Aktuality

Aktuality

7

duben

Krajské kolo soutěže literárně-dramatického oboru

Velkého úspěchu dosáhli v krajském kole soutěže žáci literárně-dramatického oboru. V Rýmařově naši školu reprezentovaly dvě skupiny žáků - "MáJů" (Marie Hótová, Juliana Turoňová, Hana Kukutshová) a "Děcouři" (Ondřej Bocek, Jindřich Cieslar, Anna Ciencialová, Jan Krzemieň, Anna Krzemieňová, Tomáš Worek). Skupina "MáJů" pod vedením p. uč. Masaříkové získala s přestavením "Vačice, která se nesmála" stříbrnou cenu. "Děcouři" ze třídy p. uč. Kvasničkové ve své kategorii zvítězili s inscenací "Dáte si?" a jako jediní ze všech soutěžních kolektivů získali přímý postup do ústředního kola, které proběhne v Litvínově. Blahopřejeme!

1

duben

Koncert Marie Šumníkové a Přemysla Berky

V pondělí 1. dubna 2019 proběhl v koncertním sále ZUŠ Třinec koncert dvou vynikajících klavíristů Marie Šumníkové a Přemysla Berky. Marie je absolventkou Pražské konzervatoře, nyní studuje 1. ročník AMU u prof. Klánského. Je vítězkou mnoha národních i mezinárodních soutěží a momentálně se připravuje na prestižní soutěž v Drážďanech. Na koncertě oba klavíristé přednesli skladby ze svého sólového repertoáru, ale také se představili jako vynikající klavírní duo a čtyřručně zahráli výběr ze Slovanských tanců A. Dvořáka. 

29

březen

Jeden svět 2019

Výběr nejkrásnějších rómských písní zazněl v pátek 29. března 2019 v podání žáků ZUŠ Třinec a dětí z Komunitního centra Borek pod vedením pedagogů Daniely Sedláčkové, Dariny Szymeczkové, Radka Morcinka a Ariela Zmudy v doprovodu kapely ve složení: Jiří Zabystrzan, Pavel Pilch, Zdeněk Holka a Štěpán Gažík a také kapely "Julia Kozáková & Friends". Koncert se uskutečnil před nadšeným publikem v třineckém kině Kosmos, a to v rámci festivalu Jeden svět.  foto - zdroj: Jeden svět Třinec (facebook)

29

březen

Krajské kolo soutěže ve hře na akordeon

Od 27. 3. - 28. 3. proběhlo v ZUŠ v Klimkovicích krajské kolo soutěže ve hře na akordeon, ve kterém Pavel Folwarczny ze třídy p. uč. Lenky Kaletové získal krásné 2. místo. Blahopřejeme!

28

březen

Slavnostní koncert ke dni učitelů (2019)

Slavnostní koncert ke dni učitelů letos proběhl 28. března, tedy v den výročí narození Jana Amose Komenského. Již tradičně se na koncertě představili pedagogové ZUŠ Třinec a jejich hosté. Zazněly skladby starých mistrů, ale také muzikálové, jazzové nebo populární písně. Celý koncert průvodním slovem provázel ředitel školy Mgr. Jiří Zabystrzan.

21

březen

Úspěchy našich žáků v krajském kole soutěže

Blahopřejeme všem našim žákům a jejich pedagogům k vynikajícím výsledkům v krajském kole soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů!   Soubory zobcových fléten M. Divišová, T. Stebel, M. Taska (I. kategorie) - 1. místo
vyučující: Mgr. Krhutová B. Kajzarová, D. Kaletová, A. Krhutová (II. kategorie) - 1. místo s postupem do ústředního kola
vyučující: Mgr. Krhutová Z. Czyžová, M. Heczková, A. Walachová (III. kategorie) - 1. místo
vyučující: p. uč. Kostková E. Humpolcová, B. Kajzarová, D. Kaletová, P. Kantorová, A. Krhutová (III. kategorie) - 2. místo + zvláštní ocenění poroty pro nejpočetnější flétnový ansámbl
vyučující: Mgr. Krhutová   Soubory zobcových fléten v kombinaci s jinými nástroji E. Cichá, T. Lysková, M. Šlaur (IV. kategorie) - 1. místo
vyučující: p. uč. Kostková, p. uč. Walachová   Soubory žesťových nástrojů: L. Folwarczny, V. Kaleta, S. Kisza, F. Rucki (II. kategorie) - 2. místo
vyučující: p. uč. T. Kaleta   Zvláštní ocenění poroty za pedagogickou práci získaly p. uč. Alena Kostková a Mgr. Martina Krhutová.

14

březen

Koncert k MDŽ v Domově pro seniory Bystřice

Žáci bystřické pobočky vystoupili u příležitosti Mezinárodního dne žen v Domově pro seniory v Bystřici. Program koncertu byl pestrý. Posluchači měli možnost poslechnout si klavír, klávesy, housle, flétny (jak v sólovém podání, tak v komorní hře), akordeon a v neposlední řadě také zpěv. Poděkování patří p. uč. Pavle Olšarové za celkovou organizaci koncertu a všem ostatním zapojeným žákům i učitelům.

13

březen

Nejčastější dotazy ke studiu na ZUŠ Třinec

Vážení rodiče, žáci a případní zájemci o studium na naší škole, na těchto webových stránkách byl v sekci "O škole" přidán nový text "Nejčastější dotazy ke studiu na ZUŠ Třinec". Odpovídáme v něm na dotazy týkající se přihlašování a odhlašování žáků, úplaty za vzdělání (školného), půjčování nástrojů apod. 

12

březen

Albert Černý (Lake Malawi)

Albert Černý, bývalý žák ZUŠ Třinec, postoupil se svojí kapelou Lake Malawi do národního kola soutěže Eurovize! Gratulujeme! 
http://www.lakemalawimusic.com/eurovize/

7

březen

Okresní klavírní přehlídka

Dne 7. března 2019 se v sále ZUŠ ve Frýdku-Místku konala okresní klavírní přehlídka. Naši školu reprezentovalo 10 klavíristů: Agnieszka Burešová a Tymoteusz Bocek (ze třídy Mgr. A. Bohm), Eliška Kaletová (ze třídy MgA. D. Vondráčkové), Tobiáš Taska, Jakub Stryja a Helena Pustowková (všichni ze třídy Mgr. E. Pustowkové), Beata Zawadová, Jan Miškej a Anna Bohm (ze třídy p. uč. D. Trávníčkové) a Pavla Kantorová (ze třídy p. uč. D. Bartulcové). Všichni klavíristé krásně zahráli a hned šest z nich postoupilo do krajského kola přehlídky, která se uskuteční v dubnu na Janáčkově konzervatoři v Ostravě! Blahopřejeme.

5

březen

nové mailové adresy

Vážení rodiče, na našich webových stránkách (v sekci "Kontakt") byly uveřejněny nové e-mailové adresy školy.  Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy  

5

březen

Okresní kolo soutěže ve hře na EKN

V pondělí 4. března 2019 pořádala ZUŠ Třinec okresní kolo soutěže MŠMT ve hře na elektronické klávesové nástroje (keyboard). Soutěže se zúčastnilo celkem 16 žáků ze 3 ZUŠ okresu Frýdek-Místek, kteří do soutěže postoupili ze školních kol. Všichni soutěžící předvedli kvalitní výkony, které porota ocenila diplomy a věcnými dary (viz výsledková listina). Do krajského kola, které proběhne 12.4. v ZUŠ Karviná, postoupilo celkem 7 soutěžících. 

14

únor

Výsledky našich žáků v okresním kole soutěže

Blahopřejeme všem našim žákům ke skvělým výsledkům v okresním kole soutěže základních uměleckých škol. Soutěž proběhla 11. - 13. 2. 2019 v ZUŠ ve Frýdku-Místku.   Hra na akordeon: P. Folwarczny (I. kategorie) - 1. místo s postupem
vyučující: p. uč. L. Kaletová  
Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů:
B. Javorková, O. Kostka (III. kategorie) - 2. místo
vyučující p. uč. Kostková  
Komorní hra s převahou dechových nástrojů: Soubory zobcových fléten M. Divišová, T. Stebel, M. Taska (I. kategorie) - 1. místo s postupem
vyučující: Mgr. Krhutová A. Cubrová, E. Sikorová (I. kategorie) - 2. místo
vyučující: Mgr. Krhutová B. Kajzarová, D. Kaletová, A. Krhutová (II. kategorie) - 1. místo s postupem
vyučující: Mgr. Krhutová B. Babilonová, M. Bubová, M. Dinhová (II. kategorie) - 2. místo
vyučující p. uč. Kostková Z. Czyžová, M. Heczková, A. Walachová (III. kategorie) - 1. místo s postupem
vyučující: p. uč. Kostková E. Humpolcová, B. Kajzarová, D. Kaletová, P. Kantorová, A. Krhutová (III. kategorie) - 1. místo s postupem
vyučující: Mgr. Krhutová     Soubory zobcových fléten v kombinaci s jinými nástroji E. Cichá, T. Lysková, M. Šlaur (IV. kategorie) - 1. místo s postupem
vyučující: p. uč. Kostková, p. uč. Walachová  
Soubory žesťových nástrojů: L. Folwarczny, V. Kaleta, S. Kisza, F. Rucki (II. kategorie) - 1. místo s postupem
vyučující: p. uč. T. Kaleta  

1

únor

Benefiční koncert

Žáci a pedagogové ZUŠ Třinec vystoupili na benefičním koncertě, který proběhl 1. února 2019 v sálu Sborového centra Hutník v Třinci. Na koncertě se představil smyčcový soubor pod vedením p. uč. D. Rusnokové, flétnistka Zuzana Czyžová (s klav. doprovodem p. uč. Vondráčkové) a akordeonista Lukáš Waclawek se svou p. učitelkou D. Jurzycovou. Ve druhé části koncertu vystoupil Beskydský komorní orchestr. Výtěžek benefičního koncertu je určen pro středisko Jordán v Třinci.

21

leden

přijímání nových žáků - hra na housle

Vážení rodiče, v současné době přijímáme z důvodu uvolněné kapacity nové žáky ke studiu od 2. pololetí školního roku (tedy od 1. 2. 2019), a to v hudebním oboru – hra na housle. Zájemci o studium si prosím vyplňte online přihlášku (tu naleznete na těchto webových stránkách v sekci „Dokumenty“). Po odeslání online přihlášky vás budeme kontaktovat ohledně dalších informací. Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

11

leden

Pavel Wlosok (USA)

Koncertní sál bystřické pobočky naší školy byl dne 10.1.2019 dějištěm skvělého koncertu. Naše pozvání přijal klavírista, skladatel, aranžér a pedagog Wester Carolina University v USA - Pavel Wlosok. Zahrál společně s muzikanty: Zbyšek Kaleta - saxofon (absolvent ZUŠ Třinec), Zdeněk Holka - kontrabas a Pavel Pilch (také bývalý žák a pedagog naší školy).  ukázka z koncertu: https://www.youtube.com/watch?v=bPDuV702qeU

18

prosinec

Vánoční koncert ZUŠ Třinec 2018

Do posledního místa zaplněný evangelický kostel v Třinci byl tradičně dějištěm našeho vánočního koncertu, který se konal dne 18.12.2018. Krásná vánoční vystoupení předvedli žáci, učitelé a další pozvaní hosté. Koncert mívá každoročně velkou návštěvnost a velmi příznivý ohlas veřejnosti.  Sestřih z videozáznamu koncertu: https://www.youtube.com/watch?v=NmhLOkxqOKM 

13

prosinec

Adventní koncert 2018 (pobočka Bystřice)

Ve čtvrtek 13.12.2018 proběhl v evangelickém kostele v Bystřici každoroční adventní koncert. Představily se různé soubory a sólisté. Slyšeli jsme královský nástroj varhany, smyčcový soubor, skupinu interpretačního semináře, dále pak čtyřruční klavírní hru, flétnový soubor, pěvecké vystoupení v podobě menšího sboru. V podání našich žáků i učitelů v neposlední řadě zazněly i populární písně Vánoce na míru a Přání z filmové pohádky. Následovala velká hudební uskupení v podobě bigbandu a orchestru ZUŠ, která přednesla vánoční songy a koledy. Velmi děkujeme za podporu, hojnou návštěvu i za nadšené kladné ohlasy! 

29

listopad

Koncert Aldony Ślusarz

Ve čtvrtek 29. listopadu 2018 proběhl v sálu ZUŠ Třinec koncert flétnistky Aldony Ślusarz a klavíristky Anny Miech, které pedagogicky působí na Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu Zdroju. Na koncertě zazněly skladby B. Godarda, Ch. M. Widora, G. Faurého a G. Bruna. Oběma interpretkám děkujeme za krásný zážitek a těšíme se na další mezinárodní spolupráci.

5

listopad

vystoupení ZUŠ Třinec na dni otevřených dveří KÚ MSK

V neděli 28. října 2018 se na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě konal den otevřených dveří této instituce. K této příležitosti byla ZUŠ Třinec požádána k zajištění kulturního programu. Pro nepřízeň počasí se bohužel nemohlo uskutečnit původně plánované vystoupení bigbandu ZUŠ Třinec před budovou krajského úřadu, ale bylo nutné zajistit menší hudební sestavu, která by zahrála ve vstupních prostorách úřadu. Úkolu se s velkým úspěchem zhostila sestava učitelů, žáků a bývalých žáků ZUŠ Třinec (v čele se zpěvačkou Noemi Macura), která akci doplnila krásným hudebním vystoupením.