O škole

Šablony

Název projektu: Šablony ZUŠ Třinec

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011542

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Období realizace projektu: 1.5.2019 – 30.4.2021

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:

Cílem projektu je zvyšování kolektivní schopnosti zlepšovat výsledky dětí/žáků/účastníků, současně snižování nerovností a podpora profesních společenství pedagogů.

Cílové skupiny projektu:

Hlavní projektové aktivity: