Aktuality

Aktuality

30

listopad

.Prezenční výuka do osob od 7.12.2020

Vážení rodiče,
od pondělí 7.12.2020 bude povolena prezenční výuka v ZUŠ do 10 osob ve třídě či skupině. Nadále jsou povoleny také individuální konzultace.
Podrobnější informace o výuce vám sdělí učitelé jednotlivých předmětů a studijních zaměření. Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy odkaz na web. stránky ministerstva školství:
https://www.msmt.cz/skolstvi-podle-pes-3-od-pondeli-7-12

23

listopad

video s ukázkami distanční výuky

Milí žáci, vážení rodiče,  zveřejňujeme zde videoukázky z aktuální distanční výuky: distanční výuka - listopad 2020 distanční výuka 2020 - pobočka Bystřice

20

listopad

prezenční výuka "1+1" od 25.11.2020

Vážení rodiče, od středy 25. listopadu 2020 je v ZUŠ povolena individuální prezenční výuka (tzn. jeden pedagogický pracovník a jeden žák), jinak probíhá i nadále distanční výuka (s možností individuálních konzultací dle rozhodnutí ředitele školy). Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob. V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tanec, zpěv, hra na dechové nástroje), nemusí žáci nosit roušku. Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny, popřípadě každých 30 min. Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Prosíme tedy rodiče, aby vstupovali do budovy školy jen v nutných případech (půjčování nástrojů, hotovostní platba školného apod.)   O dalších změnách v organizaci výuky vás budeme včas informovat. Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

19

listopad

opatření "PES" pro oblast školství

Vážení rodiče, zveřejňujeme aktuální tabulku ministerstva zdravotnictví („PES“ pro oblast školství), která v pěti stupních zpracovává opatření v rámci epidemického systému. Opatření pro ZUŠ jsou uvedena v řádku „ostatní“. Aktuálně platí nejvyšší stupeň rizika, tedy pátý stupeň. Při zmírnění např. na čtvrtý stupeň bude v ZUŠ povolena prezenční výuka „jeden na jednoho“. Ve třetím stupni už bude moci probíhat prezenční výuka ve skupině do 10 osob atd. O aktuálních změnách v organizaci výuky vás budeme ihned informovat. Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy   aktuální stupeň opatření je k nahlédnutí na těchto webových stránkách ministerstva zdravotnictví: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes odkaz na stažení tabulky (ve formátu pdf) na stránkách ministerstva školství: https://www.msmt.cz/ministr-skolstvi-predstavil-skolskou-cast-pes?highlightWords=PES

4

listopad

Úřední hodiny sekretariátu pro veřejnost

Vážení rodiče,  pokud potřebujete v ZUŠ Třinec něco vyřídit formou osobní návštěvy (hotovostní platba školného, vypůjčení nástrojů apod.), úřední hodiny sekretariátu školy pro veřejnost jsou nyní následující: - pondělí 10:30 -15:00 hodin  - čtvrtek 12,00 - 15,00 hodin. Případně nás kontaktujte telefonicky (558 997 055) nebo e-mailem (info@zustrinec.cz).     

31

říjen

Distanční výuka od 2. listopadu 2020

Vážení rodiče, vládním opatřením se omezuje s účinností ode dne 2. listopadu 2020 do dne 20. listopadu 2020 provoz základních uměleckých škol a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků v základních uměleckých školách. Základní umělecké školy tak povinně pokračují v distanční výuce (výuce na dálku), účast na distanční výuce ze strany zákonných zástupců zůstává dobrovolná. Pedagogové ZUŠ Třinec budou i nadále pracovat na tom, aby i distanční výuka měla pro vaše děti smysl a aby vzdělávání touto formou bylo pro ně přínosné.   Děkuji za pochopení, velmi si vážíme vaší trpělivosti a podpory. Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy     odkaz na webové stránky ministerstva školství s aktuálním vládním opatřením: https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1

14

říjen

Distanční výuka od 14. října 2020

Vážení rodiče,
na základě aktuálního usnesení vlády (v příloze) se od středy 14. října 2020 do neděle 1. listopadu v základních uměleckých školách opět zakazuje osobní přítomnost žáků ve školách. Školy povinně přecházejí na distanční vzdělávání, pro žáky je účast dobrovolná. Nově tedy není umožněná ani individuální výuka v ZUŠ! Podle stejného opatření budou dny 26. a 27. října 2020 vládou ČR vyhlášeny jako dny volna. Zjednodušeně řečeno budou celý tento týden od 26. 10. 2020 podzimní prázdniny (bez distanční výuky).   Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

14

říjen

video s ukázkami distanční výuky

Vážení rodiče, milí žáci,
zveřejňujeme video s ukázkami distanční výuky v minulém pololetí: Pro otevření videa klikněte zde!
Věřte nám, že nás současná situace s uzavřením škol netěší, a doufáme, že se k obvyklé výuce ve škole vrátíme co nejdříve. Na druhou stranu se snažíme ze současné situace vytěžit maximum. Hledáme a učíme se nové způsoby, jak nejlépe komunikovat s žáky na dálku. Učíme se pracovat s novými technologiemi a v nových komunikačních systémech. Nemalou finanční částku jsme investovali do materiálního vybavení k distanční výuce, dokoupili jsme mj. kvalitní HD webkamery, aby nás žáci doma viděli a slyšeli v co možná nejlepší kvalitě.
Distanční výuka možná není nejlepší variantou uměleckého vzdělávání, ale věříme, že i za této nelehké situace se žáci v naší škole mohou naučit hodně nového a přínosného.
Děkujeme vám za spolupráci a za podporu!
Mgr. Jiří Zabystrzan,
ředitel školy

13

říjen

Absolventský on-line koncert ZUŠ Třinec

Milí přátelé, zveřejňujeme video loňských absolventů I. a II. stupně naší školy. Ve školním roce 2019/2020 vzhledem k nepříznivým epidemiologickým podmínkám nemohli žáci absolvovat obvyklým veřejným koncertem před publikem. Žáci proto absolvovali formou prezentace nahrávek, které byly pořízeny v učebnách ZUŠ,
"na dálku" v domácím prostředí atd. Víme, že tato videa nejsou dokonalá, v dostatečné obrazové a zvukové kvalitě a také ne vždy s úplně ideálními interpretačními výkony... Přesto se naši žáci chtěli i v těchto ztížených podmínkách nějak prezentovat. Děkujeme za podporu a věříme, že v budoucnu budou moci naši absolventi vystoupit na obvyklých veřejných koncertech!
Výtvarné práce zveřejněné v tomto videu vytvořili absolventi I. stupně výtvarného oboru pod pedagogickým vedením Mgr. Beaty Martinkové a Mgr. Markéty Hlavničkové. odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=qQBsnXb46jA

9

říjen

Aktuální usnesení vlády ČR

Vážení rodiče,  usnesením vlády České republiky ze dne 8. října se mění následující (z usnesení vybírám body týkající se ZUŠ): - od pondělí 12. října 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole s výjimkou individuální výuky v základní umělecké škole (tj. jeden učitel a jeden žák). Tzn. od tohoto data může probíhat v ZUŠ Třinec v podobě 1 učitel a 1 žák. O podrobnostech takovéto výuky vás bude informovat váš učitel.  - od stejného data se omezuje provoz škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv. Výuka zpěvu (Populární a jazzový zpěv, Sólový zpěv) tak musí nadále probíhat distančně.  - zakazuje s účinností ode dne 26. října 2020 do dne 27. října 2020 osobní přítomnost žáků základních uměleckých škol. Tyto dny jsou stanoveny jako dny volna, tzn. nebude probíhat ani distanční výuka (jedná se o 2 pracovní dny před státním svátkem a podzimními prázdninami).   Děkuji za pochopení.  Mgr. Jiří Zabystrzan

1

říjen

Distanční výuka od 5. října 2020

Vážení rodiče,  na základě mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje je v období 5. - 18. října 2020 omezen provoz základních uměleckých škol. Omezení provozu spočívá v zákazu osobní přítomnosti žáků v základní umělecké škole.  V období 5. - 18. října 2020 proto budeme učit distančně. Podrobnější informace k distanční výuce uveřejníme co nejdříve.  Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

18

září

ROUŠKY I VE VÝUCE!!!

Vážení rodiče,  na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví (viz odkaz níže) platí ode dne 18. září 2020 povinnost pro žáky i pedagogy nosit roušku i ve výuce. Výjimku mají ty vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranných prostředků (zpěv, hra na dechové nástroje apod.) Dále vás opět velmi prosím, abyste neposílali své děti do ZUŠ, pokud jsou nemocní a mají příznaky respiračního onemocnění.  Děkuji za pochopení a za dodržování těchto pravidel.    odkaz na opatření: https://www.msmt.cz/file/53853/ Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

18

září

SEZNAM NOVĚ PŘIJATÝCH ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 (2.KOLO)

Vážení rodiče, ve dnech 8. – 10. září 2020 proběhlo 2. kolo přijímacího řízení do ZUŠ Třinec. O přijetí nebo nepřijetí žáka ke studiu rozhodlo vedení školy na základě výsledků přijímacího řízení (zjištění předpokladů ke vzdělání - úspěšné vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise). Dalším kritériem byla kapacita školy (maximální počet žáků) a zaplněnost jednotlivých studijních zaměření. Velmi nás těší velký zájem o studium na naší škole. Z kapacitních důvodů však nemůžeme všechny uchazeče o studium přijmout. V případě volného místa vás budeme co nejdříve kontaktovat podle údajů na přihlášce. Pokud nemáte z jakéhokoliv důvodu zájem o studium na naší škole, přestože vaše dítě bylo přijato, sdělte nám prosím tuto skutečnost co nejdříve mailem (info@zustrinec.cz). Budou tak moci být přijati další zájemci o studium. V případě jakýchkoliv dalších dotazů nás kontaktujte. Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel ZUŠ Třinec   Seznam žáků (identifikační číslo žáka) přijatých ke studiu na ZUŠ Třinec (šk. rok 2020/2021) ve 2. kole přijímacího řízení: HO: 936, 947, 953, 956, 968, 974, 979, 982, 983 VO: 883, 918, 939, 941, 949, 951, 965, 970, 972, 975, 984 TO: (bez přijatých žáků) LDO: (bez přijatých žáků)    

17

září

vymalování podchodu v Třinci

V rámci Evropského týdne mobility proběhne v Třinci konference pořádaná Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje na téma "čistá a bezpečná doprava".
Náš výtvarný obor se k akci přidal vymalováním podchodu ve Starém Třinci na ul. Žižkova. Vznikla další „třinecká galerie“ ve veřejném prostoru, kde se prezentují žáci ZUŠ. Akce proběhla pod pedagogickým vedením Mgr. Beaty Martinkové a Mgr. Markéty Hlavničkové.  Akce proběhla v rámci projektu EU "Šablony ZUŠ Třinec" a ve spolupráci s městem Třinec.

10

září

ROUŠKY!!!

Vážení rodiče, na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví je od čtvrtku 10. září 2020 vstup do budovy školy možný pouze s rouškou (případně respirátorem, šátkem apod.) Použití roušky nebo jiného ochranného prostředku je povinné ve společných prostorách školy (chodba, šatny, záchody, sborovna atd.) Ve třídách bude možné podle pokynů pedagoga roušku sundat (pokud bude zachován dostatečný odstup mezi osobami).   Dále vás velmi prosím o to, aby zákonní zástupci vstupovali do budovy školy jen v nejnutnějších případech. Děkujeme za dodržování těchto opatření!   odkaz na mimořádné opatření na stránkách ministerstva zdravotnictví: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani.pdf   Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

7

září

2. kolo přijímacího řízení ke studiu na ZUŠ Třinec

Milí zájemci o studium na ZUŠ Třinec, 2. kolo přijímacího řízení ke studiu na ZUŠ Třinec proběhne v tomto týdnu ve dnech 8. a 10. září 2020. K talentové zkoušce se prosím dostavte v termínu, čase a na budovu/pobočku školy podle vašeho výběru v online přihlášce, případně podle pokynů zodpovědného pedagoga.  Prosíme všechny děti a jejich zákonné zástupce, aby se přijímacího řízení osobně zúčastnili pouze tehdy, pokud se v daném termínu budou cítit zdravotně v pořádku, tedy bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění. Pokud se v termínu talentové zkoušky nebudete cítit zdravotně v pořádku, kontaktujte prosím telefonicky níže uvedené pedagogy (nejlépe v dopoledních hodinách). Bude domluven náhradní způsob talentové zkoušky na dálku (online videohovorem přes Skype, WhatsApp, telefonicky apod.) v původním termínu nebo se dohodne náhradní termín zkoušky. Avšak upozorňujeme, že varianta talentové zkoušky na dálku (např. videohovorem) nemusí být ideální, kvalita internetového připojení může průběh zkoušky na dálku negativně ovlivnit, proto preferujeme vaši osobní účast na talentové zkoušce. Prosíme také, aby do budovy školy s dítětem (zájemcem o studium) vstoupil pokud možno pouze 1 zákonný zástupce jako doprovodná osoba. Během talentové zkoušky budou dodržována bezpečnostní hygienická pravidla, po vstupu do budovy jsou všichni zájemci o studium i jejich zákonní zástupci povinni použít dezinfekci rukou. Pro vstup do budovy školy momentálně neplatí povinnost mít roušku.   Za dodržování všech bezpečnostních a hygienických pravidel vám předem děkuji. Na všechny nové zájemce o studium na naší škole se moc těšíme! Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy     Kontakty: (pokud se nemůžete talentové zkoušky zúčastnit osobně ze zdravotních důvodů, volejte na uvedená telefonní čísla, nejlépe v dopoledních hodinách): Hudební obor (hlavní budova, Třinec): ·         Mgr. Jiří Zabystrzan: 605 518 495 Hudební obor (pobočka Bystřice): ·         Petr Vondráček, DiS.: 777 592 588 Taneční obor (pobočka ul. Koperníkova): ·         Monika Fodorová: 705205896 Literárně-dramatický obor (pobočka ul. Koperníkova): ·         BcA. Klára Kvasničková: 773 298 931 Výtvarný obor (pobočka ul. Koperníkova): ·         Mgr. Beata Martinková: 731 648 720    

1

září

půjčování nástrojů - navýšení poplatku

Vážení rodiče,  informuji vás tímto o navýšení poplatku za půjčování hudebních nástrojů. Původní částka 50Kč za měsíc již bohužel dlouhodobě neodpovídá nákladům, které škola každoročně vynaloží za opravy a údržbu těchto nástrojů. Nová částka, platná od 1.9.2020, je 100Kč/měsíc (viz dokument "Školné pro školní rok 2020/2021" v sekci "dokumenty" na těchto webových stránkách).  Děkujeme za pochopení.  Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

31

srpen

Rovrh hodin kolektivní výuky hudebního oboru (Třanovského)

Vážení rodiče,  zveřejňujeme rozvrh hodin kolektivní výuky hudebního oboru (Nauka o hudbě, souborové hry atd.) na hlavní budově ZUŠ Třinec. 

28

srpen

Informace o zahájení nového školního roku (2020/2021)

Vážení rodiče, Výuka v ZUŠ Třinec začne na všech budovách a pobočkách od úterý 1. září 2020. Nejpozději během prvního týdne měsíce září vás budou ohledně domluvy rozvrhu a dalších informací kontaktovat přímo učitelé. Výuka kolektivních předmětů hudebního oboru (nauka o hudbě, souborové hry, orchestr, bigband apod.) bude zahájena od pondělí 7. září, a to jak na hlavní budově (ul. Třanovského), tak na pobočce v Bystřici.  Všechny důležité informace k zahájení studia pro nové žáky vám podají učitelé, ke kterým byli tito noví žáci přiděleni. Budou vás kontaktovat podle údajů, které jste uvedli na přihlášce, a to také nejpozději v prvním týdnu měsíce září.   Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

28

srpen

Školní řád - dodatek č.1

Vážení rodiče, informuji Vás o vydání dodatku č. 1 školního řádu ZUŠ Třinec. Tento dokument podle pokynů ministerstva školství upravuje podmínky provozu a vnitřního režimu ZUŠ Třinec vzhledem k aktuální epidemické situaci. Dokument naleznete na těchto webových stránkách (sekce "Dokumenty"), zároveň jej posíláme na e-mailovou adresu všech zákonných zástupců. Dokument bude také zpřístupněn u vchodových dveří do budov školy. Učitelé poučí své žáky o znění tohoto dokumentu v první možné vyučovací hodině.  Některé části dokumentu se ale mohou měnit podle aktuální situace, a to podle stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví. Např. v současnosti není ve školách povinné nošení roušek, ale v případě II. stupně pohotovosti by již byla zavedena povinnost nošení roušek v prostorách škol (viz obrázek "stupně pohotovosti v ochraně veřejného zdraví").  Aktuální stupeň pohotovosti můžete sledovat na těchto stránkách ministerstva zdravotnictví: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/stupne-pohotovosti   O všech těchto změnách bychom vás informovali e-mailem, na webu školy a na vstupních dveřích budov školy.   V případě dotazů nás prosím kontaktujte. Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy