Aktuality

Aktuality

7

červenec

Absolventské koncerty 2021

Letošní absolventi hudebního oboru naši školy realizovali svá absolventská vystoupení formou nahrávek. Videa jsme takto pořídili ve foyer KD Trisia a v koncertních sálech či v učebnách naší školy. Věříme, že se vám výkony našich absolventů budou líbit!  Odkazy na koncerty:  1. absolventský koncert I. stupně 2. absolventský koncert I. stupně 3. absolventský koncert I. stupně Absolventský koncert II. stupně Absolventský koncert I. stupně - pobočka Bystřice

30

červen

SEZNAM NOVĚ PŘIJATÝCH ŽÁKŮ PRO ŠK. ROK 2021/2022

Vážení rodiče, ve dnech 7. – 10. června 2021 proběhly přijímací talentové zkoušky do všech oborů a na všech pobočkách ZUŠ Třinec. O přijetí nebo nepřijetí žáka ke studiu rozhodlo vedení školy na základě výsledků přijímacího řízení (zjištění předpokladů ke vzdělání - úspěšné vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise). Dalším kritériem byla kapacita školy (maximální počet žáků) a zaplněnost jednotlivých studijních zaměření a předmětů. Velmi nás těší velký zájem o studium na naší škole. Z kapacitních důvodů však nemůžeme všechny uchazeče o studium přijmout. Každoročně se však stává, že se v průběhu letních prázdnin a měsíce září někteří žáci ještě odhlásí ze studia, a můžeme pak přijmout další uchazeče ke studiu. V takovém případě nás nemusíte kontaktovat, vyplňovat další přihlášky, podávat odvolání apod., ale budeme vás kontaktovat podle údajů na přihlášce. V průběhu letních prázdnin (pravděpodobně nejpozději v polovině srpna 2021) vás budeme informovat o zahájení školního roku 2021/2022 pro nové žáky.   Pokud nemáte z jakéhokoliv důvodu zájem o studium na naší škole, přestože vaše dítě bylo přijato, sdělte nám prosím tuto skutečnost co nejdříve mailem (info@zustrinec.cz). Budou tak moci být přijati další zájemci o studium. V případě jakýchkoliv dalších dotazů nás kontaktujte. Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel ZUŠ Třinec   Seznam nově přijatých žáků pro školní rok 2021/2022 (zveřejněný pod přiděleným identifikačním číslem): Hudební obor:
986, 989, 990, 991, 994, 997, 998, 1000, 1002, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1012, 1014, 1017, 1019,  1120, 1023, 1027, 1031, 1033, 1034, 1040, 1042, 1044, 1046, 1047, 1050, 1053, 1055, 1057, 1058, 1059, 1069, 1070, 1075, 1076, 1077, 1078, 1080, 1088, 1094, 1095, 1098, 1101, 1108, 1111, 1113, 1117, 1121, 1122,  1123, 1127, 1129, 1131, 1132, 1133, 1136, 1141, 1142, 1144, 1145, 1148, 1149, 1156, 1159, 1161, 1163, 1164, 1167, 1168, 1169, 1172 Literárně-dramatický obor: 1016, 1024, 1025, 1026, 1041, 1084, 1099, 1100 Taneční obor: 1051, 1066, 1107, 1137, 1153, 1154, 1155 Výtvarný obor: 983, 992, 1003, 1010, 1011, 1013, 1021, 1030, 1037, 1038, 1052, 1063, 1064, 1073, 1074, 1081, 1089, 1096, 
1105, 1114, 1124, 1128, 1138, 1143, 1152, 1158

21

červen

mezinárodní keyboardová soutěž - výsledky našich žáků

Dne 27. 5. 2021 proběhla online (na dálku) Mezinárodní keyboardová soutěž žáků základních uměleckých škol SR a ČR, pořádaná ZUŠ v Považské Bystrici. Naši žáci museli pořídit pod vedením pedagogů nahrávky svých výkonů, které pak vyhodnotila odborná komise. V konkurenci uměleckých škol České republiky a Slovenska dosáhli naši žáci skvělých výsledků:  Hlávková Laura (pedagog P. Vondráček, DiS.): zlaté pásmo Bubik Franciszek (pedagog P. Vondráček, DiS.): zlaté pásmo, celkový vítěz 2. kategorie, „ocenenenie za celkovú dramaturgiu repertoáru“ Szkandera Vojtěch (pedagog: Mgr. J. Zabystrzan): stříbrné pásmo Špiller Vojtěch (pedagog: Č. Pomykacz): stříbrné pásmo a diplom “za jazzový prejav“   Pedagog Petr Vondráček, DiS. zároveň obdržel "Pochvalné uznanie za vynikajúcu pedagogickú prípravu žiaka"! Oceněným žákům i jejich učitelům gratulujeme!

15

červen

Přijímání nových žáků - 2. kolo talentových zkoušek

Vážení zájemci o studium na ZUŠ Třinec.  Přijímací talentové zkoušky se uskutečnily v týdnu od 7. června 2021. Pokud jste tento termín zmeškali a máte zájem o studium na ZUŠ Třinec, můžete se přihlásit k 2. kolu přijímacích talentových zkoušek, které proběhnou v termínu pondělí 13. - úterý 14. září 2021. Online přihlášku ke studiu (s rezervací času a termínu) si můžete vyplnit už nyní na těchto webových stránkách v sekci "Dokumenty".  Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy  

8

červen

Informace o provozu od 8. června 2021

Mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví se od 8. 6. 2021 mění následující: Žáci a studenti školy nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud (nošení roušek nebo respirátorů).   Pro výuku skupin nad 10 žáků se mění podmínky v ZUŠ tak, že se prokazuje splnění podmínek „negativity“ jedenkrát za 7 dní (dříve 72 hodin), stačí čestné prohlášení o antigenním testování ze školy.   Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

2

červen

Organizace výuky v týdnu od 7. června 2021

Vážení rodiče,
v příštím týdnu budou žáci vykonávat postupové a závěrečné zkoušky a také se uskuteční přijímání nových žáků (talentové zkoušky). Z tohoto důvodu bude organizace výuky v týdnu od 7. června 2021 vypadat takto: Hudební obor (Třinec, pobočka Bystřice):
v týdnu od pondělí 7. do pátku 11. června 2021 neproběhne obvyklá výuka (ani kolektivních předmětů: nauka o hudbě, orchestr apod.), pokud se s vámi učitel vašeho dítěte nedomluvil jinak. Žáci vykonají zkoušky v termínu podle pokynů učitele. Výtvarný obor (pobočka Koperníkova):
Ve dnech pondělí 7. až středa 9. června 2021 neproběhne obvyklá výuka. Od čtvrtku 10. června bude výuka probíhat opět podle řádného rozvrhu hodin. Taneční obor (pobočka Koperníkova):
Ve dnech úterý 8. a středa 9. června 2021 neproběhne obvyklá výuka. Další informace k organizaci výuky vám pošle pedagog tanečního oboru. Literárně-dramatický obor (pobočka Koperníkova):
Ve dnech úterý 8. a středa 9. června 2021 neproběhne obvyklá výuka. Další informace k organizaci výuky vám pošle pedagog literárně-dramatického oboru.
Případné dotazy ke zkouškám nebo k organizaci výuky v příštím týdnu vám na vyžádání podají učitelé vašich dětí.   Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

24

květen

POKYNY K PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vážení rodiče, noví žáci pro školní rok 2021/2020 budou do ZUŠ Třinec přijímáni na základě talentových zkoušek (zjišťování předpokladů ke vzdělávání) v těchto termínech:  · Hudební obor – hlavní budova, Třanovského 596, Třinec:  7. – 10. 6. 2021 v 14:00-17:00 hod. · Hudební obor – pobočka Bystřice, Bystřice: 7. a 10. 6. 2021 v 14:00-17:00 hod. · Výtvarný obor – pobočka Koperníkova, Koperníkova 696, Třinec: 7. - 9. 6. 2021 v 14:00-17:00 hod. · Literárně-dramatický obor – pobočka Koperníkova, Koperníkova 696, Třinec: 8. a 9. 6. 2021 v 14:00-17:00 hod. · Taneční obor – pobočka Koperníkova, Koperníkova 696, Třinec: 8. a 9. 6. 2021 v 14:30-17:30 hod.   Informace o vyplnění přihlášky: Pro přihlášení uchazeče ke studiu na ZUŠ Třinec prosím vyplňte online přihlášku s rezervací termínu a času zkoušky. Přihlášku naleznete na těchto webových stránkách v sekci „Dokumenty“, kde zároveň najdete k prostudování podrobné informace ke kritériím přijímání nových žáků (dokument „Přijímací řízení ke vzdělávání v ZUŠ Třinec“). Upozorňujeme, že vyplnění přihlášky neznamená automatické přijetí žáka do ZUŠ Třinec! O přijetí žáka ke studiu rozhoduje vedení školy na základě výsledků přijímacího řízení (zájemci o studium vykonají talentovou zkoušku, zjišťovány jsou jejich předpoklady ke studiu) a také s ohledem na kapacitu školy a zaplněnost jednotlivých oborů a předmětů. Pokud se hlásíte na více oborů, vyplňte prosím pro každý obor přihlášku zvlášť (kvůli různým termínům zkoušky). V hudebním oboru se často stává, že některé předměty (nejčastěji Hra na klavír, Sólový zpěv a Populární a jazzový zpěv) jsou kapacitně omezeny, a nemůžeme tak přijmout všechny zájemce. Doporučujeme proto do poznámky (zejména u těchto předmětů) uvést i druhou variantu předmětu (hudebního nástroje), o který byste případně měli také zájem.  Příprava na talentové zkoušky: Na talentovou zkoušku se není třeba nijak zvlášť připravovat (viz kritéria přijetí v dokumentu „Přijímací řízení ke vzdělávání v ZUŠ Třinec“) a děti se této zkoušky určitě nemusí obávat! U zájemců o studium nezjišťujeme míru znalostí, ale předpoklady ke studiu pro daný obor.    · Ve výtvarném oboru doporučujeme uchazečům přinést jejich výtvarné práce z poslední doby (za posledního půl roku). Z hygienických důvodů prosíme zájemce o výtvarný obor přinést si vlastní sadu pastelek a měkkou tužku (výkresy budou k dispozici).    · V tanečním oboru doporučujeme vzít si s sebou pohodlný oděv a obuv.    · V literárně-dramatickém oboru doporučujeme si připravit přednes krátkého textu (báseň nebo próza), nemusí být zpaměti. Informace vzhledem k aktuální epidemické situaci: Děti se se svým zákonným zástupcem dostaví do ZUŠ Třinec na termín zvolený v přihlášce (prosíme o příchod s dostatečným předstihem). Prosíme, aby děti k talentové zkoušce doprovázel pokud možno jen jeden zákonný zástupce. Ve vnitřních prostorách je aktuálně povinné nošení roušek (děti do 15 let) a respirátorů. Při činnostech zkoušky, jejichž charakter nošení roušky neumožňuje (např. zpěv), nebude uchazeč podle pokynů zkoušejícího muset mít roušku, a to při zachování min. 2 m od ostatních osob.   Prosíme všechny děti a jejich zákonné zástupce, aby se přijímacího řízení osobně zúčastnili pouze tehdy, pokud se v daném termínu budou cítit zdravotně v pořádku, tedy bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění. Pokud se v termínu talentové zkoušky nebudete cítit zdravotně v pořádku, kontaktujte prosím vedení školy nebo sekretariát (nejpozději v den zkoušky v dopoledních hodinách). Bude s vámi domluven náhradní způsob talentové zkoušky na dálku (online video-hovorem přes Skype, WhatsApp, telefonicky apod.) v původním termínu nebo se dohodne náhradní termín zkoušky. Pokud by se aktuální epidemická situace nějak změnila, budeme vás s předstihem informovat. Informace pro zájemce, kteří dříve nebyli přijati:      Přijímacího řízení (talentové zkoušky/ zjišťování předpokladů ke vzdělávání) se musí osobně zúčastnit všichni uchazeči o studium, tedy i ti, kteří se již hlásili v loňském školním roce a nebyli přijati (např. z kapacitních důvodů). Kvůli systému online přihlášek (s rezervací termínu a času zkoušky) musí tito uchazeči znovu vyplnit interaktivní přihlášku. Informace pro stávající žáky, kteří se hlásí na další studijní zaměření: Přijímacího řízení se musí zúčastnit také ti žáci, kteří již na naší škole studují a mají zájem o studium dalšího studijního zaměření. Také u těchto žáků musí zákonní zástupci vyplnit novou přihlášku (do poznámky prosíme zapsat informaci, že žák již studuje na naší škole).   V případě jakýchkoliv dotazů k přijímání nových žáků mě prosím kontaktujte.   Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy  

24

květen

Kolektivní výuka od 24. května 2021

Vážení rodiče, dle nařízení vlády od pondělí 24. května lze vyučovat skupinovou výuku v ZUŠ Třinec (nehudební obory, nauka o hudbě, souborové hry, hra v orchestru atd.) takto: 1. ve skupině do 10 žáků (včetně) lze učit neomezeně (bez nutnosti ze strany žáků/ zákonných zástupců doložit testování dítěte). nebo: 2. skupiny nad 10 žáků (tedy 11 a více) lze učit, pokud žák před každou touto hodinou:
- doloží, že absolvoval PCR test s negativním výsledkem (nejdéle před 7 dny) - doloží, že absolvoval antigenní test s negativním výsledkem (nejdéle před 72 hodinami) - doloží očkování proti koronaviru (a uplynulo od první dávky vakcíny minimálně 22 dnů, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka) - doloží, že prodělal onemocnění Covid-19 a neuplynulo více než 180 dnů od pozitivního testu - čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem, že podstoupil testování v jiné škole nejdéle před 72 hodinami (vzor tohoto čestného prohlášení je v příloze). Prohlášení lze napsat v podobném znění i ručně. Děti do 6 let věku (včetně) nemusejí tyto doklady předkládat.
Ve všech případech bude stačit kopie originálních dokumentů. Pokud žák nedoloží žádný z výše uvedených dokumentů, nemůže mu být výuka tohoto skupinového předmětu umožněna. V tom případě bude žákovi poslán studijní materiál apod. (podle pokynů vyučujícího). V nejbližších dnech vás budou informovat učitelé kolektivní výuky, zda je vaše dítě v těchto předmětech vyučováno ve skupině nad 10 žáků a jestli je nutné tyto dokumenty z vaší strany předkládat. V případě nejasností s organizací těchto předmětů, kontaktujte prosím přímo učitele. Děkujeme za pochopení!
Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

6

květen

Přijímání nových žáků!

Milé děti, vážení rodiče,
Základní umělecká škola v Třinci přijímá nové žáky ke studiu od školního roku 2021/2022.
Talentové zkoušky (zjišťování předpokladů ke vzdělávání) proběhnou v termínech 7.-10. června 2021 v odpoledních hodinách.
Vyplnit přihlášku (s rezervací termínu talentové zkoušky) lze na těchto webových stránkách v sekci Dokumenty (nebo klikněte zde).  Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

5

květen

Prezenční výuka 3 žáků ve skupině od 10. 5. 2021

Vážení rodiče,
od pondělí 10. května 2021 bude dle mimořádného opatření vlády ČR umožněna v základních uměleckých školách Moravskoslezského kraje výuka 3 žáků v 1 skupině. V ZUŠ Třinec tedy bude od 10. května 2021 umožněna skupinová výuka max. 3 žáků dohromady (např. přípravné ročníky hudebního oboru, keyboard, zpěv, kytara a flétna). Maximální počet 3 žáků ve skupině lze případně využít také při konzultacích v kolektivní výuce. Navíc ve venkovním prostředí lze učit skupinu maximálně 20 žáků ovšem za podmínky doložení dokladu o testování žáka (příp. čestného prohlášení zákonného zástupce). O využití těchto možností při kolektivní výuce (nehudební obory, kolektivní předměty hudebního oboru jako např. nauka o hudbě, hra v orchestru, souborové hry atd.) by vás případně informovali přímo pedagogové. V případě jakýchkoliv dotazů mě prosím kontaktuje. Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

27

duben

Hodnocení žáků v 2. pololetí školního roku 2020/2021

Vážení rodiče,  hodnocení žáků ve 2. pololetí šk. roku 2020/2021 bude probíhat podle platných dokumentů školy (školní řád, ŠVP). Tyto dokumenty jsou zveřejněny na webových stráýnkách školy (v sekci dokumenty).  Známka na vysvědčení na konci školního roku tedy bude stanovena na základě (viz ŠVP):
- klasifikace v průběhu školního roku (známky)
- posouzení úrovně prezentace práce žáka na veřejnosti, koncerty, vystoupení či výstavy (lze hodnotit také koncerty v distanční formě)
- úrovně splnění kritérií stanovených ročníkovými výstupy.  Podle pokynů MŠMT budeme při hodnocení žáka v hodnocení za 2. pololetí podpůrně vycházet také z těchto skutečností:  • účast žáka na distanční výuce;
• aktivita při distanční výuce (aktivní zapojení se do učení v distanční výuce);
• osvojení si nové dovednosti komunikovat v prostředí platforem (s učiteli i se spolužáky);
• řešení problémů spojených s distanční výukou, tvořivost, adaptabilita apod.;
• schopnost organizovat si čas a učení v podmínkách, v nichž žák výrazně přebírá odpovědnost za svou práci;
• jak si osvojil nové digitální kompetence související s distanční formou výuky;
• jak plnil zadané úkoly (včasnost, kvalita, ale i tvořivost apod.);
• zda žák dovednosti a znalosti osvojené při distanční výuce dokáže při dalším procesu učení používat. apod.    Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

13

duben

povolená výuka zpěvu od 19. dubna 2021

Vážení rodiče žáků pěveckého oddělení,  mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 19. dubna 2021 umožňuje zpěv v základních uměleckých školách (v rámci režimu výuky 1 na 1 nebo individuální konzultace). V ZUŠ Třinec budeme proto od 19. dubna 2021 učit také žáky zpěvu (1 učitel a 1 žák).  Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

9

duben

Individuální výuka 1+1 od 12. 4. 2021

Vážení rodiče, od pondělí 12. dubna 2021 je v ZUŠ Třinec (na základě mimořádných opatření Vlády ČR) obnovena prezenční výuka (výuka ve škole), a to za následujících podmínek: - prozatím je povolena pouze individuální výuka (1 žák + 1 učitel) kromě zpěvu a individuální konzultace; výuka zpěvu a předmětů kolektivní výuky pokračuje formou distanční výuky (bližší informace vám podají na vyžádání učitelé) - žáci ZUŠ nebudou testováni antigenními nebo jinými testy na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 (naopak povinně budou testováni zaměstnanci ZUŠ, a to pedagogové i nepedagogové) - povinné je nošení ochranných prostředků dýchacích cest:  děti do 15 let mohou nosit roušku, ostatní osoby musí povinně používat respirátor nebo nanoroušku (dle norem FFP2, KN 95) - vstup ostatních osob do prostor ZUŠ (mimo žáky a zaměstnance školy) je možný jen v nezbytně nutných případech! Podrobněji budou všechna pravidla týkající se provozu školy od 12. dubna 2021 zpracována v dodatku školního řádu č. 2, který bude v nejbližších dnech uveřejněn k prostudování těchto webových stránkách školy (v sekci "Dokumenty"). Děkujeme za dodržování všech opatření! V případě jakýchkoliv důležitých změn vás budu ihned informovat. Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

16

březen

Filmová soutěž "Poznávám svůj region"

Máte rádi film? A už jste zkoušeli nějaký vytvořit? Máte jedinečnou možnost zúčastnit se filmové soutěže! Více informací naleznete v přiloženém plakátku. Přejeme pevnou ruku a kreativní pohled na svět :)

15

únor

výtvarná soutěž "Tata robi ve werku"

Milí žáci,  pro všechny zájemce je tady nová výtvarná soutěž! Podrobnosti najdete zde  

28

leden

Pololetní vysvědčení

Vážení rodiče, dnešním datem (28. ledna 2021) se uzavírá 1. pololetí školního roku a v tuto dobu se obvykle žákům rozdává pololetní vysvědčení. Současná situace nám to ale nedovoluje. Zákonní zástupci budou proto s výsledky vzdělávání svých dětí za 1. pololetí seznámeni takto: 1. Zákonní zástupci si mohou zjistit známky na vysvědčení svých dětí v elektronické žákovské knížce. Přihlašovací údaje byly dnes v e-mailu odeslány všem zákonným zástupcům, kteří doposud elektronickou žákovskou knížku nepoužívali (e-mail s názvem: „Přihlašovací údaje“). Používání elektronických žákovských knížek pro rodiče není povinné, přináší ale celou řadu výhod. Veškeré informace lze zjistit na našich webových stránkách (v záložce „Klasifikace“): http://www.zustrinec.cz/klasifikace  2. Na vyžádání vám informace o prospěchu vašich dětí podají přímo učitelé (e-mailem, telefonicky apod. podle domluvy) 3. Při obnovení prezenční výuky (ve škole) dostanou žáci v první možné hodině vytištěný výpis z vysvědčení (s klasifikací za 1. pololetí). Na konci školního roku pak žáci dostanou řádné vysvědčení (s klasifikací za celý školní rok), přípravné ročníky dostávají potvrzení o studiu.   Děkujeme za pochopení a za přízeň! Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

28

leden

prodloužení distanční výuky od 1. února 2021

Vážení rodiče, výuka žáků v ZUŠ Třinec bude od 1. února 2021 i nadále probíhat na základě vládních opatření distančně (na dálku). O jakýchkoliv změnách vás budu okamžitě informovat.
Děkujeme za pochopení a za přízeň!
Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

23

leden

prodloužení stávajících opatření od 25. ledna 2021

Vážení rodiče,
vládním opatřením byla prodloužena opatření pro oblast školství. Provoz všech škol v týdnu od 25. ledna 2021 tak bude pokračovat ve stejném režimu jako doposud.
V ZUŠ Třinec proto budeme pokračovat v distanční výuce.
O případných úpravách provozu škol od 1. února 2021 rozhodne vláda ČR ve středu 27. ledna 2021. O dalších změnách vás budeme informovat.
Děkujeme za pochopení. Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

8

leden

prodloužení distanční výuky do 22. ledna 2021

Vláda ČR dne 7. ledna 2021 schválila prodloužení stávajících opatření v oblasti školství, a to do 22. ledna 2021. Provoz škol v období do 22. ledna 2021 bude probíhat ve stejném režimu jako doposud.  Pedagogové ZUŠ Třinec budou tedy i nadále pokračovat v distanční výuce. O dalších změnách vás budeme informovat.  Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy Pro odkaz na stránky MŠMT klikněte zde!  

7

leden

spokojenost rodičů v distanční výukou v ZUŠ

Vážení rodiče, zveřejňujeme vyhodnocení dotazníku „Průzkum spokojenosti zákonných zástupců s distanční výukou v ZUŠ Třinec“. Všem zákonným zástupcům žáků ZUŠ Třinec byl dne 16.12.2020 odeslán e-mailem dotazník, týkající se distanční výuky v ZUŠ Třinec. Z celkového počtu 855 žáků odpovědělo 268 zákonných zástupců, tedy přibližně třetina rodičů. Výsledky dotazníku jsou zpracovány v přiloženém dokumentu: Pro otevření dokumentu kliněte zde! Děkujeme všem rodičům za účast v dotazníku. Vedení školy