Aktuality

Aktuality

13

prosinec

Adventní koncert 2018 (pobočka Bystřice)

Ve čtvrtek 13.12.2018 proběhl v evangelickém kostele v Bystřici každoroční adventní koncert. Představily se různé soubory a sólisté. Slyšeli jsme královský nástroj varhany, smyčcový soubor, skupinu interpretačního semináře, dále pak čtyřruční klavírní hru, flétnový soubor, pěvecké vystoupení v podobě menšího sboru. V podání našich žáků i učitelů v neposlední řadě zazněly i populární písně Vánoce na míru a Přání z filmové pohádky. Následovala velká hudební uskupení v podobě bigbandu a orchestru ZUŠ, která přednesla vánoční songy a koledy. Velmi děkujeme za podporu, hojnou návštěvu i za nadšené kladné ohlasy! 

29

listopad

Koncert Aldony Ślusarz

Ve čtvrtek 29. listopadu 2018 proběhl v sálu ZUŠ Třinec koncert flétnistky Aldony Ślusarz a klavíristky Anny Miech, které pedagogicky působí na Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu Zdroju. Na koncertě zazněly skladby B. Godarda, Ch. M. Widora, G. Faurého a G. Bruna. Oběma interpretkám děkujeme za krásný zážitek a těšíme se na další mezinárodní spolupráci.

5

listopad

vystoupení ZUŠ Třinec na dni otevřených dveří KÚ MSK

V neděli 28. října 2018 se na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě konal den otevřených dveří této instituce. K této příležitosti byla ZUŠ Třinec požádána k zajištění kulturního programu. Pro nepřízeň počasí se bohužel nemohlo uskutečnit původně plánované vystoupení bigbandu ZUŠ Třinec před budovou krajského úřadu, ale bylo nutné zajistit menší hudební sestavu, která by zahrála ve vstupních prostorách úřadu. Úkolu se s velkým úspěchem zhostila sestava učitelů, žáků a bývalých žáků ZUŠ Třinec (v čele se zpěvačkou Noemi Macura), která akci doplnila krásným hudebním vystoupením. 

3

září

Přijímání nových žáků pro školní rok 2018/2019

Vážení rodiče, v současné době již nepřijímáme nové žáky ke studiu na ZUŠ Třinec, a to z důvodu plné kapacity. Můžete si ale přesto vyplnit online přihlášku (v sekci dokumenty) a v případě volného místa bychom Vás kontaktovali.  Děkujeme za pochopení. Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

28

červen

seznam nově přijatých žáků pro školní rok 2018/2019

Vážení rodiče, ve dnech 11. – 19. června 2018 proběhly přijímací zkoušky do všech oborů ZUŠ Třinec. O přijetí nebo nepřijetí žáka ke studiu rozhodlo vedení školy na základě výsledků přijímacího řízení (zjištění předpokladů ke vzdělání - úspěšné vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise). Dalším kritériem byla kapacita školy (maximální počet žáků) a zaplněnost jednotlivých oborů a předmětů. Velmi nás těší velký zájem o studium na naší škole. Ze zmíněných kapacitních důvodů však nemůžeme všechny uchazeče o studium přijmout. Každoročně se však stává, že se v průběhu letních prázdnin a měsíce září někteří žáci ještě odhlašují ze studia. V tom případě pak můžeme přijmout další uchazeče ke studiu, jejichž zákonné zástupce budeme okamžitě kontaktovat. V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte. Děkujeme za pochopení. Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel ZUŠ Třinec   Seznam nově přijatých žáků pro školní rok 2018/2019 (zveřejněný pod přiděleným identifikačním číslem): hudební obor: 7             206         227         238         250         257         263         267         270         273         274         275         285         286         287         292         294         295         296         297         298         300         302         303         304         308         313         314         316         318         321         323         326         328         329         331         337         340         341         344         345         346         349         350         351         352         356         357         358         360         361         364         365         366         370         372         373         375         379         381         383         385         386         387         388         391         395         398         399         402         404         407         408         411         417         421         422         423         426         427         433         435         439         442         443         444         445         446          455 literárně-dramatický obor: 246         284         288         353         362         377         389         413         451 taneční obor: 39           155         189         237         261         268         271         312         343         394         436          437 výtvarný obor: 8             25           27           28           29           61           68           85           100         116         131         168         208         235         252         317          330         339         354         355         380         397         401

15

červen

Novou českou a slovenskou SuperStar je Tereza Mašková

Bývalá žákyně naší ZUŠ Tereza Mašková zvítězila v nejnovější řadě soutěže Česko Slovenská SuperStar! V minulých letech se Tereza do Třince ráda vracela, zazpívala si například na slavnostním koncertě k výročí 70 let ZUŠ Třinec nebo vystoupila i se svou kapelou na akci Hrajeme si za školou. Doufáme, že i nadále bude spolupráce pokračovat a Terezce srdečně gratulujeme k vítězství!   Foto: TV Nova

8

červen

Místní akční plán II v ORP Třinec

Název projektu: Místní akční plán II v ORP Třinec, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008963 Období realizace: 1.2.2018 – 31.1.2022 Nositel: město Třinec Operační program: OP VVV Dne 1. února 2018 byla zahájena realizace projektu Místní akční plán II v ORP Třinec. Nositelem je město Třinec. Projekt MAP II navazuje na dosažené cíle v již ukončeném projektu. Posuneme se ke konkrétním krokům, které pomohou našim školám rozvíjet jejich vnitřní potenciál a spolupráci. Současně podpoříme konkrétní opatření vedoucí ke zvýšení kvality vzdělávání v území naplánovaná v MAP I, a to prostřednictvím realizace neinvestičních aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol hrazených z výzev na zjednodušené projekty. Do projektu se zapojily takřka všechny školy v Třinci i v obcích správního obvodu ORP Třinec se souhlasem svých zřizovatelů. Odkaz na webové stránky projektu: http://map.trinecko.cz/

4

červen

Absolventské koncerty I. stupně

V pondělí 4. 6. a ve středu 6. 6. proběhly v koncertním sálu ZUŠ Třinec dva absolventské koncerty I. stupně. Žáci předvedli krásné výkony a důstojně tak uzavřeli své studium prvního stupně na naší škole. Představili se tito žáci: Teresa Mrózek a Stella Švaňa (p. uč. M. Kadlubcová), Zina Pindorová a Adéla Walachová (p. uč. A. Kostková), Anna Miškejová (p. uč. D. Trávníčková a R. Lukešová), Monika Hubáčková (p. uč. M. Walachová), Natalia Pieleszová (p. uč. K. Libosková), Michal Hudziec (p. uč. P. Heczko ml.), Karolína Marková (p. uč. V. Žurková), Miriam Slowiková (p. uč. D. Rusnoková), Samuel Swienczyk (p. uč. E. Pustowková), Anna Grycz (p. uč. J. Adamíková), Daniel Zawada (p. uč. M. Kaleta), Agata Bartnická a Magdalena Waniová (obě ze třídy p. uč. D. Sedláčkové). Všem žákům gratulujeme k absolutoriu!

29

květen

Taneční matiné

Zcela zaplněný divadelní sál KD Trisia byl dějištěm akce naší školy, která proběhla v úterý 29. 5. 2018 pod názvem "Taneční matiné". Jedná se každoročně o vystoupení všech žáků tanečního oboru ve spolupráci s ostatními obory ZUŠ. Žáci a učitelé hudebního oboru hrají a zpívají, žáci literárně-dramatického oboru program moderují a práce žáků oboru výtvarného jsou k vidění na výstavě umístěné ve foyer kulturního domu. Taneční matiné bylo i letos úspěšné a ohlas publika byl opět velmi kladný.   

25

květen

Přijímání nových žáků pro školní rok 2018/2019

Přijímací řízení nových žáků pro školní rok 2018/2019 Vážení rodiče, k přijímacímu řízení nových žáků pro školní rok 2018/2019 se prosím dostavte v termínech pondělí 11. 6. 2018 – čtvrtek 14. 6. 2018, a to každý den od 14:00 do 17:00 na těchto místech: •        Hudební obor (hlavní budova: Třinec, Třanovského 596) •        Výtvarný, taneční nebo literárně-dramatický obor (pobočka nehudebních oborů: Koperníkova 696) Na pobočce v Bystřici (Bystřice 324) proběhne přijímací řízení v termínech pondělí 18. 6. 2018 – úterý 19. 6. 2018 od 14:00 do 17:00. Přesnější umístění budov ZUŠ Třinec naleznete na těchto webových stránkách v sekci „Kontakt“. Před přijímacím řízením si prosím vyplňte online přihlášku (tu naleznete na těchto webových stránkách v sekci „Dokumenty“). Upozorňujeme, že vyplnění online přihlášky neznamená automatické přijetí žáka do ZUŠ Třinec! O přijetí žáka ke studiu rozhoduje vedení školy na základě výsledků přijímacího řízení a také s ohledem na kapacitu školy a zaplněnost jednotlivých oborů a předmětů. Předpokládaný počet nově přijatých žáků pro školní rok 2018/2019 je 80 žáků. Výsledek přijímacího řízení bude zveřejněn na webových stránkách školy v podobě seznamu přijatých žáků pod přiděleným identifikačním číslem, a to nejpozději do 30. 6. 2018. V případě volné kapacity může být přijímací řízení vyhlášeno znovu, a to v termínu září 2018. Přijímacího řízení se musí osobně zúčastnit všichni uchazeči o studium, tedy i ti, kteří se hlásili v loňském školním roce a nebyli přijati (např. z kapacitních důvodů). Tito uchazeči již nemusí znovu vyplňovat online přihlášku (ta zůstává i nadále v systému elektronické evidence), ale musí se přijímacího řízení znovu osobně zúčastnit. Kritéria přijímacího řízení: HUDEBNÍ OBOR: Při přijímacím řízení se posuzují základní intonační dovednosti, hudební paměť a smysl pro rytmus. Uchazeč zazpívá libovolnou píseň, zopakuje tón nebo krátký melodický úryvek, zopakuje vytleskaný rytmus či rytmické říkadlo. Hodnocena jsou tato kritéria: ● zpěv písně (intonace) ● opakování zpívaného tónu a krátkého melodického úryvku (hudební sluch) ● opakování vytleskaného rytmu (rytmus a hudební paměť)   VÝTVARNÝ OBOR: Při přijímacím řízení jsou předpoklady pro studium ověřovány na základě kresby či malby na zadané nebo volné téma. Doporučujeme zájemci o studium výtvarného oboru přinést s sebou domácí práce svědčící o jeho talentových předpokladech. Hodnocena jsou tato kritéria: •          kompozice výtvarného díla •          spontánnost kresby •          smysl pro barvu •          základní povědomí o výtvarných technikách úměrných věku žáka   TANEČNÍ OBOR: Žáci budou hodnoceni na základě tanečního projevu zadaného na dané téma. Zájemcům o studium doporučujeme vzít si k přijímacímu řízení sebou sportovní oděv a obuv. Hodnocena jsou tato kritéria: •        rytmické cítění •        pohybové předpoklady •        taneční dispozice •        taneční projev •        interpretační nadání   LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Při přijímacím řízení se hodnotí přednes předem připraveného krátkého textu (poezie nebo próza) a schopnost jeho proměny v různých situacích (když jsme unavení, nestíháme a nemáme čas, jsme rozzlobení atd.), pohybové schopnosti a rytmické dovednosti. Hodnocena jsou tato kritéria: ● přednes předem připraveného textu (poezie/próza) ● pohybová improvizace (pohyb v prostoru na zadané téma - zvířata, emoce, barvy) ● rytmické dovednosti (zopakování rytmu, dodržení rytmu, vytvoření vlastního rytmu)    

24

květen

ZUŠ OPEN pobočky v Bystřici

Ve čtvrtek 24. 5. 2018 proběhlo představení v rámci celorepublikové prezentace uměleckých škol ZUŠ OPEN. Bystřická pobočka naší školy prezentovala v rámci ZUŠ Open vyučované nástroje, způsob výuky i fungování školního vzdělávacího programu v praxi, a to hned dvěma koncerty, pro žáky školy a pro veřejnost.   

23

květen

Absolventský koncert Denise Szalbota

Denis Szalbot se rozloučil se Základní uměleckou školou v Třinci nezapomenutelným koncertem Hluboký umělecký dojem zanechal v posluchačích absolventský koncert nadaného klavíristy Základní umělecké školy v Třinci Denise Szalbota, který se uskutečnil ve středu 23. května v podvečer ve foyer kulturního domu Trisia. Koncert tohoto druhu byl v pořadí pátým v dosavadní historii třinecké ZUŠ a dostává se ho jen nejnadanějším žákům. Úplně prvním byl podle vzpomínek pamětníků houslový absolventský koncert Milady Turoňové, který proběhl na konci 60. let. V novodobé historii školy to pak byl v roce 2003 koncert Michala Šupáka a následně v roce 2006 a 2007 koncerty sourozenců Daniely a Michala Workových. Nad absolventským koncertem převzala záštitu starostka Třince Věra Palkovská, která připomněla, že byl Denis Szalbot oceněn v loňském roce také městem Třinec, kdy získal cenu Talent roku v oblasti kultury. „Velmi si vážím toho, že jsem mohla převzít záštitu nad tímto koncertem. Obdivuji Denisův mimořádný talent, jeho pozitivní energii a vztah k hudbě, kterou obohacuje nejen sebe, ale i nás,“ uvedla starostka Věra Palkovská. Denis Szalbot je mimořádný hudební multitalent. Kromě vloh pro hru na klavír, které rozvíjí pod vedením paní učitelky Eleny Pustowkové, byly Denisovi dány do vínku i vlohy pěvecké, které od 8 let pěstuje pod vedením p. uč. Radmily Lukešové. Mladý umělec je nadán absolutním sluchem a neobvyklým zapálením pro studium hudby, v němž bude pokračovat po prázdninách na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Velmi často koncertuje při nejrůznějších příležitostech a je držitelem řady ocenění z hudebních soutěží. Koncertoval na různých pódiích od konzervatoře přes akademie, divadla až po pražskou Lucernu a Dvořákovu síň pražského Rudolfína, kde hrál s Českou filharmonií pod taktovkou Ondřeje Brabce. Během svých vystoupení měl možnost spolupracovat s takovými jmény jako Renata Drössler, Marcela Březinová, Andrea Kalivodová, Ondřej Ruml, Petr Ožana a Jaroslav Dušek, který se o něm dokonce zmiňuje ve své knize Tvary tmy. Denis je také jedním z hlavních protagonistů dokumentárního snímku „Normální autistický film“, který byl oceněn Českým lvem za nejlepší dokumentární film.   Mgr. Šárka Szlaurová (tisková mluvčí kanceláře vedení města Třinec)

18

květen

úspěch žáka v mezin. soutěži!

Dne 18. května se žák ZUŠ Třinec Vojtěch Szkandera (pod pedagogickým vedením ředitele školy Mgr. Jiřího Zabystrzana) zúčastnil mezinárodní soutěže ve hře na keyboard "K2" v Kroměříži. Získla skvělé 1. místo a navíc byl oceněn jako absolutní vítěz své kategorie! Gratulujeme!

7

květen

Ústřední kolo soutěže ZUŠ

Od 3. – 6. května 2018 proběhlo v Praze ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje a naši žáci byli velmi úspěšní! Flétnistka Zuzana Czyžová (pedagog: p. uč. A. Kostková, korepetitor: M. Walachová) vybojovala ve své kategorii 1. místo a trumpetista Samuel Kisza (zpedagog: p. uč. T. Kaleta, korepetitor: p. uč. P. Kaletová) získal 2. místo. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci!

2

květen

Slavnostní otevření výstavy "Vincent van ZUŠka"

V netradičních prostorách, a to v suterénu nemocnice Třinec - Sosna, byla dne 20. dubna 2018 slavnostně zahájena výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Třinec. Tyto práce pod pedag. vedením Mgr. B. Martinkové a Mgr. M. Hlavničkové byly inspirovány tvorbou Vincenta van Gogha, případně zahrnovaly absolventská díla žáků p. uč. A. Šenkové. Otevření výstavy, která bude v těchto prostorách umístěna dlouhodobě, se setkalo s velmi příznivou reakcí a početnou návštěvou rodičů a třinecké veřejnosti! Slavnostní zahájení krásně doplnilo také hudební vystoupení flétnového souboru žáků pod vedením Mgr. M. Krhutové. 

26

duben

Koncert talentů

Ve čtvrtek 26. dubna 2018 se již tradičně uskutečnil ve foyer kulturního domu Trisia "Koncert talentů", na kterém vystoupili žáci, kteří v letošním školním roce uspěli v interpretačních soutěžích. Koncert zahájil soubor zobc. fléten Píšťalička a poté už se představili flétnisté Matouš Taska, Anna Krhutová, Dorota Plachtová, Dorota Kaletová (všichni ze třídy Mgr. M Krhutové), Adéla Walachová a Zuzana Czyžová (ze třídy p. uč. Kostkové). Na trubku zahráli Samuel Kisza a Filip Rucki (vyučující p. uč. T. Kaleta), na saxofon Filip Danyś (vyučující p. uč. Kolek). Kromě dechových nástrojů se představil i klavírista Jakub Stryja (ze třídy Mgr. Pustowkové) nebo zpěvačka Anna Miškejová (p. uč. Lukešová). O příjemné zpestření se postarali hosté ze ZUŠ J. Kresánka v Bratislavě - vynikajicí kytarista Michal Pajtáš a flétnista Niko Čárský. Koncert organizovala a průvodním slovem provázela p. uč. Alena Kostková.

25

duben

Broumovská klávesa

Ve dnech 20. - 21. 4. 2018 proběhl v prostorách historického komplexu Broumovského kláštera  8. ročník mezinárodní klavírní soutěže Broumovská klávesa. Naši školu reprezentoval klavírista Denis Szalbot ze třídy Mgr. Eleny Pustowkové. V těžké konkurenci získal ve své kategorii čtvrtý nejvyšší počet bodů a od hlavní i studentské poroty byl oceněn Čestným uznáním. Blahopřejeme!

19

duben

Absolventský koncert II. stupně

Ve čtvrtek 19. dubna 2018 patřil kulturní dům Trisia v Třinci absolventům II.stupně ZUŠ Třinec, kteří tak nádhernými hudebními výkony završili své studium na naší škole. Před zaplněným sálem své umění předvědli absolventi: houslisté Viktor Peprník (ze třídy p.uč. J. Adamíkové), Matěj Latka a Anna Lasotová (ze třídy p. uč. A. Kostkové), klavíristky Dorota Kiedroń a Krystyna Waniová (ze třídy MgA. M. Zátopka) a flétnistky Michaela Piskořová (pedagog Mgr. M. Krhutová) a Hana Hudziecová (pedagog: Ing. K. Libosková)

11

duben

Slavnostní ocenění pedagogických pracovníků

Každé 4 roky oceňuje vedení města Třinec pracovníky škol a školských zažízení působících na území našeho města. Návrhy na toto ocenění podávají ředitelé škol, školské a pedagogické rady, spolky, ale také zástupci vedení města a měštští zastupitelé. Letos byli mezi oceněnými tito zaměstnanci naší ZUŠ: pedagogové Radmila Lukešová a Alena Kostková, dále Dagmar Tloková (nominována SZUŠ Třinec) a ředitel školy Mgr. Jiří Zabystrzan (nominován místostarostou města Třinec).  Celý slavnostní ceremoniál doplnila krásná vystoupení našich žáků. Zahráli klavíristé Jan Miškej (ze třídy p. uč. D. Trávníčkové) a Krystyna Waniová (ze třídy MgA. M. Zátopka) a flétnistka Zuzana Czyžová (ze třídy p. uč. A. Kostkové s klavírním doprovodem p. uč. M. Walachové). Krásné vystoupení předvedla také smyčcová souborová hra pod vedením p.uč. D. Rusnokové a za doprovodu klavíristky MgA. A. Böhm.) https://www.youtube.com/watch?v=9w9u3erP5ic&feature=youtu.be   

10

duben

Pro Bohemia 2018

Ve dnech 5. - 8. dubna 2018 na Janáčkově konzervatoři v Ostravě proběhla mezinárodní interpretační soutěž Pro Bohemia. Naši školu skvěle reprezentovali dva žáci - klavírista Jakub Stryja (ze třídy Mgr. E. Pustowkové) a saxofonista Filip Danyś (ze třídy p. uč. L. Kolka). Jakub Stryja získal ve své kategorii 3. cenu a také Cenu poroty za vynikající interpretaci skladby I. Hurníka Vánek. Filip Danyś vybojoval Čestné uznání. Srdečně blahopřejeme!