SRPŠ

SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI ZUŠ TŘINEC

Spolek je dobrovolným svazkem rodičů (zákonných zástupců) a dalších osob spolupracujících se ZUŠ Třinec. Členové spolku poskytují dobrovolnou výpomoc při uměleckém vzdělávání v ZUŠ Třinec. Za vybrané členské příspěvky rada spolku financuje např. startovné žáků na soutěžích, odměny žákům za účast na soutěžích, dárky absolventům I. i II. stupně, občerstvení pro žáky účinkující na mimoškolních akcích. Rada dále finančně přispívá na nákupy učebních pomůcek či vybavení školy atd. Pokud máte zájem přispět do spolku mimo pravidelný členský příspěvek, použijte prosím níže uvedené údaje pro mimořádnou bankovní platbu případně kontaktujte vedení spolku pro sepsání darovací smlouvy. Děkujeme!

Sídlo:

Základní umělecká škola Třinec
Třanovského 596
Třinec
739 61

IČO:

60341297

ČÍSLO ÚČTU:

1682580309/0800

Kontakt:

Mgr. Iwona Burešová Wania, Ph.D. (předseda spolku)
spolek@zustrinec.cz

Složení rady SRPŠ při ZUŠ Třinec:

Mgr. Iwona Burešová Wania, Ph.D. (předseda spolku)
Mgr. Darina Szymeczková (místopředseda spolku, pokladník)
Markéta Walachová
Mgr. Jiří Zabystrzan
BcA. Radek Morcinek
Daniela Bialoňová
Jakub Kroczek, DiS.
Mgr. Alicja Böhm

Zájemci o působení ve spolku ze strany rodičů a zákonných zástupců, kontaktujte prosím předsedu spolku.

Dokumenty:

 Stanovy SRPŠ při ZUŠ Třinec
 Usnesení o návrhu na zápis změny do spolkového rejstříku
 Zápis z jednání rady - 9.10.2019
 Zápis z jednáni výroční schůze - 9.10.2019
 Zápis z jednáni výroční členské schůze - 12.10.2022
 Zápis z jednání výroční členské schůze - 3.10.2023