Aktuality

Aktuality

9

říjen

Aktuální usnesení vlády ČR

Vážení rodiče,  usnesením vlády České republiky ze dne 8. října se mění následující (z usnesení vybírám body týkající se ZUŠ): - od pondělí 12. října 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole s výjimkou individuální výuky v základní umělecké škole (tj. jeden učitel a jeden žák). Tzn. od tohoto data může probíhat v ZUŠ Třinec v podobě 1 učitel a 1 žák. O podrobnostech takovéto výuky vás bude informovat váš učitel.  - od stejného data se omezuje provoz škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv. Výuka zpěvu (Populární a jazzový zpěv, Sólový zpěv) tak musí nadále probíhat distančně.  - zakazuje s účinností ode dne 26. října 2020 do dne 27. října 2020 osobní přítomnost žáků základních uměleckých škol. Tyto dny jsou stanoveny jako dny volna, tzn. nebude probíhat ani distanční výuka (jedná se o 2 pracovní dny před státním svátkem a podzimními prázdninami).   Děkuji za pochopení.  Mgr. Jiří Zabystrzan

1

říjen

Distanční výuka od 5. října 2020

Vážení rodiče,  na základě mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje je v období 5. - 18. října 2020 omezen provoz základních uměleckých škol. Omezení provozu spočívá v zákazu osobní přítomnosti žáků v základní umělecké škole.  V období 5. - 18. října 2020 proto budeme učit distančně. Podrobnější informace k distanční výuce uveřejníme co nejdříve.  Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

18

září

ROUŠKY I VE VÝUCE!!!

Vážení rodiče,  na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví (viz odkaz níže) platí ode dne 18. září 2020 povinnost pro žáky i pedagogy nosit roušku i ve výuce. Výjimku mají ty vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranných prostředků (zpěv, hra na dechové nástroje apod.) Dále vás opět velmi prosím, abyste neposílali své děti do ZUŠ, pokud jsou nemocní a mají příznaky respiračního onemocnění.  Děkuji za pochopení a za dodržování těchto pravidel.    odkaz na opatření: https://www.msmt.cz/file/53853/ Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

18

září

SEZNAM NOVĚ PŘIJATÝCH ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 (2.KOLO)

Vážení rodiče, ve dnech 8. – 10. září 2020 proběhlo 2. kolo přijímacího řízení do ZUŠ Třinec. O přijetí nebo nepřijetí žáka ke studiu rozhodlo vedení školy na základě výsledků přijímacího řízení (zjištění předpokladů ke vzdělání - úspěšné vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise). Dalším kritériem byla kapacita školy (maximální počet žáků) a zaplněnost jednotlivých studijních zaměření. Velmi nás těší velký zájem o studium na naší škole. Z kapacitních důvodů však nemůžeme všechny uchazeče o studium přijmout. V případě volného místa vás budeme co nejdříve kontaktovat podle údajů na přihlášce. Pokud nemáte z jakéhokoliv důvodu zájem o studium na naší škole, přestože vaše dítě bylo přijato, sdělte nám prosím tuto skutečnost co nejdříve mailem (info@zustrinec.cz). Budou tak moci být přijati další zájemci o studium. V případě jakýchkoliv dalších dotazů nás kontaktujte. Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel ZUŠ Třinec   Seznam žáků (identifikační číslo žáka) přijatých ke studiu na ZUŠ Třinec (šk. rok 2020/2021) ve 2. kole přijímacího řízení: HO: 936, 947, 953, 956, 968, 974, 979, 982, 983 VO: 883, 918, 939, 941, 949, 951, 965, 970, 972, 975, 984 TO: (bez přijatých žáků) LDO: (bez přijatých žáků)    

17

září

vymalování podchodu v Třinci

V rámci Evropského týdne mobility proběhne v Třinci konference pořádaná Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje na téma "čistá a bezpečná doprava".
Náš výtvarný obor se k akci přidal vymalováním podchodu ve Starém Třinci na ul. Žižkova. Vznikla další „třinecká galerie“ ve veřejném prostoru, kde se prezentují žáci ZUŠ. Akce proběhla pod pedagogickým vedením Mgr. Beaty Martinkové a Mgr. Markéty Hlavničkové.  Akce proběhla v rámci projektu EU "Šablony ZUŠ Třinec" a ve spolupráci s městem Třinec.

10

září

ROUŠKY!!!

Vážení rodiče, na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví je od čtvrtku 10. září 2020 vstup do budovy školy možný pouze s rouškou (případně respirátorem, šátkem apod.) Použití roušky nebo jiného ochranného prostředku je povinné ve společných prostorách školy (chodba, šatny, záchody, sborovna atd.) Ve třídách bude možné podle pokynů pedagoga roušku sundat (pokud bude zachován dostatečný odstup mezi osobami).   Dále vás velmi prosím o to, aby zákonní zástupci vstupovali do budovy školy jen v nejnutnějších případech. Děkujeme za dodržování těchto opatření!   odkaz na mimořádné opatření na stránkách ministerstva zdravotnictví: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani.pdf   Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

7

září

2. kolo přijímacího řízení ke studiu na ZUŠ Třinec

Milí zájemci o studium na ZUŠ Třinec, 2. kolo přijímacího řízení ke studiu na ZUŠ Třinec proběhne v tomto týdnu ve dnech 8. a 10. září 2020. K talentové zkoušce se prosím dostavte v termínu, čase a na budovu/pobočku školy podle vašeho výběru v online přihlášce, případně podle pokynů zodpovědného pedagoga.  Prosíme všechny děti a jejich zákonné zástupce, aby se přijímacího řízení osobně zúčastnili pouze tehdy, pokud se v daném termínu budou cítit zdravotně v pořádku, tedy bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění. Pokud se v termínu talentové zkoušky nebudete cítit zdravotně v pořádku, kontaktujte prosím telefonicky níže uvedené pedagogy (nejlépe v dopoledních hodinách). Bude domluven náhradní způsob talentové zkoušky na dálku (online videohovorem přes Skype, WhatsApp, telefonicky apod.) v původním termínu nebo se dohodne náhradní termín zkoušky. Avšak upozorňujeme, že varianta talentové zkoušky na dálku (např. videohovorem) nemusí být ideální, kvalita internetového připojení může průběh zkoušky na dálku negativně ovlivnit, proto preferujeme vaši osobní účast na talentové zkoušce. Prosíme také, aby do budovy školy s dítětem (zájemcem o studium) vstoupil pokud možno pouze 1 zákonný zástupce jako doprovodná osoba. Během talentové zkoušky budou dodržována bezpečnostní hygienická pravidla, po vstupu do budovy jsou všichni zájemci o studium i jejich zákonní zástupci povinni použít dezinfekci rukou. Pro vstup do budovy školy momentálně neplatí povinnost mít roušku.   Za dodržování všech bezpečnostních a hygienických pravidel vám předem děkuji. Na všechny nové zájemce o studium na naší škole se moc těšíme! Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy     Kontakty: (pokud se nemůžete talentové zkoušky zúčastnit osobně ze zdravotních důvodů, volejte na uvedená telefonní čísla, nejlépe v dopoledních hodinách): Hudební obor (hlavní budova, Třinec): ·         Mgr. Jiří Zabystrzan: 605 518 495 Hudební obor (pobočka Bystřice): ·         Petr Vondráček, DiS.: 777 592 588 Taneční obor (pobočka ul. Koperníkova): ·         Monika Fodorová: 705205896 Literárně-dramatický obor (pobočka ul. Koperníkova): ·         BcA. Klára Kvasničková: 773 298 931 Výtvarný obor (pobočka ul. Koperníkova): ·         Mgr. Beata Martinková: 731 648 720    

1

září

půjčování nástrojů - navýšení poplatku

Vážení rodiče,  informuji vás tímto o navýšení poplatku za půjčování hudebních nástrojů. Původní částka 50Kč za měsíc již bohužel dlouhodobě neodpovídá nákladům, které škola každoročně vynaloží za opravy a údržbu těchto nástrojů. Nová částka, platná od 1.9.2020, je 100Kč/měsíc (viz dokument "Školné pro školní rok 2020/2021" v sekci "dokumenty" na těchto webových stránkách).  Děkujeme za pochopení.  Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

31

srpen

Rovrh hodin kolektivní výuky hudebního oboru (Třanovského)

Vážení rodiče,  zveřejňujeme rozvrh hodin kolektivní výuky hudebního oboru (Nauka o hudbě, souborové hry atd.) na hlavní budově ZUŠ Třinec. 

28

srpen

Informace o zahájení nového školního roku (2020/2021)

Vážení rodiče, Výuka v ZUŠ Třinec začne na všech budovách a pobočkách od úterý 1. září 2020. Nejpozději během prvního týdne měsíce září vás budou ohledně domluvy rozvrhu a dalších informací kontaktovat přímo učitelé. Výuka kolektivních předmětů hudebního oboru (nauka o hudbě, souborové hry, orchestr, bigband apod.) bude zahájena od pondělí 7. září, a to jak na hlavní budově (ul. Třanovského), tak na pobočce v Bystřici.  Všechny důležité informace k zahájení studia pro nové žáky vám podají učitelé, ke kterým byli tito noví žáci přiděleni. Budou vás kontaktovat podle údajů, které jste uvedli na přihlášce, a to také nejpozději v prvním týdnu měsíce září.   Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

28

srpen

Školní řád - dodatek č.1

Vážení rodiče, informuji Vás o vydání dodatku č. 1 školního řádu ZUŠ Třinec. Tento dokument podle pokynů ministerstva školství upravuje podmínky provozu a vnitřního režimu ZUŠ Třinec vzhledem k aktuální epidemické situaci. Dokument naleznete na těchto webových stránkách (sekce "Dokumenty"), zároveň jej posíláme na e-mailovou adresu všech zákonných zástupců. Dokument bude také zpřístupněn u vchodových dveří do budov školy. Učitelé poučí své žáky o znění tohoto dokumentu v první možné vyučovací hodině.  Některé části dokumentu se ale mohou měnit podle aktuální situace, a to podle stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví. Např. v současnosti není ve školách povinné nošení roušek, ale v případě II. stupně pohotovosti by již byla zavedena povinnost nošení roušek v prostorách škol (viz obrázek "stupně pohotovosti v ochraně veřejného zdraví").  Aktuální stupeň pohotovosti můžete sledovat na těchto stránkách ministerstva zdravotnictví: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/stupne-pohotovosti   O všech těchto změnách bychom vás informovali e-mailem, na webu školy a na vstupních dveřích budov školy.   V případě dotazů nás prosím kontaktujte. Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

19

srpen

Absolventské on-line vystoupení ZUŠ Třinec - taneční obor (školní rok 2019/2020)

Z důvodu epidemiologických omezení proběhlo absolventské vystoupení žáků tanečního oboru ve školním roce 2019/2020 formou prezentace video nahrávek, které byly pořízeny v tanečním sále. Pedagogické vedení žáků tanečního oboru: p. uč. Monika Fodorová. odkaz na video - kliněte zde

30

červen

SEZNAM NOVĚ PŘIJATÝCH ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vážení rodiče, ve dnech 8. – 12. června 2020 proběhly přijímací zkoušky do všech oborů a na všech pobočkách ZUŠ Třinec. O přijetí nebo nepřijetí žáka ke studiu rozhodlo vedení školy na základě výsledků přijímacího řízení (zjištění předpokladů ke vzdělání - úspěšné vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise). Dalším kritériem byla kapacita školy (maximální počet žáků) a zaplněnost jednotlivých oborů a předmětů. Velmi nás těší velký zájem o studium na naší škole. Z kapacitních důvodů však nemůžeme všechny uchazeče o studium přijmout. Každoročně se však stává, že se v průběhu letních prázdnin a měsíce září někteří žáci ještě odhlásí ze studia, a můžeme pak přijmout další uchazeče ke studiu. V takovém případě nás nemusíte kontaktovat, vyplňovat další přihlášky, podávat odvolání apod., ale budeme vás kontaktovat podle údajů na přihlášce. U žáků, kteří měli v přihlášce uvedenou i další variantu nástroje hudebního oboru (např. "klavír nebo kytara" apod.) jsme vám e-mailem sdělili, pokud se vaše dítě nedostalo na vámi preferovaný nástroj, ale bylo přijato na nástroj, který jste měli uvedený jako 2. variantu. V případě nejasností nás kontaktujte. V průběhu letních prázdnin (pravděpodobně nejpozději v polovině srpna 2020) vás budeme informovat o zahájení školního roku 2020/2021 pro nové žáky.   Pokud nemáte z jakéhokoliv důvodu zájem o studium na naší škole, přestože vaše dítě bylo přijato, sdělte nám prosím tuto skutečnost co nejdříve mailem (info@zustrinec.cz). Budou tak moci být přijati další zájemci o studium. V případě jakýchkoliv dalších dotazů nás kontaktujte.   Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel ZUŠ Třinec    Seznam nově přijatých žáků pro školní rok 2020/2021 (zveřejněný pod přiděleným identifikačním číslem): Hudební obor: 777, 778, 781, 782, 783, 787, 791, 792, 793, 797, 798, 807, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 819, 821, 822, 823, 824, 825, 828, 829, 836, 837, 838, 840, 844, 845, 846, 847, 848, 850, 852, 853, 854, 860, 861, 866, 868, 872, 873, 876, 882, 885, 886, 887, 888, 891, 893, 895, 898, 900, 903, 904, 905, 910, 911, 913, 914, 921, 922, 923, 924, 925, 927, 929, 930, 931, 933, 934   Literárně-dramatický obor: 779, 802, 877, 880, 889   Výtvarný obor: 780, 786, 794, 795, 801, 818, 826, 830, 832, 841, 849, 855, 857, 858, 863, 870, 879, 896, 897, 937, 938   Taneční obor: 776, 839, 865, 890, 892, 901, 907  

30

červen

Absolventský on-line koncert ZUŠ Třinec - pobočka Bystřice

Z důvodu epidemiologických omezení proběhlo absolventské vystoupení žáků ve školním roce 2019/2020 formou prezentace nahrávek, které byly pořízeny ve třídách nebo v koncertním sále, ale také i v domácím prostředí (během distanční výuky). https://www.youtube.com/watch?v=TsvYGxVb1AA Editace a střih videa: Petr Vondráček.

17

červen

Přijímání nových žáků pro šk. rok 2020/2021 - 2. kolo (září 2020)

Milí zájemci o studium na ZUŠ Třinec: pokud jste nestihli se zúčastnit 1. kola přijímacího řízení, které proběhlo ve dnech 8.-12.6.2020, je již nyní spuštěn rezervační systém na 2. kolo přijímacího řízení. To proběhne v termínech 8. - 10. září 2020. Také si už teď můžete vyplnit online přihlášku (na těchto webových stránkách v sekci "Dokumenty") s rezervací data a času talentové zkoušky.  Může se ale stát, že z důvodu plné kapacity nebudeme v září v některém studijním zaměření přijímat nové žáky a 2. kolo přijímacího řízení nakonec neproběhne. O této skutečnosti bychom vás ještě informovali (sledujte prosím také aktuální informace na těchto webových stránkách).  Děkuji za pochopení.  Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy      

15

červen

Malování na zeď u Třineckých železáren

Během víkendu 13. – 14. června 2020 se nádhernou akcí prezentoval výtvarný obor naší ZUŠ pod pedagogickým vedením Mgr. Beaty Martinkové a Mgr. Markéty Hlavničkové. Více než 80 žáků naší školy se zapojilo do malování na zeď na ulici Závodní směrem k hlavní bráně Třineckých železáren. Na této zdi se tak během víkendu objevily krásné velkoformátové malby (2m x 7m) jako poděkování lidem, kteří čelili nákaze koronaviru v první linii. Žáci zpracovali témata jako pracovníci složek IZS, zdravotníci, prodavačky, řidiči MHD, ženy šijící roušky atd. Akce proběhla v rámci projektu EU "Šablony ZUŠ Třinec" a ve spolupráci s Třineckými železárnami, které zajistily jak výtvarný materiál, tak náročná dopravní a bezpečnostní omezení nutná k realizaci této mimořádné akce. Třineckým železárnám tak patří naše velké poděkování! Akce se setkala s velkým zájmem médií (ČT, ČR Radiožurnál i regionální média) – reportáže na ČT24 si můžete pustit zde: (v časech 2:33:10 a 3:18:30) https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10441287766-studio-6-vikend/220411010120614

8

červen

Aktuální informace k přijímacímu řízení 2020

Milí zájemci o studium na ZUŠ Třinec, přijímání nových žáků proběhne v průběhu příštího týdne od 8. června 2020. K talentové zkoušce se prosím dostavte v termínu, čase a na budovu/pobočku školy podle vašeho výběru v online přihlášce. Podle pokynů ministerstva zdravotnictví bude každý zákonný zástupce vyzván k podpisu písemného čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění u něj a jeho dítěte (mezi příznaky patří např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Toto čestné prohlášení je také možné vytisknout předem a podepsané přinést s sebou (dokument byl poslán zákonným zástupcům mailem).  Prosíme všechny děti a jejich zákonné zástupce, aby se přijímacího řízení osobně zúčastnili pouze tehdy, pokud se v daném termínu budou cítit zdravotně v pořádku, tedy bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění. Pokud se v termínu talentové zkoušky nebudete cítit zdravotně v pořádku, kontaktujte prosím telefonicky níže uvedené pedagogy (nejlépe v dopoledních hodinách). Bude domluven náhradní způsob talentové zkoušky na dálku (online videohovorem přes Skype, WhatsApp, telefonicky apod.) v původním termínu nebo se dohodne náhradní termín zkoušky (pravděpodobně v září 2020). Avšak varianta talentové zkoušky na dálku (např. videohovorem) nemusí být ideální, kvalita internetového připojení může průběh zkoušky na dálku negativně ovlivnit, proto preferujeme vaši osobní účast na talentové zkoušce. Prosíme také, aby do budovy školy s dítětem (zájemcem o studium) vstoupil pokud možno pouze 1 zákonný zástupce jako doprovodná osoba. Během talentové zkoušky budou dodržována bezpečnostní hygienická pravidla, do všech budov školy je možný vstup pouze v roušce. Roušku bude moci zájemce o studium sundat pouze podle pokynů učitele při dostatečné vzdálenosti od ostatních osob. Po vstupu do budovy jsou všichni zájemci o studium i jejich zákonní zástupci povinni použít dezinfekci rukou. Za dodržování všech bezpečnostních a hygienických pravidel vám předem děkuji. Na všechny nové zájemce o studium na naší škole se moc těšíme! Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy   Kontakty (pokud se nemůžete talentové zkoušky zúčastnit osobně, volejte na uvedená telefonní čísla, nejlépe v dopoledních hodinách): Hudební obor (hlavní budova, Třinec): ·         Mgr. Jiří Zabystrzan: 605 518 495 ·         Mgr. Alicja Böhm: 734396958 Hudební obor (pobočka Bystřice): ·         Petr Vondráček, DiS.: 777 592 588 Taneční obor (pobočka ul. Koperníkova): ·         Monika Fodorová: 705205896 Literárně-dramatický obor (pobočka ul. Koperníkova): ·         BcA. Klára Kvasničková: 773 298 931 Výtvarný obor (pobočka ul. Koperníkova): ·         Mgr. Beata Martinková: 731 648 720 ·         Mgr. Markéta Hlavničková: 721 950 185      

2

červen

Přijímání nových žáků pro školní rok 2020/2021

PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 Vážení rodiče, vyhlašuji tímto termíny talentových zkoušek nových žáků pro školní rok 2020/2021. V současné době, kdy se provoz na školách obnovuje postupně, ještě nemáme přesné pokyny k přijímání nových žáků. Je tedy možné, že se níže uvedený způsob přijímacího řízení ještě může změnit. Sledujte prosím naše webové stránky, případné změny okamžitě uveřejníme. V případě jakýchkoliv dotazů k přijímání nových žáků nás prosím kontaktujte.   Termíny talentových zkoušek: ·         Hudební obor (hlavní budova: Třinec, Třanovského 596): pondělí 8. 6. 2020 – čtvrtek 11. 6. 2020 (každý den od 14:00 do 17:00 hod.) ·         Výtvarný, taneční nebo literárně-dramatický obor (pobočka nehudebních oborů: Třinec, Koperníkova 696): pondělí 8. 6. 2020 – středa 10. 6. 2020 (každý den od 14:00 do 17:00 hod.) ·         Hudební obor na pobočce v Bystřici (Bystřice 324): úterý 9. 6. 2020 a čtvrtek 11. 6. 2020 (každý den od 14:00 do 17:00 hod.) Přesnější umístění budov ZUŠ Třinec naleznete na těchto webových stránkách v sekci „Kontakt“.   Informace o vyplnění přihlášky: Před přijímacím řízením si prosím vyplňte online přihlášku s rezervací termínu a času zkoušky. Přihlášku naleznete na těchto webových stránkách v sekci „Dokumenty“. Upozorňujeme, že vyplnění přihlášky neznamená automatické přijetí žáka do ZUŠ Třinec! O přijetí žáka ke studiu rozhoduje vedení školy na základě výsledků přijímacího řízení (zájemci o studium vykonají talentovou zkoušku) a také s ohledem na kapacitu školy a zaplněnost jednotlivých oborů a předmětů. Nyní používáme nový typ přihlášek ke studiu, tzv. interaktivní přihlášku. Pomocí ní si rodič sám vybere a rezervuje termín a čas zkoušek na jednotlivých pobočkách (čímž se vyhne čekání ve frontě při zkouškách a zároveň tím dodržíme hygienický požadavek o shromažďování minimálního počtu osob.) Při vyplňování přihlášky postupujte prosím podle pokynů. Pokud se hlásíte na více oborů, vyplňte prosím pro každý obor přihlášku zvlášť (kvůli různým termínům zkoušky). V hudebním oboru se často stává, že některé předměty (nejčastěji Hra na klavír a Populární a jazzový zpěv) jsou kapacitně omezeny, a nemůžeme tak přijmout všechny zájemce. Doporučujeme proto do poznámky (zejména u těchto předmětů) uvést i druhou variantu předmětu (hudebního nástroje), o který byste případně měli také zájem.  Předpokládaný počet nově přijatých žáků pro školní rok 2020/2021 je 70 žáků. Výsledky přijímacího řízení se rodiče budou moci dozvědět nejpozději dne 30.6 2020, a to přes internetový odkaz, který zákonný zástupce obdrží mailem po odeslání přihlášky, dále na webových stránkách školy a také na vývěsce školy na hlavní budově (Třanovského 596, Třinec).   Informace o průběhu talentové zkoušky: Žák se se svým zákonným zástupcem dostaví do ZUŠ Třinec na termín zvolený v přihlášce (prosíme o příchod s dostatečným předstihem). Zákonný zástupce na místě potvrdí platnost přihlášky svým podpisem. Na talentovou zkoušku se není třeba nijak zvlášť připravovat (viz kritéria níže) a děti se této zkoušky určitě nemusí obávat! U zájemců o studium nezjišťujeme míru znalostí, ale předpoklady ke studiu pro daný obor. Během přijímacího řízení budou dodržována bezpečnostní hygienická pravidla. Z hygienických důvodů prosíme zájemce o výtvarný obor přinést si vlastní sadu pastelek a měkkou tužku (výkresy budou k dispozici). Pokud by nařízením vlády nebyla při talentové zkoušce povolena osobní přítomnost dětí a jejich zákonných zástupců, proběhne talentová zkouška distančním způsobem (online videohovory, telefonicky apod.), a to ve stejných termínech a časech zvolených zákonným zástupcem na interaktivní přihlášce. O tomto náhradním způsobu přijímacího řízení bychom vás ještě podrobněji informovali.   Další kola přijímacího řízení: V případě volné kapacity může být přijímací řízení vyhlášeno znovu, a to v termínu září 2020.   Informace pro zájemce, kteří dříve nebyli přijati: Přijímacího řízení se musí zúčastnit všichni uchazeči o studium, tedy i ti, kteří se již hlásili v loňském školním roce a nebyli přijati (např. z kapacitních důvodů). Kvůli zavedení systému nových interaktivních přihlášek (s rezervací termínu a času zkoušky) musí tito uchazeči znovu vyplnit interaktivní přihlášku.   Informace pro stávající žáky, kteří se hlásí na další obor (předmět): Přijímacího řízení se musí zúčastnit také ti žáci, kteří již na naší škole studují a mají zájem o studium dalšího oboru nebo předmětu. Také u těchto žáků musí zákonní zástupci vyplnit novou přihlášku (do poznámky prosíme zapsat informaci, že žák již studuje na naší škole jiný obor nebo předmět). To, zda žák již navštěvuje další hlavní obor nebo předmět, bude při přijímání posuzováno jako další pomocné kritérium hodnocení. Každoročně se ke studiu na naší škole hlásí větší počet zájemců, než můžeme přijmout. Abychom vyhověli co možná největšímu počtu zájemců, budeme v případě rovnosti hodnocení přijímat přednostně nové žáky, tedy ty, kteří ještě žádný další obor nebo předmět na naší škole nestudují.   Kritéria přijímacího řízení:   HUDEBNÍ OBOR: Při přijímacím řízení se posuzují základní intonační dovednosti, hudební paměť a smysl pro rytmus. Uchazeč zazpívá libovolnou píseň, zopakuje tón nebo krátký melodický úryvek, zopakuje vytleskaný rytmus či rytmické říkadlo. Hodnocena jsou tato kritéria: ·         zpěv písně (intonace) ·         opakování zpívaného tónu a krátkého melodického úryvku (hudební sluch) ·         opakování vytleskaného rytmu (rytmus a hudební paměť)    VÝTVARNÝ OBOR: Při přijímacím řízení jsou předpoklady pro studium ověřovány na základě kresby či malby na zadané nebo volné téma. Doporučujeme zájemci o studium výtvarného oboru přinést s sebou domácí práce z poslední doby. Z hygienických důvodů prosíme zájemce o výtvarný obor přinést si vlastní sadu pastelek a měkkou tužku (výkresy budou k dispozici). Hodnocena jsou tato kritéria: ·         kompozice výtvarného díla ·         spontánnost kresby ·         smysl pro barvu ·         základní povědomí o výtvarných technikách úměrných věku žáka   TANEČNÍ OBOR: Žáci budou hodnoceni na základě tanečního projevu zadaného na dané téma. Zájemcům o studium doporučujeme vzít si k přijímacímu řízení sebou sportovní oděv a obuv. Hodnocena jsou tato kritéria: ·         rytmické cítění ·         pohybové předpoklady ·         taneční dispozice ·         taneční projev ·         interpretační nadání   LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Při přijímacím řízení se hodnotí přednes předem připraveného krátkého textu (poezie nebo próza) a schopnost jeho proměny v různých situacích (když jsme unavení, nestíháme a nemáme čas, jsme rozzlobení atd.), pohybové schopnosti a rytmické dovednosti. Hodnocena jsou tato kritéria: ·         přednes předem připraveného textu (poezie/próza) ·         pohybová improvizace (pohyb v prostoru na zadané téma - zvířata, emoce, barvy) ·         rytmické dovednosti (zopakování rytmu, dodržení rytmu, vytvoření vlastního rytmu)     V Třinci, dne 4. 5. 2020 Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy    

2

červen

Ochranné štíty ve výuce LDO

Ve výuce literárně-dramatického oboru je velmi důležité vyjádření emocí a nálad, použití mimiky a změny výrazu v obličeji. Jsme proto moc rádi, že jsme do naší školy získali ochranné štíty, které můžou naši žáci používat místo roušek. Velice tímto děkujeme Domu dětí a mládeže Třinec a panu řediteli Mgr. Zdeňku Walachovi za poskytnutí těchto štítů pro naše žáky zdarma!!!

29

květen

Potvrzení pokračování ve studiu na ZUŠ Třinec od 1. září 2020 (šk.rok 2020/2021)

Vážení rodiče, jako každým rokem potřebujeme i nyní zjistit, kteří žáci budou v dalším školním roce pokračovat ve studiu na naší škole. Je to pro nás velmi důležitá informace, mj. i pro počet nových žáků, které můžeme přijmout ke studiu.  Letos tuto skutečnost zjišťujeme nově pomocí internetového dotazníku (odkaz níže), vyplnění vám zabere opravdu jen malou chvíli. Velmi vás prosíme o vyplnění a odeslání tohoto dotazníku nejpozději do 14.6.2020. Vaše odpovědi budeme považovat za závazné, ale chápeme a budeme respektovat, že se na začátku září ještě situace může u některých žáků změnit.  Pro otevření dotazníku prosím klikněte na tento odkaz:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2K7HpawlJMYxqaBl6n3jatFKt9bxrU0pRyJpc7CxzWcCiBA/viewform?usp=sf_link
Za vyplnění a odeslání dotazníku Vám předem děkuji!
Odkaz na dotazník jsme poslali zákonným zástupcům pomocí e-mailu a zveřejňujeme jej také na školním facebooku.  Mgr. Jiří Zabystrzan
ředitel školy