Aktuality

Aktuality

20

prosinec

Koncert pro seniory

Ve středu 20. 12. 2017 žáci bystřické pobočky ZUŠ Třinec zahráli na vánočním koncertu v místním domově pro seniory. Klienti domova přišli v hojném počtu a svou kulturní místnost naplnili do posledního místa. Žáci jim zahráli jak klasické skladby, tak jazzové i populární. V neposlední řadě byl koncert zaměřen i na koledy a vánoční písně. Všechna vystoupení se nadmíru povedla a posluchači byli více než spokojeni, protože po skončení koncertu si  koledy nadále pobrukovali.

13

prosinec

Adventní koncert pobočky v Bystřici

Adventní koncert v evangelickém kostele v Bystřici nad Olší se těší velké přízni návštěvníků a i letos tomu nebylo jinak. Naplněný chrám, neopakovatelná atmosféra a vynikající výkony našich žáků, jejich učitelů i dalších hostů se postaraly o nevšední hudební zážitek, jež byl náležitě oceněn mohutným potleskem. Představili se sólisté, menší i větší soubory a v závěru koncert vygradoval skladbami velkého orchestru doplněného o dechovou sekci. Děkujeme za Vaši přízeň, vřelé ohlasy a nadšení a již teď se těšíme na slyšenou během dalších koncertů!

8

prosinec

Renata Drössler

Krásným vystoupením se předvedli žáci ZUŠ Třinec, kteří vystoupili jako hosté koncertu zpěvačky Renaty Drössler. Koncert se uskutečnil v pondělí 23. října 2017 v třinecké Trisii od 19hod. Své umění předvedli žáci: Tereza Valarikova, Denis Szalbot a komorní orchestr ZUŠ Třinec pod vedením ředitele školy Mgr. Jiřího Zabystrzana.

6

prosinec

vystoupení žáků PSM Cieszyn (Polsko)

Hudebními výkony na vysoké úrovni se předvedli žáci z umělecké školy PSM Cieszyn (Polsko). Na koncertě zazněly nástroje jako klavír, housle, flétna či klarinet. Těšíme se na další mezinárodní spolupráci a další koncerty!

22

říjen

Úspěch výtvarného oboru

V celostátním kole 13. soutěžní přehlídky výtvarného oboru ZUŠ ČR „OČI DOKOŘÁN 2017“ získal náš výtvarný projekt "Cesty Slunce" STŘÍBRNÉ A BRONZOVÉ PÁSMO, dále nám bylo uděleno jedno ČESTNÉ UZNÁNÍ.
Srdečně zveme na výstavu prací do bývalého augustiniánského kláštera ve Šternberku, která potrvá do 20. 9. 2018! Všem dětem GRATULUJEME

25

září

Klavírní koncert Marie Šumníkové

Do koncertního sálu ZUŠ Třinec se po pěti letech vrátila mladá, talentovaná klavíristka Marie Šumníková, která je v současné době studentkou Pražské konzervatoře. Marie se od malička úspěšně účastní národních i mezinárodních soutěží, letos se chystá např. na "Olga Kern International piano competition" v Novém Mexiku. Koncert v ZUŠ Třinec Marie zahájila sonátou h-moll F. Chopina, následovaly dvě Chopinovy mazurky a závažná sonáta L. Janáčka s názvem "1. X. 1905". Děkujeme Marii za fantastický výkon a krásný hudební zážitek a přejeme mnoho úspěchů v nadcházející soutěži!

5

září

Noví žáci pro školní rok 2017/2018

Vážení rodiče, v současné době již nepřijímáme nové žáky ke studiu na naší škole, a to z důvodu plné kapacity. Děkujeme za pochopení. Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

28

červen

"Kdo se bojí České filharmonie?" aneb vystoupení Denise Szalbota v Rudolfinu

Ve dnech 27. - 28. června 2017 žák naší školy Denis Szalbot, který studuje již 6. rokem hru na klavír ve třídě Mgr. Eleny Pustowkové, vystoupil v jedné z nejvýznamnějších koncertních síni České republiky – v Rudolfinu. Pro účast v cyklu koncertů pod názvem "Kdo se bojí České filharmonie?" Denise vybrala scenáristka a režisérka projektu Alice Nellis. S Českou filharmonii a pod taktovkou dirigenta Ondřeje Vrabce mladý interpret zahrál 3. větu Allegro z klavírního koncertu Es dur W. A. Mozarta. Koncert uváděla Martha Issová, která po vystoupení Denise vedla s ním rozhovor, při němž náš žák předvedl šíří svého klavírního umění. Na žádost publika přednesl různá díla svého klavírního repertoáru i schopnosti improvizace, kterými přenesl posluchače do různých nálad. Za toto vystoupení sklídil velký potlesk jak od publika, tak od dirigenta a členů orchestru.

22

červen

"Hrajeme si za školou"

Jako každým rokem byl park za budovou ZUŠ Třinec na konci školního roku místem pro setkání žáků všech oborů naší školy. Možnost předvést své umění tak dostali hudebníci, tanečníci, výtvarníci i žáci literárně-dramatického oboru. Mimo téměř 4-hodinový program bylo pro návštěvníky připraveno občerstvení a další také atrakce pro děti. Největší dík patří SRPŠ pod vedením Františka Hennera a také hlavní organizátorce Mgr. Darině Szymeczkové.

19

červen

Slavnostní otevření revitalizace parku za budovou ZUŠ

Za přítomnosti vedení města a Třineckých železáren byla představena další fáze obnovy parku za budovou ZUŠ Třinec. K této akci zahráli také žákyně ZUŠ z flétnové třídy Mgr. M. Krhutové.

15

červen

Talent roku

Talentované žáky a studenty tradičně na konci školního roku oceňuje na slavnostní akci město Třinec a Třinecké železárny. Za ZUŠ Třinec byli tentokrát oceněni Denis Szalbot (ze třídy Mgr. E. Pustovkové) a Krystyna Waniová (ze třídy MgA. M. Zátopka).  Na předávání cen vystoupila také školní kapela Boutique pod vedením ředitele školy Mgr. J. Zabystrzana.

6

červen

Absolventské koncerty I. stupně

Ve dnech 6. a 8. června 2017 proběhly v koncertním sálu ZUŠ Třinec absolventské koncerty, na kterých nádhernými hudebními výkony uzavřeli své studium I. stupně letošní absolventi.

31

květen

"dramaŽNĚ"

Letošní "dramaŽNĚ" literárně-dramatického oboru, které proběhly od 31. 5. - 2. 6. 2017, byly opravdu úrodné. Během prvního dne měli diváci možnost vidět výstupy mladších skupin, druhý den si poseděli s dobrým čajem a poezií na Poetické čajovně a třetí den je čekaly výstupy starších skupin, během kterých se představily absolventky prvního stupně Natálie Franioková a druhého stupně Anna Kurzoková.

30

květen

Albert Černý podporuje ZUŠ Open

"Studoval jsem klavírní jazzovou improvizaci u pana Pilcha staršího a hru na bicí u jeho syna Pavla v ZUŠ Třinec. Jako patnáctiletý kluk jsem chodil k večeru do hudebky poslouchat, jak zkouší opravdoví muzikanti a běhal mi mráz po zádech. Potom jsem začal psát svoje první písničky a když jsem jednu z nich zazpíval v hodině bicích, můj učitel i já jsme měli stejný nápad ve stejnou chvíli: založit společně kapelu. Byl to pro mě splněný sen, který žiju doteď! První zkoušku Charlie Straight jsme měli v ZUŠce a první dema jsme nahrávali taky tam. Rodiče a hudebka pro mě byly odrazovým můstkem ke hvězdám!" Bývalý žák naší školy Albert Černý, frontman úspěšných kapel Lake Malawi a Charlie Straight, se těmito slovy připojil k ostatním umělcům, kteří svým jménem podporují celostátní happening základních uměleckých škol "ZUŠ Open". Tohoto happeningu se naše škola zúčastní přehlídkou umění žáků tanečního oboru "Taneční matiné" dne 30. 5. 2017 v KD Trisia. Albertovi za tuto podporu děkujeme!

30

květen

Beata Hlavenková podporuje ZUŠ Open

Také klavíristka, skladatelka a bývalá žákyně ZUŠ Třinec Beata Hlavenková se přidala k umělcům podporujícím celostátaní akci ZUŠ Open, a to těmito slovy: ... měla jsem štěstí na ZUŠ v Třinci, kde jsem chodila na klavír, ale kde i díky tehdejšímu řediteli Eduardu Turoňovi ml. byla otevřena tzv.skladatelská nauka, kterou vedla Irena Szurmanová-Tokarzová. Dotkli jsme se improvizace, hrála jsem s kapelou, začala jsem psát. Rozhodně mě to posunulo směrem, za který jsem velice vděčná. Svou práci - komponování, hraní, aranžování prostě a jednoduše miluji. Kéžby se hudba dětem ve školách nezprotivila špatným a nekreativním přístupem, stresem, lpěním na hudbě hrané pouze z not. Ale radostným, laskavým a všem různým žánrům otevřeným přístupem, který pak v člověku zanechá lásku k hudbě, který se pak nebojí hrát a hrát si, ať už se tím živí či nikoliv...To přeju všem ZUŠkám a všem učitelům. Také Beatě za tuto podporu velmi děkujeme!

30

květen

Taneční matiné

Taneční matiné, je každoroční vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ Třinec. To letošní se konalo v úterý 30. května 2017 od 16 hod. v divadelním sále KD Trisia a.s. Třinec. Akce představila kromě nádherných tanečních vystoupení také skvělé hudební výkony, mluvené slovo žáků literárně dramatického oboru  a také výstavu prací žáků výtvarného oboru naší ZUŠ. Letošní Taneční matiné však bylo vyjímečné tím,  že proběhlo v rámci celostátního happeningu základních uměleckých škol "ZUŠ Open", kdy po celé republice v tento den probíhaly akce s cílem podpořit a zviditelnit umělecké vzdělávání v ČR.

29

květen

Poskytnutí dotace z rozpočtu města Třince

Město Třinec poskytlo v roce 2017 Základní umělecké škole Třinec účelovou neinvestiční dotaci ve výši 45.000kč, a to na nájmy kulturních akcí školy.

4

květen

Koncertní setkání akordeonistů v Českém Těšíně

Dne 4. května 2017 se konal společný koncert žáků hry na akordeon ze ZUŠ Havířov, Český Těšín, Třinec a Karviná. Bylo to již třetí setkání, které spojilo mladé akordeonisty z různých okolních měst. Mladí umělci se setkali ke společnému koncertu v Čítárně a kavárně "Avion". Žáci naší školy - Michal Walach, Eliza Zalisz, Lucie Bajerová, Dominika Kwasková, z akordeonové třídy p. uč. Dagmar Jurzycové, se představili v sólové i komorní hře. Iniciatorem celé akce byla Zdeňka Brodová, zástupce ředitele ZUŠ Český Těšín.

3

květen

Koncert talentů

Na "Koncertě talentů" se každoročně představují naši žáci, kteří se umístili na okresních, krajských a ústředních kolech soutěží a soutěžních přehlídek. Letos si publikum mohlo vyslechnout zpěv, hru na klavír, kytaru či housle a také soubor zobcových fléten. Koncert připravila a slovem provázela p. uč. Alena Kostková.  

25

duben

Absolventský koncert žáků II. stupně

Nádherným koncertem ve foyer KD Trisia uzavřeli své studium na ZUŠ Třinec absolventi hudebního oboru II. stupně. Své umění předvedli absolventi: Lukáš Kraus (p. uč. A. Kostková), Kateřina Szturcová (Mgr. M. Krhutová), Julia Krzoková (p. uč. D. Trávníčková a p. uč. P. Zmuda), Krystyna Ivanov (p. uč. D.Trávníčková) a Michaela Ostruszková (Mgr. P. Olšarová). Koncert uváděl ředitel školy Mgr. J. Zabystrzan.