Kaleta, klav. doprovod p. uč. Žurková  Rucki Filip (VI. kategorie) -  3. místo
vyučující p. uč. T. Kaleta, klav. doprovod p. uč. Žurková    Sólový zpěv: Miškejová Anna (V. kategorie) – 2. místo
vyučující p. uč. Lukešová, klav. doprovod p. uč. Žurková Valariková Tereza (VIII. kategorie) -  3. místo
vyučující p. uč. Lukešová, klav. doprovod p. uč. Žurková

14

březen

Soutěžní přehlídka tanečního oboru

Blahopřejeme žákyním tanečního oboru ke skvělým výkonům na okresní soutěžní přehlídce ve Frýdku-Místku!   Motýli (Bialková, Bohm, Bystroňová, Czyžová, Hojdyszová, Krhutová, Rakowská, Sabelová, Talafová, Wollnerová) - Zlaté pásmo s postupem (p. uč. Kisialová) Světlo ve tmě (Bruková, Goralová, Javorková, Kafková, Muchová, Paszová, Samiecová) - Zlaté pásmo s postupem (p. uč. Kisialová) Modrý přístav (Bruková, Goralová, Javorková, Kafková, Muchová, Paszová, Samiecová) - Zlaté pásmo s postupem (p. uč. Kisialová) Páslo dievča pávy (Białoń, Byrtusová, Gajdzicová, Janiczková, Kotasová, Ledwoňová, Němčíková, Pořízková) - Zlaté pásmo (p. uč. Fodorová) Bouře (Balcarová, Dlhopolčíková, Kubiczek, Kunzová, Turoňová) - Stříbrné pásmo (p. uč. Fodorová)

12

březen

Pavel Wlosok (USA) - koncert a masterclass

Dne 12.3. se v koncertním sále ZUŠ Třinec konal koncert a masterclass klavírní improvizace klavíristy, skladatele, aranžéra a pedagoga Western Carolina University School of Music (USA) PAVLA WLOSOKA! Na úvodním koncertě zahrál jak sólově, tak i se spoluhráči: Kamil Glanowski (Polsko) – bas.kytara, Pavel Pilch – bicí. Poté se již věnoval studentům ZUŠ Třinec a dalším, se kterými probíral jazzovou klavírní improvizaci.   

1

březen

Úspěchy našich žáků v okresním kole soutěže - sólový zpěv

Skvělých výsledků dosáhli i naši zpěváci na okresním kole soutěže základních uměleckých škol ve Frýdku-Místku v sólovém zpěvu. Blahopřejeme!   Rucki Matouš (0. kategorie) - 2. místo
vyučující p. uč. MgA. A. Zmuda , klav. doprovod p. uč. Žurková Miškejová Anna (V. kategorie) - 1. místo s postupem
vyučující p. uč. Lukešová, klav. doprovod p. uč. Žurková Valariková Tereza (VIII. kategorie) - 1. místo s postupem
vyučující p. uč. Lukešová, klav. doprovod p. uč. P. Žurková  

28

únor

Úspěchy našich žáků v okresním kole soutěže - zobcové a příčné flétny

Děkujeme všem žákům a jejich pedagogům za vzornou reprezentaci školy v okresním kole soutěže základních uměleckých škol ve Frýdku-Místku!   Hra na příčnou flétnu: Hudziecová Hana (X. kategorie) - 1. místo
vyučující p. uč. Ing. Libosková, klav. doprovod p. uč. V. Zátopek
Hra na zobcovou flétnu: Taska Matouš (II. kategorie) - 1. místo s postupem
vyučující p. uč. Mgr. Krhutová, klav. doprovod p. uč. Mgr. Olšarová Krhutová Anna (III. kategorie) - 1. místo s postupem
vyučující p. uč. Mgr. Krhutová, klav. doprovod p. uč. Mgr. Olšarová Babilonová Barbora (III. kategorie) - 1. místo
vyučující p. uč. Kostková, klav. doprovod p. uč. Walachová Dinhová Marie (III. kategorie) - 2. místo
vyučující p. uč. Kostková, klav. doprovod p. uč. Walachová Kaletová Dorota (IV. kategorie) - 1. místo s postupem
vyučující p. uč. Mgr. Krhutová, klav. doprovod p. uč. Mgr. Olšarová Plachtová Dorota (IV. kategorie) - 1. místo s postupem
vyučující p. uč. Mgr. Krhutová, klav. doprovod p. uč. Mgr. Olšarová Kaleta Vojtěch (IV. kategorie) - 1. místo
vyučující p. uč. Mgr. Krhutová, klav. doprovod p. uč. Mgr. Olšarová Diviš Richard Vít (V. kategorie) - 2. místo
vyučující p. uč. Mgr. Krhutová, klav. doprovod p. uč. Mgr. Olšarová Czyžová Zuzana (VI. kategorie) - 1. místo s postupem
vyučující p. uč. Kostková, klav. doprovod p. uč. Walachová Walachová Adéla (VII. kategorie) - 1. místo s postupem
vyučující p. uč. Kostková, klav. doprovod p. uč. Walachová Kajzarová Bára (VII. kategorie) - 1. místo
vyučující p. uč. Mgr. Krhutová, klav. doprovod p. uč. Mgr. Olšarová Šlaur Michal (IX. kategorie) - 1. místo
vyučující p. uč. Kostková, klav. doprovod p. uč. Walachová Cichá Emilie (IX. kategorie) - 1. místo
vyučující p. uč. Kostková, klav. doprovod p. uč. Walachová Heczková Magdaléna (IX. kategorie) - 1. místo
vyučující p. uč. Kostková, klav. doprovod p. uč. Walachová

27

únor

Úspěchy našich žáků v okresním kole soutěže - žesťové nástroje

Dne 27. února proběhlo ve Frýdku-Místku okresní kolo soutěže základních uměleckých škol ve hře na dechové nástroje. Všem našim žákům blahopřejeme ke skvělým výsledkům! Hra na saxofon: Danyś Filip (VIII. kategorie) - 1. místo s postupem - absolutní vítěz
vyučující p. uč. Kolek , klav. doprovod p. uč. Walachová Klapsia Valentin (IX. kategorie) - 1. místo s postupem
vyučující p. uč. J. Kaleta, klav. doprovod p. uč. Žurková   Hra na trubku: Kisza Samuel (IV. kategorie) - 1. místo s postupem
vyučující p. uč. T. Kaleta, klav. doprovod p. uč. P. Kaletová  Rucki Filip (VI. kategorie) - 1. místo s postupem
vyučující p. uč. T. Kaleta, klav. doprovod p. uč. P. Kaletová 

8

leden

Vánoční koncert

Do posledního místa zaplněný evangelický kostel v Třinci byl místem konání letošního vánočního koncertu ZUŠ Třinec. Diváci se mohli zaposlouchat do tónů vánočních písní a dokonce si i sami zazpívat. Koncert byl velmi rozmanitý, kromě sólistů se představily flétnové soubory, školní orchestr, big band nebo sbory hudebních nauk. Koncert připravil a průvodním slovem provázel ředitel Mgr. Jiří Zabystrzan. 
YouTube - Vánoční koncert ZUŠ Třinec 2017

5

leden

Ples ZUŠ a SRPŠ Třinec

Až do pozdních ranních hodin se bavili návštěvníci plesu ZUŠ a SRPŠ Třinec, který byl tentokrát uspořádán ve stylu "Ledové království". V úvodu plesu vystoupili žáci tanečního oboru pod pedagogickým vedením p. uč. Moniky Fodorové, taneční workshop měla na starost lektorka Ewa Troszok a po celý zbytek večera pak hrála kapela Jiřího Zabystrzana, složená z profesionálních muzikantů (převážně bývalých žáků ZUŠ Třinec) a zpěváků Noemi Bocek, Magdaleny Waniové, Dariny Szymeczkové a Zbyňka Ternera. YouTube - Ples ZUŠ Třinec 2018

20

prosinec

Koncert pro seniory

Ve středu 20. 12. 2017 žáci bystřické pobočky ZUŠ Třinec zahráli na vánočním koncertu v místním domově pro seniory. Klienti domova přišli v hojném počtu a svou kulturní místnost naplnili do posledního místa. Žáci jim zahráli jak klasické skladby, tak jazzové i populární. V neposlední řadě byl koncert zaměřen i na koledy a vánoční písně. Všechna vystoupení se nadmíru povedla a posluchači byli více než spokojeni, protože po skončení koncertu si  koledy nadále pobrukovali.

13

prosinec

Adventní koncert pobočky v Bystřici

Adventní koncert v evangelickém kostele v Bystřici nad Olší se těší velké přízni návštěvníků a i letos tomu nebylo jinak. Naplněný chrám, neopakovatelná atmosféra a vynikající výkony našich žáků, jejich učitelů i dalších hostů se postaraly o nevšední hudební zážitek, jež byl náležitě oceněn mohutným potleskem. Představili se sólisté, menší i větší soubory a v závěru koncert vygradoval skladbami velkého orchestru doplněného o dechovou sekci. Děkujeme za Vaši přízeň, vřelé ohlasy a nadšení a již teď se těšíme na slyšenou během dalších koncertů!