Aktuality

Aktuality

25

květen

Přijímání nových žáků pro školní rok 2018/2019

Přijímací řízení nových žáků pro školní rok 2018/2019 Vážení rodiče, k přijímacímu řízení nových žáků pro školní rok 2018/2019 se prosím dostavte v termínech pondělí 11. 6. 2018 – čtvrtek 14. 6. 2018, a to každý den od 14:00 do 17:00 na těchto místech: •        Hudební obor (hlavní budova: Třinec, Třanovského 596) •        Výtvarný, taneční nebo literárně-dramatický obor (pobočka nehudebních oborů: Koperníkova 696) Na pobočce v Bystřici (Bystřice 324) proběhne přijímací řízení v termínech pondělí 18. 6. 2018 – úterý 19. 6. 2018 od 14:00 do 17:00. Přesnější umístění budov ZUŠ Třinec naleznete na těchto webových stránkách v sekci „Kontakt“. Před přijímacím řízením si prosím vyplňte online přihlášku (tu naleznete na těchto webových stránkách v sekci „Dokumenty“). Upozorňujeme, že vyplnění online přihlášky neznamená automatické přijetí žáka do ZUŠ Třinec! O přijetí žáka ke studiu rozhoduje vedení školy na základě výsledků přijímacího řízení a také s ohledem na kapacitu školy a zaplněnost jednotlivých oborů a předmětů. Předpokládaný počet nově přijatých žáků pro školní rok 2018/2019 je 80 žáků. Výsledek přijímacího řízení bude zveřejněn na webových stránkách školy v podobě seznamu přijatých žáků pod přiděleným identifikačním číslem, a to nejpozději do 30. 6. 2018. V případě volné kapacity může být přijímací řízení vyhlášeno znovu, a to v termínu září 2018. Přijímacího řízení se musí osobně zúčastnit všichni uchazeči o studium, tedy i ti, kteří se hlásili v loňském školním roce a nebyli přijati (např. z kapacitních důvodů). Tito uchazeči již nemusí znovu vyplňovat online přihlášku (ta zůstává i nadále v systému elektronické evidence), ale musí se přijímacího řízení znovu osobně zúčastnit. Kritéria přijímacího řízení: HUDEBNÍ OBOR: Při přijímacím řízení se posuzují základní intonační dovednosti, hudební paměť a smysl pro rytmus. Uchazeč zazpívá libovolnou píseň, zopakuje tón nebo krátký melodický úryvek, zopakuje vytleskaný rytmus či rytmické říkadlo. Hodnocena jsou tato kritéria: ● zpěv písně (intonace) ● opakování zpívaného tónu a krátkého melodického úryvku (hudební sluch) ● opakování vytleskaného rytmu (rytmus a hudební paměť)   VÝTVARNÝ OBOR: Při přijímacím řízení jsou předpoklady pro studium ověřovány na základě kresby či malby na zadané nebo volné téma. Doporučujeme zájemci o studium výtvarného oboru přinést s sebou domácí práce svědčící o jeho talentových předpokladech. Hodnocena jsou tato kritéria: •          kompozice výtvarného díla •          spontánnost kresby •          smysl pro barvu •          základní povědomí o výtvarných technikách úměrných věku žáka   TANEČNÍ OBOR: Žáci budou hodnoceni na základě tanečního projevu zadaného na dané téma. Zájemcům o studium doporučujeme vzít si k přijímacímu řízení sebou sportovní oděv a obuv. Hodnocena jsou tato kritéria: •        rytmické cítění •        pohybové předpoklady •        taneční dispozice •        taneční projev •        interpretační nadání   LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Při přijímacím řízení se hodnotí přednes předem připraveného krátkého textu (poezie nebo próza) a schopnost jeho proměny v různých situacích (když jsme unavení, nestíháme a nemáme čas, jsme rozzlobení atd.), pohybové schopnosti a rytmické dovednosti. Hodnocena jsou tato kritéria: ● přednes předem připraveného textu (poezie/próza) ● pohybová improvizace (pohyb v prostoru na zadané téma - zvířata, emoce, barvy) ● rytmické dovednosti (zopakování rytmu, dodržení rytmu, vytvoření vlastního rytmu)    

24

květen

ZUŠ OPEN pobočky v Bystřici

Ve čtvrtek 24. 5. 2018 proběhlo představení v rámci celorepublikové prezentace uměleckých škol ZUŠ OPEN. Bystřická pobočka naší školy prezentovala v rámci ZUŠ Open vyučované nástroje, způsob výuky i fungování školního vzdělávacího programu v praxi, a to hned dvěma koncerty, pro žáky školy a pro veřejnost.   

23

květen

Absolventský koncert Denise Szalbota

Denis Szalbot se rozloučil se Základní uměleckou školou v Třinci nezapomenutelným koncertem Hluboký umělecký dojem zanechal v posluchačích absolventský koncert nadaného klavíristy Základní umělecké školy v Třinci Denise Szalbota, který se uskutečnil ve středu 23. května v podvečer ve foyer kulturního domu Trisia. Koncert tohoto druhu byl v pořadí pátým v dosavadní historii třinecké ZUŠ a dostává se ho jen nejnadanějším žákům. Úplně prvním byl podle vzpomínek pamětníků houslový absolventský koncert Milady Turoňové, který proběhl na konci 60. let. V novodobé historii školy to pak byl v roce 2003 koncert Michala Šupáka a následně v roce 2006 a 2007 koncerty sourozenců Daniely a Michala Workových. Nad absolventským koncertem převzala záštitu starostka Třince Věra Palkovská, která připomněla, že byl Denis Szalbot oceněn v loňském roce také městem Třinec, kdy získal cenu Talent roku v oblasti kultury. „Velmi si vážím toho, že jsem mohla převzít záštitu nad tímto koncertem. Obdivuji Denisův mimořádný talent, jeho pozitivní energii a vztah k hudbě, kterou obohacuje nejen sebe, ale i nás,“ uvedla starostka Věra Palkovská. Denis Szalbot je mimořádný hudební multitalent. Kromě vloh pro hru na klavír, které rozvíjí pod vedením paní učitelky Eleny Pustowkové, byly Denisovi dány do vínku i vlohy pěvecké, které od 8 let pěstuje pod vedením p. uč. Radmily Lukešové. Mladý umělec je nadán absolutním sluchem a neobvyklým zapálením pro studium hudby, v němž bude pokračovat po prázdninách na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Velmi často koncertuje při nejrůznějších příležitostech a je držitelem řady ocenění z hudebních soutěží. Koncertoval na různých pódiích od konzervatoře přes akademie, divadla až po pražskou Lucernu a Dvořákovu síň pražského Rudolfína, kde hrál s Českou filharmonií pod taktovkou Ondřeje Brabce. Během svých vystoupení měl možnost spolupracovat s takovými jmény jako Renata Drössler, Marcela Březinová, Andrea Kalivodová, Ondřej Ruml, Petr Ožana a Jaroslav Dušek, který se o něm dokonce zmiňuje ve své knize Tvary tmy. Denis je také jedním z hlavních protagonistů dokumentárního snímku „Normální autistický film“, který byl oceněn Českým lvem za nejlepší dokumentární film.   Mgr. Šárka Szlaurová (tisková mluvčí kanceláře vedení města Třinec)

18

květen

úspěch žáka v mezin. soutěži!

Dne 18. května se žák ZUŠ Třinec Vojtěch Szkandera (pod pedagogickým vedením ředitele školy Mgr. Jiřího Zabystrzana) zúčastnil mezinárodní soutěže ve hře na keyboard "K2" v Kroměříži. Získla skvělé 1. místo a navíc byl oceněn jako absolutní vítěz své kategorie! Gratulujeme!

7

květen

Ústřední kolo soutěže ZUŠ

Od 3. – 6. května 2018 proběhlo v Praze ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje a naši žáci byli velmi úspěšní! Flétnistka Zuzana Czyžová (pedagog: p. uč. A. Kostková, korepetitor: M. Walachová) vybojovala ve své kategorii 1. místo a trumpetista Samuel Kisza (zpedagog: p. uč. T. Kaleta, korepetitor: p. uč. P. Kaletová) získal 2. místo. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci!

2

květen

Slavnostní otevření výstavy "Vincent van ZUŠka"

V netradičních prostorách, a to v suterénu nemocnice Třinec - Sosna, byla dne 20. dubna 2018 slavnostně zahájena výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Třinec. Tyto práce pod pedag. vedením Mgr. B. Martinkové a Mgr. M. Hlavničkové byly inspirovány tvorbou Vincenta van Gogha, případně zahrnovaly absolventská díla žáků p. uč. A. Šenkové. Otevření výstavy, která bude v těchto prostorách umístěna dlouhodobě, se setkalo s velmi příznivou reakcí a početnou návštěvou rodičů a třinecké veřejnosti! Slavnostní zahájení krásně doplnilo také hudební vystoupení flétnového souboru žáků pod vedením Mgr. M. Krhutové. 

26

duben

Koncert talentů

Ve čtvrtek 26. dubna 2018 se již tradičně uskutečnil ve foyer kulturního domu Trisia "Koncert talentů", na kterém vystoupili žáci, kteří v letošním školním roce uspěli v interpretačních soutěžích. Koncert zahájil soubor zobc. fléten Píšťalička a poté už se představili flétnisté Matouš Taska, Anna Krhutová, Dorota Plachtová, Dorota Kaletová (všichni ze třídy Mgr. M Krhutové), Adéla Walachová a Zuzana Czyžová (ze třídy p. uč. Kostkové). Na trubku zahráli Samuel Kisza a Filip Rucki (vyučující p. uč. T. Kaleta), na saxofon Filip Danyś (vyučující p. uč. Kolek). Kromě dechových nástrojů se představil i klavírista Jakub Stryja (ze třídy Mgr. Pustowkové) nebo zpěvačka Anna Miškejová (p. uč. Lukešová). O příjemné zpestření se postarali hosté ze ZUŠ J. Kresánka v Bratislavě - vynikajicí kytarista Michal Pajtáš a flétnista Niko Čárský. Koncert organizovala a průvodním slovem provázela p. uč. Alena Kostková.

25

duben

Broumovská klávesa

Ve dnech 20. - 21. 4. 2018 proběhl v prostorách historického komplexu Broumovského kláštera  8. ročník mezinárodní klavírní soutěže Broumovská klávesa. Naši školu reprezentoval klavírista Denis Szalbot ze třídy Mgr. Eleny Pustowkové. V těžké konkurenci získal ve své kategorii čtvrtý nejvyšší počet bodů a od hlavní i studentské poroty byl oceněn Čestným uznáním. Blahopřejeme!

19

duben

Absolventský koncert II. stupně

Ve čtvrtek 19. dubna 2018 patřil kulturní dům Trisia v Třinci absolventům II.stupně ZUŠ Třinec, kteří tak nádhernými hudebními výkony završili své studium na naší škole. Před zaplněným sálem své umění předvědli absolventi: houslisté Viktor Peprník (ze třídy p.uč. J. Adamíkové), Matěj Latka a Anna Lasotová (ze třídy p. uč. A. Kostkové), klavíristky Dorota Kiedroń a Krystyna Waniová (ze třídy MgA. M. Zátopka) a flétnistky Michaela Piskořová (pedagog Mgr. M. Krhutová) a Hana Hudziecová (pedagog: Ing. K. Libosková)

11

duben

Slavnostní ocenění pedagogických pracovníků

Každé 4 roky oceňuje vedení města Třinec pracovníky škol a školských zažízení působících na území našeho města. Návrhy na toto ocenění podávají ředitelé škol, školské a pedagogické rady, spolky, ale také zástupci vedení města a měštští zastupitelé. Letos byli mezi oceněnými tito zaměstnanci naší ZUŠ: pedagogové Radmila Lukešová a Alena Kostková, dále Dagmar Tloková (nominována SZUŠ Třinec) a ředitel školy Mgr. Jiří Zabystrzan (nominován místostarostou města Třinec).  Celý slavnostní ceremoniál doplnila krásná vystoupení našich žáků. Zahráli klavíristé Jan Miškej (ze třídy p. uč. D. Trávníčkové) a Krystyna Waniová (ze třídy MgA. M. Zátopka) a flétnistka Zuzana Czyžová (ze třídy p. uč. A. Kostkové s klavírním doprovodem p. uč. M. Walachové). Krásné vystoupení předvedla také smyčcová souborová hra pod vedením p.uč. D. Rusnokové a za doprovodu klavíristky MgA. A. Böhm.) https://www.youtube.com/watch?v=9w9u3erP5ic&feature=youtu.be   

10

duben

Pro Bohemia 2018

Ve dnech 5. - 8. dubna 2018 na Janáčkově konzervatoři v Ostravě proběhla mezinárodní interpretační soutěž Pro Bohemia. Naši školu skvěle reprezentovali dva žáci - klavírista Jakub Stryja (ze třídy Mgr. E. Pustowkové) a saxofonista Filip Danyś (ze třídy p. uč. L. Kolka). Jakub Stryja získal ve své kategorii 3. cenu a také Cenu poroty za vynikající interpretaci skladby I. Hurníka Vánek. Filip Danyś vybojoval Čestné uznání. Srdečně blahopřejeme!

10

duben

Krajské kolo soutěžní přehlídky tanečních oborů

Krajské kolo soutěžní přehlídky tanečních oborů ZUŠ proběhlo 9. - 10. 4 2018 v Novém Jičíně. Žákyně ze třídy p. uč. Nadi Kisialové soutěžily se třemi tanečními choreografiemi: MOTÝLI (2. kategorie) - Bronzové pásmo MODRÝ PŘÍSTAV (4. kategorie) - Stříbrné pásmo SVĚTLO VE TMĚ (4. kategorie) - Bronzové pásmo Blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

9

duben

Koncert učitelů

V úterý 27. 3. 2018 v 18:00 hod. proběhl ve foyer KD Trisia každoročně pořádaný Slavnostní koncert ke dni učitelů. Tento koncert, tradičně pořádaný na konci března, připomíná narození Jana Amose Komenského a je programově složen z vystoupení pedagogů ZUŠ Třinec a dalších pozvaných hostů. Letos tak své umění předvedli pedagogové: klavíristky Veronika Zátopek, Daniela Vondráčková, Pavlína Kaletová a Markéta Walachová, houslisté Jakub Kroczek a Ellen Klodová (s klavírním doprovodem Jiřího Janíka), učitel zpěvu Ariel Zmuda (s klavírním doprovodem Jiřího Zabystrzana) a saxofonista Lukáš Kolek (s doprovodem klavíru v provedení žáka ZUŠ Třinec Denise Szalbota). Závěr koncertu patřil Dechového orchestru Oldřichovice pod vedením Jana Kalety (v rámci orchestru účinkovali pedagogové ZUŠ: Martina Krhutová, Tomáš Kaleta, Marek Kaleta a také celá řada současných a bývalých žáků školy). Koncert před naprosto zaplněným sálem foyer KD Trisia mluveným slovem prováděl ředitel školy Jiří Zabystrzan. 

28

březen

Úspěchy našich žáků v krajském kole soutěží

Blahopřejeme všem žákům ke skvělým výsledkům v krajském kole soutěže základních uměleckých škol. Soutěž dechových nástrojů proběhla 20. - 21. 3. 2018 v ZUŠ J. R. Míši v Orlové, pěvecká soutěž 26. - 27. 3. 2018 v ZUŠ ve Frýdku-Místku.   Hra na zobcovou flétnu: Taska Matouš (II. kategorie) - 1. místo
vyučující p. uč. Mgr. Krhutová, klav. doprovod p. uč. Mgr. Olšarová Krhutová Anna (III. kategorie) -  2. místo
vyučující p. uč. Mgr. Krhutová, klav. doprovod p. uč. Mgr. Olšarová Kaletová Dorota (IV. kategorie) -  2. místo
vyučující p. uč. Mgr. Krhutová, klav. doprovod p. uč. Mgr. Olšarová Plachtová Dorota (IV. kategorie) -  2. místo
vyučující p. uč. Mgr. Krhutová, klav. doprovod p. uč. Mgr. Olšarová Czyžová Zuzana (VI. kategorie) - 1. místo s postupem do ústředního kola
vyučující p. uč. Kostková, klav. doprovod p. uč. Walachová Walachová Adéla (VII. kategorie) - 3. místo
vyučující p. uč. Kostková, klav. doprovod p. uč. Walachová   Hra na saxofon: Danyś Filip (VIII. kategorie) -  2. místo
vyučující p. uč. Kolek , klav. doprovod p. uč. Walachová Klapsia Valentin (IX. kategorie) -  2. místo
vyučující p. uč. J. Kaleta, klav. doprovod p. uč. Žurková   Hra na trubku: Kisza Samuel (IV. kategorie) - 1. místo s postupem do ústředního kola
vyučující p. uč. T. Kaleta, klav. doprovod p. uč. Žurková  Rucki Filip (VI. kategorie) -  3. místo
vyučující p. uč. T. Kaleta, klav. doprovod p. uč. Žurková    Sólový zpěv: Miškejová Anna (V. kategorie) – 2. místo
vyučující p. uč. Lukešová, klav. doprovod p. uč. Žurková Valariková Tereza (VIII. kategorie) -  3. místo
vyučující p. uč. Lukešová, klav. doprovod p. uč. Žurková

14

březen

Soutěžní přehlídka tanečního oboru

Blahopřejeme žákyním tanečního oboru ke skvělým výkonům na okresní soutěžní přehlídce ve Frýdku-Místku!   Motýli (Bialková, Bohm, Bystroňová, Czyžová, Hojdyszová, Krhutová, Rakowská, Sabelová, Talafová, Wollnerová) - Zlaté pásmo s postupem (p. uč. Kisialová) Světlo ve tmě (Bruková, Goralová, Javorková, Kafková, Muchová, Paszová, Samiecová) - Zlaté pásmo s postupem (p. uč. Kisialová) Modrý přístav (Bruková, Goralová, Javorková, Kafková, Muchová, Paszová, Samiecová) - Zlaté pásmo s postupem (p. uč. Kisialová) Páslo dievča pávy (Białoń, Byrtusová, Gajdzicová, Janiczková, Kotasová, Ledwoňová, Němčíková, Pořízková) - Zlaté pásmo (p. uč. Fodorová) Bouře (Balcarová, Dlhopolčíková, Kubiczek, Kunzová, Turoňová) - Stříbrné pásmo (p. uč. Fodorová)

12

březen

Pavel Wlosok (USA) - koncert a masterclass

Dne 12.3. se v koncertním sále ZUŠ Třinec konal koncert a masterclass klavírní improvizace klavíristy, skladatele, aranžéra a pedagoga Western Carolina University School of Music (USA) PAVLA WLOSOKA! Na úvodním koncertě zahrál jak sólově, tak i se spoluhráči: Kamil Glanowski (Polsko) – bas.kytara, Pavel Pilch – bicí. Poté se již věnoval studentům ZUŠ Třinec a dalším, se kterými probíral jazzovou klavírní improvizaci.   

1

březen

Úspěchy našich žáků v okresním kole soutěže - sólový zpěv

Skvělých výsledků dosáhli i naši zpěváci na okresním kole soutěže základních uměleckých škol ve Frýdku-Místku v sólovém zpěvu. Blahopřejeme!   Rucki Matouš (0. kategorie) - 2. místo
vyučující p. uč. MgA. A. Zmuda , klav. doprovod p. uč. Žurková Miškejová Anna (V. kategorie) - 1. místo s postupem
vyučující p. uč. Lukešová, klav. doprovod p. uč. Žurková Valariková Tereza (VIII. kategorie) - 1. místo s postupem
vyučující p. uč. Lukešová, klav. doprovod p. uč. P. Žurková  

28

únor

Úspěchy našich žáků v okresním kole soutěže - zobcové a příčné flétny

Děkujeme všem žákům a jejich pedagogům za vzornou reprezentaci školy v okresním kole soutěže základních uměleckých škol ve Frýdku-Místku!   Hra na příčnou flétnu: Hudziecová Hana (X. kategorie) - 1. místo
vyučující p. uč. Ing. Libosková, klav. doprovod p. uč. V. Zátopek
Hra na zobcovou flétnu: Taska Matouš (II. kategorie) - 1. místo s postupem
vyučující p. uč. Mgr. Krhutová, klav. doprovod p. uč. Mgr. Olšarová Krhutová Anna (III. kategorie) - 1. místo s postupem
vyučující p. uč. Mgr. Krhutová, klav. doprovod p. uč. Mgr. Olšarová Babilonová Barbora (III. kategorie) - 1. místo
vyučující p. uč. Kostková, klav. doprovod p. uč. Walachová Dinhová Marie (III. kategorie) - 2. místo
vyučující p. uč. Kostková, klav. doprovod p. uč. Walachová Kaletová Dorota (IV. kategorie) - 1. místo s postupem
vyučující p. uč. Mgr. Krhutová, klav. doprovod p. uč. Mgr. Olšarová Plachtová Dorota (IV. kategorie) - 1. místo s postupem
vyučující p. uč. Mgr. Krhutová, klav. doprovod p. uč. Mgr. Olšarová Kaleta Vojtěch (IV. kategorie) - 1. místo
vyučující p. uč. Mgr. Krhutová, klav. doprovod p. uč. Mgr. Olšarová Diviš Richard Vít (V. kategorie) - 2. místo
vyučující p. uč. Mgr. Krhutová, klav. doprovod p. uč. Mgr. Olšarová Czyžová Zuzana (VI. kategorie) - 1. místo s postupem
vyučující p. uč. Kostková, klav. doprovod p. uč. Walachová Walachová Adéla (VII. kategorie) - 1. místo s postupem
vyučující p. uč. Kostková, klav. doprovod p. uč. Walachová Kajzarová Bára (VII. kategorie) - 1. místo
vyučující p. uč. Mgr. Krhutová, klav. doprovod p. uč. Mgr. Olšarová Šlaur Michal (IX. kategorie) - 1. místo
vyučující p. uč. Kostková, klav. doprovod p. uč. Walachová Cichá Emilie (IX. kategorie) - 1. místo
vyučující p. uč. Kostková, klav. doprovod p. uč. Walachová Heczková Magdaléna (IX. kategorie) - 1. místo
vyučující p. uč. Kostková, klav. doprovod p. uč. Walachová

27

únor

Úspěchy našich žáků v okresním kole soutěže - žesťové nástroje

Dne 27. února proběhlo ve Frýdku-Místku okresní kolo soutěže základních uměleckých škol ve hře na dechové nástroje. Všem našim žákům blahopřejeme ke skvělým výsledkům! Hra na saxofon: Danyś Filip (VIII. kategorie) - 1. místo s postupem - absolutní vítěz
vyučující p. uč. Kolek , klav. doprovod p. uč. Walachová Klapsia Valentin (IX. kategorie) - 1. místo s postupem
vyučující p. uč. J. Kaleta, klav. doprovod p. uč. Žurková   Hra na trubku: Kisza Samuel (IV. kategorie) - 1. místo s postupem
vyučující p. uč. T. Kaleta, klav. doprovod p. uč. P. Kaletová  Rucki Filip (VI. kategorie) - 1. místo s postupem
vyučující p. uč. T. Kaleta, klav. doprovod p. uč. P. Kaletová 

8

leden

Vánoční koncert

Do posledního místa zaplněný evangelický kostel v Třinci byl místem konání letošního vánočního koncertu ZUŠ Třinec. Diváci se mohli zaposlouchat do tónů vánočních písní a dokonce si i sami zazpívat. Koncert byl velmi rozmanitý, kromě sólistů se představily flétnové soubory, školní orchestr, big band nebo sbory hudebních nauk. Koncert připravil a průvodním slovem provázel ředitel Mgr. Jiří Zabystrzan. 
YouTube - Vánoční koncert ZUŠ Třinec 2017