Aktuality

Aktuality

4

květen

Recitál Radka Morcinka

Ve středu 4. května proběhl v sálu ZUŠ Třinec recitál našeho absolventa Radka Morcinka, který je v současné době studentem Fakulty umění Ostravské univerzity v oboru zpěv. Koncert byl velmi pestrý, zazněly lidové písně, operní árie i muzikálové písně a u publika měl obrovský ohlas. O klavírní korepetici se postaral Martin Pančocha, jako host vystoupila Daniela Worková.

29

duben

Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na elektronické klávesové nástroje

Velkého úspěchu dosáhli naši keyboardisté v ústředním kole soutěže ZUŠ, která se konala až v dalekých Františkových Lázních. Šimon Kantor (ze třídy Mgr. Pavly Olšarové) se umístil na skvělém 2. místě a Vojtěch Szkandera (ze třídy p. uč. Lenky Kaletové) na 3. místě a navíc získal cenu pro nejmladšího účastníka soutěže. Blahopřejeme!

26

duben

Koncert talentů

Na "Koncertě talentů" se každoročně představují naši žáci, kteří se umístili na okresních, krajských a ústředních kolech soutěží nebo přehlídek. Letos si publikum mohlo vyslechnout hru na klavír, keyboard, akordeon a také dechové a smyčcové komorní soubory. Pozvání přijaly také žákyně ZUŠ Jozefa Kresánka v Bratislavě. Koncert připravila a slovem provázela p. uč. Alena Kostková.

25

duben

Pozvánka na koncert Marie Šumníkové

Koncert se kvůli nemoci ruší!

20

duben

Absolventský koncert žáků II. stupně

Dne 20. dubna se ve foyer KD Trisia konal absolventský koncert žáků II. stupně. Krásnými hudebními výkony studium na naší škole zakončili tito žáci: Janina Byrtusová (ze třídy p. uč. Trávníčkové), Dana Klodová (ze třídy p. uč. Kadlubcové), Filip Walczysko (ze třídy p. uč. Adamíkové), Radka Cieslarová (ze třídy p. uč. Kostkové), Jakub Solowski (ze třídy p. uč. Pilcha), Dorota Walková (ze třídy p. uč. Trávníčkové a MgA. Bohm), Lukáš Gryga (ze třídy MgA. Zátopka a MgA. Bohm) a Daniela Klusová (ze třídy Mgr. Tomoszek). Všichni absolventi byli odměněni bouřlivým potleskem publika, dárkem a také profesionálně zpracovaným CD s nahrávkou jejich absolventského vystoupení.

10

duben

Houslová soutěž "O cenu Václava Krůčka"

Na základní umělecké škole v Novém Jičíně proběhl první ročník houslové soutěže "O cenu Václava Krůčka". Naší školu reprezentoval David Wrzecionko ze třídy MgA. Daniela Klody, který se ve své kategorii umístil na 2. místě. Blahopřejeme.

8

duben

Krajské kolo II. soutěžní přehlídky LDO-ZUŠ

Ve dnech 8. – 9. 4. 2016 proběhlo v Rýmařově krajské kolo II. soutěžní přehlídky LDO-ZUŠ v kolektivním projevu dramatickém, loutkářském, přednesovém a pantomimě. Žáci ZUŠ Třinec se představili v inscenacích „ Jak vyzrát na pavouky (pod vedením BcA. Kláry Kvasničkové) a „ Wernish třikrát jinak“ (pod vedením Mgr. Pavly Masaříkové) a získali od poroty zvláštní ocenění„za kvalitní dramaturgii a nalezení její adekvátní scénické podoby“.

8

duben

Pro Bohemia

Ve dnech 8. - 10. dubna 2016 proběhla na Janáčkově konzervatoři v Ostravě soutěž Pro Bohemia. Naši školu úspěšně reprezentoval Denis Szalbot ze třídy Mgr. Pustowkové a p. uč. Lukešové, který soutěžil jak ve hře na klavír, tak i ve zpěvu. Jako klavírista se v mezinárodní konkurenci umístil na krásném 3. místě a v pěvecké kategorii získal čestné uznání. Blahopřejeme!

5

duben

Krajské kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů

V krajském kole soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů se houslové duo ve složení Radka Cieslarová a Matěj Latka ze třídy p. uč. Kostkové umístilo na 3. místě. Gratulujeme.

4

duben

Klavírní přehlídka

V pondělí 4. dubna se ve Frýdku-Místku konala Okresní klavírní přehlídka. Naši školu úspěšně reprezentovalo 15 mladých klavíristů, z nichž těchto 7 postoupilo do krajského kola: Anna Bohm, Jan Miškej, Dorota Walková, Julia Krzoková (všichni ze třídy p. uč. Trávníčkové), Krystyna Waniová (ze třídy MgA. Zátopka), Denis Szalbot (ze třídy Mgr: Pustowkové) a Sabina Wrzecionková (ze třídy p. uč. Bartulcové). Blahopřejeme!

31

březen

Slavnostní koncert ke dni učitelů

Jako každý rok, i letos učitelé ZUŠ Třinec oslavili svůj svátek koncertem ve foyer KD Trisia. Koncert zahájilo kvarteto zobcových fléten ve složení Martina Krhutová, Lenka Bobčíková, Karolína Wilková a Markéta Kapustová za cembalového doprovodu Vandy Žurkové. Myersovu Cavatinu zahrály houslistky Daniela Rusnoková a Jana Adamíková. Zazněl i sólový klavír v podání Liliany Tomeczkové. Kristýna Libosková přednesla Mouquetovu Panovou flétnu a Jana Przywarová Romanci Antonína Dvořáka. Následoval Koncert pro trubku arménského skladatele Arutjunjana v podání Tomáše Kalety a Milhaudův Scaramouche, který na saxofon zahrál Lukáš Kolek. O klavírní doprovody se postarali Michal Zátopek, Daniela Worková a Martina Farana. Závěr koncertu patřil MINGO Quartetu Pavla Pilcha společně se smyčcovým triem a Zbigniewem Kaletou. Koncert, který měl u posluchačů velký ohlas slovem provázel ředitel Jiří Zabystrzan.

30

březen

Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na elektronické klávesové nástroje

Umístění Jméno ZUŠ Vyučující Kategorie 0. 1. - postup Szkandera Vojtěch Třinec Lenka Kaletová         Kategorie II. 2. místo Filip Bohm Třinec Lenka Kaletová                 Kategorie IV. 1. - postup Šimon Kantor Třinec Pavla Olšarová                         https://www.youtube.com/watch?v=gHKpwQwt-Ic&feature=youtu.be Gratulujeme Vojtěchu Szkanderovi a Šimonu Kantorovi k postupu do ústředního kola!

22

březen

Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon

V krajském kole celostátní soutěže ZUŠ ve hře na akordeon se Lukáš Waclawek ze třídy p. uč. Dagmar Jurzycové umístil na 2. místě. Gratulujeme!

17

březen

Krajské kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů

  Kategorie II. d Umístění Jméno ZUŠ Vyučující 1. místo - s postupem Zuzana Czyžová Třinec Alena Kostková do ústředního kola Filip Rucki   Elena Pustowková   Denis Szalbot             Kategorie III. b 2. místo Viola Ferfecká Třinec Alena Kostková   Adéla Walachová       Magdalena Heczková             1. místo Michal Šlaur Třinec Alena Kostková   Emílie Cichá       Lukáš Kraus       Tereza Tyrlíková    
Gratulujeme triu ve složení Zuzana Czyžová, Filip Rucki a Denis Szalbot k postupu do ústředního kola!

3

březen

Salon Zrzavý

Dne 3. března 2016 proběhla vernisáž 7. ročníku trienále Salon Zrzavý organizovaný pro výtvarné obory ZUŠ Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Výstava nabízí ukázky nejlepších prací výtvarných oborů. Vystaveny jsou práce těchto žáků naší školy: Barbora Sikorová (Z cyklu „Okouzlení A. Wolflim“), Julie Pavlasová, Anežka Veselá (Z cyklu „Okouzlení A. Wolflim“), Kateřina Bilková (Z cyklu „Směrem k…“), Nela Klimková (Z cyklu „Směrem k…“) – ze třídy Mgr. Beáty Martinkové. Aneta Piwková, Zuzana Szkanderová, Kateřina Kupková, Magdalena Bubová, Ivana Kluzová, Anna Bubíková, Daniela Kaszturová, Zuzana Bouchalová, Veronika Loimi, Adéla Stančiaková, Amálie Karchová, Pavlína Kotasová, Adéla Kawuloková, Linda Papíková a Tereza Poláčková – vše z cyklu „Mravenci“ pod vedením Mgr. Markéty Hlavničkové. Výstavu můžete shlédnout do 4. 4. 2016 v ZUŠ Opava, Solná 8.

24

únor

Okresní kolo soutěže ZUŠ v komorní hře

V únoru letošního roku proběhly okresní kola soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nebo smyčcových nástrojů. Naši školu reprezentovaly čtyři komorní soubory ze třídy p. uč. Aleny Kostkové a všechny se umístily na 1. místě s postupem do krajského kola. Blahopřejeme!   Kategorie II. d 1.-postup Zuzana Czyžová Třinec Alena Kostková   Filip Rucki       Denis Szalbot             Kategorie III. b 1.-postup Viola Ferfecká Třinec Alena Kostková   Adéla Walachová       Magdalena Heczková             1.-postup Michal Šlaur Třinec Alena Kostková   Emílie Cichá       Lukáš Kraus       Tereza Tyrlíková       Smyčcová dua - kategorie IV. 1.-postup Radka Cieslarová Třinec Alena Kostková   Matěj Latka      

17

únor

Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon

V okresním kole celostátní soutěže ZUŠ ve hře na akordeon se ve II. kategorii umístil žák naší školy Lukáš Waclawek (ze třídy p. uč. D. Jurzycové) na 1. místě a postupuje do krajského kola. Blahopřejeme!

13

únor

Pozvánka na ples

ZUŠ Třinec a SRPŠ Vás srdečně zve na PLES, tentokrát v retro stylu! Ples se bude konat v sobotu 13. 2. 2016 v 19.00 v restauraci Čítárna - Czytelnia ve Vendryni. Zajištěna je bohatá tombola, živá hudba k tanci i poslechu, občerstvení nebo vystoupení žáků ZUŠ. Předprodej vstupenek na sekretariátu ZUŠ.

12

únor

Gradus ad Parnassum

Fakulta umění Ostravské univerzity byla dějištěm prvního ročníku hudebního festivalu Gradus ad Parnassum, který se zaměřuje na instruktivní klavírní literaturu. Letošní ročník byl věnován současnému hudebímu skladateli Luboši Slukovi. V pedagogicko-interpretačním semináři pod vedením prof. Ivana Klánského se představil žák naší školy Denis Szalbot ze třídy Mgr. Eleny Pustowkové, který na závěr festivalu vystoupil i na slavnostním koncertě v Českém rozhlasu Ostrava.

12

únor

Valentýnský festival

V pátek 12. 2. 2016 proběhl již 3. ročník Valentýnského festivalu, který pořádá Muzeum Beskyd Frýdek-Místek. V nádherném koncertním sálu frýdeckého zámku se představili žáci pěti základních uměleckých škol našeho okresu. Za ZUŠ Třinec vystoupila Julia Krzoková, která zahrála jak na klavír, tak na violoncello. Také zazpíval Denis Szalbot a na závěr zahrálo trio ve složení Zuzana Czyžová, Filip Rucki (zobcové flétny) a Denis Szalbot (klavír).