SRPŠ

SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL DĚTÍ A ŠKOLY PŘI ZUŠ V TŘINCI

Spolek je dobrovolným svazkem rodičů (zákonných zástupců) a dalších osob spolupracujících se ZUŠ Třinec. Členové spolku poskytují dobrovolnou výpomoc při uměleckém vzdělávání v ZUŠ Třinec.

Sídlo:

Základní umělecká škola Třinec
Třanovského 596
Třinec
739 61

Složení rady SRPŠ při ZUŠ Třinec:

Mgr. Iwona Burešová Wania, Ph.D. (předseda spolku)
Mgr. Darina Szymeczková (místopředseda spolku)
Kateřina Lorková (pokladník)
Kateřina Bednárzová
Markéta Walachová
Mgr. Jiří Zabystrzan
BcA. Radek Morcinek
Daniela Bialoňová
Jakub Kroczek

Kontakt:

Mgr. Iwona Burešová Wania, Ph.D. (předseda spolku)
ibwania@zustrinec.cz

Zájemci o působení ve spolku ze strany rodičů a zákonných zástupců, kontaktujte prosím předsedu spolku.

Dokumenty:

Dokumenty „Usnesení o zápisu ve spolkovém rejstříku“ a „Stanovy SRPŠ při ZUŠ Třinec“ budou v nejbližší době zveřejněny v aktualizované podobě.

 Stanovy SRPŠ při ZUŠ Třinec
 Usnesení o zápisu ve spolkovém rejstříku
 Zápis z výroční členské schůže SRPŠ konané dne 9.10.2019