Aktuality

Aktuality

30

červen

SEZNAM NOVĚ PŘIJATÝCH ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

SEZNAM NOVĚ PŘIJATÝCH ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 Vážení rodiče, ve dnech 6. – 9. června 2022 proběhly přijímací zkoušky do všech oborů a na všech pobočkách ZUŠ Třinec. O přijetí nebo nepřijetí žáka ke studiu rozhodlo vedení školy na základě výsledků přijímacího řízení (zjištění předpokladů ke vzdělání - úspěšné vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise). Dalším kritériem byla zaplněnost jednotlivých oborů a studijních zaměření. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí byla zákonným zástupcům rozeslána také e-mailem.  Velmi nás těší velký zájem o studium na naší škole. Z kapacitních důvodů bohužel nemůžeme všechny uchazeče o studium přijmout. Každoročně se však stává, že se v průběhu letních prázdnin a měsíce září někteří žáci ještě odhlásí ze studia, a můžeme pak přijmout další uchazeče ke studiu. V takovém případě nás nemusíte kontaktovat, vyplňovat další přihlášky, podávat odvolání apod., ale budeme vás kontaktovat podle údajů na přihlášce. Pokud nemáte z jakéhokoliv důvodu zájem o studium na naší škole, přestože vaše dítě bylo přijato, sdělte nám prosím tuto skutečnost co nejdříve mailem (info@zustrinec.cz). Budou tak moci být přijati další zájemci o studium. V případě jakýchkoliv dalších dotazů nás kontaktujte. Děkujeme za pochopení. Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel ZUŠ Třinec   Seznam přijatých žáků pro školní rok 2022/2023:   hudební obor: 1230, 1232, 1234, 1238, 1239, 1246, 1247, 1249, 1254, 1255, 1258, 1260, 1261, 1264, 1266, 1267, 1274, 1276, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1287, 1288, 1292, 1293, 1294, 1297, 1298, 1303, 1304, 1305, 1306, 1308, 1311, 1312, 1313, 1315, 1316, 1317, 1319, 1320, 1325, 1326, 1327, 1328, 1330, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1339, 1341, 1342, 1343, 1344, 1347, 1348, 1351, 1352, 1353, 1355, 1356, 1357, 1362, 1363, 1366, 1367, 1375, 1381, 1382, 1384, 1385, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1401, 1404, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1413, 1416, 1417, 1418, 1422, 1423 výtvarný obor: 1228, 1248, 1253, 1256, 1259, 1275, 1285, 1318, 1323, 1359, 1369, 1376, 1390, 1412, 1415, 1419, 1421, 1424, 1425, 1426 taneční obor: 1291, 1383, 1386, 1389, 1429 literárně-dramatický obor: 1240, 1251, 1358, 1380, 1388, 1399, 1400, 1427  

19

červen

Taneční Matiné 2022

Dne 25. 5. 2022 se konalo po dvouleté pauze opět naše Taneční Matiné v KD Trisia. Moc jsme si toto vystoupení prožili a těšíme se zase za rok!

16

červen

Hrajeme si za školou

Ve čtvrtek dne 16. června 2022 se v parku za budovou školy uskutečnila každoroční akce "Hrajeme si za školou". Velké pódium s aparaturou a profesionálním zvukařem bylo toho dne připraveno pro žáky všech oborů naší školy! Vystoupili zde sólisté, komorní sestavy i velká souborová a orchestrální čísla. Zatančily žákyně tanečního oboru. Žáci výtvarného oboru měli připravné své výtvarné práce a další výrobky. No a žáci literárně-dramatického oboru celou akci moderovali.  Jako doprovodný program celou akci doplnily stánky s občerstvením a další atrakce pro děti.  Velké poděkování patří Spolku rodičů a přátel školy a hlavní organizátorce p. uč. Darině Szymeczkové!

15

červen

Výsledky našich žáků v ústředním kole MŠMT

Ve šk. roce 2021/2022 proběhly školní, okresní a krajská kola soutěže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Ti nejlepší žáci postoupili z těchto kol až do ústředního (celostátního) kola. Naši žáci zde dostáhli skvělých výsledků, žákům i jejich pedagogům gratulujeme! Výsledky našich žáků: Sólový zpěv: Kategorie: VII.a) kategorie: ·         Pustowková Helena (pedagog: A. Zmuda, korep. P. Vondráček) – čestné uznání I. stupně Hra na zobc. flétnu: III. kategorie: ·         Mizia Jakub (pedagog: A. Kostková, korep.: M. Walachová) – 3. místo VIII. kategorie: ·         Kaletová Dorota (pedagog: M. Krhutová, korep. P. Černeková) – 2. místo Hra na trubku: VIII. Kategorie: ·         Kisza Samuel (pedagog: T. Kaleta, korep.: P. Blažková) – 1. místo

6

červen

Organizace výuky v týdnu od 6. června 2022

Vážení rodiče,  v týdnu od 6. června 2022 budou na ZUŠ Třinec probíhat přijímací zkoušky (nových žáků) a postupové zkoušky (žáků ZUŠ Třinec). Z tohoto důvodu nebude v týdnu od 6. června 2022 probíhat obvyklá výuka hudebního oboru, a to ani kolektivní výuky (nauka o hudbě, souborové hry apod.) Časový harmonogram postupových zkoušek vám sdělí učitelé.  Organizaci výuky výtvarného, tanečního a literárně-dramatického oboru vám sdělí učitelé těchto oborů.    Děkujeme za pochopení.  Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy  

1

červen

GALERIJNÍ ROZPRAVY O FIGUŘE-postupové a závěrečné zkoušky VO

Tento školní rok proběhly zkoušky výtvarného oboru formou veřejné performance na různých místech v centru města. Třinecká veřejnost, rodiče či náhodní kolemjdoucí získali představu, co a jak naši žáci tvoří v hodinách výtvarné výchovy. Ve spolupráci s Knihovnou města Třinec jsme oslavili 10. výročí třinecké galerie. Inspirací pro naší tvorbu totiž byli umělci vystavující v tomto období. Hotové práce a fotodokumentace průběhu zkoušek budeme mít možnost prezentovat v prostorách galerie v knihovně. Společným tématem pro všechny věkové kategorie byla FIGURA A PORTRÉT. zde video z akce GALERIJNÍ ROZPRAVY O FIGUŘE

1

červen

Dramažně

Ke konci školního roku proběhly u nás v sále tradiční Dramažně - minifestival dramatického oboru. Diváci mohli ve dnech 30.5. - 1.6.2022 vidět výsledky celoroční práce nejen rozličných dramatických skupin, ale také ukázky práce z hodin Pohybové výchovy nebo individuální výstupy z hodin Interpretace textu. Diváci si tak mohli vychutnat poezii, monology, dialogy, etudy založené na rozvíjení přirozeného pohybu a divadelní zpracování různých povídek. Své dovednosti měli možnost ukázat všichni žáci dramatického oboru pod vedením pedagožek Pavly Masaříkové a Kláry Kvasničkové.

30

květen

Přijímání nových žáků pro školní rok 2022/2023

Milé děti, vážení rodiče,
Základní umělecká škola v Třinci přijímá nové žáky ke studiu od školního roku 2022/2023. Talentové zkoušky (zjišťování předpokladů ke vzdělávání) proběhnou v termínech 6. - 9. června 2022 v odpoledních hodinách.  Vyplnit přihlášku (s rezervací termínu talentové zkoušky) lze na těchto webových stránkách v sekci Dokumenty (nebo klikněte zde!).    Zájemci o studium na naší škole se přijímací talentové zkoušky určitě nemusejí obávat! U dětí nezjišťujeme míru znalostí, ale předpoklady ke studiu pro daný obor. Doporučujeme si připravit následující:  hudební obor: připravit si zpěv libovolné písně nebo jejího úryvku podle vlastního výběru literárně-dramatický obor: připravit si přednes krátkého textu (báseň nebo próza), nemusí být zpaměti taneční obor: vzít si s sebou pohodlný oděv a obuv výtvarný obor: přinést s sebou domácí výtvarné práce z poslední doby (½ roku). Podrobněji jsou kritéria k přijetí pro jednotlivé obory a další informace uvedeny v dokumentu "Přijímací řízení ke vzdělávání v ZUŠ Třinec" na těchto webových stránkách v sekci Dokumenty.    V případě dotazů k přijímacímu řízení nás prosím kontaktujte.    Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

27

květen

Pozvánka na abs. koncerty I. stupně

Srdečně zveme na Absolventské koncerty I. stupně hudebního oboru ZUŠ Třinec, které proběhnou v termínech:  úterý 31. května 2022 středa 1. června 2022 čtvrtek 2. června 2022 v 17 hod. v koncertním sále ZUŠ Třinec. 

20

květen

Taneční matiné

3

květen

Absol. koncert II. stupně (2)

Dne 28. dubna 2022 proběhl ve foyer KD Trisia 2. absolventský koncert žáků II. stupně hudebního oboru ZUŠ Třinec. Nádhernými uměleckými výkony završili své studium absolventi: Pavla Kantorová, Kateřina Pilková, Daniel Zawada, Stella Švaňa (klavír),  Jakub Klus (housle), Bogdan Pyszko (violoncello), Zina Pindorová (housle), Monika Hubáčková (zobc. flétna). Vystoupil také Tomáš Worek (klavír), který byl přijat na JKO Ostrava. V závěru koncertu zahrál také orchestr ZUŠ Třinec pod vedením p. uč. D. Klody.   

29

duben

Pianoforte per tutti

28. a 29. dubna proběhla v Piaristickém klášteře Příbor soutěžní klavírní přehlídka "Pianoforte per tutti". Naši ZUŠ úspěšně reprezentovali žáci Jakub Stryja a Agnieczka Burešová (pedagog: Mgr. Alicja Böhm). Agnieszka získala stříbrné a Jakub zlaté pásmo! Gratulujeme!

25

duben

Absolventský koncert II. stupně (1)

Dne 21. dubna 2022 proběhl ve foyer KD Trisia 1. absolventský koncert žáků II. stupně hudebního oboru ZUŠ Třinec. Nádhernými uměleckými výkony završili své studium absolventi: Anna Miškejová, Agata Bartnická a Magdaléna Majetná (zpěv) a Helena Pustowková (zpěv a klavír). Na koncertě zahráli také absolventi I. stupně: Vojtěch Špiller (trumpeta a keyboard) a Filip Danyś (saxofon). Vystoupil také školní big band.   

17

duben

Úmrtí zaměstnance školy

S lítostí vám oznamujeme, že v neděli 17. dubna 2022 po těžké nemoci zemřela paní Daniela Bartulcová, pedagog ZUŠ Třinec hry na klavír. 

13

duben

KRÁSNÉ VELIKONOCE

Výtvarníci přeji hezké svátky. přání zde  

8

duben

Krajské kolo soutěže MŠMT - zobc. flétny

V pátek 8. dubna 2022 proběhlo v Opavě krajské kolo soutěže MŠMT ve hře na zobcovou flétnu. Naši žáci byli opět velmi úspěšní. Z osmi zúčastněných žáků a žákyň naší ZUŠ získalo hned sedm z nich krásné 1. místo. Navíc Jakub Mizia a Dorota Kaletová obdrželi postup do ústředního kola, které se uskuteční za pár týdnů v Praze.
Velké poděkování patří pedagogům Aleně Kostkové a Martině Krhutové a zároveň i jejich korepetitorům (Pavle Černekové, Martině Kufové a Markétě Walachové).
Zvláštní cenu poroty získala Martina Krhutová za citlivý a vyvážený dramaturgický výběr soutěžního repertoáru.
Všem gratulujeme!

8

duben

Krajské kolo soutěže MŠMT - saxofon, klarinet, trumpeta

Ve dnech 7. a 8. dubna 2022 proběhlo v ZUŠ Opava krajské kolo soutěže MŠMT ve na dechové nástroje. Naši školu úspěšně reprezentovali žáci, kteří u nás studují hru na trumpetu, saxofon a klarinet, a to s těmito výsledky: Hra na trumpetu: Samuel Kisza - 1. místo s postupem do ústředního kola, Lukáš Folwarczny - 3. místo (pedagog T. Kaleta) Hra na saxofon a klarinet:  Filip Danyś - 1. místo, Wojciech Bureš - čestné uznání I. stupně (pedagog: L. Kolek)   Všem učitelům, žákům a jejich korepetitorům děkujeme a gratulujeme!

30

březen

Krajské kolo soutěže MŠMT - zpěv

Ve dnech 29. a 30. března 2022 proběhlo v ZUŠ Frýdek-Místek krajské kolo soutěže MŠMT  v sólovém a komorním zpěvu. Naši žáci byli mimořádně úspěšní! Všichni tři žáci, kteří se soutěže zúčastnili (Daniel Pustowka, Jan Szymanik a Helena Pustowková) získali první místa. Helena Pustowková navíc postupuje do celostátního kola, kde jí budeme držet palce!  Velké poděkování patří pedagogům: Arielu Zmudovi a Radkovi Morcinkovi a také korepetitorům: Petru Vondráčkovi a Eleně Pustowkové! Petr Vondráček byl navíc oceněn za "vynikající klavírní doprovod"! Gratulujeme!

14

březen

zrušení roušek/respirátorů v ZUŠ

Vážení rodiče,
od dnešního data (14. 3. 2022) je nařízením vlády zrušena povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech školy. Ode dneška tedy není nutné mít v prostoru ZUŠ Třinec roušku ani respirátor. Na základě tohoto nařízení také ruším platnost dodatku školního řádu č. 3, informace v něm uvedené již nyní nejsou aktuální. V platnosti nadále zůstává dosavadní školní řád (zveřejněný na vývěskách školy, i na pobočkách, také na webových stránkách školy v sekci "dokumenty"). Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

9

březen

Vizuální umění - vernisáž výstavy

Dne 21. 2. 2022 byla slavnostně zahájena výstava žáků výtvarného oboru s názvem Vizuální poezie. Na projektu pracovali žáci všech věkových skupin pod vedením Mgr. Beáty Martinkové a Mgr. Markéty Hlavničkové. Tématicky navázali na výtvarníka Karla Adamuse, konceptuálního umělce, významného představitele české vizuální poezie. Ke shlédnutí jsou plošné práce, prostorové kompozice, animace z výtvarných akcí či křehké instalace starších studentů. Výstavu můžete shlédnout v prostorách galerie Knihovny Třinec do 14. 4. 2022.