Aktuality

Aktuality

28

březen

Slavnostní koncert ke dni učitelů (2019)

Slavnostní koncert ke dni učitelů letos proběhl 28. března, tedy v den výročí narození Jana Amose Komenského. Již tradičně se na koncertě představili pedagogové ZUŠ Třinec a jejich hosté. Zazněly skladby starých mistrů, ale také muzikálové, jazzové nebo populární písně. Celý koncert průvodním slovem provázel ředitel školy Mgr. Jiří Zabystrzan.

21

březen

Úspěchy našich žáků v krajském kole soutěže

Blahopřejeme všem našim žákům a jejich pedagogům k vynikajícím výsledkům v krajském kole soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů!   Soubory zobcových fléten M. Divišová, T. Stebel, M. Taska (I. kategorie) - 1. místo
vyučující: Mgr. Krhutová B. Kajzarová, D. Kaletová, A. Krhutová (II. kategorie) - 1. místo s postupem do ústředního kola
vyučující: Mgr. Krhutová Z. Czyžová, M. Heczková, A. Walachová (III. kategorie) - 1. místo
vyučující: p. uč. Kostková E. Humpolcová, B. Kajzarová, D. Kaletová, P. Kantorová, A. Krhutová (III. kategorie) - 2. místo + zvláštní ocenění poroty pro nejpočetnější flétnový ansámbl
vyučující: Mgr. Krhutová   Soubory zobcových fléten v kombinaci s jinými nástroji E. Cichá, T. Lysková, M. Šlaur (IV. kategorie) - 1. místo
vyučující: p. uč. Kostková, p. uč. Walachová   Soubory žesťových nástrojů: L. Folwarczny, V. Kaleta, S. Kisza, F. Rucki (II. kategorie) - 2. místo
vyučující: p. uč. T. Kaleta   Zvláštní ocenění poroty za pedagogickou práci získaly p. uč. Alena Kostková a Mgr. Martina Krhutová.

14

březen

Koncert k MDŽ v Domově pro seniory Bystřice

Žáci bystřické pobočky vystoupili u příležitosti Mezinárodního dne žen v Domově pro seniory v Bystřici. Program koncertu byl pestrý. Posluchači měli možnost poslechnout si klavír, klávesy, housle, flétny (jak v sólovém podání, tak v komorní hře), akordeon a v neposlední řadě také zpěv. Poděkování patří p. uč. Pavle Olšarové za celkovou organizaci koncertu a všem ostatním zapojeným žákům i učitelům.

13

březen

Nejčastější dotazy ke studiu na ZUŠ Třinec

Vážení rodiče, žáci a případní zájemci o studium na naší škole, na těchto webových stránkách byl v sekci "O škole" přidán nový text "Nejčastější dotazy ke studiu na ZUŠ Třinec". Odpovídáme v něm na dotazy týkající se přihlašování a odhlašování žáků, úplaty za vzdělání (školného), půjčování nástrojů apod. 

12

březen

Albert Černý (Lake Malawi)

Albert Černý, bývalý žák ZUŠ Třinec, postoupil se svojí kapelou Lake Malawi do národního kola soutěže Eurovize! Gratulujeme! 
http://www.lakemalawimusic.com/eurovize/

7

březen

Okresní klavírní přehlídka

Dne 7. března 2019 se v sále ZUŠ ve Frýdku-Místku konala okresní klavírní přehlídka. Naši školu reprezentovalo 10 klavíristů: Agnieszka Burešová a Tymoteusz Bocek (ze třídy Mgr. A. Bohm), Eliška Kaletová (ze třídy MgA. D. Vondráčkové), Tobiáš Taska, Jakub Stryja a Helena Pustowková (všichni ze třídy Mgr. E. Pustowkové), Beata Zawadová, Jan Miškej a Anna Bohm (ze třídy p. uč. D. Trávníčkové) a Pavla Kantorová (ze třídy p. uč. D. Bartulcové). Všichni klavíristé krásně zahráli a hned šest z nich postoupilo do krajského kola přehlídky, která se uskuteční v dubnu na Janáčkově konzervatoři v Ostravě! Blahopřejeme.

5

březen

nové mailové adresy

Vážení rodiče, na našich webových stránkách (v sekci "Kontakt") byly uveřejněny nové e-mailové adresy školy.  Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy  

5

březen

Okresní kolo soutěže ve hře na EKN

V pondělí 4. března 2019 pořádala ZUŠ Třinec okresní kolo soutěže MŠMT ve hře na elektronické klávesové nástroje (keyboard). Soutěže se zúčastnilo celkem 16 žáků ze 3 ZUŠ okresu Frýdek-Místek, kteří do soutěže postoupili ze školních kol. Všichni soutěžící předvedli kvalitní výkony, které porota ocenila diplomy a věcnými dary (viz výsledková listina). Do krajského kola, které proběhne 12.4. v ZUŠ Karviná, postoupilo celkem 7 soutěžících. 

14

únor

Výsledky našich žáků v okresním kole soutěže

Blahopřejeme všem našim žákům ke skvělým výsledkům v okresním kole soutěže základních uměleckých škol. Soutěž proběhla 11. - 13. 2. 2019 v ZUŠ ve Frýdku-Místku.   Hra na akordeon: P. Folwarczny (I. kategorie) - 1. místo s postupem
vyučující: p. uč. L. Kaletová  
Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů:
B. Javorková, O. Kostka (III. kategorie) - 2. místo
vyučující p. uč. Kostková  
Komorní hra s převahou dechových nástrojů: Soubory zobcových fléten M. Divišová, T. Stebel, M. Taska (I. kategorie) - 1. místo s postupem
vyučující: Mgr. Krhutová A. Cubrová, E. Sikorová (I. kategorie) - 2. místo
vyučující: Mgr. Krhutová B. Kajzarová, D. Kaletová, A. Krhutová (II. kategorie) - 1. místo s postupem
vyučující: Mgr. Krhutová B. Babilonová, M. Bubová, M. Dinhová (II. kategorie) - 2. místo
vyučující p. uč. Kostková Z. Czyžová, M. Heczková, A. Walachová (III. kategorie) - 1. místo s postupem
vyučující: p. uč. Kostková E. Humpolcová, B. Kajzarová, D. Kaletová, P. Kantorová, A. Krhutová (III. kategorie) - 1. místo s postupem
vyučující: Mgr. Krhutová     Soubory zobcových fléten v kombinaci s jinými nástroji E. Cichá, T. Lysková, M. Šlaur (IV. kategorie) - 1. místo s postupem
vyučující: p. uč. Kostková, p. uč. Walachová  
Soubory žesťových nástrojů: L. Folwarczny, V. Kaleta, S. Kisza, F. Rucki (II. kategorie) - 1. místo s postupem
vyučující: p. uč. T. Kaleta  

1

únor

Benefiční koncert

Žáci a pedagogové ZUŠ Třinec vystoupili na benefičním koncertě, který proběhl 1. února 2019 v sálu Sborového centra Hutník v Třinci. Na koncertě se představil smyčcový soubor pod vedením p. uč. D. Rusnokové, flétnistka Zuzana Czyžová (s klav. doprovodem p. uč. Vondráčkové) a akordeonista Lukáš Waclawek se svou p. učitelkou D. Jurzycovou. Ve druhé části koncertu vystoupil Beskydský komorní orchestr. Výtěžek benefičního koncertu je určen pro středisko Jordán v Třinci.

21

leden

přijímání nových žáků - hra na housle

Vážení rodiče, v současné době přijímáme z důvodu uvolněné kapacity nové žáky ke studiu od 2. pololetí školního roku (tedy od 1. 2. 2019), a to v hudebním oboru – hra na housle. Zájemci o studium si prosím vyplňte online přihlášku (tu naleznete na těchto webových stránkách v sekci „Dokumenty“). Po odeslání online přihlášky vás budeme kontaktovat ohledně dalších informací. Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

11

leden

Pavel Wlosok (USA)

Koncertní sál bystřické pobočky naší školy byl dne 10.1.2019 dějištěm skvělého koncertu. Naše pozvání přijal klavírista, skladatel, aranžér a pedagog Wester Carolina University v USA - Pavel Wlosok. Zahrál společně s muzikanty: Zbyšek Kaleta - saxofon (absolvent ZUŠ Třinec), Zdeněk Holka - kontrabas a Pavel Pilch (také bývalý žák a pedagog naší školy).  ukázka z koncertu: https://www.youtube.com/watch?v=bPDuV702qeU

18

prosinec

Vánoční koncert ZUŠ Třinec 2018

Do posledního místa zaplněný evangelický kostel v Třinci byl tradičně dějištěm našeho vánočního koncertu, který se konal dne 18.12.2018. Krásná vánoční vystoupení předvedli žáci, učitelé a další pozvaní hosté. Koncert mívá každoročně velkou návštěvnost a velmi příznivý ohlas veřejnosti.  Sestřih z videozáznamu koncertu: https://www.youtube.com/watch?v=NmhLOkxqOKM 

13

prosinec

Adventní koncert 2018 (pobočka Bystřice)

Ve čtvrtek 13.12.2018 proběhl v evangelickém kostele v Bystřici každoroční adventní koncert. Představily se různé soubory a sólisté. Slyšeli jsme královský nástroj varhany, smyčcový soubor, skupinu interpretačního semináře, dále pak čtyřruční klavírní hru, flétnový soubor, pěvecké vystoupení v podobě menšího sboru. V podání našich žáků i učitelů v neposlední řadě zazněly i populární písně Vánoce na míru a Přání z filmové pohádky. Následovala velká hudební uskupení v podobě bigbandu a orchestru ZUŠ, která přednesla vánoční songy a koledy. Velmi děkujeme za podporu, hojnou návštěvu i za nadšené kladné ohlasy! 

29

listopad

Koncert Aldony Ślusarz

Ve čtvrtek 29. listopadu 2018 proběhl v sálu ZUŠ Třinec koncert flétnistky Aldony Ślusarz a klavíristky Anny Miech, které pedagogicky působí na Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu Zdroju. Na koncertě zazněly skladby B. Godarda, Ch. M. Widora, G. Faurého a G. Bruna. Oběma interpretkám děkujeme za krásný zážitek a těšíme se na další mezinárodní spolupráci.

5

listopad

vystoupení ZUŠ Třinec na dni otevřených dveří KÚ MSK

V neděli 28. října 2018 se na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě konal den otevřených dveří této instituce. K této příležitosti byla ZUŠ Třinec požádána k zajištění kulturního programu. Pro nepřízeň počasí se bohužel nemohlo uskutečnit původně plánované vystoupení bigbandu ZUŠ Třinec před budovou krajského úřadu, ale bylo nutné zajistit menší hudební sestavu, která by zahrála ve vstupních prostorách úřadu. Úkolu se s velkým úspěchem zhostila sestava učitelů, žáků a bývalých žáků ZUŠ Třinec (v čele se zpěvačkou Noemi Macura), která akci doplnila krásným hudebním vystoupením. 

3

září

Přijímání nových žáků pro školní rok 2018/2019

Vážení rodiče, v současné době již nepřijímáme nové žáky ke studiu na ZUŠ Třinec, a to z důvodu plné kapacity. Můžete si ale přesto vyplnit online přihlášku (v sekci dokumenty) a v případě volného místa bychom Vás kontaktovali.  Děkujeme za pochopení. Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

28

červen

seznam nově přijatých žáků pro školní rok 2018/2019

Vážení rodiče, ve dnech 11. – 19. června 2018 proběhly přijímací zkoušky do všech oborů ZUŠ Třinec. O přijetí nebo nepřijetí žáka ke studiu rozhodlo vedení školy na základě výsledků přijímacího řízení (zjištění předpokladů ke vzdělání - úspěšné vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise). Dalším kritériem byla kapacita školy (maximální počet žáků) a zaplněnost jednotlivých oborů a předmětů. Velmi nás těší velký zájem o studium na naší škole. Ze zmíněných kapacitních důvodů však nemůžeme všechny uchazeče o studium přijmout. Každoročně se však stává, že se v průběhu letních prázdnin a měsíce září někteří žáci ještě odhlašují ze studia. V tom případě pak můžeme přijmout další uchazeče ke studiu, jejichž zákonné zástupce budeme okamžitě kontaktovat. V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte. Děkujeme za pochopení. Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel ZUŠ Třinec   Seznam nově přijatých žáků pro školní rok 2018/2019 (zveřejněný pod přiděleným identifikačním číslem): hudební obor: 7             206         227         238         250         257         263         267         270         273         274         275         285         286         287         292         294         295         296         297         298         300         302         303         304         308         313         314         316         318         321         323         326         328         329         331         337         340         341         344         345         346         349         350         351         352         356         357         358         360         361         364         365         366         370         372         373         375         379         381         383         385         386         387         388         391         395         398         399         402         404         407         408         411         417         421         422         423         426         427         433         435         439         442         443         444         445         446          455 literárně-dramatický obor: 246         284         288         353         362         377         389         413         451 taneční obor: 39           155         189         237         261         268         271         312         343         394         436          437 výtvarný obor: 8             25           27           28           29           61           68           85           100         116         131         168         208         235         252         317          330         339         354         355         380         397         401

15

červen

Novou českou a slovenskou SuperStar je Tereza Mašková

Bývalá žákyně naší ZUŠ Tereza Mašková zvítězila v nejnovější řadě soutěže Česko Slovenská SuperStar! V minulých letech se Tereza do Třince ráda vracela, zazpívala si například na slavnostním koncertě k výročí 70 let ZUŠ Třinec nebo vystoupila i se svou kapelou na akci Hrajeme si za školou. Doufáme, že i nadále bude spolupráce pokračovat a Terezce srdečně gratulujeme k vítězství!   Foto: TV Nova

8

červen

Místní akční plán II v ORP Třinec

Název projektu: Místní akční plán II v ORP Třinec, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008963 Období realizace: 1.2.2018 – 31.1.2022 Nositel: město Třinec Operační program: OP VVV Dne 1. února 2018 byla zahájena realizace projektu Místní akční plán II v ORP Třinec. Nositelem je město Třinec. Projekt MAP II navazuje na dosažené cíle v již ukončeném projektu. Posuneme se ke konkrétním krokům, které pomohou našim školám rozvíjet jejich vnitřní potenciál a spolupráci. Současně podpoříme konkrétní opatření vedoucí ke zvýšení kvality vzdělávání v území naplánovaná v MAP I, a to prostřednictvím realizace neinvestičních aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol hrazených z výzev na zjednodušené projekty. Do projektu se zapojily takřka všechny školy v Třinci i v obcích správního obvodu ORP Třinec se souhlasem svých zřizovatelů. Odkaz na webové stránky projektu: http://map.trinecko.cz/