Aktuality

Aktuality

30

srpen

Rozpis kolektivní výuky hudebního oboru 2023/2024 - Třinec, hlavní budova

28

srpen

Zahájení školního roku 2023/2024

Informace pro stávající žáky ZUŠ Třinec:  Výuka v ZUŠ Třinec začne na všech budovách a pobočkách od pondělí 4. září 2023. Nejpozději v pondělí 4. září 2023 vás budou ohledně domluvy rozvrhu a dalších informací kontaktovat přímo učitelé vašich dětí. Informace pro nové žáky ZUŠ Třinec:  Slavnostní zahájení pro nové žáky naší školy proběhne v těchto termínech: - hudební obor na hlavní budově (ul. Třanovského 596, Třinec): pondělí 4. září 2023 v 14 hod. - hudební obor na pobočce v Bystřici (Bystřice 324): pondělí 4. září 2023 v 14 hod. - výtvarný obor na pobočce Koperníkova (Koperníkova 696, Třinec): pondělí 4. září 2023 v 15 hod. Pro nové žáky tanečního a lit.-dramatického oboru slavnostní zahájení neproběhne, pedagogové těchto oborů budou informovat rodiče nových žáků individuálně.

29

červen

SEZNAM NOVĚ PŘIJATÝCH ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Vážení rodiče, ve dnech 5. – 8. června 2023 proběhly přijímací zkoušky do všech oborů a na všech pobočkách ZUŠ Třinec. O přijetí nebo nepřijetí žáka ke studiu rozhodlo vedení školy na základě výsledků přijímacího řízení (zjištění předpokladů ke vzdělání / úspěšné vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise). Dalším kritériem byla zaplněnost jednotlivých oborů a studijních zaměření. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí byla zákonným zástupcům rozeslána také e-mailem.  Velmi nás těší velký zájem o studium na naší škole. Z kapacitních důvodů bohužel nemůžeme všechny uchazeče o studium přijmout. Každoročně se však stává, že se v průběhu letních prázdnin a měsíce září někteří žáci ještě odhlásí ze studia, a můžeme pak přijmout další uchazeče ke studiu. V takovém případě nás nemusíte kontaktovat, vyplňovat další přihlášky, podávat odvolání apod., ale budeme vás kontaktovat podle údajů na přihlášce. Pokud nemáte z jakéhokoliv důvodu zájem o studium na naší škole, přestože vaše dítě bylo přijato, sdělte nám prosím tuto skutečnost co nejdříve mailem (info@zustrinec.cz). Budou tak moci být přijati další zájemci o studium. V případě jakýchkoliv dalších dotazů nás kontaktujte. Děkujeme za pochopení. Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel ZUŠ Třinec   Seznam přijatých žáků pro školní rok 2023/2024: (z důvodu ochrany osobních údajů zveřejňujeme přijaté žáky pod přiděleným identifikačním číslem uchazeče) Hudební obor: 1467, 1469, 1471, 1473, 1474, 1486, 1488, 1493, 1494, 1495, 1500, 1501, 1502, 1506, 1509, 1510, 1517, 1518, 1520, 1522, 1525, 1529, 1530, 1531, 1534, 1536, 1538, 1539, 1542, 1543, 1549, 1556, 1560, 1563, 1564, 1567, 1574, 1575, 1576, 1578, 1580, 1581, 1583, 1584, 1585, 1586, 1588, 1591, 1593, 1594, 1598, 1599, 1602, 1603, 1605, 1607, 1608, 1609, 1613, 1616, 1618, 1619, 1620, 1622, 1623, 1628, 1633, 1634, 1636, 1639, 1641, 1642, 1644, 1646, 1651, 1652, 1655, 1656, 1658, 1664, 1671, 1674, 1675, 1676 Výtvarný obor: 1490, 1491, 1496, 1505, 1521, 1552, 1561, 1570, 1579, 1582, 1589, 1590, 1596, 1617, 1660, 1667, 1669, 1482, 1497, 1498, 1516, 1519, 1523, 1528, 1554, 1568, 1610, 1611, 1614, 1632, 1637 Taneční obor: 1665, 1629, 1624, 1680, 1643, 1533, 1601, 1551, 1540, 1541, 1526, 1638, 1573 Literárně-dramatický obor: 1504, 1511, 1558, 1565, 1566, 1577, 1587, 1592, 1612, 1640, 1654

29

červen

Informace pro nově přijaté žáky

Slavnostní zahájení nově přijatých žáků ZUŠ Třinec se uskuteční v pondělí 4. září 2023 dle zvoleného místa výuky takto: - hlavní budova: Třanovského 596, Třinec (v 14:00 hod.) - pobočka Bystřice: Bystřice 324 (v 14:00 hod.) - pobočka nehudebních oborů Třinec - výtvarný obor: Koperníkova 696, Třinec (v 15:00hod.) Pro taneční a literárně-dramatický obor slavnostní zahájení neproběhne. Pedagogové těchto oborů budou nově přijaté žáky sami kontaktovat na konci srpna 2023.  Pokud se tohoto slavnostního zahájení nemůžete zúčastnit, informujte nás prosím o tom e-mailem na: info@zustrinec.cz.   

22

červen

Talent

Ve čtvrtek 22. června 2023 se uskutečnila tradiční akce města Třince „Talent“, na které bývají oceněni vybraní žáci z našeho regionu. Z naší školy byli oceněni žáci Franciszek Bubik a Laura Hlávková (pedagog: P. Vondráček), a to zejména za mimořádné úspěchy v keyboardových soutěžích. Kulturní program této akce zajistil Bigband ZUŠ Třinec (pod pedagogickým vedením řed. školy J. Zabystrzana).
(foto: Statutární město Třinec - facebook)

14

červen

Hrajeme si za školou

Ve čtvrtek 15. června 2023 proběhla v parku za budovou ZUŠ Třinec akce "Hrajeme si za školou". Své umění zde předvedli žáci všech oborů naší školy. Hráli a zpívali žáci hudebního oboru v rámci sólových vystoupení i komorních a orchestrálních čísel, představily se nejrůznější hudební skupiny folklórního, jazzového i pop-rockového zaměření. Zatančily žákyně tanečního oboru. K zakoupení byly k dispozici výrobky výtvarného oboru a žáci literárně-dramatického oboru zajistili mluvené slovo.
Velké poděkování patří nejen účinkujícím a jejich pedagogům, ale také Spolku rodičů a přátel školy za spoluorganizaci celé akce!

9

červen

Taneční matiné 2023

Dne 31.5. se konalo taneční a absolventské představení tanečního oboru v KD Trisia. Pro přehrání videa kliněte zde!

9

červen

Výstava výtvarného oboru

V úterý 13. června v 16.00 hod byla v galerii Knihovny Třinec zahájena výstava žáků výtvarného oboru "Nepleťte si hrušky s jablky", kde byly prezentovány práce žáků z postupových a závěrečných zkoušek výtvarného oboru. 

7

červen

Ústřední kolo soutěže MŠMT ve hře na elektronické klávesové nástroje

Ve dnech 26. - 28. května 2023 se v Praze konalo ústřední kolo soutěže MŠMT ve hře na elektronické klávesové nástroje. Naši školu velmi dobře reprezentovalo 5 soutěžících.
Ve 4. kategorii se Lauře Hlávkové (uč. Petr Vondráček) podařilo získat krásné první místo! Dalším úspěšným žákem byl Franciszek Bubik (uč. Petr Vondráček), který vysokým ziskem bodů vyhrál celou svou 6. kategorii a získal od poroty zvláštní cenu za mimořádný interpretační výkon.
Krásná druhá místa ve svých kategoriích obsadili Vojtěch Szkandera (uč. Jiří Zabystrzan) a Filip Böhm (uč. Filip Macura). Posledním žákem naší školy byl Šimon Kantor (uč. Filip Macura), který v nejvíce obsazené nejstarší kategorii obdržel skvělé třetí místo.
Na naší školu také doputovalo zvláštní ocenění poroty za pedagogické vedení panu Petru Vondráčkovi.
Všem oceněným gratulujeme a děkujeme za vynikající reprezentaci školy!

5

červen

přijímání nových žáků pro šk. rok 2023/2024

Základní umělecká škola Třinec přijímá nové žáky ke studiu od školního roku 2023/2024, a to do oboru hudebního, výtvarného, tanečního a literárně-dramatického. Talentové zkoušky (zjišťování předpokladů ke vzdělávání) se uskuteční v termínech 5. - 8. června 2023 v odpoledních hodinách. Vyplnit přihlášku (s rezervací termínu talentové zkoušky) je možné již nyní, a to na těchto webových stránkách v sekci "dokumenty".  Prodrobnější informace o přijímacím řízení (včetně kritérií k přijetí) jsou zveřejněny také na těchto webových stránkách v sekci "dokumenty". 

5

červen

ORGANIZACE VÝUKY V TÝDNU OD 5. ČERVNA 2023

Vážení rodiče, v týdnu od 5. června 2023 budou na ZUŠ Třinec probíhat přijímací zkoušky (nových žáků) a postupové zkoušky (stávajících žáků ZUŠ Třinec). Z tohoto důvodu nebude v týdnu od 5. června 2023 probíhat obvyklá výuka hudebního oboru, a to ani kolektivní výuky (nauka o hudbě, souborové hry apod.) Časový harmonogram postupových zkoušek vám sdělí učitelé vašich dětí. Organizaci výuky výtvarného, tanečního a literárně-dramatického oboru v tomto týdnu vám sdělí učitelé těchto oborů. Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

4

červen

IVC Třinec - Den otevřených dveří

Žáci a učitelé ZUŠ Třinec zajistili odpolední program na krásné akci "Den otevřených dveří" v Integrovaném výjezdovém centru Třinec, která se uskutečnila v neděli 4. 6. 2023. Vystoupili zde sóloví zpěváci od všech pedagogů pěveckého oddělení naší školy a dále kapela "Bylo nás pět" (pod pedag. vedením řed. J. Zabystrzana) a skupina "Head in the Clouds" (kterou připravuje p. uč. K. Lazarová).   

1

červen

Absolventské koncerty I. stupně hudebního oboru

Hned třemi koncerty se představili absolventi I. stupně hudebního oboru naší školy. Koncerty se uskutečnily v koncertním sále naší školy, a to ve dnech 30. a 31. května a 1. června 2023. Nádhernými hudebními čísly se tak prezentovali absolventi nejrůznějších studijních zaměření. 

26

květen

Krajská přehlídka houslistů a violistů na Janáčkově konzervatoři v Ostravě

Poslední květnový pátek vyrazili naši houslisté na Krajskou přehlídku houslistů, která probíhala na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Tereza Molinová a Tomasz Bezecny měli příležitost vystoupit v prostorách koncertního sálu Bohuslava Martinů, kde mohli poslechem svých vrstevníků i starších žáků poznávat zvukové i repertoárové možnosti hry na housle. Žáky na toto setkání připravili pedagogové Ellen Klodová a Jakub Kroczek. Blahopřejeme ke krásným výkonům a přejeme hodně dalších úspěchů.

23

květen

hosté z Berkley College of Music v ZUŠ Třinec

V úterý 23. května 2023 navšívili naši školu hosté z prestižní hudební školy Berklee College of Music (USA)! Pozvání přijali pedagog této školy Jandro Cisneros se svými studenty, hudební skupinou "Amdor´s Group"). V koncertním sále proběhla veřejná zkouška Bigbandu ZUŠ Třinec (pod vedením ředitele školy J. Zabystrzana) společně se studenty z Berklee College of Music, na které se naši žáci dověděli od svých zahraničních přátel mnoho nových a důležitých poznatků a zkušeností. Po tomto společném workshopu následoval krátký koncert, na kterém představila hudební skupina Amdor´s Group ukázku své vlastní tvorby a také zazněly skladby ve společném podání našich žáků a zahraničních hostů.   

18

květen

exkurze do továrny Petrof (Hradec Králové)

Dne 18. 5. 2023 navštívili žáci a učitelé klavírního oddělení továrnu a muzeum Petrof v Hradci Králové. Dozvěděli jsme se více o konstrukci klavíru, viděli jsme, jak postupně nástroj  vzniká a jakým způsobem se tvoří tón. V muzeu jsme si vyslechli historii továrny Petrof a viděli unikátní historické klavíry. Velkým zážitkem bylo zahrát si a vyzkoušet  exkluzivní křídla a pianina zn. PETROF v  Petrof  Gallery. Poděkování patří SRPŠ ZUŠ Třinec a také pobočky Bystřice za financování celé exkurze!

15

květen

Koncert talentů

Dne 15. května 2023 se ve foyer KD Trisia uskutečnil Koncert talentů. Na této akci účinkovali žáci ZUŠ Třinec, kteří letos uspěli v soutěžích a soutěžních přehlídkách. Zaplněné hlediště foyer kulturního domu tak vyslechlo sólisty i komorní seskupení, zazněla hudba klasická i populárního a jazzového zaměření. 

13

květen

Jaromír Nohavica a děti ze ZUŠ


Zveřejňujeme záznam koncertu Jaromíra Nohavici a dětí ze základních uměleckých škol se členy Janáčkovy filharmonie Ostrava.
Jednalo se o zahajovací koncert X. ročníku festivalu základních uměleckých škol Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje "Muziáda 2023". Koncert proběhl 13. 5. 2023 v Multifunkční hale Gong v Ostravě. klikněte zde! Naši ZUŠ v tomto orchestru vzorně reprezentoval trumpetista Lukáš Folwarczny, žák 3. ročníku II. stupně, kterého pedagogicky připravuje p. uč. Tomáš Kaleta.

9

květen

Krajské kolo soutěže MŠMT - Hra na EKN

Skvělých výsledků dosáhli žáci ZUŠ Třinec, kteří se zúčastnili krajského kola soutěže MŠMT ve hře na keyboard. Soutěž se uskutečnila dne 21. dubna 2023 v ZUŠ Karviná. Výsledky našich žáků: Matyáš Vondráček (pedagog: P. Černeková) - 1. místo Martin Wiszczor (pedagog: P. Vondráček) - 2. místo Eliška Christová (pedagog: F. Macura) - 1. místo Filip Klimek (pedagog: F. Macura) - 1. místo Nikol Klusová (pedagog: P. Vondráček) - 2. místo Laura Hlávková (pedagog: P. Vondráček) - 1. místo s postupem do ústředního kola, zvláštní cena poroty „Za mimořádný umělecký dojem“ Tola Tomanek (pedagog: F. Macura) - 1. místo Franciszek Bubik (pedagog: P. Vondráček) - 1. místo s postupem do ústředního kola, zvláštní cena poroty „Za technický a umělecký projev“ Vojtěch Szkandera (pedagog: J. Zabystrzan) - 1. místo s postupem do ústředního kola, zvláštní cena poroty „Za stylovou jazzovou interpretaci“ Filip Böhm Filip (pedagog: F. Macura) - 1. místo s postupem do ústředního kola, zvláštní cena poroty „Za stylovou jazzovou interpretaci“ Šimon Kantor (F. Macura) - 1. místo s postupem do ústředního kola, absolutní vítěz soutěže, zvláštní cena poroty „Za stylovou jazzovou interpretaci“ Zvláštní ocenění „Za mimořádné pedagogické vedení žáků“ získali také pedagogové ZUŠ Třinec: Filip Macura a Petr Vondráček. Všem žákům a pedagogům gratulujeme a postupujícím žákům přejeme hodně štěstí do ústředního kola, které proběhne na konci května v Praze.  

4

květen

Majáles Těšínského Slezska

Dne 4. května se před KD Trisia uskutečnil "Majáles Těšínského Slezska" coby oslava mládí, studentského "bezstarostného" života, počínajícího máje a také přehlídka umění studentů z našeho regionu.
Akce probíhala během celého dne, ZUŠ Třinec zajistila 3-hodinový odpolední program. Na pódiu se tak vystřídaly hudební skupiny Bylo nás pět a Bigband ZUŠ Třinec (pod pedagogickým vedením ředitele školy J. Zabystrzana), dále kapela Head in the Clouds (kterou připravuje p. uč. K. Lazarová) a také hudební projekt "Není nutno" s písněmi Svěráka a Uhlíře v podání učitelů a žáků pop. zpěvu pod sbormistrovskou taktovkou p. uč. T. Tomoszek. Své umění také předvedly žákyně tanečního oboru p. uč. M. Fodorové.