Aktuality

Aktuality

6

červen

Organizace výuky v týdnu od 6. června 2022

Vážení rodiče,  v týdnu od 6. června 2022 budou na ZUŠ Třinec probíhat přijímací zkoušky (nových žáků) a postupové zkoušky (žáků ZUŠ Třinec). Z tohoto důvodu nebude v týdnu od 6. června 2022 probíhat obvyklá výuka hudebního oboru, a to ani kolektivní výuky (nauka o hudbě, souborové hry apod.) Časový harmonogram postupových zkoušek vám sdělí učitelé.  Organizaci výuky výtvarného, tanečního a literárně-dramatického oboru vám sdělí učitelé těchto oborů.    Děkujeme za pochopení.  Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy  

1

červen

GALERIJNÍ ROZPRAVY O FIGUŘE-postupové a závěrečné zkoušky VO

Tento školní rok proběhly zkoušky výtvarného oboru formou veřejné performance na různých místech v centru města. Třinecká veřejnost, rodiče či náhodní kolemjdoucí získali představu, co a jak naši žáci tvoří v hodinách výtvarné výchovy. Ve spolupráci s Knihovnou města Třinec jsme oslavili 10. výročí třinecké galerie. Inspirací pro naší tvorbu totiž byli umělci vystavující v tomto období. Hotové práce a fotodokumentace průběhu zkoušek budeme mít možnost prezentovat v prostorách galerie v knihovně. Společným tématem pro všechny věkové kategorie byla FIGURA A PORTRÉT. zde video z akce GALERIJNÍ ROZPRAVY O FIGUŘE

1

červen

Dramažně

Ke konci školního roku proběhly u nás v sále tradiční Dramažně - minifestival dramatického oboru. Diváci mohli ve dnech 30.5. - 1.6.2022 vidět výsledky celoroční práce nejen rozličných dramatických skupin, ale také ukázky práce z hodin Pohybové výchovy nebo individuální výstupy z hodin Interpretace textu. Diváci si tak mohli vychutnat poezii, monology, dialogy, etudy založené na rozvíjení přirozeného pohybu a divadelní zpracování různých povídek. Své dovednosti měli možnost ukázat všichni žáci dramatického oboru pod vedením pedagožek Pavly Masaříkové a Kláry Kvasničkové.

30

květen

Přijímání nových žáků pro školní rok 2022/2023

Milé děti, vážení rodiče,
Základní umělecká škola v Třinci přijímá nové žáky ke studiu od školního roku 2022/2023. Talentové zkoušky (zjišťování předpokladů ke vzdělávání) proběhnou v termínech 6. - 9. června 2022 v odpoledních hodinách.  Vyplnit přihlášku (s rezervací termínu talentové zkoušky) lze na těchto webových stránkách v sekci Dokumenty (nebo klikněte zde!).    Zájemci o studium na naší škole se přijímací talentové zkoušky určitě nemusejí obávat! U dětí nezjišťujeme míru znalostí, ale předpoklady ke studiu pro daný obor. Doporučujeme si připravit následující:  hudební obor: připravit si zpěv libovolné písně nebo jejího úryvku podle vlastního výběru literárně-dramatický obor: připravit si přednes krátkého textu (báseň nebo próza), nemusí být zpaměti taneční obor: vzít si s sebou pohodlný oděv a obuv výtvarný obor: přinést s sebou domácí výtvarné práce z poslední doby (½ roku). Podrobněji jsou kritéria k přijetí pro jednotlivé obory a další informace uvedeny v dokumentu "Přijímací řízení ke vzdělávání v ZUŠ Třinec" na těchto webových stránkách v sekci Dokumenty.    V případě dotazů k přijímacímu řízení nás prosím kontaktujte.    Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

27

květen

Pozvánka na abs. koncerty I. stupně

Srdečně zveme na Absolventské koncerty I. stupně hudebního oboru ZUŠ Třinec, které proběhnou v termínech:  úterý 31. května 2022 středa 1. června 2022 čtvrtek 2. června 2022 v 17 hod. v koncertním sále ZUŠ Třinec. 

20

květen

Taneční matiné

3

květen

Absol. koncert II. stupně (2)

Dne 28. dubna 2022 proběhl ve foyer KD Trisia 2. absolventský koncert žáků II. stupně hudebního oboru ZUŠ Třinec. Nádhernými uměleckými výkony završili své studium absolventi: Pavla Kantorová, Kateřina Pilková, Daniel Zawada, Stella Švaňa (klavír),  Jakub Klus (housle), Bogdan Pyszko (violoncello), Zina Pindorová (housle), Monika Hubáčková (zobc. flétna). Vystoupil také Tomáš Worek (klavír), který byl přijat na JKO Ostrava. V závěru koncertu zahrál také orchestr ZUŠ Třinec pod vedením p. uč. D. Klody.   

29

duben

Pianoforte per tutti

28. a 29. dubna proběhla v Piaristickém klášteře Příbor soutěžní klavírní přehlídka "Pianoforte per tutti". Naši ZUŠ úspěšně reprezentovali žáci Jakub Stryja a Agnieczka Burešová (pedagog: Mgr. Alicja Böhm). Agnieszka získala stříbrné a Jakub zlaté pásmo! Gratulujeme!

25

duben

Absolventský koncert II. stupně (1)

Dne 21. dubna 2022 proběhl ve foyer KD Trisia 1. absolventský koncert žáků II. stupně hudebního oboru ZUŠ Třinec. Nádhernými uměleckými výkony završili své studium absolventi: Anna Miškejová, Agata Bartnická a Magdaléna Majetná (zpěv) a Helena Pustowková (zpěv a klavír). Na koncertě zahráli také absolventi I. stupně: Vojtěch Špiller (trumpeta a keyboard) a Filip Danyś (saxofon). Vystoupil také školní big band.   

17

duben

Úmrtí zaměstnance školy

S lítostí vám oznamujeme, že v neděli 17. dubna 2022 po těžké nemoci zemřela paní Daniela Bartulcová, pedagog ZUŠ Třinec hry na klavír. 

13

duben

KRÁSNÉ VELIKONOCE

Výtvarníci přeji hezké svátky. přání zde  

8

duben

Krajské kolo soutěže MŠMT - zobc. flétny

V pátek 8. dubna 2022 proběhlo v Opavě krajské kolo soutěže MŠMT ve hře na zobcovou flétnu. Naši žáci byli opět velmi úspěšní. Z osmi zúčastněných žáků a žákyň naší ZUŠ získalo hned sedm z nich krásné 1. místo. Navíc Jakub Mizia a Dorota Kaletová obdrželi postup do ústředního kola, které se uskuteční za pár týdnů v Praze.
Velké poděkování patří pedagogům Aleně Kostkové a Martině Krhutové a zároveň i jejich korepetitorům (Pavle Černekové, Martině Kufové a Markétě Walachové).
Zvláštní cenu poroty získala Martina Krhutová za citlivý a vyvážený dramaturgický výběr soutěžního repertoáru.
Všem gratulujeme!

8

duben

Krajské kolo soutěže MŠMT - saxofon, klarinet, trumpeta

Ve dnech 7. a 8. dubna 2022 proběhlo v ZUŠ Opava krajské kolo soutěže MŠMT ve na dechové nástroje. Naši školu úspěšně reprezentovali žáci, kteří u nás studují hru na trumpetu, saxofon a klarinet, a to s těmito výsledky: Hra na trumpetu: Samuel Kisza - 1. místo s postupem do ústředního kola, Lukáš Folwarczny - 3. místo (pedagog T. Kaleta) Hra na saxofon a klarinet:  Filip Danyś - 1. místo, Wojciech Bureš - čestné uznání I. stupně (pedagog: L. Kolek)   Všem učitelům, žákům a jejich korepetitorům děkujeme a gratulujeme!

30

březen

Krajské kolo soutěže MŠMT - zpěv

Ve dnech 29. a 30. března 2022 proběhlo v ZUŠ Frýdek-Místek krajské kolo soutěže MŠMT  v sólovém a komorním zpěvu. Naši žáci byli mimořádně úspěšní! Všichni tři žáci, kteří se soutěže zúčastnili (Daniel Pustowka, Jan Szymanik a Helena Pustowková) získali první místa. Helena Pustowková navíc postupuje do celostátního kola, kde jí budeme držet palce!  Velké poděkování patří pedagogům: Arielu Zmudovi a Radkovi Morcinkovi a také korepetitorům: Petru Vondráčkovi a Eleně Pustowkové! Petr Vondráček byl navíc oceněn za "vynikající klavírní doprovod"! Gratulujeme!

14

březen

zrušení roušek/respirátorů v ZUŠ

Vážení rodiče,
od dnešního data (14. 3. 2022) je nařízením vlády zrušena povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech školy. Ode dneška tedy není nutné mít v prostoru ZUŠ Třinec roušku ani respirátor. Na základě tohoto nařízení také ruším platnost dodatku školního řádu č. 3, informace v něm uvedené již nyní nejsou aktuální. V platnosti nadále zůstává dosavadní školní řád (zveřejněný na vývěskách školy, i na pobočkách, také na webových stránkách školy v sekci "dokumenty"). Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

9

březen

Vizuální umění - vernisáž výstavy

Dne 21. 2. 2022 byla slavnostně zahájena výstava žáků výtvarného oboru s názvem Vizuální poezie. Na projektu pracovali žáci všech věkových skupin pod vedením Mgr. Beáty Martinkové a Mgr. Markéty Hlavničkové. Tématicky navázali na výtvarníka Karla Adamuse, konceptuálního umělce, významného představitele české vizuální poezie. Ke shlédnutí jsou plošné práce, prostorové kompozice, animace z výtvarných akcí či křehké instalace starších studentů. Výstavu můžete shlédnout v prostorách galerie Knihovny Třinec do 14. 4. 2022. 

8

březen

akce "Třinec stojí za Ukrajinou"

Ve čtvrtek 3. března 2022 od 17 hod. upořádalo město Třinec akci "Třinec stojí za Ukrajinou". Kulturní část programu této akce zajistili žáci, bývalí žáci a učitelé ZUŠ Třinec.  (foto - zdroj: facebook "Statutární město Třinec")

3

březen

Okresní kolo soutěže MŠMT - saxofony, trumpety

100% úspěšní byli naši žáci ve hře na saxofon a trumpetu v okresním kole soutěže MŠMT! Soutěž se uskutečnila ve čtvrtek 3. března 2022 v ZUŠ Frýdek-Místek. Všichni naši žáci (Wojciech Bureš, Filip Danyś, Samuel Kisza, Lukáš Folwarczny) získali 1. místa s postupem do krejského kola a saxofonista Filip Danyś se stal dokonce absolutním vítězem celého soutěže! Velká gratulace patří pedagogům Tomáši Kaletovi a Lukáši Kolkovi! Zvláštní ocenění za vynikající korepetici získala Alicja Böhm.

3

březen

Okresní kolo soutěže MŠMT - zobc. flétna

Ve středu 2. března 2022 se ve Frýdku-Místku konala okresní soutěž ve hře na dechové nástroje. Naši školu velmi dobře reprezentovalo celkem 13 flétnistů a flétnistek ze tříd paní učitelky Aleny Kostkové (korepetitorka Markéta Walachová) a Martiny Krhutové (korepetitorky Pavla Černeková a Martina Kufová).
Do Třince nakonec doputovalo celkem 10 prvních míst (z toho 8 postupuje do krajského kola), 2 druhá místa a 1 třetí místo - viz výsledková listina. Všem účastníkům velmi blahopřejeme!
Oceněni byli také naši korepetitoři - zvláštní ocenění "za vynikající korepetici" dostali naši pedagogové: BcA. Markéta Walachová a Mgr. Pavla Černeková.

1

březen

Okresní kolo soutěže MŠMT - zpěv

Dne 1. 3. 2022 se konala ve Frýdku-Místku okresní pěvecká soutěž, kde naši žáci společně se svými učiteli a korepetitory velmi úspěšně reprezentovali naší školu. Žáci pedagogů Radek Morcinek a Ariel Zmuda získali celkem 4 první místa, 4 druhá místa a jedno třetí místo - viz výsledková listina. Absolutním vítězem celké soutěže se stal náš žák Jan Szymanik! Zvláštní cenu za vynikající korepetici získal pedagog Petr Vondráček. Všem žákům a pedagogům blahopřejeme!