Dokumenty

Dokumenty

Informace k vyplňování online přihlášky do ZUŠ Třinec

Vyplnění online přihlášky neznamená automatické přijetí žáka do ZUŠ Třinec. On-line přihláška slouží pouze ke zjednodušení administrace. O přijetí žáka ke studiu rozhoduje vedení školy na základě výsledků přijímacího řízení, jehož termíny jsou zveřejněny na webu školy, a také s ohledem na kapacitu školy. V přijímacím řízení se mj. zjišťují předpoklady ke vzdělávání, podmínkou přijetí žáka ke studiu je vykonání talentové zkoušky. (podle § 2, Vyhlášky č. 71/2005 Sb., O základním uměleckém vzdělávání).

Při přijímacím řízení budou zákonní zástupci (případně zletilí žáci) vyzváni ke stvrzení platnosti přihlášky svým podpisem.

Věnujte prosím pozornost správnosti údajů při vyplňování, údaje budou vloženy do školní matriky. Kontaktní údaje zákonného zástupce (telefon a e-mail) budou sloužit k další komunikaci mezi školou a zákonným zástupcem žáka. Rodné číslo žáka je údaj povinný pro školní matriku.

Přihlášku do ZUŠ je oprávněn vyplnit pouze zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák. Odesláním online přihlášky prohlašujete, že vyplněné údaje jsou úplné a pravdivé, a vyjadřujete svůj souhlas s jejich zpracováním.

Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech, zákona č. 106/1999 Sb. o osobním přístupu k informacím a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

V případě jakýchkoliv dotazů k přijímacímu řízení nebo vyplňování online přihlášky prosím kontaktujte sekretariát školy (tel. 558 997 055 nebo osobní návštěvou).

Online přihláška ke studiu


 Školné pro školní rok 2018/2019
 Školní řád
 Školní vzdělávací program


Výroční zprávy

 Vyroční zpráva 2016-2017
 Vyroční zpráva 2015-2016
 Vyroční zpráva 2014-2015
 Vyroční zpráva 2013-2014
 Vyroční zpráva 2012-2013
 Vyroční zpráva 2011-2012
 Vyroční zpráva 2010-2011
   Výroční zpráva o poskytování informací 2011
 Vyroční zpráva 2009-2010
 Vyroční zpráva 2008-2009
 Vyroční zpráva 2007-2008
   Příloha k výroční zprávě 2007-2008


Vlastní hodnocení školy

 Vlastní hodnocení školy 2007-2010


Česká školní inspekce

 Inspekční zpráva 2013