Aktuality

Aktuality

10

červen

přijímání nových žáků pro školní rok 2019/2020

Vážení rodiče, k přijímacímu řízení nových žáků pro školní rok 2019/2020 se prosím dostavte v termínech pondělí 10. 6. 2019 – čtvrtek 13. 6. 2019, a to každý den od 14:00 do 17:00 na těchto místech: •        Hudební obor (hlavní budova: Třinec, Třanovského 596) •        Výtvarný, taneční nebo literárně-dramatický obor (pobočka nehudebních oborů: Třinec, Koperníkova 696) Na pobočce v Bystřici (Bystřice 324) proběhne přijímací řízení v termínech pondělí 17. 6. 2019 a středa 19. 6. 2019 od 14:00 do 17:00. Přesnější umístění budov ZUŠ Třinec naleznete na těchto webových stránkách v sekci „Kontakt“. Před přijímacím řízením si prosím vyplňte online přihlášku (tu naleznete na těchto webových stránkách v sekci „Dokumenty“). Upozorňujeme, že vyplnění online přihlášky neznamená automatické přijetí žáka do ZUŠ Třinec! O přijetí žáka ke studiu rozhoduje vedení školy na základě výsledků přijímacího řízení a také s ohledem na kapacitu školy a zaplněnost jednotlivých oborů a předmětů. Předpokládaný počet nově přijatých žáků pro školní rok 2019/2020 je 100 žáků. Výsledek přijímacího řízení bude zveřejněn na webových stránkách školy v podobě seznamu přijatých žáků pod přiděleným identifikačním číslem (z důvodu ochrany osobních údajů), a to nejpozději do 28. 6. 2019. V případě volné kapacity může být přijímací řízení vyhlášeno znovu, a to v termínu září 2019. Přijímacího řízení se musí osobně zúčastnit všichni uchazeči o studium, tedy i ti, kteří se již hlásili v loňském školním roce a nebyli přijati (např. z kapacitních důvodů). Tito uchazeči již nemusí znovu vyplňovat online přihlášku (ta zůstává i nadále v systému elektronické evidence), ale musí se přijímacího řízení znovu osobně zúčastnit. Přijímacího řízení se musí zúčastnit také ti žáci, kteří již na naší škole studují a mají zájem o studium dalšího oboru nebo předmětu. To, zda žák již navštěvuje další hlavní obor nebo předmět, bude při přijímání posuzováno jako další pomocné kritérium hodnocení. Každoročně se ke studiu na naší škole hlásí větší počet zájemců, než můžeme přijmout. Abychom vyhověli co možná největšímu počtu zájemců, budeme v případě rovnosti hodnocení přijímat přednostně nové žáky, tedy ty, kteří ještě žádný další obor nebo předmět na naší škole nestudují.   Kritéria přijímacího řízení: HUDEBNÍ OBOR: Při přijímacím řízení se posuzují základní intonační dovednosti, hudební paměť a smysl pro rytmus. Uchazeč zazpívá libovolnou píseň, zopakuje tón nebo krátký melodický úryvek, zopakuje vytleskaný rytmus či rytmické říkadlo. Hodnocena jsou tato kritéria: ● zpěv písně (intonace) ● opakování zpívaného tónu a krátkého melodického úryvku (hudební sluch) ● opakování vytleskaného rytmu (rytmus a hudební paměť)   VÝTVARNÝ OBOR: Při přijímacím řízení jsou předpoklady pro studium ověřovány na základě kresby či malby na zadané nebo volné téma. Doporučujeme zájemci o studium výtvarného oboru přinést s sebou domácí práce svědčící o jeho talentových předpokladech. Hodnocena jsou tato kritéria: •          kompozice výtvarného díla •          spontánnost kresby •          smysl pro barvu •          základní povědomí o výtvarných technikách úměrných věku žáka   TANEČNÍ OBOR: Žáci budou hodnoceni na základě tanečního projevu zadaného na dané téma. Zájemcům o studium doporučujeme vzít si k přijímacímu řízení sebou sportovní oděv a obuv. Hodnocena jsou tato kritéria: •        rytmické cítění •        pohybové předpoklady •        taneční dispozice •        taneční projev •        interpretační nadání   LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Při přijímacím řízení se hodnotí přednes předem připraveného krátkého textu (poezie nebo próza) a schopnost jeho proměny v různých situacích (když jsme unavení, nestíháme a nemáme čas, jsme rozzlobení atd.), pohybové schopnosti a rytmické dovednosti. Hodnocena jsou tato kritéria: ● přednes předem připraveného textu (poezie/próza) ● pohybová improvizace (pohyb v prostoru na zadané téma - zvířata, emoce, barvy) ● rytmické dovednosti (zopakování rytmu, dodržení rytmu, vytvoření vlastního rytmu)  

29

duben

Výstava výtvarného oboru

"Obraz slunce" je výstava oceněného cyklu prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Třinec. Výstava bude zahájena formou vernisáže 29. 4. v 17:00 v Galerii města Třince a potrvá do 24. 5. 2019.

25

duben

Absolventský koncert II. stupně

Srdečně zveme na absolventský koncert žáků II. stupně, který proběhne ve čtvrtek 25. dubna v 17:00 hod. ve foyer KD Trisia.

16

duben

Koncert talentů (2019)

Srdečně všechny zveme na Koncert talentů, tedy vystoupení žáků naší školy, kteří v tomto školním roce uspěli v interpretačních soutěžích. Koncert se uskuteční v úterý 16. dubna 2019 ve foyer KD Trisia a.s. v Třinci od 17 hod. Vstupné dobrovolné.

7

duben

Krajské kolo soutěže literárně-dramatického oboru

Velkého úspěchu dosáhli v krajském kole soutěže žáci literárně-dramatického oboru. V Rýmařově naši školu reprezentovaly dvě skupiny žáků - "MáJů" (Marie Hótová, Juliana Turoňová, Hana Kukutshová) a "Děcouři" (Ondřej Bocek, Jindřich Cieslar, Anna Ciencialová, Jan Krzemieň, Anna Krzemieňová, Tomáš Worek). Skupina "MáJů" pod vedením p. uč. Masaříkové získala s přestavením "Vačice, která se nesmála" stříbrnou cenu. "Děcouři" ze třídy p. uč. Kvasničkové ve své kategorii zvítězili s inscenací "Dáte si?" a jako jediní ze všech soutěžních kolektivů získali přímý postup do ústředního kola, které proběhne v Litvínově. Blahopřejeme!

1

duben

Koncert Marie Šumníkové a Přemysla Berky

V pondělí 1. dubna 2019 proběhl v koncertním sále ZUŠ Třinec koncert dvou vynikajících klavíristů Marie Šumníkové a Přemysla Berky. Marie je absolventkou Pražské konzervatoře, nyní studuje 1. ročník AMU u prof. Klánského. Je vítězkou mnoha národních i mezinárodních soutěží a momentálně se připravuje na prestižní soutěž v Drážďanech. Na koncertě oba klavíristé přednesli skladby ze svého sólového repertoáru, ale také se představili jako vynikající klavírní duo a čtyřručně zahráli výběr ze Slovanských tanců A. Dvořáka. 

29

březen

Jeden svět 2019

Výběr nejkrásnějších rómských písní zazní v pátek 29. března 2019 v podání žáků ZUŠ Třinec a dětí z Komunitního centra Borek pod vedením pedagogů Daniely Sedláčkové, Dariny Szymeczkové, Radka Morcinka a Ariela Zmudy v doprovodu kapely ve složení: Jiří Zabystrzan, Pavel Pilch, Zdeněk Holka a Štěpán Gažík a také kapely "Julia Kozáková & Friends". Koncert proběhne v třineckém kině Kosmos od 17:00 hodin.  Srdečně zveme!

29

březen

Krajské kolo soutěže ve hře na akordeon

Od 27. 3. - 28. 3. proběhlo v ZUŠ v Klimkovicích krajské kolo soutěže ve hře na akordeon, ve kterém Pavel Folwarczny ze třídy p. uč. Lenky Kaletové získal krásné 2. místo. Blahopřejeme!

28

březen

Slavnostní koncert ke dni učitelů (2019)

Slavnostní koncert ke dni učitelů letos proběhl 28. března, tedy v den výročí narození Jana Amose Komenského. Již tradičně se na koncertě představili pedagogové ZUŠ Třinec a jejich hosté. Zazněly skladby starých mistrů, ale také muzikálové, jazzové nebo populární písně. Celý koncert průvodním slovem provázel ředitel školy Mgr. Jiří Zabystrzan.

21

březen

Úspěchy našich žáků v krajském kole soutěže

Blahopřejeme všem našim žákům a jejich pedagogům k vynikajícím výsledkům v krajském kole soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů!   Soubory zobcových fléten M. Divišová, T. Stebel, M. Taska (I. kategorie) - 1. místo
vyučující: Mgr. Krhutová B. Kajzarová, D. Kaletová, A. Krhutová (II. kategorie) - 1. místo s postupem do ústředního kola
vyučující: Mgr. Krhutová Z. Czyžová, M. Heczková, A. Walachová (III. kategorie) - 1. místo
vyučující: p. uč. Kostková E. Humpolcová, B. Kajzarová, D. Kaletová, P. Kantorová, A. Krhutová (III. kategorie) - 2. místo + zvláštní ocenění poroty pro nejpočetnější flétnový ansámbl
vyučující: Mgr. Krhutová   Soubory zobcových fléten v kombinaci s jinými nástroji E. Cichá, T. Lysková, M. Šlaur (IV. kategorie) - 1. místo
vyučující: p. uč. Kostková, p. uč. Walachová   Soubory žesťových nástrojů: L. Folwarczny, V. Kaleta, S. Kisza, F. Rucki (II. kategorie) - 2. místo
vyučující: p. uč. T. Kaleta   Zvláštní ocenění poroty za pedagogickou práci získaly p. uč. Alena Kostková a Mgr. Martina Krhutová.

14

březen

Koncert k MDŽ v Domově pro seniory Bystřice

Žáci bystřické pobočky vystoupili u příležitosti Mezinárodního dne žen v Domově pro seniory v Bystřici. Program koncertu byl pestrý. Posluchači měli možnost poslechnout si klavír, klávesy, housle, flétny (jak v sólovém podání, tak v komorní hře), akordeon a v neposlední řadě také zpěv. Poděkování patří p. uč. Pavle Olšarové za celkovou organizaci koncertu a všem ostatním zapojeným žákům i učitelům.

13

březen

Nejčastější dotazy ke studiu na ZUŠ Třinec

Vážení rodiče, žáci a případní zájemci o studium na naší škole, na těchto webových stránkách byl v sekci "O škole" přidán nový text "Nejčastější dotazy ke studiu na ZUŠ Třinec". Odpovídáme v něm na dotazy týkající se přihlašování a odhlašování žáků, úplaty za vzdělání (školného), půjčování nástrojů apod. 

12

březen

Albert Černý (Lake Malawi)

Albert Černý, bývalý žák ZUŠ Třinec, postoupil se svojí kapelou Lake Malawi do národního kola soutěže Eurovize! Gratulujeme! 
http://www.lakemalawimusic.com/eurovize/

7

březen

Okresní klavírní přehlídka

Dne 7. března 2019 se v sále ZUŠ ve Frýdku-Místku konala okresní klavírní přehlídka. Naši školu reprezentovalo 10 klavíristů: Agnieszka Burešová a Tymoteusz Bocek (ze třídy Mgr. A. Bohm), Eliška Kaletová (ze třídy MgA. D. Vondráčkové), Tobiáš Taska, Jakub Stryja a Helena Pustowková (všichni ze třídy Mgr. E. Pustowkové), Beata Zawadová, Jan Miškej a Anna Bohm (ze třídy p. uč. D. Trávníčkové) a Pavla Kantorová (ze třídy p. uč. D. Bartulcové). Všichni klavíristé krásně zahráli a hned šest z nich postoupilo do krajského kola přehlídky, která se uskuteční v dubnu na Janáčkově konzervatoři v Ostravě! Blahopřejeme.

5

březen

nové mailové adresy

Vážení rodiče, na našich webových stránkách (v sekci "Kontakt") byly uveřejněny nové e-mailové adresy školy.  Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy  

5

březen

Okresní kolo soutěže ve hře na EKN

V pondělí 4. března 2019 pořádala ZUŠ Třinec okresní kolo soutěže MŠMT ve hře na elektronické klávesové nástroje (keyboard). Soutěže se zúčastnilo celkem 16 žáků ze 3 ZUŠ okresu Frýdek-Místek, kteří do soutěže postoupili ze školních kol. Všichni soutěžící předvedli kvalitní výkony, které porota ocenila diplomy a věcnými dary (viz výsledková listina). Do krajského kola, které proběhne 12.4. v ZUŠ Karviná, postoupilo celkem 7 soutěžících. 

14

únor

Výsledky našich žáků v okresním kole soutěže

Blahopřejeme všem našim žákům ke skvělým výsledkům v okresním kole soutěže základních uměleckých škol. Soutěž proběhla 11. - 13. 2. 2019 v ZUŠ ve Frýdku-Místku.   Hra na akordeon: P. Folwarczny (I. kategorie) - 1. místo s postupem
vyučující: p. uč. L. Kaletová  
Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů:
B. Javorková, O. Kostka (III. kategorie) - 2. místo
vyučující p. uč. Kostková  
Komorní hra s převahou dechových nástrojů: Soubory zobcových fléten M. Divišová, T. Stebel, M. Taska (I. kategorie) - 1. místo s postupem
vyučující: Mgr. Krhutová A. Cubrová, E. Sikorová (I. kategorie) - 2. místo
vyučující: Mgr. Krhutová B. Kajzarová, D. Kaletová, A. Krhutová (II. kategorie) - 1. místo s postupem
vyučující: Mgr. Krhutová B. Babilonová, M. Bubová, M. Dinhová (II. kategorie) - 2. místo
vyučující p. uč. Kostková Z. Czyžová, M. Heczková, A. Walachová (III. kategorie) - 1. místo s postupem
vyučující: p. uč. Kostková E. Humpolcová, B. Kajzarová, D. Kaletová, P. Kantorová, A. Krhutová (III. kategorie) - 1. místo s postupem
vyučující: Mgr. Krhutová     Soubory zobcových fléten v kombinaci s jinými nástroji E. Cichá, T. Lysková, M. Šlaur (IV. kategorie) - 1. místo s postupem
vyučující: p. uč. Kostková, p. uč. Walachová  
Soubory žesťových nástrojů: L. Folwarczny, V. Kaleta, S. Kisza, F. Rucki (II. kategorie) - 1. místo s postupem
vyučující: p. uč. T. Kaleta  

1

únor

Benefiční koncert

Žáci a pedagogové ZUŠ Třinec vystoupili na benefičním koncertě, který proběhl 1. února 2019 v sálu Sborového centra Hutník v Třinci. Na koncertě se představil smyčcový soubor pod vedením p. uč. D. Rusnokové, flétnistka Zuzana Czyžová (s klav. doprovodem p. uč. Vondráčkové) a akordeonista Lukáš Waclawek se svou p. učitelkou D. Jurzycovou. Ve druhé části koncertu vystoupil Beskydský komorní orchestr. Výtěžek benefičního koncertu je určen pro středisko Jordán v Třinci.

21

leden

přijímání nových žáků - hra na housle

Vážení rodiče, v současné době přijímáme z důvodu uvolněné kapacity nové žáky ke studiu od 2. pololetí školního roku (tedy od 1. 2. 2019), a to v hudebním oboru – hra na housle. Zájemci o studium si prosím vyplňte online přihlášku (tu naleznete na těchto webových stránkách v sekci „Dokumenty“). Po odeslání online přihlášky vás budeme kontaktovat ohledně dalších informací. Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

11

leden

Pavel Wlosok (USA)

Koncertní sál bystřické pobočky naší školy byl dne 10.1.2019 dějištěm skvělého koncertu. Naše pozvání přijal klavírista, skladatel, aranžér a pedagog Wester Carolina University v USA - Pavel Wlosok. Zahrál společně s muzikanty: Zbyšek Kaleta - saxofon (absolvent ZUŠ Třinec), Zdeněk Holka - kontrabas a Pavel Pilch (také bývalý žák a pedagog naší školy).  ukázka z koncertu: https://www.youtube.com/watch?v=bPDuV702qeU