Aktuality

Aktuality

20

duben

Vincent van ZUŠka

V pátek 20. dubna 2018 byla zahájena vernisáž výtvarných prací žáků naší školy, tematicky inspirována dílem Vincenta van Gogha (ze třídy Mgr. Beaty Martinkové a Mgr. Markéty Hlavničkové) a také práce absolventského ročníku (ze třídy p. uč. Anny Šenkové). Jako místo pro výstavu byly vybrány prostory suterénu nemocnice Třinec-Sosna, kde jsou díla našich žáků v současné době k vidění. Slavnostní zahájení doplnilo krásné vystoupení žáků flétnové třídy Mgr. Martiny Krhutové. 

11

duben

Úspěchy žáků ve hře na keyboard

Velkých úspěchů dosáhli žáci ZUŠ Třinec v soutěžích ve hře na keyboard (EKN): Celostátní soutěž "Nová Konfrontace" v Karviné: žák umístění  zvláštní ocenění pedagog Špiller Vojtěch 2 "Za vlastní tvorbu" Česlav Pomykacz, DiS. Böhm Filip 2   Filip Macura, DiS. Kantor Šimon 1 "Za mimořádný interpr.výkon" Mgr. Pavla Olšarová Mezinárodní soutěž ve hře na keyboard (Považská Bystrica, Slovensko): žák umístění  zvláštní ocenění pedagog Szkandera Vojtěch 2   Mgr. Jiří Zabystrzan Kantor Šimon  1   Mgr. Pavla Olšarová  

8

duben

Pro Bohemia

Ve dnech 7. – 9. dubna 2017 proběhl na Janáčkově konzervatoři v Ostravě 15. ročník mezinárodní interpretační soutěže v oborech hra na dechové nástroje dřevěné, hra na klavír, hra na smyčcové nástroje a zpěv. Žáci naší školy - klavíristé a zpěváci, se nejen soutěže zúčastnili, ale také získali nádherná ocenění. Za všechy výsledky děkujeme a BLAHOPŘEJEME!!!!     Hra na klavír                         0. kategorie: Anna BÖHM      1. cena a titul Laureáta     D. Trávníčková                   Jakub STRYJA      Česté uznání 1. stupně     Mgr. E. Pustowková                 II. kategorie: Denis SZALBOT      1. cena a titul Laureáta     Mgr. E. Pustowková                                     Zpěv                         II. kategorie: Denis SZALBOT      Čestné uznání     R. Lukešová                                                                                                                  GRATULUJEME!!!    

31

březen

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html

31

březen

Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru

                      VÝSLEDKY NAŠICH ŽÁKŮ V KRAJSKÝCH KOLECH        CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE ZUŠ                                    Hra na kytaru                                       umístění     pedagog                           I. kategorie:  Josef KWACZEK 2. místo     Mgr. P. Heczko, Ph.D.                                                    GRATULUJEME!!!                                                      

30

březen

Slavnostní koncert ke dni učitelů

Také letos oslavili pedagogové ZUŠ Třinec svůj svátek nádherným koncertem, konaným dne 30. 3. 2017 ve foyer KD Trisia. Své  umění představili sólisté klavíristka Daniela Worková či kytarista Petr Heczko. Velká část programu patřila také komorním sestavám: saxofonista Lukáš Kolem s houslistkou Janou Przywarovou a klavírním doprovodem Michala Zátopka či dechové kvarteto ve složení Marek, Tomáš, David a Daniel Kaletovi. Závěr celého koncertu patřil jazzovému zpěvu v podání Tamary Tomoszek a seskupení "Jazz ZUŠ company" ve složení: Jana Przywarová, Daniel Kloda, Daniela Rusnoková, Jana Adamínková, Krystyna Bezecny-Przyhoda, Alena Kostková, Petr Zmuda (smyčcové nástroje), Filip Macura, jiří Zabystrzan (klávesové nástroje), Česlav Pomykacz a Pavel Pilch (perkuse). Koncert, který měl u posluchačů velký ohlas slovem provázel ředitel školy Jiří Zabystrzan.

29

březen

Hudební večery v Café Čítárna

Srdečně zveme na vystoupení žáků v třinecké knihovně (Café Čítárna), které budou probíhat pravidelně každou poslední středu v měsíci, a to vždy od 18hod. To nejbližší nás tedy čeká ve středu 29. března 2017. Vstupné dobrovolné.

29

březen

Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje

             VÝSLEDKY NAŠICH ŽÁKŮ V KRAJSKÝCH KOLECH      CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE ZUŠ                                Hra na housle                                   umístění     pedagog                       II. kategorie: David WRZECIONKO 2. místo     MgA. D. Kloda                     VIII. kategorie: Václav HUMPOLEC 2. místo     J. Adamíková                                                                  Hra na violoncello                             IX. kategorie: Julia KRZOKOVÁ 2. místo     P. Zmuda                                                                  GRATULUJEME!!!                                 

23

březen

Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír

               VÝSLEDKY NAŠICH ŽÁKŮ V KRAJSKÝCH KOLECH              CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE ZUŠ                                                 Hra na klavír                                     umístění     pedagog                       I. kategorie:  Anna BÖHM   2. místo     D. Trávníčková                     III. kategorie: Jan MIŠKEJ   2. místo     D. Trávníčková                     IV. kategorie: Sabina WRZECIONKOVÁ 3. místo     D. Bartulcová                     VI. kategorie: Pavla KANTOROVÁ 2. místo     D. Bartulcová                     VII. kategorie: Denis SZALBOT 1. místo     Mgr. E. Pustowková                   X. kategorie:  Krystyna WANIOVÁ 1. místo      MgA. M. Zátopek                       Julia KRZOKOVÁ 2. místo        D. Trávníčková                                                         ZVLÁŠTNÍ CENY                                 ZA PROVEDENÍ SKLADBY:                 Klement Slavický - Toccata    Denis SZALBOT       Baldassare Galuppi - Andante a Gigue Julia KRZOKOVÁ                                       POSTUP DO ÚSTŘEDNÍHO KOLA:   Krystyna WANIOVÁ                             Denis SZALBOT (náhradník)                                    GRATULUJEME!!!                

17

březen

Absolventský koncert Renáty Bockové

Téměř dvouhodinovým programem se prezentovala absolventka ZUŠ Třinec Renáta Bocková! Koncert se uskutečnil v pátek 17. března 2017 v 16hod. se v třineckém Vidle´s pubu a Renáta tak uzavřela své studium na ZUŠ Třinec, v oboru populární a jazzový zpěv (u pedagogů Mgr. Dariny Szymeczkové a Mgr. Tamary Tomoszek). Společně s vokalistkou vystoupily dvě kapely, se kterými Renáta spolupracuje a aktivně zpívá. První je školní kapela Boutique pod vedením Jiřího Zabystrzana a druhou je folková kapela Pearband, se kterou působí již 6 let.

16

březen

"Svět patří nám" (Jeden svět)

Mottem letošního ročníku festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět je "Umění spolupráce", proto koordinátorka festivalu Hana Pietrová přizvala ke spolupráci i naši ZUŠ. Výsledkem této spolupráce byl koncert písniček Jaroslava Ježka na texty Jiřího Voskovce a Jana Wericha, který se uskutečnil 16. 3. 2017 v kině Kosmos.  Na koncertě ve stylu 20-30 let 20. století vystoupilo téměř 30 žáků za doprovodu profesionálních muzikantů ve složení: Ladislav Kokeš (trumpeta, housle), Jiří Zabystrzan (klavír), Zdeněk Holka (kontrabas) a Pavel Pilch (bicí). Bugatti step zahrál a píseň Nebe na zemi zazpíval Denis Szalbot, který je také protagonistou oceněného snímku Normální autistický film, který zahajoval celý festival. Celý koncert zorganizovala Mgr. Tamara Tomoszek. Všichni protagonisté byli odměněni bouřlivým potleskem a koncert měl u veřejnosti vskutku mimořádný ohlas! https://www.youtube.com/watch?v=nhWZwdcx_jg  

6

březen

Okresní kola soutěže ZUŠ

VÝSLEDKY NAŠICH ŽÁKŮ V OKRESNÍCH KOLECH CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE ZUŠ   HRA NA KLAVÍR   0. kategorie:    Amélie SZALBOTOVÁ        (Mgr. E. Pustowková)      1. místo I. kategorie:     Anna BÖHM                         (D. Trávníčková)             1. místo s postupem II. kategorie:    Adam BIELAN                      (P. Vondráček, DiS.)      1. místo III. kategorie:   Jan MIŠKEJ                          (D. Trávníčková)             1. místo s postupem IV. kategorie:   Sabina WRZECIONKOVÁ  (D. Bartulcová)               1. místo s postupem                         Jakub MACURA                   (P. Vondráček, DiS.)      1. místo V. kategorie:     Adéla WALACHOVÁ           (Mgr. A. Böhm)             2. místo VI. kategorie:   Pavla KANTOROVÁ            (D. Bartulcová)               1. místo s postupem VII. kategorie:  Denis SZALBOT                  (Mgr. E. Pustowková)      1. místo s postupem VIII. kategorie: Taťána LYSKOVÁ               (M. Walachová)              3. místo X. kategorie:    Julia KRZOKOVÁ                (D. Trávníčková)              1. místo s postupem                         Krystyna WANIOVÁ            (M. Zátopek)                  1. místo s postupem                         Krystyna IVANOV                (D. Trávníčková)            2. místo   ZVLÁŠTNÍ CENY - ABSOLUTNÍ VÍTĚZ           Julia KRZOKOVÁ   HRA NA SMYČCOVÉ NÁSTROJE HOUSLE   0. kategorie:    Barbora NEMCOVÁ           (MgA. D.Kloda)                 2. místo I. kategorie:     Noe Ben MAZUR                (J. Adamíková)                   2. místo                        Tereza LATKOVÁ              (A. Kostková)                     3. místo II. kategorie:    David WRZECIONKO        (MgA. D. Kloda)                1. místo s postupem                        Filip BÖHM                         (J. Adamíková)                    2. místo                        Jozue Dan MAZUR              (J. Adamíková)                   2. místo                        Bohdan PUSTOWKA          (MgA. D. Kloda)               2. místo                        Izabela BOLEK                    (J. Adamíková)                   2. místo                        Benjamin JUHAŠČÍK           (MgA. D. Kloda)                3. místo III. kategorie:   Ondřej KOSTKA                 (A. Kostková)                    2. místo IV. kategorie:   Filip HULBOJ                       (D. Rusnoková, DiS.)         1. místo V. kategorie:   Jakub KLUS                          (MgA. D. Kloda)               1. místo                        Ondřej TUROŇ                     (MgA. D. Kloda)               1. místo VII. kategorie: Elen KOŽDOŇOVÁ             (MgA. D. Kloda)               1. místo VIII. kategorie: Václav HUMPOLEC           (J. Adamíková)                   1. místo s postupem IX. kategorie:  Matěj LATKA                      (A. Kostková)                    2. místo   VIOLONCELLO   VI. kategorie:   Vendula PAŘENICOVÁ       (P. Zmuda)                         1. místo s postupem IX. kategorie:   Julia KRZOKOVÁ                (P. Zmuda)                         1. místo s postupem     HRA NA KYTARU   O. kategorie:   Anna KRHUTOVÁ                (Mgr. K. Lazarová)            2. místo I. kategorie:    Josef KWACZEK                   (Mgr. P. Heczko, Ph.D.)    1. místo s postupem     **************************************************    GRATULUJEME!!!   

3

únor

Klavíristé ZUŠ spolupracovali s Ivanem Klánským

Ve dnech 3. - 4. února 2017 na půdě hudební fakulty Ostravské univerzity proběhl druhý ročník festivalu Gradus ad Parnassum. Letos byl věnovaný klavírní tvorbě Klementa Slavického. Žáci naší školy Denis Szalbot a Jakub Stryja z klavírní třídy Mgr. Eleny Pustowkové úspěšně prezentovali ZUŠ Třinec na Master Class pod vedením vynikajícího českého klavíristy a pedagoga Ivana Klánského. Denis navíc úspěšně vystoupil na koncertě v Českém rozhlase v Ostravě, konaném na závěr festivalu, kde předvedl interpretaci Toccaty skladatele Klementa Slavického.

6

leden

Ples ZUŠ a SRPŠ

Skvělým plesem, tentokráte ve stylu agenta 007 Jamese Bonda, byla zahájena letošní plesovou sezóna! Pro návštěvníky byly připraveny atrakce jako taneční vystoupení, Casino, ukázky Thai box apod. Po celý večer hrála unikátní  živá hudba, kde se behěm večera vystřídaly přibližně dvě desítky muzikantů a zpěváků! Největší poděkování za bezchybnou organizaci patří celému Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ Třinec, pod vedením Františka Hennera!

20

prosinec

Vánoční koncert

Do posledního místa zaplněný evangelický kostel v Třinci byl místem konání letošního vánočního koncertu naší ZUŠ. Pár dnů před štědrým dnem se nesly kostelem tóny souboru zobcových fléten, violoncella Julie Krzokové, sólového zpěvu Denise Szalbota a dalších sólistů. Své umění předvedli také žáci LDO. Osobitým pojetím vánočních skladeb se prezentovala také skupina Noemiracles, tvořena z velké části z našich bývalých žáků. V samotném závěru vystoupil velký orchestr žáků ZUŠ, který své síly spojil s pěveckým sborem žáků nauky o hudbě a sólistkou Terezou Valarikovou a pod vedením Jiřího Zabystrzana zahrál vánoční koledy. Velkolepým vrcholem koncertu pak byla 4.věta z Dvořákovy Novosvětské v podání orchestru ZUŠ Třinec pod dirigentským vedením Daniela Klody. Celý koncert organizovala zástupkyně ředitele Mgr. Krystyna Bezecny-Przyhoda společně s ředitelem školy Mgr. Jiřím Zabystrzanem, který akci také moderoval. https://www.youtube.com/watch?v=l4rBtJXdXPA

10

prosinec

Adventní koncert v Bystřici

Nádherným adventním koncertem se prezentovali žáci a učitelé bystřické pobočky naší školy. V zaplněném evangelickém kostele v Bytřici zněly tóny sólových nástrojů (kytara, el. klavír, varhany) i komorních souborů (pěvecký sbor žáků nauky o hubbě, dechový sextet, soubor zobc. fléten apod.) Své umění přijeli předvést také žáci z partenrské školy z polského města Jastrzebie-Zdrój. Velkolepým závěrem bylo provedení Dvořákovy Novosvětské v podání orchestru ZUŠ. Celý koncert organizoval a mluveným slovem prováděl vedoucí pobočky Petr Vondráček.

15

listopad

Magdalena Jasińska-Żaba, Anna Miech

Krásným koncertem se dne 15. listopadu 2016 představily polské klavíristky Magdalena Jasińska-Żaba a Anna Miech. Klavíristky představily program čtyřručního klavíru zahrnující výhradně polské skladatele 19. století.

4

listopad

70 let ZUŠ Třinec

ZUŠ Třinec slavila 70 let od svého založení! Toto jubileum oslavili společně s vyprodaným divadelním sálem KD Trisia také absolventi a bývalí žáci školy, kteří se významným způsobem prosadili ve svém uměleckém oboru, a celá řada dalších pozvaných hostů! Na pódiu se tak vystřídali jak umělci z klasické hudby, tak interpreti žánru pop, jazz apod. V klasické části zazpívala sopranistka Anna Butkiewicz s klavírním doprovodem Ireny Szurmanové. Ze součastných pedagogů dostali příležitost vystoupit saxofonista Lukáš Kolek (s klav. doprovodem Adama Farany) a trumpetista Tomáš Kaleta (s korepeticí klavíristky Daniely Workové). V závěru první části koncertu se sešli pedagogové naší ZUŠ společně s učiteli ZUŠ Bratislava, ZUŠ Český Těšín a PSM Jastrzębie-Zdrój. Tento unikátní mezinárodní orchestr doprovodil pod uměleckým vedením violisty Pavla Peřiny klavíristu Jaromíra Klepáče.  https://www.youtube.com/watch?v=D43inKOJIjk Po přestávce si na své přišli milovníci modernějších žánrů. Doprovod sólistů obstaral bigband pod uměleckým vedením Vlastimila Šmídy. Sólově vystoupili zpěváci Noemi Macura, Tereza Anna Mašková, Markéta Konvičková, Albert Černý či Renata Drössler. Zaujala také dvojice Dorota Barová (violoncelo,zpěv) a Beata Hlavenková (klavír). V kapele či bigbandu se pak objevili špičkoví interpreti, bývalí žáci naší školy, jako např. Michal Šupák, Zbigniew Kaleta, Michal Worek, Erich Ciompa, Veronika Lukešová a mnoho dalších.  https://www.youtube.com/watch?v=OcMbA5PSPzY&t=2107s V době mezi oběma částmi koncertu mohli návštěvníci shlédnout výstavu dobových fotografií a dokumentů z historie 70 let ZUŠ Třinec, připravenou Beatou Martinkovou. K vidění a slyšení byla také celá řada dalšího doprovodného programu v režii žáků naší školy. http://www.ihorizont.cz/kultura/32537-zuska-slavila-sedmdesat-a-bylo-to-paradni

25

říjen

Výroční schůze SRPŠ

Dne 25. října proběhla výroční členská schůze SRPŠ. Pro všechny zájemce zveřejňujeme zápis z jednání.

22

říjen

Klavírní setkání

Dne 22. října 2016 v 17:00 proběhlo ve foyer KD Trisia již třetí "Klavírní setkání", na kterém jsme si opět zavzpomínali na pedagogické umění Jany Ciencialové, která během své učitelské kariéry vychovala celou řadu skvělých klavíristů. Během koncertu vystoupila polská harfistka Marta Sandurská a především klavírista Marek Kozák, laureát soutěže Pražské Jaro 2016 a semifinalista Mezinárodní klavírní soutěže Fryderyka Chopina v Varšavě 2015. Oba tito interpreti předvedli mimořádné výkony, které publikum ocenilo potleskem ve stoje! Kromě zkušených výkonů těchto umělců se ale nenechali zahambit ani talentovaní klavíristé naší ZUŠ: Krystyna Ivanov (ze třídy p.uč.Trávníčkové) či Jakub Stryja a Denis Szalbot (ze třídy p. uč. Pustowkové).