Aktuality

Aktuality

19

červen

Slavnostní otevření revitalizace parku za budovou ZUŠ

Za přítomnosti vedení města a Třineckých železáren byla představena další fáze obnovy parku za budovou ZUŠ Třinec. K této akci zahráli také žákyně ZUŠ z flétnové třídy Mgr. M. Krhutové.

15

červen

Talent roku

Talentované žáky a studenty tradičně na konci školního roku oceňuje na slavnostní akci město Třinec a Třinecké železárny. Za ZUŠ Třinec byli tentokrát oceněni Denis Szalbot (ze třídy Mgr. E. Pustovkové) a Krystyna Waniová (ze třídy MgA. M. Zátopka).  Na předávání cen vystoupila také školní kapela Boutique pod vedením ředitele školy Mgr. J. Zabystrzana.

6

červen

Absolventské koncerty I. stupně

Ve dnech 6. a 8. června 2017 proběhly v koncertním sálu ZUŠ Třinec absolventské koncerty, na kterých nádhernými hudebními výkony uzavřeli své studium I. stupně letošní absolventi.

31

květen

"dramaŽNĚ"

Letošní "dramaŽNĚ" literárně-dramatického oboru, které proběhly od 31. 5. - 2. 6. 2017, byly opravdu úrodné. Během prvního dne měli diváci možnost vidět výstupy mladších skupin, druhý den si poseděli s dobrým čajem a poezií na Poetické čajovně a třetí den je čekaly výstupy starších skupin, během kterých se představily absolventky prvního stupně Natálie Franioková a druhého stupně Anna Kurzoková.

30

květen

Albert Černý podporuje ZUŠ Open

"Studoval jsem klavírní jazzovou improvizaci u pana Pilcha staršího a hru na bicí u jeho syna Pavla v ZUŠ Třinec. Jako patnáctiletý kluk jsem chodil k večeru do hudebky poslouchat, jak zkouší opravdoví muzikanti a běhal mi mráz po zádech. Potom jsem začal psát svoje první písničky a když jsem jednu z nich zazpíval v hodině bicích, můj učitel i já jsme měli stejný nápad ve stejnou chvíli: založit společně kapelu. Byl to pro mě splněný sen, který žiju doteď! První zkoušku Charlie Straight jsme měli v ZUŠce a první dema jsme nahrávali taky tam. Rodiče a hudebka pro mě byly odrazovým můstkem ke hvězdám!" Bývalý žák naší školy Albert Černý, frontman úspěšných kapel Lake Malawi a Charlie Straight, se těmito slovy připojil k ostatním umělcům, kteří svým jménem podporují celostátní happening základních uměleckých škol "ZUŠ Open". Tohoto happeningu se naše škola zúčastní přehlídkou umění žáků tanečního oboru "Taneční matiné" dne 30. 5. 2017 v KD Trisia. Albertovi za tuto podporu děkujeme!

30

květen

Beata Hlavenková podporuje ZUŠ Open

Také klavíristka, skladatelka a bývalá žákyně ZUŠ Třinec Beata Hlavenková se přidala k umělcům podporujícím celostátaní akci ZUŠ Open, a to těmito slovy: ... měla jsem štěstí na ZUŠ v Třinci, kde jsem chodila na klavír, ale kde i díky tehdejšímu řediteli Eduardu Turoňovi ml. byla otevřena tzv.skladatelská nauka, kterou vedla Irena Szurmanová-Tokarzová. Dotkli jsme se improvizace, hrála jsem s kapelou, začala jsem psát. Rozhodně mě to posunulo směrem, za který jsem velice vděčná. Svou práci - komponování, hraní, aranžování prostě a jednoduše miluji. Kéžby se hudba dětem ve školách nezprotivila špatným a nekreativním přístupem, stresem, lpěním na hudbě hrané pouze z not. Ale radostným, laskavým a všem různým žánrům otevřeným přístupem, který pak v člověku zanechá lásku k hudbě, který se pak nebojí hrát a hrát si, ať už se tím živí či nikoliv...To přeju všem ZUŠkám a všem učitelům. Také Beatě za tuto podporu velmi děkujeme!

30

květen

Taneční matiné

Taneční matiné, je každoroční vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ Třinec. To letošní se konalo v úterý 30. května 2017 od 16 hod. v divadelním sále KD Trisia a.s. Třinec. Akce představila kromě nádherných tanečních vystoupení také skvělé hudební výkony, mluvené slovo žáků literárně dramatického oboru  a také výstavu prací žáků výtvarného oboru naší ZUŠ. Letošní Taneční matiné však bylo vyjímečné tím,  že proběhlo v rámci celostátního happeningu základních uměleckých škol "ZUŠ Open", kdy po celé republice v tento den probíhaly akce s cílem podpořit a zviditelnit umělecké vzdělávání v ČR.

29

květen

Poskytnutí dotace z rozpočtu města Třince

Město Třinec poskytlo v roce 2017 Základní umělecké škole Třinec účelovou neinvestiční dotaci ve výši 45.000kč, a to na nájmy kulturních akcí školy.

4

květen

Koncertní setkání akordeonistů v Českém Těšíně

Dne 4. května 2017 se konal společný koncert žáků hry na akordeon ze ZUŠ Havířov, Český Těšín, Třinec a Karviná. Bylo to již třetí setkání, které spojilo mladé akordeonisty z různých okolních měst. Mladí umělci se setkali ke společnému koncertu v Čítárně a kavárně "Avion". Žáci naší školy - Michal Walach, Eliza Zalisz, Lucie Bajerová, Dominika Kwasková, z akordeonové třídy p. uč. Dagmar Jurzycové, se představili v sólové i komorní hře. Iniciatorem celé akce byla Zdeňka Brodová, zástupce ředitele ZUŠ Český Těšín.

3

květen

Koncert talentů

Na "Koncertě talentů" se každoročně představují naši žáci, kteří se umístili na okresních, krajských a ústředních kolech soutěží a soutěžních přehlídek. Letos si publikum mohlo vyslechnout zpěv, hru na klavír, kytaru či housle a také soubor zobcových fléten. Koncert připravila a slovem provázela p. uč. Alena Kostková.  

25

duben

Absolventský koncert žáků II. stupně

Nádherným koncertem ve foyer KD Trisia uzavřeli své studium na ZUŠ Třinec absolventi hudebního oboru II. stupně. Své umění předvedli absolventi: Lukáš Kraus (p. uč. A. Kostková), Kateřina Szturcová (Mgr. M. Krhutová), Julia Krzoková (p. uč. D. Trávníčková a p. uč. P. Zmuda), Krystyna Ivanov (p. uč. D.Trávníčková) a Michaela Ostruszková (Mgr. P. Olšarová). Koncert uváděl ředitel školy Mgr. J. Zabystrzan.

20

duben

Oči dokořán

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy každé 3 roky vyhlašuje přehlídku výtvarných oborů ZUŠ ČR s názvem OČI DOKOŘÁN.
Dne 20. 4. 2017 proběhlo krajské kolo soutěže a obhajoba projektů v ZUŠ Opavě.
Výtvarný obor naší ZUŠ pod vedením Mgr. Beáty Martinkové zpracovával projekt CESTY SLUNCE. Do práce byly zapojeny děti přípravného výtvarného oboru a skupinky od 7-do cca14ti let. Projekt sestává ze dvou výtvarných řad a jedné výtvarné akce: SVĚTLOLAM, SLUNCE-ČNICE, OSLUNCENÍ.

Krajské kolo dopadlo pro naši ZUŠ víc než výborně. Obhájili jsme všechny výtvarné řady a získali DVĚ ZLATÁ PÁSMA A JEDNO STŘÍBRNÉ. Celý projekt POSTUPUJE do celostátního kola, které proběhne na podzim tohoto roku.
Náš projekt je společně s dalšími úspěšnými vystaven do 29. 5.2017 v ZUŠ Opava, Solná 8.
Všem, kdo se na práci podíleli, patří obrovské dík.

20

duben

Naše klavíristka slavila velké úspěchy v ústředním kole celostátní soutěže ZUŠ

V průběhu celého letošního školního roku probíhala celostátní soutěž ZUŠ. Naši žáci získávali úspěchy postupně ve všech kolech - školním, okresním i krajském. Největšího úspěchu dosáhla Krystyna Waniová, která pod vedením p. uč. MgA. M. Zátopka získala Čestné uznání I. stupně v ústředním kole soutěže ve hře na klavír. Celostátní kolo se letos konalo 20. dubna 2017 v Praze.  Děkujeme a blahopřejeme k tak nádhernému úspěchu!  

20

duben

Vincent van ZUŠka

V pátek 20. dubna 2018 byla zahájena vernisáž výtvarných prací žáků naší školy, tematicky inspirována dílem Vincenta van Gogha (ze třídy Mgr. Beaty Martinkové a Mgr. Markéty Hlavničkové) a také práce absolventského ročníku (ze třídy p. uč. Anny Šenkové). Jako místo pro výstavu byly vybrány prostory suterénu nemocnice Třinec-Sosna, kde jsou díla našich žáků v současné době k vidění. Slavnostní zahájení doplnilo krásné vystoupení žáků flétnové třídy Mgr. Martiny Krhutové. 

11

duben

Úspěchy žáků ve hře na keyboard

Velkých úspěchů dosáhli žáci ZUŠ Třinec v soutěžích ve hře na keyboard (EKN): Celostátní soutěž "Nová Konfrontace" v Karviné: žák umístění  zvláštní ocenění pedagog Špiller Vojtěch 2 "Za vlastní tvorbu" Česlav Pomykacz, DiS. Böhm Filip 2   Filip Macura, DiS. Kantor Šimon 1 "Za mimořádný interpr.výkon" Mgr. Pavla Olšarová Mezinárodní soutěž ve hře na keyboard (Považská Bystrica, Slovensko): žák umístění  zvláštní ocenění pedagog Szkandera Vojtěch 2   Mgr. Jiří Zabystrzan Kantor Šimon  1   Mgr. Pavla Olšarová  

8

duben

Pro Bohemia

Ve dnech 7. – 9. dubna 2017 proběhl na Janáčkově konzervatoři v Ostravě 15. ročník mezinárodní interpretační soutěže v oborech hra na dechové nástroje dřevěné, hra na klavír, hra na smyčcové nástroje a zpěv. Žáci naší školy - klavíristé a zpěváci, se nejen soutěže zúčastnili, ale také získali nádherná ocenění. Za všechy výsledky děkujeme a BLAHOPŘEJEME!!!!     Hra na klavír                         0. kategorie: Anna BÖHM      1. cena a titul Laureáta     D. Trávníčková                   Jakub STRYJA      Česté uznání 1. stupně     Mgr. E. Pustowková                 II. kategorie: Denis SZALBOT      1. cena a titul Laureáta     Mgr. E. Pustowková                                     Zpěv                         II. kategorie: Denis SZALBOT      Čestné uznání     R. Lukešová                                                                                                                  GRATULUJEME!!!    

31

březen

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html

31

březen

Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru

                      VÝSLEDKY NAŠICH ŽÁKŮ V KRAJSKÝCH KOLECH        CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE ZUŠ                                    Hra na kytaru                                       umístění     pedagog                           I. kategorie:  Josef KWACZEK 2. místo     Mgr. P. Heczko, Ph.D.                                                    GRATULUJEME!!!                                                      

30

březen

Slavnostní koncert ke dni učitelů

Také letos oslavili pedagogové ZUŠ Třinec svůj svátek nádherným koncertem, konaným dne 30. 3. 2017 ve foyer KD Trisia. Své  umění představili sólisté klavíristka Daniela Worková či kytarista Petr Heczko. Velká část programu patřila také komorním sestavám: saxofonista Lukáš Kolem s houslistkou Janou Przywarovou a klavírním doprovodem Michala Zátopka či dechové kvarteto ve složení Marek, Tomáš, David a Daniel Kaletovi. Závěr celého koncertu patřil jazzovému zpěvu v podání Tamary Tomoszek a seskupení "Jazz ZUŠ company" ve složení: Jana Przywarová, Daniel Kloda, Daniela Rusnoková, Jana Adamínková, Krystyna Bezecny-Przyhoda, Alena Kostková, Petr Zmuda (smyčcové nástroje), Filip Macura, jiří Zabystrzan (klávesové nástroje), Česlav Pomykacz a Pavel Pilch (perkuse). Koncert, který měl u posluchačů velký ohlas slovem provázel ředitel školy Jiří Zabystrzan.

29

březen

Hudební večery v Café Čítárna

Srdečně zveme na vystoupení žáků v třinecké knihovně (Café Čítárna), které budou probíhat pravidelně každou poslední středu v měsíci, a to vždy od 18hod. To nejbližší nás tedy čeká ve středu 29. března 2017. Vstupné dobrovolné.