Aktuality

Aktuality

27

říjen

Jazzový koncert

Srdečně zveme na koncert, který proběhne ve čtvrtek 4.11.2021 v 17h. v koncertním sále ZUŠ Třinec a na kterém vystoupí pedagogové JKO Ostrava v sestavě: Zbyšek Kaleta (sax), Jan Kavka (klavír), Marek Dufek (kontrabas) a Jiří Bučánek (bicí nástroje).  Vstup zdarma. 

24

říjen

výuka v týdnu od 25.10.2021

Vážení rodiče,  ve dnech pondělí 25. a úterý 26. října 2021 proběhne v ZUŠ Třinec obvyklá výuka podle rozvrhu.  Ve středu 27. a v pátek 29. října 2021 budou podzimní prázdniny.   

13

říjen

Výtvarná akce v centru Třince

V době distanční výuky byl výtvarný obor vyzván k soutěži vyhlášené TŽ s názvem Tata robi ve werku. Vznikly opravdu milé obrázky s tématikou rodičů, prarodičů, kteří v našem “závodě” pracují. Do soutěže se zapojily i další třinecké školy, avšak vavříny naše škola opět sklízela ve velkém.  Na ulici Závodní žáci naší školy namalovali vítězné obrázky, které zůstanou trvalou vzpomínkou v centru města. Výtvarná akce proběhla ve dvou etapách, v červnu a v září 2021 a setkala se s velkým ohlasem a my přinášíme obrazem krátkou reportáž.    

1

říjen

Orchestr ZUŠ Třinec se zpěvačkou Renatou Drössler

Šansoniérka Renata Drössler, bývalá žákyně naší školy, vystoupila dne 30.9.2021 v třineckém kině Kosmos. Na koncertě ji doprovodil klavírista Michal Worek a jako host vystoupil klavírista Denis Szalbot (oba jsou také bývalými žáky ZUŠ Třinec). Hostem koncertu byla také zpěvačka Julia Macura ze SZUŠ TUTTI MUSIC. V závěrečném čísle Renatu Drössler doprovodil orchestr ZUŠ Třinec pod vedením p. uč. Daniely Rusnokové. Toto poslední číslo, francouzská skladba "Je ne regrette rien", si od vyprodaného sálu vysloužilo velký potlesk a ovace ve stoje! Těšíme se na další spolupráci!  (foto - zdroj: facebook Městské Kino Kosmos Třinec)

24

září

SEZNAM NOVĚ PŘIJATÝCH ŽÁKŮ PRO ŠK. ROK 2021/2022 - 2. kolo přij. řízení

Vážení rodiče, ve dnech 13. – 14. září 2021 proběhlo 2. kolo přijímacích talentových zkoušek do všech oborů a na všech pobočkách ZUŠ Třinec. O přijetí nebo nepřijetí žáka ke studiu rozhodlo vedení školy na základě výsledků přijímacího řízení (zjištění předpokladů ke vzdělání - úspěšné vykonání talentové zkoušky). Dalším kritériem byla kapacita školy (maximální počet žáků) a zaplněnost jednotlivých studijních zaměření a předmětů na jednotlivých pobočkách školy. Velmi nás těší velký zájem o studium na naší škole. Z kapacitních důvodů však nemůžeme všechny uchazeče o studium přijmout. Každoročně se však stává, že se v průběhu školního roku někteří žáci ještě odhlásí ze studia, a můžeme pak přijmout další uchazeče ke studiu. V takovém případě vás budeme sami kontaktovat podle údajů na přihlášce. V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte. Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel ZUŠ Třinec   Seznam přijatých žáků v 2. kole přijímacího řízení (pro školní rok 2021/2022 (zveřejněný pod přiděleným identifikačním číslem): Hudební obor: 1173, 1174, 1177, 1180, 1181, 1184, 1185, 1188, 1189, 1190, 1191, 1193, 1194, 1195, 1198, 1199, 1205, 1208, 1209, 1216 Literárně-dramatický obor: 1178, 1213 Taneční obor: 1182, 1204 Výtvarný obor: 1175, 1176, 1197, 1201, 1211, 1212    

30

srpen

Rozpis kolektivní výuky hudebního oboru 2021/2022 - Třinec, hlavní budova

30

srpen

Rozpis kolektivní výuky hudebního oboru 2021/2022 - pobočka Bystřice

24

srpen

zahájení šk. roku 2021/2022, aktuální informace

Vážení rodiče, výuka v ZUŠ Třinec začne na všech budovách a pobočkách od středy 1. září 2021. Nejpozději 1. září září vás budou ohledně domluvy rozvrhu a dalších informací kontaktovat přímo učitelé. Výuka kolektivních předmětů hudebního oboru (nauka o hudbě, souborové hry, orchestr, bigband apod.) bude zahájena od pondělí 6. září, a to jak na hlavní budově (ul. Třanovského), tak na pobočce v Bystřici.  Všechny důležité informace k zahájení studia pro nové žáky vám podají učitelé, ke kterým byli tito noví žáci přiděleni. Budou vás kontaktovat podle údajů, které jste uvedli na přihlášce, a to nejpozději 1. září 2021.   Aktuálně platná vládní opatření jsou zpracována v dodatku školního řádu č. 3 (je umístěn na webu školy v sekci dokumenty). Od 1. září bude platit následující:  -          Ve společných prostorech školy (chodby, toalety apod.) je povinné nošení ochranných prostředků dýchacích cest (respirátory, roušky). Ve třídách mohou žáci podle pokynů vyučujícího tyto ochranné prostředky odložit. -          Vstup ostatních osob do prostor ZUŠ (mimo žáky a zaměstnance školy) je možný jen v nezbytně nutných případech (např. vypůjčení nástrojů, platba školného nebo doprovod nových žáků do školy, zejména u malých dětí apod.) -          Žáci ZUŠ nemají povinnost se účastnit testování (na zjištění přítomnosti viru SARS-CoV-2)   S pozdravem Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

13

srpen

90 let města Třince

V pátek 13. srpna 2021 se v kulturním domě Trisia konal slavnostní galavečer u příležitosti 90 let povýšení Třince na město. Cenami statutárního města Třince bylo oceněno celkem 9 osobností z oblasti kultury, sportu, vědy sociálních věcí či rozvoje regionu apod. Jednou z oceněných byla také Alena Kostková, dlouholetý pedagog ZUŠ Třinec.  Na doprovodném programu večera se podíleli téměř výhradně žáci, bývalí žáci a učitelé naší školy. Účinkovali Markéta Konvičková, Albert Černý, Beata Hlavenková, žákyně Ellen Bolek a Izabela Bolek a další. Sólisty doprovázel  hudebního orchestr tvořený převážně  pedagogy a bývalými žáky ZUŠ Třinec, a to pod vedením ředitele školy Jiřího Zabystrzana. Celý večer moderoval Petr Šiška.
(fotografie: Marek Džupin)    

7

červenec

Absolventské koncerty 2021

Letošní absolventi hudebního oboru naši školy realizovali svá absolventská vystoupení formou nahrávek. Videa jsme takto pořídili ve foyer KD Trisia a v koncertních sálech či v učebnách naší školy. Věříme, že se vám výkony našich absolventů budou líbit!  Odkazy na koncerty:  1. absolventský koncert I. stupně 2. absolventský koncert I. stupně 3. absolventský koncert I. stupně Absolventský koncert II. stupně Absolventský koncert I. stupně - pobočka Bystřice

30

červen

SEZNAM NOVĚ PŘIJATÝCH ŽÁKŮ PRO ŠK. ROK 2021/2022

Vážení rodiče, ve dnech 7. – 10. června 2021 proběhly přijímací talentové zkoušky do všech oborů a na všech pobočkách ZUŠ Třinec. O přijetí nebo nepřijetí žáka ke studiu rozhodlo vedení školy na základě výsledků přijímacího řízení (zjištění předpokladů ke vzdělání - úspěšné vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise). Dalším kritériem byla kapacita školy (maximální počet žáků) a zaplněnost jednotlivých studijních zaměření a předmětů. Velmi nás těší velký zájem o studium na naší škole. Z kapacitních důvodů však nemůžeme všechny uchazeče o studium přijmout. Každoročně se však stává, že se v průběhu letních prázdnin a měsíce září někteří žáci ještě odhlásí ze studia, a můžeme pak přijmout další uchazeče ke studiu. V takovém případě nás nemusíte kontaktovat, vyplňovat další přihlášky, podávat odvolání apod., ale budeme vás kontaktovat podle údajů na přihlášce. V průběhu letních prázdnin (pravděpodobně nejpozději v polovině srpna 2021) vás budeme informovat o zahájení školního roku 2021/2022 pro nové žáky.   Pokud nemáte z jakéhokoliv důvodu zájem o studium na naší škole, přestože vaše dítě bylo přijato, sdělte nám prosím tuto skutečnost co nejdříve mailem (info@zustrinec.cz). Budou tak moci být přijati další zájemci o studium. V případě jakýchkoliv dalších dotazů nás kontaktujte. Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel ZUŠ Třinec   Seznam nově přijatých žáků pro školní rok 2021/2022 (zveřejněný pod přiděleným identifikačním číslem): Hudební obor:
986, 989, 990, 991, 994, 997, 998, 1000, 1002, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1012, 1014, 1017, 1019,  1120, 1023, 1027, 1031, 1033, 1034, 1040, 1042, 1044, 1046, 1047, 1050, 1053, 1055, 1057, 1058, 1059, 1069, 1070, 1075, 1076, 1077, 1078, 1080, 1088, 1094, 1095, 1098, 1101, 1108, 1111, 1113, 1117, 1121, 1122,  1123, 1127, 1129, 1131, 1132, 1133, 1136, 1141, 1142, 1144, 1145, 1148, 1149, 1156, 1159, 1161, 1163, 1164, 1167, 1168, 1169, 1172 Literárně-dramatický obor: 1016, 1024, 1025, 1026, 1041, 1084, 1099, 1100 Taneční obor: 1051, 1066, 1107, 1137, 1153, 1154, 1155 Výtvarný obor: 983, 992, 1003, 1010, 1011, 1013, 1021, 1030, 1037, 1038, 1052, 1063, 1064, 1073, 1074, 1081, 1089, 1096, 
1105, 1114, 1124, 1128, 1138, 1143, 1152, 1158

21

červen

mezinárodní keyboardová soutěž - výsledky našich žáků

Dne 27. 5. 2021 proběhla online (na dálku) Mezinárodní keyboardová soutěž žáků základních uměleckých škol SR a ČR, pořádaná ZUŠ v Považské Bystrici. Naši žáci museli pořídit pod vedením pedagogů nahrávky svých výkonů, které pak vyhodnotila odborná komise. V konkurenci uměleckých škol České republiky a Slovenska dosáhli naši žáci skvělých výsledků:  Hlávková Laura (pedagog P. Vondráček, DiS.): zlaté pásmo Bubik Franciszek (pedagog P. Vondráček, DiS.): zlaté pásmo, celkový vítěz 2. kategorie, „ocenenenie za celkovú dramaturgiu repertoáru“ Szkandera Vojtěch (pedagog: Mgr. J. Zabystrzan): stříbrné pásmo Špiller Vojtěch (pedagog: Č. Pomykacz): stříbrné pásmo a diplom “za jazzový prejav“   Pedagog Petr Vondráček, DiS. zároveň obdržel "Pochvalné uznanie za vynikajúcu pedagogickú prípravu žiaka"! Oceněným žákům i jejich učitelům gratulujeme!

15

červen

Přijímání nových žáků - 2. kolo talentových zkoušek

Vážení zájemci o studium na ZUŠ Třinec.  Přijímací talentové zkoušky se uskutečnily v týdnu od 7. června 2021. Pokud jste tento termín zmeškali a máte zájem o studium na ZUŠ Třinec, můžete se přihlásit k 2. kolu přijímacích talentových zkoušek, které proběhnou v termínu pondělí 13. - úterý 14. září 2021. Online přihlášku ke studiu (s rezervací času a termínu) si můžete vyplnit už nyní na těchto webových stránkách v sekci "Dokumenty".  Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy  

8

červen

Informace o provozu od 8. června 2021

Mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví se od 8. 6. 2021 mění následující: Žáci a studenti školy nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud (nošení roušek nebo respirátorů).   Pro výuku skupin nad 10 žáků se mění podmínky v ZUŠ tak, že se prokazuje splnění podmínek „negativity“ jedenkrát za 7 dní (dříve 72 hodin), stačí čestné prohlášení o antigenním testování ze školy.   Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

2

červen

Organizace výuky v týdnu od 7. června 2021

Vážení rodiče,
v příštím týdnu budou žáci vykonávat postupové a závěrečné zkoušky a také se uskuteční přijímání nových žáků (talentové zkoušky). Z tohoto důvodu bude organizace výuky v týdnu od 7. června 2021 vypadat takto: Hudební obor (Třinec, pobočka Bystřice):
v týdnu od pondělí 7. do pátku 11. června 2021 neproběhne obvyklá výuka (ani kolektivních předmětů: nauka o hudbě, orchestr apod.), pokud se s vámi učitel vašeho dítěte nedomluvil jinak. Žáci vykonají zkoušky v termínu podle pokynů učitele. Výtvarný obor (pobočka Koperníkova):
Ve dnech pondělí 7. až středa 9. června 2021 neproběhne obvyklá výuka. Od čtvrtku 10. června bude výuka probíhat opět podle řádného rozvrhu hodin. Taneční obor (pobočka Koperníkova):
Ve dnech úterý 8. a středa 9. června 2021 neproběhne obvyklá výuka. Další informace k organizaci výuky vám pošle pedagog tanečního oboru. Literárně-dramatický obor (pobočka Koperníkova):
Ve dnech úterý 8. a středa 9. června 2021 neproběhne obvyklá výuka. Další informace k organizaci výuky vám pošle pedagog literárně-dramatického oboru.
Případné dotazy ke zkouškám nebo k organizaci výuky v příštím týdnu vám na vyžádání podají učitelé vašich dětí.   Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

24

květen

POKYNY K PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vážení rodiče, noví žáci pro školní rok 2021/2020 budou do ZUŠ Třinec přijímáni na základě talentových zkoušek (zjišťování předpokladů ke vzdělávání) v těchto termínech:  · Hudební obor – hlavní budova, Třanovského 596, Třinec:  7. – 10. 6. 2021 v 14:00-17:00 hod. · Hudební obor – pobočka Bystřice, Bystřice: 7. a 10. 6. 2021 v 14:00-17:00 hod. · Výtvarný obor – pobočka Koperníkova, Koperníkova 696, Třinec: 7. - 9. 6. 2021 v 14:00-17:00 hod. · Literárně-dramatický obor – pobočka Koperníkova, Koperníkova 696, Třinec: 8. a 9. 6. 2021 v 14:00-17:00 hod. · Taneční obor – pobočka Koperníkova, Koperníkova 696, Třinec: 8. a 9. 6. 2021 v 14:30-17:30 hod.   Informace o vyplnění přihlášky: Pro přihlášení uchazeče ke studiu na ZUŠ Třinec prosím vyplňte online přihlášku s rezervací termínu a času zkoušky. Přihlášku naleznete na těchto webových stránkách v sekci „Dokumenty“, kde zároveň najdete k prostudování podrobné informace ke kritériím přijímání nových žáků (dokument „Přijímací řízení ke vzdělávání v ZUŠ Třinec“). Upozorňujeme, že vyplnění přihlášky neznamená automatické přijetí žáka do ZUŠ Třinec! O přijetí žáka ke studiu rozhoduje vedení školy na základě výsledků přijímacího řízení (zájemci o studium vykonají talentovou zkoušku, zjišťovány jsou jejich předpoklady ke studiu) a také s ohledem na kapacitu školy a zaplněnost jednotlivých oborů a předmětů. Pokud se hlásíte na více oborů, vyplňte prosím pro každý obor přihlášku zvlášť (kvůli různým termínům zkoušky). V hudebním oboru se často stává, že některé předměty (nejčastěji Hra na klavír, Sólový zpěv a Populární a jazzový zpěv) jsou kapacitně omezeny, a nemůžeme tak přijmout všechny zájemce. Doporučujeme proto do poznámky (zejména u těchto předmětů) uvést i druhou variantu předmětu (hudebního nástroje), o který byste případně měli také zájem.  Příprava na talentové zkoušky: Na talentovou zkoušku se není třeba nijak zvlášť připravovat (viz kritéria přijetí v dokumentu „Přijímací řízení ke vzdělávání v ZUŠ Třinec“) a děti se této zkoušky určitě nemusí obávat! U zájemců o studium nezjišťujeme míru znalostí, ale předpoklady ke studiu pro daný obor.    · Ve výtvarném oboru doporučujeme uchazečům přinést jejich výtvarné práce z poslední doby (za posledního půl roku). Z hygienických důvodů prosíme zájemce o výtvarný obor přinést si vlastní sadu pastelek a měkkou tužku (výkresy budou k dispozici).    · V tanečním oboru doporučujeme vzít si s sebou pohodlný oděv a obuv.    · V literárně-dramatickém oboru doporučujeme si připravit přednes krátkého textu (báseň nebo próza), nemusí být zpaměti. Informace vzhledem k aktuální epidemické situaci: Děti se se svým zákonným zástupcem dostaví do ZUŠ Třinec na termín zvolený v přihlášce (prosíme o příchod s dostatečným předstihem). Prosíme, aby děti k talentové zkoušce doprovázel pokud možno jen jeden zákonný zástupce. Ve vnitřních prostorách je aktuálně povinné nošení roušek (děti do 15 let) a respirátorů. Při činnostech zkoušky, jejichž charakter nošení roušky neumožňuje (např. zpěv), nebude uchazeč podle pokynů zkoušejícího muset mít roušku, a to při zachování min. 2 m od ostatních osob.   Prosíme všechny děti a jejich zákonné zástupce, aby se přijímacího řízení osobně zúčastnili pouze tehdy, pokud se v daném termínu budou cítit zdravotně v pořádku, tedy bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění. Pokud se v termínu talentové zkoušky nebudete cítit zdravotně v pořádku, kontaktujte prosím vedení školy nebo sekretariát (nejpozději v den zkoušky v dopoledních hodinách). Bude s vámi domluven náhradní způsob talentové zkoušky na dálku (online video-hovorem přes Skype, WhatsApp, telefonicky apod.) v původním termínu nebo se dohodne náhradní termín zkoušky. Pokud by se aktuální epidemická situace nějak změnila, budeme vás s předstihem informovat. Informace pro zájemce, kteří dříve nebyli přijati:      Přijímacího řízení (talentové zkoušky/ zjišťování předpokladů ke vzdělávání) se musí osobně zúčastnit všichni uchazeči o studium, tedy i ti, kteří se již hlásili v loňském školním roce a nebyli přijati (např. z kapacitních důvodů). Kvůli systému online přihlášek (s rezervací termínu a času zkoušky) musí tito uchazeči znovu vyplnit interaktivní přihlášku. Informace pro stávající žáky, kteří se hlásí na další studijní zaměření: Přijímacího řízení se musí zúčastnit také ti žáci, kteří již na naší škole studují a mají zájem o studium dalšího studijního zaměření. Také u těchto žáků musí zákonní zástupci vyplnit novou přihlášku (do poznámky prosíme zapsat informaci, že žák již studuje na naší škole).   V případě jakýchkoliv dotazů k přijímání nových žáků mě prosím kontaktujte.   Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy  

24

květen

Kolektivní výuka od 24. května 2021

Vážení rodiče, dle nařízení vlády od pondělí 24. května lze vyučovat skupinovou výuku v ZUŠ Třinec (nehudební obory, nauka o hudbě, souborové hry, hra v orchestru atd.) takto: 1. ve skupině do 10 žáků (včetně) lze učit neomezeně (bez nutnosti ze strany žáků/ zákonných zástupců doložit testování dítěte). nebo: 2. skupiny nad 10 žáků (tedy 11 a více) lze učit, pokud žák před každou touto hodinou:
- doloží, že absolvoval PCR test s negativním výsledkem (nejdéle před 7 dny) - doloží, že absolvoval antigenní test s negativním výsledkem (nejdéle před 72 hodinami) - doloží očkování proti koronaviru (a uplynulo od první dávky vakcíny minimálně 22 dnů, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka) - doloží, že prodělal onemocnění Covid-19 a neuplynulo více než 180 dnů od pozitivního testu - čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem, že podstoupil testování v jiné škole nejdéle před 72 hodinami (vzor tohoto čestného prohlášení je v příloze). Prohlášení lze napsat v podobném znění i ručně. Děti do 6 let věku (včetně) nemusejí tyto doklady předkládat.
Ve všech případech bude stačit kopie originálních dokumentů. Pokud žák nedoloží žádný z výše uvedených dokumentů, nemůže mu být výuka tohoto skupinového předmětu umožněna. V tom případě bude žákovi poslán studijní materiál apod. (podle pokynů vyučujícího). V nejbližších dnech vás budou informovat učitelé kolektivní výuky, zda je vaše dítě v těchto předmětech vyučováno ve skupině nad 10 žáků a jestli je nutné tyto dokumenty z vaší strany předkládat. V případě nejasností s organizací těchto předmětů, kontaktujte prosím přímo učitele. Děkujeme za pochopení!
Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

6

květen

Přijímání nových žáků!

Milé děti, vážení rodiče,
Základní umělecká škola v Třinci přijímá nové žáky ke studiu od školního roku 2021/2022.
Talentové zkoušky (zjišťování předpokladů ke vzdělávání) proběhnou v termínech 7.-10. června 2021 v odpoledních hodinách.
Vyplnit přihlášku (s rezervací termínu talentové zkoušky) lze na těchto webových stránkách v sekci Dokumenty (nebo klikněte zde).  Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

5

květen

Prezenční výuka 3 žáků ve skupině od 10. 5. 2021

Vážení rodiče,
od pondělí 10. května 2021 bude dle mimořádného opatření vlády ČR umožněna v základních uměleckých školách Moravskoslezského kraje výuka 3 žáků v 1 skupině. V ZUŠ Třinec tedy bude od 10. května 2021 umožněna skupinová výuka max. 3 žáků dohromady (např. přípravné ročníky hudebního oboru, keyboard, zpěv, kytara a flétna). Maximální počet 3 žáků ve skupině lze případně využít také při konzultacích v kolektivní výuce. Navíc ve venkovním prostředí lze učit skupinu maximálně 20 žáků ovšem za podmínky doložení dokladu o testování žáka (příp. čestného prohlášení zákonného zástupce). O využití těchto možností při kolektivní výuce (nehudební obory, kolektivní předměty hudebního oboru jako např. nauka o hudbě, hra v orchestru, souborové hry atd.) by vás případně informovali přímo pedagogové. V případě jakýchkoliv dotazů mě prosím kontaktuje. Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

27

duben

Hodnocení žáků v 2. pololetí školního roku 2020/2021

Vážení rodiče,  hodnocení žáků ve 2. pololetí šk. roku 2020/2021 bude probíhat podle platných dokumentů školy (školní řád, ŠVP). Tyto dokumenty jsou zveřejněny na webových stráýnkách školy (v sekci dokumenty).  Známka na vysvědčení na konci školního roku tedy bude stanovena na základě (viz ŠVP):
- klasifikace v průběhu školního roku (známky)
- posouzení úrovně prezentace práce žáka na veřejnosti, koncerty, vystoupení či výstavy (lze hodnotit také koncerty v distanční formě)
- úrovně splnění kritérií stanovených ročníkovými výstupy.  Podle pokynů MŠMT budeme při hodnocení žáka v hodnocení za 2. pololetí podpůrně vycházet také z těchto skutečností:  • účast žáka na distanční výuce;
• aktivita při distanční výuce (aktivní zapojení se do učení v distanční výuce);
• osvojení si nové dovednosti komunikovat v prostředí platforem (s učiteli i se spolužáky);
• řešení problémů spojených s distanční výukou, tvořivost, adaptabilita apod.;
• schopnost organizovat si čas a učení v podmínkách, v nichž žák výrazně přebírá odpovědnost za svou práci;
• jak si osvojil nové digitální kompetence související s distanční formou výuky;
• jak plnil zadané úkoly (včasnost, kvalita, ale i tvořivost apod.);
• zda žák dovednosti a znalosti osvojené při distanční výuce dokáže při dalším procesu učení používat. apod.    Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy