Šablony

PROJEKT

Šablony ZUŠ Třinec

byl spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.

Registrační číslo projektu:
CZ.02.02.XX/00/22_002/0004249

Více projektů podpořených Evropskou unií na ► www.mapaprojektu.cz