Aktuality

Aktuality

30

listopad

Vernisáž výstavy výtvarného oboru SELFINA

Srdečně zveme na vernisáž výstavy s názvem SELFINA. Ve středu 7. 12. 2022 v 16.00 hod v galerii Knihovny Třinec. SELFINA    

13

říjen

Pavel Wlosok - koncert a masterclass klavírní improvizace

Ve čtvrtek 13. října 2022 proběhl v koncertním sále ZUŠ Třinec koncert Pavla Wlosoka, jazz. klavíristy a vysokoškolského pedagoga působícího v USA. Na koncertě zahrál společně s našimi pedagogy Pavlem Pilchem (bicí) a Tamarou Tomoszek (zpěv). Na basovou kytaru hrál Vlastimil Škoda (pedagog ZUŠ Bohumín).  Po koncertě se uskutečnil workshop jazzové klavírní improvizace s žáky naší školy. Žáci Vojtěch Szkandera, Rudolf Raab, Filip Böhm a Jan Miškej zde pod vedením Pavla Wlosoka pracovali na svých dovednostech jazzové klavírní improvizace!

12

říjen

Zápis z jednáni výroční členské schůze 12.10.2022

Dne 12. 10. 2022 proběhla výroční členská schůze Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ Třinec. Zápis z jednání je zveřejněn na webu školy v sekci "SRPŠ"   Rada Spolku

30

září

Výroční schůze Rady SRPŠ při ZUŠ Třinec

Vážení rodiče a přátelé naší Základní umělecké školy v Třinci,  Rada Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ Třinec (zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle L, vložce 3626, se sídlem: Třanovského 596, Staré Město, 739 61 Třinec, identifikační číslo: 603 41 297) si Vás tímto dovoluje pozvat na zasedání řádné výroční schůze, která se bude konat ve středu 12. 10. 2022 v 17:00 hodin v koncertním sále ZUŠ Třinec.   Program výroční schůze:         1.      Zahájení výroční schůze, volba předsedajícího, schválení programu výroční schůze Spolku  2.      Kulturní program 3.      Zhodnocení práce za školní rok 2021/2022 4.      Zpráva o hospodaření za školní rok 2021/2022 5.      Návrh finančního rozpočtu na školní rok 2022/2023 6.      Návrh plánu na školní rok 2022/2023 7.      Schválení výše členského příspěvku pro školní rok 2022/2023 8.      Volba členů rady Spolku 9.      Pověření k vyhotovení zápisu z jednání výroční schůze Spolku 10.    Závěr, diskuse   Rada Spolku tímto současně – pro případ, že se nesejde dostatečný počet členů Spolku tak, aby řádná výroční schůze byla dle stanov Spolku usnášeníschopná - svolává náhradní výroční schůzi s totožným programem, která bude usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů Spolku, a která se bude konat dne 12. 10. 2022 v 17:30 hodin v koncertním sále ZUŠ Třinec.   S přátelským pozdravem Rada SRPŠ při ZUŠ Třinec

31

srpen

Rozpis kolektivní výuky hudebního oboru 2022/2023 - Třinec, hlavní budova

31

srpen

Rozpis kolektivní výuky hudebního oboru 2022/2023 - pobočka Bystřice

29

srpen

Organizace výuky kolektivních předmětů hudebního oboru

Vážení rodiče, výuka kolektivních předmětů hudebního oboru (nauka o hudbě, souborové hry, orchestr, bigband, sbor apod.) bude zahájena od pondělí 5. září 2022, a to jak na hlavní budově (ul. Třanovského), tak na pobočce v Bystřici. 

26

srpen

Zahájení nového školního roku

Informace pro stávající žáky ZUŠ Třinec:  Výuka v ZUŠ Třinec začne na všech budovách a pobočkách od čtvrtku 1. září 2022. Nejpozději 1. září 2022 vás budou ohledně domluvy rozvrhu a dalších informací kontaktovat přímo učitelé vašich dětí.   Informace pro nové žáky ZUŠ Třinec:  Slavnostní zahájení pro nové žáky naší školy proběhne v těchto termínech: - hudební obor na hlavní budově (ul. Třanovského 596, Třinec): čtvrtek 1. září 2022 v 14 hod. - hudební obor na pobočce v Bystřici (Bystřice 324): čtvrtek 1. září 2022 v 14 hod. - výtvarný obor na pobočce Koperníkova (Koperníkova 696, Třinec): čtvrtek 1. září 2022 v 15 hod.  Pro nové žáky tanečního a liter.-dramatického oboru slavnostní zahájení neproběhne, pedagogové těchto oborů budou informovat rodiče nových žáků individuálně.     

30

červen

SEZNAM NOVĚ PŘIJATÝCH ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

SEZNAM NOVĚ PŘIJATÝCH ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 Vážení rodiče, ve dnech 6. – 9. června 2022 proběhly přijímací zkoušky do všech oborů a na všech pobočkách ZUŠ Třinec. O přijetí nebo nepřijetí žáka ke studiu rozhodlo vedení školy na základě výsledků přijímacího řízení (zjištění předpokladů ke vzdělání - úspěšné vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise). Dalším kritériem byla zaplněnost jednotlivých oborů a studijních zaměření. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí byla zákonným zástupcům rozeslána také e-mailem.  Velmi nás těší velký zájem o studium na naší škole. Z kapacitních důvodů bohužel nemůžeme všechny uchazeče o studium přijmout. Každoročně se však stává, že se v průběhu letních prázdnin a měsíce září někteří žáci ještě odhlásí ze studia, a můžeme pak přijmout další uchazeče ke studiu. V takovém případě nás nemusíte kontaktovat, vyplňovat další přihlášky, podávat odvolání apod., ale budeme vás kontaktovat podle údajů na přihlášce. Pokud nemáte z jakéhokoliv důvodu zájem o studium na naší škole, přestože vaše dítě bylo přijato, sdělte nám prosím tuto skutečnost co nejdříve mailem (info@zustrinec.cz). Budou tak moci být přijati další zájemci o studium. V případě jakýchkoliv dalších dotazů nás kontaktujte. Děkujeme za pochopení. Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel ZUŠ Třinec   Seznam přijatých žáků pro školní rok 2022/2023:   hudební obor: 1230, 1232, 1234, 1238, 1239, 1246, 1247, 1249, 1254, 1255, 1258, 1260, 1261, 1264, 1266, 1267, 1274, 1276, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1287, 1288, 1292, 1293, 1294, 1297, 1298, 1303, 1304, 1305, 1306, 1308, 1311, 1312, 1313, 1315, 1316, 1317, 1319, 1320, 1325, 1326, 1327, 1328, 1330, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1339, 1341, 1342, 1343, 1344, 1347, 1348, 1351, 1352, 1353, 1355, 1356, 1357, 1362, 1363, 1366, 1367, 1375, 1381, 1382, 1384, 1385, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1401, 1404, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1413, 1416, 1417, 1418, 1422, 1423 výtvarný obor: 1228, 1248, 1253, 1256, 1259, 1275, 1285, 1318, 1323, 1359, 1369, 1376, 1390, 1412, 1415, 1419, 1421, 1424, 1425, 1426 taneční obor: 1291, 1383, 1386, 1389, 1429 literárně-dramatický obor: 1240, 1251, 1358, 1380, 1388, 1399, 1400, 1427  

19

červen

Taneční Matiné 2022

Dne 25. 5. 2022 se konalo po dvouleté pauze opět naše Taneční Matiné v KD Trisia. Moc jsme si toto vystoupení prožili a těšíme se zase za rok!

16

červen

Hrajeme si za školou

Ve čtvrtek dne 16. června 2022 se v parku za budovou školy uskutečnila každoroční akce "Hrajeme si za školou". Velké pódium s aparaturou a profesionálním zvukařem bylo toho dne připraveno pro žáky všech oborů naší školy! Vystoupili zde sólisté, komorní sestavy i velká souborová a orchestrální čísla. Zatančily žákyně tanečního oboru. Žáci výtvarného oboru měli připravné své výtvarné práce a další výrobky. No a žáci literárně-dramatického oboru celou akci moderovali.  Jako doprovodný program celou akci doplnily stánky s občerstvením a další atrakce pro děti.  Velké poděkování patří Spolku rodičů a přátel školy a hlavní organizátorce p. uč. Darině Szymeczkové!

15

červen

Výsledky našich žáků v ústředním kole MŠMT

Ve šk. roce 2021/2022 proběhly školní, okresní a krajská kola soutěže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Ti nejlepší žáci postoupili z těchto kol až do ústředního (celostátního) kola. Naši žáci zde dostáhli skvělých výsledků, žákům i jejich pedagogům gratulujeme! Výsledky našich žáků: Sólový zpěv: Kategorie: VII.a) kategorie: ·         Pustowková Helena (pedagog: A. Zmuda, korep. P. Vondráček) – čestné uznání I. stupně Hra na zobc. flétnu: III. kategorie: ·         Mizia Jakub (pedagog: A. Kostková, korep.: M. Walachová) – 3. místo VIII. kategorie: ·         Kaletová Dorota (pedagog: M. Krhutová, korep. P. Černeková) – 2. místo Hra na trubku: VIII. Kategorie: ·         Kisza Samuel (pedagog: T. Kaleta, korep.: P. Blažková) – 1. místo

6

červen

Organizace výuky v týdnu od 6. června 2022

Vážení rodiče,  v týdnu od 6. června 2022 budou na ZUŠ Třinec probíhat přijímací zkoušky (nových žáků) a postupové zkoušky (žáků ZUŠ Třinec). Z tohoto důvodu nebude v týdnu od 6. června 2022 probíhat obvyklá výuka hudebního oboru, a to ani kolektivní výuky (nauka o hudbě, souborové hry apod.) Časový harmonogram postupových zkoušek vám sdělí učitelé.  Organizaci výuky výtvarného, tanečního a literárně-dramatického oboru vám sdělí učitelé těchto oborů.    Děkujeme za pochopení.  Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy  

1

červen

GALERIJNÍ ROZPRAVY O FIGUŘE-postupové a závěrečné zkoušky VO

Tento školní rok proběhly zkoušky výtvarného oboru formou veřejné performance na různých místech v centru města. Třinecká veřejnost, rodiče či náhodní kolemjdoucí získali představu, co a jak naši žáci tvoří v hodinách výtvarné výchovy. Ve spolupráci s Knihovnou města Třinec jsme oslavili 10. výročí třinecké galerie. Inspirací pro naší tvorbu totiž byli umělci vystavující v tomto období. Hotové práce a fotodokumentace průběhu zkoušek budeme mít možnost prezentovat v prostorách galerie v knihovně. Společným tématem pro všechny věkové kategorie byla FIGURA A PORTRÉT. zde video z akce GALERIJNÍ ROZPRAVY O FIGUŘE

1

červen

Dramažně

Ke konci školního roku proběhly u nás v sále tradiční Dramažně - minifestival dramatického oboru. Diváci mohli ve dnech 30.5. - 1.6.2022 vidět výsledky celoroční práce nejen rozličných dramatických skupin, ale také ukázky práce z hodin Pohybové výchovy nebo individuální výstupy z hodin Interpretace textu. Diváci si tak mohli vychutnat poezii, monology, dialogy, etudy založené na rozvíjení přirozeného pohybu a divadelní zpracování různých povídek. Své dovednosti měli možnost ukázat všichni žáci dramatického oboru pod vedením pedagožek Pavly Masaříkové a Kláry Kvasničkové.

30

květen

Přijímání nových žáků pro školní rok 2022/2023

Milé děti, vážení rodiče,
Základní umělecká škola v Třinci přijímá nové žáky ke studiu od školního roku 2022/2023. Talentové zkoušky (zjišťování předpokladů ke vzdělávání) proběhnou v termínech 6. - 9. června 2022 v odpoledních hodinách.  Vyplnit přihlášku (s rezervací termínu talentové zkoušky) lze na těchto webových stránkách v sekci Dokumenty (nebo klikněte zde!).    Zájemci o studium na naší škole se přijímací talentové zkoušky určitě nemusejí obávat! U dětí nezjišťujeme míru znalostí, ale předpoklady ke studiu pro daný obor. Doporučujeme si připravit následující:  hudební obor: připravit si zpěv libovolné písně nebo jejího úryvku podle vlastního výběru literárně-dramatický obor: připravit si přednes krátkého textu (báseň nebo próza), nemusí být zpaměti taneční obor: vzít si s sebou pohodlný oděv a obuv výtvarný obor: přinést s sebou domácí výtvarné práce z poslední doby (½ roku). Podrobněji jsou kritéria k přijetí pro jednotlivé obory a další informace uvedeny v dokumentu "Přijímací řízení ke vzdělávání v ZUŠ Třinec" na těchto webových stránkách v sekci Dokumenty.    V případě dotazů k přijímacímu řízení nás prosím kontaktujte.    Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

27

květen

Pozvánka na abs. koncerty I. stupně

Srdečně zveme na Absolventské koncerty I. stupně hudebního oboru ZUŠ Třinec, které proběhnou v termínech:  úterý 31. května 2022 středa 1. června 2022 čtvrtek 2. června 2022 v 17 hod. v koncertním sále ZUŠ Třinec. 

20

květen

Taneční matiné

3

květen

Absol. koncert II. stupně (2)

Dne 28. dubna 2022 proběhl ve foyer KD Trisia 2. absolventský koncert žáků II. stupně hudebního oboru ZUŠ Třinec. Nádhernými uměleckými výkony završili své studium absolventi: Pavla Kantorová, Kateřina Pilková, Daniel Zawada, Stella Švaňa (klavír),  Jakub Klus (housle), Bogdan Pyszko (violoncello), Zina Pindorová (housle), Monika Hubáčková (zobc. flétna). Vystoupil také Tomáš Worek (klavír), který byl přijat na JKO Ostrava. V závěru koncertu zahrál také orchestr ZUŠ Třinec pod vedením p. uč. D. Klody.   

29

duben

Pianoforte per tutti

28. a 29. dubna proběhla v Piaristickém klášteře Příbor soutěžní klavírní přehlídka "Pianoforte per tutti". Naši ZUŠ úspěšně reprezentovali žáci Jakub Stryja a Agnieczka Burešová (pedagog: Mgr. Alicja Böhm). Agnieszka získala stříbrné a Jakub zlaté pásmo! Gratulujeme!