Aktuality

Aktuality

17

září

vymalování podchodu v Třinci

V rámci Evropského týdne mobility proběhne v Třinci konference pořádaná Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje na téma "čistá a bezpečná doprava".
Náš výtvarný obor se k akci přidal vymalováním podchodu ve Starém Třinci na ul. Žižkova. Vznikla další „třinecká galerie“ ve veřejném prostoru, kde se prezentují žáci ZUŠ. Akce proběhla pod pedagogickým vedením Mgr. Beaty Martinkové a Mgr. Markéty Hlavničkové.  Akce proběhla v rámci projektu EU "Šablony ZUŠ Třinec" a ve spolupráci s městem Třinec.

10

září

ROUŠKY!!!

Vážení rodiče, na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví je od čtvrtku 10. září 2020 vstup do budovy školy možný pouze s rouškou (případně respirátorem, šátkem apod.) Použití roušky nebo jiného ochranného prostředku je povinné ve společných prostorách školy (chodba, šatny, záchody, sborovna atd.) Ve třídách bude možné podle pokynů pedagoga roušku sundat (pokud bude zachován dostatečný odstup mezi osobami).   Dále vás velmi prosím o to, aby zákonní zástupci vstupovali do budovy školy jen v nejnutnějších případech. Děkujeme za dodržování těchto opatření!   odkaz na mimořádné opatření na stránkách ministerstva zdravotnictví: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani.pdf   Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

7

září

2. kolo přijímacího řízení ke studiu na ZUŠ Třinec

Milí zájemci o studium na ZUŠ Třinec, 2. kolo přijímacího řízení ke studiu na ZUŠ Třinec proběhne v tomto týdnu ve dnech 8. a 10. září 2020. K talentové zkoušce se prosím dostavte v termínu, čase a na budovu/pobočku školy podle vašeho výběru v online přihlášce, případně podle pokynů zodpovědného pedagoga.  Prosíme všechny děti a jejich zákonné zástupce, aby se přijímacího řízení osobně zúčastnili pouze tehdy, pokud se v daném termínu budou cítit zdravotně v pořádku, tedy bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění. Pokud se v termínu talentové zkoušky nebudete cítit zdravotně v pořádku, kontaktujte prosím telefonicky níže uvedené pedagogy (nejlépe v dopoledních hodinách). Bude domluven náhradní způsob talentové zkoušky na dálku (online videohovorem přes Skype, WhatsApp, telefonicky apod.) v původním termínu nebo se dohodne náhradní termín zkoušky. Avšak upozorňujeme, že varianta talentové zkoušky na dálku (např. videohovorem) nemusí být ideální, kvalita internetového připojení může průběh zkoušky na dálku negativně ovlivnit, proto preferujeme vaši osobní účast na talentové zkoušce. Prosíme také, aby do budovy školy s dítětem (zájemcem o studium) vstoupil pokud možno pouze 1 zákonný zástupce jako doprovodná osoba. Během talentové zkoušky budou dodržována bezpečnostní hygienická pravidla, po vstupu do budovy jsou všichni zájemci o studium i jejich zákonní zástupci povinni použít dezinfekci rukou. Pro vstup do budovy školy momentálně neplatí povinnost mít roušku.   Za dodržování všech bezpečnostních a hygienických pravidel vám předem děkuji. Na všechny nové zájemce o studium na naší škole se moc těšíme! Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy     Kontakty: (pokud se nemůžete talentové zkoušky zúčastnit osobně ze zdravotních důvodů, volejte na uvedená telefonní čísla, nejlépe v dopoledních hodinách): Hudební obor (hlavní budova, Třinec): ·         Mgr. Jiří Zabystrzan: 605 518 495 Hudební obor (pobočka Bystřice): ·         Petr Vondráček, DiS.: 777 592 588 Taneční obor (pobočka ul. Koperníkova): ·         Monika Fodorová: 705205896 Literárně-dramatický obor (pobočka ul. Koperníkova): ·         BcA. Klára Kvasničková: 773 298 931 Výtvarný obor (pobočka ul. Koperníkova): ·         Mgr. Beata Martinková: 731 648 720    

1

září

půjčování nástrojů - navýšení poplatku

Vážení rodiče,  informuji vás tímto o navýšení poplatku za půjčování hudebních nástrojů. Původní částka 50Kč za měsíc již bohužel dlouhodobě neodpovídá nákladům, které škola každoročně vynaloží za opravy a údržbu těchto nástrojů. Nová částka, platná od 1.9.2020, je 100Kč/měsíc (viz dokument "Školné pro školní rok 2020/2021" v sekci "dokumenty" na těchto webových stránkách).  Děkujeme za pochopení.  Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

31

srpen

Rovrh hodin kolektivní výuky hudebního oboru (Třanovského)

Vážení rodiče,  zveřejňujeme rozvrh hodin kolektivní výuky hudebního oboru (Nauka o hudbě, souborové hry atd.) na hlavní budově ZUŠ Třinec. 

28

srpen

Informace o zahájení nového školního roku (2020/2021)

Vážení rodiče, Výuka v ZUŠ Třinec začne na všech budovách a pobočkách od úterý 1. září 2020. Nejpozději během prvního týdne měsíce září vás budou ohledně domluvy rozvrhu a dalších informací kontaktovat přímo učitelé. Výuka kolektivních předmětů hudebního oboru (nauka o hudbě, souborové hry, orchestr, bigband apod.) bude zahájena od pondělí 7. září, a to jak na hlavní budově (ul. Třanovského), tak na pobočce v Bystřici.  Všechny důležité informace k zahájení studia pro nové žáky vám podají učitelé, ke kterým byli tito noví žáci přiděleni. Budou vás kontaktovat podle údajů, které jste uvedli na přihlášce, a to také nejpozději v prvním týdnu měsíce září.   Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

28

srpen

Školní řád - dodatek č.1

Vážení rodiče, informuji Vás o vydání dodatku č. 1 školního řádu ZUŠ Třinec. Tento dokument podle pokynů ministerstva školství upravuje podmínky provozu a vnitřního režimu ZUŠ Třinec vzhledem k aktuální epidemické situaci. Dokument naleznete na těchto webových stránkách (sekce "Dokumenty"), zároveň jej posíláme na e-mailovou adresu všech zákonných zástupců. Dokument bude také zpřístupněn u vchodových dveří do budov školy. Učitelé poučí své žáky o znění tohoto dokumentu v první možné vyučovací hodině.  Některé části dokumentu se ale mohou měnit podle aktuální situace, a to podle stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví. Např. v současnosti není ve školách povinné nošení roušek, ale v případě II. stupně pohotovosti by již byla zavedena povinnost nošení roušek v prostorách škol (viz obrázek "stupně pohotovosti v ochraně veřejného zdraví").  Aktuální stupeň pohotovosti můžete sledovat na těchto stránkách ministerstva zdravotnictví: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/stupne-pohotovosti   O všech těchto změnách bychom vás informovali e-mailem, na webu školy a na vstupních dveřích budov školy.   V případě dotazů nás prosím kontaktujte. Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

19

srpen

Absolventské on-line vystoupení ZUŠ Třinec - taneční obor (školní rok 2019/2020)

Z důvodu epidemiologických omezení proběhlo absolventské vystoupení žáků tanečního oboru ve školním roce 2019/2020 formou prezentace video nahrávek, které byly pořízeny v tanečním sále. Pedagogické vedení žáků tanečního oboru: p. uč. Monika Fodorová. odkaz na video - kliněte zde

30

červen

SEZNAM NOVĚ PŘIJATÝCH ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vážení rodiče, ve dnech 8. – 12. června 2020 proběhly přijímací zkoušky do všech oborů a na všech pobočkách ZUŠ Třinec. O přijetí nebo nepřijetí žáka ke studiu rozhodlo vedení školy na základě výsledků přijímacího řízení (zjištění předpokladů ke vzdělání - úspěšné vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise). Dalším kritériem byla kapacita školy (maximální počet žáků) a zaplněnost jednotlivých oborů a předmětů. Velmi nás těší velký zájem o studium na naší škole. Z kapacitních důvodů však nemůžeme všechny uchazeče o studium přijmout. Každoročně se však stává, že se v průběhu letních prázdnin a měsíce září někteří žáci ještě odhlásí ze studia, a můžeme pak přijmout další uchazeče ke studiu. V takovém případě nás nemusíte kontaktovat, vyplňovat další přihlášky, podávat odvolání apod., ale budeme vás kontaktovat podle údajů na přihlášce. U žáků, kteří měli v přihlášce uvedenou i další variantu nástroje hudebního oboru (např. "klavír nebo kytara" apod.) jsme vám e-mailem sdělili, pokud se vaše dítě nedostalo na vámi preferovaný nástroj, ale bylo přijato na nástroj, který jste měli uvedený jako 2. variantu. V případě nejasností nás kontaktujte. V průběhu letních prázdnin (pravděpodobně nejpozději v polovině srpna 2020) vás budeme informovat o zahájení školního roku 2020/2021 pro nové žáky.   Pokud nemáte z jakéhokoliv důvodu zájem o studium na naší škole, přestože vaše dítě bylo přijato, sdělte nám prosím tuto skutečnost co nejdříve mailem (info@zustrinec.cz). Budou tak moci být přijati další zájemci o studium. V případě jakýchkoliv dalších dotazů nás kontaktujte.   Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel ZUŠ Třinec    Seznam nově přijatých žáků pro školní rok 2020/2021 (zveřejněný pod přiděleným identifikačním číslem): Hudební obor: 777, 778, 781, 782, 783, 787, 791, 792, 793, 797, 798, 807, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 819, 821, 822, 823, 824, 825, 828, 829, 836, 837, 838, 840, 844, 845, 846, 847, 848, 850, 852, 853, 854, 860, 861, 866, 868, 872, 873, 876, 882, 885, 886, 887, 888, 891, 893, 895, 898, 900, 903, 904, 905, 910, 911, 913, 914, 921, 922, 923, 924, 925, 927, 929, 930, 931, 933, 934   Literárně-dramatický obor: 779, 802, 877, 880, 889   Výtvarný obor: 780, 786, 794, 795, 801, 818, 826, 830, 832, 841, 849, 855, 857, 858, 863, 870, 879, 896, 897, 937, 938   Taneční obor: 776, 839, 865, 890, 892, 901, 907  

30

červen

Absolventský on-line koncert ZUŠ Třinec - pobočka Bystřice

Z důvodu epidemiologických omezení proběhlo absolventské vystoupení žáků ve školním roce 2019/2020 formou prezentace nahrávek, které byly pořízeny ve třídách nebo v koncertním sále, ale také i v domácím prostředí (během distanční výuky). https://www.youtube.com/watch?v=TsvYGxVb1AA Editace a střih videa: Petr Vondráček.

17

červen

Přijímání nových žáků pro šk. rok 2020/2021 - 2. kolo (září 2020)

Milí zájemci o studium na ZUŠ Třinec: pokud jste nestihli se zúčastnit 1. kola přijímacího řízení, které proběhlo ve dnech 8.-12.6.2020, je již nyní spuštěn rezervační systém na 2. kolo přijímacího řízení. To proběhne v termínech 8. - 10. září 2020. Také si už teď můžete vyplnit online přihlášku (na těchto webových stránkách v sekci "Dokumenty") s rezervací data a času talentové zkoušky.  Může se ale stát, že z důvodu plné kapacity nebudeme v září v některém studijním zaměření přijímat nové žáky a 2. kolo přijímacího řízení nakonec neproběhne. O této skutečnosti bychom vás ještě informovali (sledujte prosím také aktuální informace na těchto webových stránkách).  Děkuji za pochopení.  Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy      

15

červen

Malování na zeď u Třineckých železáren

Během víkendu 13. – 14. června 2020 se nádhernou akcí prezentoval výtvarný obor naší ZUŠ pod pedagogickým vedením Mgr. Beaty Martinkové a Mgr. Markéty Hlavničkové. Více než 80 žáků naší školy se zapojilo do malování na zeď na ulici Závodní směrem k hlavní bráně Třineckých železáren. Na této zdi se tak během víkendu objevily krásné velkoformátové malby (2m x 7m) jako poděkování lidem, kteří čelili nákaze koronaviru v první linii. Žáci zpracovali témata jako pracovníci složek IZS, zdravotníci, prodavačky, řidiči MHD, ženy šijící roušky atd. Akce proběhla v rámci projektu EU "Šablony ZUŠ Třinec" a ve spolupráci s Třineckými železárnami, které zajistily jak výtvarný materiál, tak náročná dopravní a bezpečnostní omezení nutná k realizaci této mimořádné akce. Třineckým železárnám tak patří naše velké poděkování! Akce se setkala s velkým zájmem médií (ČT, ČR Radiožurnál i regionální média) – reportáže na ČT24 si můžete pustit zde: (v časech 2:33:10 a 3:18:30) https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10441287766-studio-6-vikend/220411010120614

8

červen

Aktuální informace k přijímacímu řízení 2020

Milí zájemci o studium na ZUŠ Třinec, přijímání nových žáků proběhne v průběhu příštího týdne od 8. června 2020. K talentové zkoušce se prosím dostavte v termínu, čase a na budovu/pobočku školy podle vašeho výběru v online přihlášce. Podle pokynů ministerstva zdravotnictví bude každý zákonný zástupce vyzván k podpisu písemného čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění u něj a jeho dítěte (mezi příznaky patří např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Toto čestné prohlášení je také možné vytisknout předem a podepsané přinést s sebou (dokument byl poslán zákonným zástupcům mailem).  Prosíme všechny děti a jejich zákonné zástupce, aby se přijímacího řízení osobně zúčastnili pouze tehdy, pokud se v daném termínu budou cítit zdravotně v pořádku, tedy bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění. Pokud se v termínu talentové zkoušky nebudete cítit zdravotně v pořádku, kontaktujte prosím telefonicky níže uvedené pedagogy (nejlépe v dopoledních hodinách). Bude domluven náhradní způsob talentové zkoušky na dálku (online videohovorem přes Skype, WhatsApp, telefonicky apod.) v původním termínu nebo se dohodne náhradní termín zkoušky (pravděpodobně v září 2020). Avšak varianta talentové zkoušky na dálku (např. videohovorem) nemusí být ideální, kvalita internetového připojení může průběh zkoušky na dálku negativně ovlivnit, proto preferujeme vaši osobní účast na talentové zkoušce. Prosíme také, aby do budovy školy s dítětem (zájemcem o studium) vstoupil pokud možno pouze 1 zákonný zástupce jako doprovodná osoba. Během talentové zkoušky budou dodržována bezpečnostní hygienická pravidla, do všech budov školy je možný vstup pouze v roušce. Roušku bude moci zájemce o studium sundat pouze podle pokynů učitele při dostatečné vzdálenosti od ostatních osob. Po vstupu do budovy jsou všichni zájemci o studium i jejich zákonní zástupci povinni použít dezinfekci rukou. Za dodržování všech bezpečnostních a hygienických pravidel vám předem děkuji. Na všechny nové zájemce o studium na naší škole se moc těšíme! Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy   Kontakty (pokud se nemůžete talentové zkoušky zúčastnit osobně, volejte na uvedená telefonní čísla, nejlépe v dopoledních hodinách): Hudební obor (hlavní budova, Třinec): ·         Mgr. Jiří Zabystrzan: 605 518 495 ·         Mgr. Alicja Böhm: 734396958 Hudební obor (pobočka Bystřice): ·         Petr Vondráček, DiS.: 777 592 588 Taneční obor (pobočka ul. Koperníkova): ·         Monika Fodorová: 705205896 Literárně-dramatický obor (pobočka ul. Koperníkova): ·         BcA. Klára Kvasničková: 773 298 931 Výtvarný obor (pobočka ul. Koperníkova): ·         Mgr. Beata Martinková: 731 648 720 ·         Mgr. Markéta Hlavničková: 721 950 185      

2

červen

Přijímání nových žáků pro školní rok 2020/2021

PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 Vážení rodiče, vyhlašuji tímto termíny talentových zkoušek nových žáků pro školní rok 2020/2021. V současné době, kdy se provoz na školách obnovuje postupně, ještě nemáme přesné pokyny k přijímání nových žáků. Je tedy možné, že se níže uvedený způsob přijímacího řízení ještě může změnit. Sledujte prosím naše webové stránky, případné změny okamžitě uveřejníme. V případě jakýchkoliv dotazů k přijímání nových žáků nás prosím kontaktujte.   Termíny talentových zkoušek: ·         Hudební obor (hlavní budova: Třinec, Třanovského 596): pondělí 8. 6. 2020 – čtvrtek 11. 6. 2020 (každý den od 14:00 do 17:00 hod.) ·         Výtvarný, taneční nebo literárně-dramatický obor (pobočka nehudebních oborů: Třinec, Koperníkova 696): pondělí 8. 6. 2020 – středa 10. 6. 2020 (každý den od 14:00 do 17:00 hod.) ·         Hudební obor na pobočce v Bystřici (Bystřice 324): úterý 9. 6. 2020 a čtvrtek 11. 6. 2020 (každý den od 14:00 do 17:00 hod.) Přesnější umístění budov ZUŠ Třinec naleznete na těchto webových stránkách v sekci „Kontakt“.   Informace o vyplnění přihlášky: Před přijímacím řízením si prosím vyplňte online přihlášku s rezervací termínu a času zkoušky. Přihlášku naleznete na těchto webových stránkách v sekci „Dokumenty“. Upozorňujeme, že vyplnění přihlášky neznamená automatické přijetí žáka do ZUŠ Třinec! O přijetí žáka ke studiu rozhoduje vedení školy na základě výsledků přijímacího řízení (zájemci o studium vykonají talentovou zkoušku) a také s ohledem na kapacitu školy a zaplněnost jednotlivých oborů a předmětů. Nyní používáme nový typ přihlášek ke studiu, tzv. interaktivní přihlášku. Pomocí ní si rodič sám vybere a rezervuje termín a čas zkoušek na jednotlivých pobočkách (čímž se vyhne čekání ve frontě při zkouškách a zároveň tím dodržíme hygienický požadavek o shromažďování minimálního počtu osob.) Při vyplňování přihlášky postupujte prosím podle pokynů. Pokud se hlásíte na více oborů, vyplňte prosím pro každý obor přihlášku zvlášť (kvůli různým termínům zkoušky). V hudebním oboru se často stává, že některé předměty (nejčastěji Hra na klavír a Populární a jazzový zpěv) jsou kapacitně omezeny, a nemůžeme tak přijmout všechny zájemce. Doporučujeme proto do poznámky (zejména u těchto předmětů) uvést i druhou variantu předmětu (hudebního nástroje), o který byste případně měli také zájem.  Předpokládaný počet nově přijatých žáků pro školní rok 2020/2021 je 70 žáků. Výsledky přijímacího řízení se rodiče budou moci dozvědět nejpozději dne 30.6 2020, a to přes internetový odkaz, který zákonný zástupce obdrží mailem po odeslání přihlášky, dále na webových stránkách školy a také na vývěsce školy na hlavní budově (Třanovského 596, Třinec).   Informace o průběhu talentové zkoušky: Žák se se svým zákonným zástupcem dostaví do ZUŠ Třinec na termín zvolený v přihlášce (prosíme o příchod s dostatečným předstihem). Zákonný zástupce na místě potvrdí platnost přihlášky svým podpisem. Na talentovou zkoušku se není třeba nijak zvlášť připravovat (viz kritéria níže) a děti se této zkoušky určitě nemusí obávat! U zájemců o studium nezjišťujeme míru znalostí, ale předpoklady ke studiu pro daný obor. Během přijímacího řízení budou dodržována bezpečnostní hygienická pravidla. Z hygienických důvodů prosíme zájemce o výtvarný obor přinést si vlastní sadu pastelek a měkkou tužku (výkresy budou k dispozici). Pokud by nařízením vlády nebyla při talentové zkoušce povolena osobní přítomnost dětí a jejich zákonných zástupců, proběhne talentová zkouška distančním způsobem (online videohovory, telefonicky apod.), a to ve stejných termínech a časech zvolených zákonným zástupcem na interaktivní přihlášce. O tomto náhradním způsobu přijímacího řízení bychom vás ještě podrobněji informovali.   Další kola přijímacího řízení: V případě volné kapacity může být přijímací řízení vyhlášeno znovu, a to v termínu září 2020.   Informace pro zájemce, kteří dříve nebyli přijati: Přijímacího řízení se musí zúčastnit všichni uchazeči o studium, tedy i ti, kteří se již hlásili v loňském školním roce a nebyli přijati (např. z kapacitních důvodů). Kvůli zavedení systému nových interaktivních přihlášek (s rezervací termínu a času zkoušky) musí tito uchazeči znovu vyplnit interaktivní přihlášku.   Informace pro stávající žáky, kteří se hlásí na další obor (předmět): Přijímacího řízení se musí zúčastnit také ti žáci, kteří již na naší škole studují a mají zájem o studium dalšího oboru nebo předmětu. Také u těchto žáků musí zákonní zástupci vyplnit novou přihlášku (do poznámky prosíme zapsat informaci, že žák již studuje na naší škole jiný obor nebo předmět). To, zda žák již navštěvuje další hlavní obor nebo předmět, bude při přijímání posuzováno jako další pomocné kritérium hodnocení. Každoročně se ke studiu na naší škole hlásí větší počet zájemců, než můžeme přijmout. Abychom vyhověli co možná největšímu počtu zájemců, budeme v případě rovnosti hodnocení přijímat přednostně nové žáky, tedy ty, kteří ještě žádný další obor nebo předmět na naší škole nestudují.   Kritéria přijímacího řízení:   HUDEBNÍ OBOR: Při přijímacím řízení se posuzují základní intonační dovednosti, hudební paměť a smysl pro rytmus. Uchazeč zazpívá libovolnou píseň, zopakuje tón nebo krátký melodický úryvek, zopakuje vytleskaný rytmus či rytmické říkadlo. Hodnocena jsou tato kritéria: ·         zpěv písně (intonace) ·         opakování zpívaného tónu a krátkého melodického úryvku (hudební sluch) ·         opakování vytleskaného rytmu (rytmus a hudební paměť)    VÝTVARNÝ OBOR: Při přijímacím řízení jsou předpoklady pro studium ověřovány na základě kresby či malby na zadané nebo volné téma. Doporučujeme zájemci o studium výtvarného oboru přinést s sebou domácí práce z poslední doby. Z hygienických důvodů prosíme zájemce o výtvarný obor přinést si vlastní sadu pastelek a měkkou tužku (výkresy budou k dispozici). Hodnocena jsou tato kritéria: ·         kompozice výtvarného díla ·         spontánnost kresby ·         smysl pro barvu ·         základní povědomí o výtvarných technikách úměrných věku žáka   TANEČNÍ OBOR: Žáci budou hodnoceni na základě tanečního projevu zadaného na dané téma. Zájemcům o studium doporučujeme vzít si k přijímacímu řízení sebou sportovní oděv a obuv. Hodnocena jsou tato kritéria: ·         rytmické cítění ·         pohybové předpoklady ·         taneční dispozice ·         taneční projev ·         interpretační nadání   LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Při přijímacím řízení se hodnotí přednes předem připraveného krátkého textu (poezie nebo próza) a schopnost jeho proměny v různých situacích (když jsme unavení, nestíháme a nemáme čas, jsme rozzlobení atd.), pohybové schopnosti a rytmické dovednosti. Hodnocena jsou tato kritéria: ·         přednes předem připraveného textu (poezie/próza) ·         pohybová improvizace (pohyb v prostoru na zadané téma - zvířata, emoce, barvy) ·         rytmické dovednosti (zopakování rytmu, dodržení rytmu, vytvoření vlastního rytmu)     V Třinci, dne 4. 5. 2020 Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy    

2

červen

Ochranné štíty ve výuce LDO

Ve výuce literárně-dramatického oboru je velmi důležité vyjádření emocí a nálad, použití mimiky a změny výrazu v obličeji. Jsme proto moc rádi, že jsme do naší školy získali ochranné štíty, které můžou naši žáci používat místo roušek. Velice tímto děkujeme Domu dětí a mládeže Třinec a panu řediteli Mgr. Zdeňku Walachovi za poskytnutí těchto štítů pro naše žáky zdarma!!!

29

květen

Potvrzení pokračování ve studiu na ZUŠ Třinec od 1. září 2020 (šk.rok 2020/2021)

Vážení rodiče, jako každým rokem potřebujeme i nyní zjistit, kteří žáci budou v dalším školním roce pokračovat ve studiu na naší škole. Je to pro nás velmi důležitá informace, mj. i pro počet nových žáků, které můžeme přijmout ke studiu.  Letos tuto skutečnost zjišťujeme nově pomocí internetového dotazníku (odkaz níže), vyplnění vám zabere opravdu jen malou chvíli. Velmi vás prosíme o vyplnění a odeslání tohoto dotazníku nejpozději do 14.6.2020. Vaše odpovědi budeme považovat za závazné, ale chápeme a budeme respektovat, že se na začátku září ještě situace může u některých žáků změnit.  Pro otevření dotazníku prosím klikněte na tento odkaz:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2K7HpawlJMYxqaBl6n3jatFKt9bxrU0pRyJpc7CxzWcCiBA/viewform?usp=sf_link
Za vyplnění a odeslání dotazníku Vám předem děkuji!
Odkaz na dotazník jsme poslali zákonným zástupcům pomocí e-mailu a zveřejňujeme jej také na školním facebooku.  Mgr. Jiří Zabystrzan
ředitel školy 

19

květen

Fotografická soutěž "Poznávám svůj region"

Zveme všechny žáky k účasti ve fotografické soutěži! Více informací naleznete v plakátu.

18

květen

Obnovení prezenční výuky v ZUŠ Třinec

Vážení rodiče, milí žáci, v současné době již je opět obnovena prezenční výuka (výuka ve škole) v ZUŠ Třinec, a to ve všech oborech a na všech pobočkách školy. Upozorňuji, že osobní účast žáků ve vyučování ve škole je do konce školního roku dobrovolná a záleží na rozhodnutí zákonných zástupců. Žákům, kteří do konce školního roku nenastoupí k prezenční výuce (ve škole), bude nadále umožněna distanční výuka (na dálku).  Nově je v platnosti dokument "Provozní a hygienické podmínky v Základní umělecké škole, Třinec, Třanovského 596, příspěvkové organizaci". Tento dokument jsou povinni si prostudovat všichni zákonní zástupci, kteří se rozhodnou pro prezenční formu výuky svých dětí. Dokument byl poslán všem zákonným zástupcům e-mailem, je také ke stažení na webových stránkách školy (v sekci Dokumenty) a je k prostudování na sekretariátu školy (Třanovského 596) a také u vedoucích poboček.  Děkuji vám za přízeň a shovívavost v této nelehké situaci!   Mgr. Jiří Zabystrzan

18

květen

informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje uvedené v Čestném prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění jsou zpracovávány na základě plnění právní povinnosti uložené škole (školskému zařízení) usnesením vlády ČR č. 491 ze dne 30. 4. 2020. Údaje nebudou předávány nebo zpřístupňovány jiným osobám, s výjimkou případů, kdy povinnost předání orgánům ochrany veřejného zdraví vyplývá ze zvláštního právního předpisu. Čestné prohlášení bude uchováno po dobu 1 roku, poté bude zlikvidováno v souladu s vydaným platným spisovým a skartačním řádem. Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

14

květen

Hodnocení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 v ZUŠ Třinec

Hodnocení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 v ZUŠ Třinec Na základě vyhlášky č.211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, vydávám toto nařízení.   1. Hodnocení žáků na vysvědčení Hodnocení žáků klasifikací na vysvědčení za druhé pololetí šk. roku 2019/2020 bude vycházet: a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,  b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.   Stupně prospěchu a celkové hodnocení budou zachovány v podobě, v jaké jsou uvedeny ve školním vzdělávacím programu ZUŠ Třinec. Do zameškaných hodin na vysvědčení se započítají pouze hodiny zameškané při výuce ve škole (prezenční výuka).   2. Postupové zkoušky Rozhodnutím ředitele se ruší postupové zkoušky (1.-6. r./I.st. a 1.-3.r./II.st.). Do vyššího ročníku postoupí žáci, kteří budou na konci druhého pololetí hodnoceni a. prospěl(a) s vyznamenáním b. prospěl(a)   3. Závěrečné zkoušky (absolventi I., II. st. a SPD) Ukončení vzdělávání žáků se řídí vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání v platném znění. Studium I. a II. stupně a studia pro dospělé bude ukončeno vykonáním závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška může mít formu vystoupení před zkušební komisí, hodnocení audio/video nahrávky vystoupení, autorské písemné práce, vystavení výtvarných prací na výstavě nebo on-line výstavě. Pokud není možné tyto formy zkoušky realizovat, bude hodnocení zkoušky vycházet ze školních aktivit žáka v průběhu školního roku. Formu závěrečné zkoušky vybere učitel daného žáka po dohodě se zákonným zástupcem žáka a po schválení ředitelem školy.     V Třinci dne 14. 5. 2020 Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy