Aktuality

Aktuality

27

prosinec

Vánoční koncert ZUŠ Třinec - fotky

Vážení rodiče, milí žáci,
zveřejňujeme fotky z vánočního koncertu ZUŠ Třinec, který se uskutečnil ve dnech 20.-21. prosince 2021 formou neveřejné akce (bez diváků). Všem žákům a učitelům děkujeme za krásné výkony! 
(foto: Tomasz Sajdok)

21

prosinec

Adventní koncert ZUŠ Třinec - pobočka Bystřice

Vážení rodiče, milí žáci,  zveřejňujeme video záznam z letošního adventního koncertu bystřické pobočky naší školy.  Pro přehrání vida klikněte zde!

21

prosinec

Krásné Vánoce a vše nejlepší v roce 2022 přejí výtvarníci.

Podívejte se na naše vánoční video zde

16

prosinec

Vánoční koncert - harmonogram natáčení

Vážení rodiče, milí žáci,  natáčení skladeb na vánoční koncert proběhne ve dnech pondělí 20. a úterý 21. prosince v evangelickém kostele Třinec podle zde zveřejněného harmonogramu. Bližší informace vám podají přímo pedagogové vašich dětí.   

9

prosinec

Koncerty a akce pro veřejnost do konce roku 2021

Vážení rodiče,  do konce kalendářního roku 2021 budou všechny akce ZUŠ Třinec (včetně všech poboček) probíhat formou neveřejné akce (tedy bez účasti diváků). Výkony žáků se budou nahrávat a jejich záznam bude zveřejněn.  Toto omezení se týká všech třídních koncertů a také adventního koncertu v Bystřici a vánočního koncert v Třinci. Nahrávání adventního koncertu v Bystřici proběhne v evangelickém kostele v Bystřici ve dnech 14.-15.prosince 2021. Nahrávání vánočního koncertu v Třinci proběhne v evangelickém kostele v Třinci ve dnech 20.-21.prosince 2021.  Děkujeme za pochopení.  Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

4

listopad

Jazzový koncert

Ve čtvrtek 4.11.2021 v 17h. proběhl v koncertním sále ZUŠ Třinec koncert, na kterém účinkovali pedagogové JKO Ostrava. Koncert proběhl jako propagace nově otevřeného oddělení konzervatoře, které je zaměřené na populární a jazzovou hudbu. Skvělými výkony se představili pedagogové: Zbyšek Kaleta (sax), Jan Kavka (klavír), Marek Dufek (kontrabas) a Jiří Bučánek (bicí nástroje). Jako hosté vystoupili také náš žák Vojtěch Špiller a pedagog Daniela Sedláčková.  Pro video sestřih z koncertu klikněte zde!  

24

říjen

výuka v týdnu od 25.10.2021

Vážení rodiče,  ve dnech pondělí 25. a úterý 26. října 2021 proběhne v ZUŠ Třinec obvyklá výuka podle rozvrhu.  Ve středu 27. a v pátek 29. října 2021 budou podzimní prázdniny.   

13

říjen

Výtvarná akce v centru Třince

V době distanční výuky byl výtvarný obor vyzván k soutěži vyhlášené TŽ s názvem Tata robi ve werku. Vznikly opravdu milé obrázky s tématikou rodičů, prarodičů, kteří v našem “závodě” pracují. Do soutěže se zapojily i další třinecké školy, avšak vavříny naše škola opět sklízela ve velkém.  Na ulici Závodní žáci naší školy namalovali vítězné obrázky, které zůstanou trvalou vzpomínkou v centru města. Výtvarná akce proběhla ve dvou etapách, v červnu a v září 2021 a setkala se s velkým ohlasem a my přinášíme obrazem krátkou reportáž.    

1

říjen

Orchestr ZUŠ Třinec se zpěvačkou Renatou Drössler

Šansoniérka Renata Drössler, bývalá žákyně naší školy, vystoupila dne 30.9.2021 v třineckém kině Kosmos. Na koncertě ji doprovodil klavírista Michal Worek a jako host vystoupil klavírista Denis Szalbot (oba jsou také bývalými žáky ZUŠ Třinec). Hostem koncertu byla také zpěvačka Julia Macura ze SZUŠ TUTTI MUSIC. V závěrečném čísle Renatu Drössler doprovodil orchestr ZUŠ Třinec pod vedením p. uč. Daniely Rusnokové. Toto poslední číslo, francouzská skladba "Je ne regrette rien", si od vyprodaného sálu vysloužilo velký potlesk a ovace ve stoje! Těšíme se na další spolupráci!  (foto - zdroj: facebook Městské Kino Kosmos Třinec)

24

září

SEZNAM NOVĚ PŘIJATÝCH ŽÁKŮ PRO ŠK. ROK 2021/2022 - 2. kolo přij. řízení

Vážení rodiče, ve dnech 13. – 14. září 2021 proběhlo 2. kolo přijímacích talentových zkoušek do všech oborů a na všech pobočkách ZUŠ Třinec. O přijetí nebo nepřijetí žáka ke studiu rozhodlo vedení školy na základě výsledků přijímacího řízení (zjištění předpokladů ke vzdělání - úspěšné vykonání talentové zkoušky). Dalším kritériem byla kapacita školy (maximální počet žáků) a zaplněnost jednotlivých studijních zaměření a předmětů na jednotlivých pobočkách školy. Velmi nás těší velký zájem o studium na naší škole. Z kapacitních důvodů však nemůžeme všechny uchazeče o studium přijmout. Každoročně se však stává, že se v průběhu školního roku někteří žáci ještě odhlásí ze studia, a můžeme pak přijmout další uchazeče ke studiu. V takovém případě vás budeme sami kontaktovat podle údajů na přihlášce. V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte. Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel ZUŠ Třinec   Seznam přijatých žáků v 2. kole přijímacího řízení (pro školní rok 2021/2022 (zveřejněný pod přiděleným identifikačním číslem): Hudební obor: 1173, 1174, 1177, 1180, 1181, 1184, 1185, 1188, 1189, 1190, 1191, 1193, 1194, 1195, 1198, 1199, 1205, 1208, 1209, 1216 Literárně-dramatický obor: 1178, 1213 Taneční obor: 1182, 1204 Výtvarný obor: 1175, 1176, 1197, 1201, 1211, 1212    

30

srpen

Rozpis kolektivní výuky hudebního oboru 2021/2022 - Třinec, hlavní budova

30

srpen

Rozpis kolektivní výuky hudebního oboru 2021/2022 - pobočka Bystřice

24

srpen

zahájení šk. roku 2021/2022, aktuální informace

Vážení rodiče, výuka v ZUŠ Třinec začne na všech budovách a pobočkách od středy 1. září 2021. Nejpozději 1. září září vás budou ohledně domluvy rozvrhu a dalších informací kontaktovat přímo učitelé. Výuka kolektivních předmětů hudebního oboru (nauka o hudbě, souborové hry, orchestr, bigband apod.) bude zahájena od pondělí 6. září, a to jak na hlavní budově (ul. Třanovského), tak na pobočce v Bystřici.  Všechny důležité informace k zahájení studia pro nové žáky vám podají učitelé, ke kterým byli tito noví žáci přiděleni. Budou vás kontaktovat podle údajů, které jste uvedli na přihlášce, a to nejpozději 1. září 2021.   Aktuálně platná vládní opatření jsou zpracována v dodatku školního řádu č. 3 (je umístěn na webu školy v sekci dokumenty). Od 1. září bude platit následující:  -          Ve společných prostorech školy (chodby, toalety apod.) je povinné nošení ochranných prostředků dýchacích cest (respirátory, roušky). Ve třídách mohou žáci podle pokynů vyučujícího tyto ochranné prostředky odložit. -          Vstup ostatních osob do prostor ZUŠ (mimo žáky a zaměstnance školy) je možný jen v nezbytně nutných případech (např. vypůjčení nástrojů, platba školného nebo doprovod nových žáků do školy, zejména u malých dětí apod.) -          Žáci ZUŠ nemají povinnost se účastnit testování (na zjištění přítomnosti viru SARS-CoV-2)   S pozdravem Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

13

srpen

90 let města Třince

V pátek 13. srpna 2021 se v kulturním domě Trisia konal slavnostní galavečer u příležitosti 90 let povýšení Třince na město. Cenami statutárního města Třince bylo oceněno celkem 9 osobností z oblasti kultury, sportu, vědy sociálních věcí či rozvoje regionu apod. Jednou z oceněných byla také Alena Kostková, dlouholetý pedagog ZUŠ Třinec.  Na doprovodném programu večera se podíleli téměř výhradně žáci, bývalí žáci a učitelé naší školy. Účinkovali Markéta Konvičková, Albert Černý, Beata Hlavenková, žákyně Ellen Bolek a Izabela Bolek a další. Sólisty doprovázel  hudebního orchestr tvořený převážně  pedagogy a bývalými žáky ZUŠ Třinec, a to pod vedením ředitele školy Jiřího Zabystrzana. Celý večer moderoval Petr Šiška.
(fotografie: Marek Džupin)    

7

červenec

Absolventské koncerty 2021

Letošní absolventi hudebního oboru naši školy realizovali svá absolventská vystoupení formou nahrávek. Videa jsme takto pořídili ve foyer KD Trisia a v koncertních sálech či v učebnách naší školy. Věříme, že se vám výkony našich absolventů budou líbit!  Odkazy na koncerty:  1. absolventský koncert I. stupně 2. absolventský koncert I. stupně 3. absolventský koncert I. stupně Absolventský koncert II. stupně Absolventský koncert I. stupně - pobočka Bystřice

30

červen

SEZNAM NOVĚ PŘIJATÝCH ŽÁKŮ PRO ŠK. ROK 2021/2022

Vážení rodiče, ve dnech 7. – 10. června 2021 proběhly přijímací talentové zkoušky do všech oborů a na všech pobočkách ZUŠ Třinec. O přijetí nebo nepřijetí žáka ke studiu rozhodlo vedení školy na základě výsledků přijímacího řízení (zjištění předpokladů ke vzdělání - úspěšné vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise). Dalším kritériem byla kapacita školy (maximální počet žáků) a zaplněnost jednotlivých studijních zaměření a předmětů. Velmi nás těší velký zájem o studium na naší škole. Z kapacitních důvodů však nemůžeme všechny uchazeče o studium přijmout. Každoročně se však stává, že se v průběhu letních prázdnin a měsíce září někteří žáci ještě odhlásí ze studia, a můžeme pak přijmout další uchazeče ke studiu. V takovém případě nás nemusíte kontaktovat, vyplňovat další přihlášky, podávat odvolání apod., ale budeme vás kontaktovat podle údajů na přihlášce. V průběhu letních prázdnin (pravděpodobně nejpozději v polovině srpna 2021) vás budeme informovat o zahájení školního roku 2021/2022 pro nové žáky.   Pokud nemáte z jakéhokoliv důvodu zájem o studium na naší škole, přestože vaše dítě bylo přijato, sdělte nám prosím tuto skutečnost co nejdříve mailem (info@zustrinec.cz). Budou tak moci být přijati další zájemci o studium. V případě jakýchkoliv dalších dotazů nás kontaktujte. Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel ZUŠ Třinec   Seznam nově přijatých žáků pro školní rok 2021/2022 (zveřejněný pod přiděleným identifikačním číslem): Hudební obor:
986, 989, 990, 991, 994, 997, 998, 1000, 1002, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1012, 1014, 1017, 1019,  1120, 1023, 1027, 1031, 1033, 1034, 1040, 1042, 1044, 1046, 1047, 1050, 1053, 1055, 1057, 1058, 1059, 1069, 1070, 1075, 1076, 1077, 1078, 1080, 1088, 1094, 1095, 1098, 1101, 1108, 1111, 1113, 1117, 1121, 1122,  1123, 1127, 1129, 1131, 1132, 1133, 1136, 1141, 1142, 1144, 1145, 1148, 1149, 1156, 1159, 1161, 1163, 1164, 1167, 1168, 1169, 1172 Literárně-dramatický obor: 1016, 1024, 1025, 1026, 1041, 1084, 1099, 1100 Taneční obor: 1051, 1066, 1107, 1137, 1153, 1154, 1155 Výtvarný obor: 983, 992, 1003, 1010, 1011, 1013, 1021, 1030, 1037, 1038, 1052, 1063, 1064, 1073, 1074, 1081, 1089, 1096, 
1105, 1114, 1124, 1128, 1138, 1143, 1152, 1158

21

červen

mezinárodní keyboardová soutěž - výsledky našich žáků

Dne 27. 5. 2021 proběhla online (na dálku) Mezinárodní keyboardová soutěž žáků základních uměleckých škol SR a ČR, pořádaná ZUŠ v Považské Bystrici. Naši žáci museli pořídit pod vedením pedagogů nahrávky svých výkonů, které pak vyhodnotila odborná komise. V konkurenci uměleckých škol České republiky a Slovenska dosáhli naši žáci skvělých výsledků:  Hlávková Laura (pedagog P. Vondráček, DiS.): zlaté pásmo Bubik Franciszek (pedagog P. Vondráček, DiS.): zlaté pásmo, celkový vítěz 2. kategorie, „ocenenenie za celkovú dramaturgiu repertoáru“ Szkandera Vojtěch (pedagog: Mgr. J. Zabystrzan): stříbrné pásmo Špiller Vojtěch (pedagog: Č. Pomykacz): stříbrné pásmo a diplom “za jazzový prejav“   Pedagog Petr Vondráček, DiS. zároveň obdržel "Pochvalné uznanie za vynikajúcu pedagogickú prípravu žiaka"! Oceněným žákům i jejich učitelům gratulujeme!

15

červen

Přijímání nových žáků - 2. kolo talentových zkoušek

Vážení zájemci o studium na ZUŠ Třinec.  Přijímací talentové zkoušky se uskutečnily v týdnu od 7. června 2021. Pokud jste tento termín zmeškali a máte zájem o studium na ZUŠ Třinec, můžete se přihlásit k 2. kolu přijímacích talentových zkoušek, které proběhnou v termínu pondělí 13. - úterý 14. září 2021. Online přihlášku ke studiu (s rezervací času a termínu) si můžete vyplnit už nyní na těchto webových stránkách v sekci "Dokumenty".  Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy  

8

červen

Informace o provozu od 8. června 2021

Mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví se od 8. 6. 2021 mění následující: Žáci a studenti školy nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud (nošení roušek nebo respirátorů).   Pro výuku skupin nad 10 žáků se mění podmínky v ZUŠ tak, že se prokazuje splnění podmínek „negativity“ jedenkrát za 7 dní (dříve 72 hodin), stačí čestné prohlášení o antigenním testování ze školy.   Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

2

červen

Organizace výuky v týdnu od 7. června 2021

Vážení rodiče,
v příštím týdnu budou žáci vykonávat postupové a závěrečné zkoušky a také se uskuteční přijímání nových žáků (talentové zkoušky). Z tohoto důvodu bude organizace výuky v týdnu od 7. června 2021 vypadat takto: Hudební obor (Třinec, pobočka Bystřice):
v týdnu od pondělí 7. do pátku 11. června 2021 neproběhne obvyklá výuka (ani kolektivních předmětů: nauka o hudbě, orchestr apod.), pokud se s vámi učitel vašeho dítěte nedomluvil jinak. Žáci vykonají zkoušky v termínu podle pokynů učitele. Výtvarný obor (pobočka Koperníkova):
Ve dnech pondělí 7. až středa 9. června 2021 neproběhne obvyklá výuka. Od čtvrtku 10. června bude výuka probíhat opět podle řádného rozvrhu hodin. Taneční obor (pobočka Koperníkova):
Ve dnech úterý 8. a středa 9. června 2021 neproběhne obvyklá výuka. Další informace k organizaci výuky vám pošle pedagog tanečního oboru. Literárně-dramatický obor (pobočka Koperníkova):
Ve dnech úterý 8. a středa 9. června 2021 neproběhne obvyklá výuka. Další informace k organizaci výuky vám pošle pedagog literárně-dramatického oboru.
Případné dotazy ke zkouškám nebo k organizaci výuky v příštím týdnu vám na vyžádání podají učitelé vašich dětí.   Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy