O škole

Základní umělecká škola Třinec

V povědomí třinecké i mimo třinecké veřejnosti je škola známá vysokou kvalitou pedagogické práce, každoročně prezentovanou veřejnými koncerty, výstavami a vystoupeními žáků hudebního, výtvarného, tanečního a literárně-dramatického oboru. Nejlepší žáci se zapojují do národních i mezinárodních uměleckých soutěží a dosahují vynikajících výsledků, koncertují v zahraničí, např. v Polsku, Slovensku a Maďarsku.

Charakteristika

Škola je čtyř-oborová. Vyučujeme děti v oboru hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém. Celková kapacita školy je 920 žáků. V hudebním oboru vyučujeme prakticky všechny hudební nástroje a zpěv. Ve výtvarném oboru vyučujeme kresbu, malbu, grafiku, keramiku a prostorovou tvorbu. V tanečním oboru učíme klasický, současný a lidový tanec. V literárně-dramatickém oboru vyučujeme dramatiku a slovesnost.

Technické zázemí

Po technické stránce je škola velice dobře vybavena moderním multimediálním zařízením a audiovizuální technikou. Ve školním nahrávacím studiu je možno nahrát výkony žáků a zpětně tak zdokonalovat umělecké provedení skladeb v jejich podání. Významné akce se nahrávají na video a DVD. Absolventi II. stupně každoročně nahrávají svá absolventská vystoupení, zároveň obdrží při absolutoriu nahrávku svého absolventského koncertu na CD.

Partneři

Město Třinec