SRPŠ

SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL DĚTÍ A ŠKOLY PŘI ZUŠ V TŘINCI

Spolek je dobrovolným svazkem rodičů (zákonných zástupců) a dalších osob spolupracujících se ZUŠ Třinec. Členové spolku poskytují dobrovolnou výpomoc při uměleckém vzdělávání v ZUŠ Třinec.

Sídlo:

Základní umělecká škola Třinec
Třanovského 596
Třinec
739 61

Složení rady SRPŠ při ZUŠ Třinec:

František Henner (předseda spolku)
Kateřina Lorková (místopředseda spolku, pokladní)
Kateřina Bednárzová
Markéta Walachová
Radka Folwarczná
Mgr. Jiří Zabystrzan
Mgr. Darina Szymeczková
Libuše Martynková
Ing. Viera Przywarová (revizní komise)

Kontakt:

František Henner (předseda spolku)
f.henner@seznam.cz
+420 720 623 860

Zájemci o působení ve spolku ze strany rodičů a zákonných zástupců, kontaktujte prosím předsedu spolku (použijte uvedené kontaktní údaje).

Dokumenty:

 Stanovy SRPŠ při ZUŠ Třinec
 Usnesení o zápisu ve spolkovém rejstříku
 Zápis z výroční členské schůže SRPŠ při ZUŠ Třinec konané dne 24.10.2017