Aktuality

Aktuality

10

červen

organizace výuky v termínu 10.-13.6.2019

Vážení rodiče, v termínu 10. - 13. 6. 2019 budou na ZUŠ Třinec probíhat postupové a talentové zkoušky. V uvedeném termínu proto nebude probíhat řádná výuka, a to jak na hlavní budově (ul. Třanovského), tak na pobočkách (Koperníkova a Bystřice). Děkujeme za pochopení. Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

4

červen

přijímání nových žáků pro školní rok 2019/2020

Vážení rodiče, k přijímacímu řízení nových žáků pro školní rok 2019/2020 se prosím dostavte v termínech pondělí 10. 6. 2019 – čtvrtek 13. 6. 2019, a to každý den od 14:00 do 17:00 na těchto místech: •        Hudební obor (hlavní budova: Třinec, Třanovského 596) •        Výtvarný, taneční nebo literárně-dramatický obor (pobočka nehudebních oborů: Třinec, Koperníkova 696) Na pobočce v Bystřici (Bystřice 324) proběhne přijímací řízení v termínech pondělí 17. 6. 2019 a středa 19. 6. 2019 od 14:00 do 17:00. Přesnější umístění budov ZUŠ Třinec naleznete na těchto webových stránkách v sekci „Kontakt“. Před přijímacím řízením si prosím vyplňte online přihlášku (tu naleznete na těchto webových stránkách v sekci „Dokumenty“). Upozorňujeme, že vyplnění online přihlášky neznamená automatické přijetí žáka do ZUŠ Třinec! O přijetí žáka ke studiu rozhoduje vedení školy na základě výsledků přijímacího řízení a také s ohledem na kapacitu školy a zaplněnost jednotlivých oborů a předmětů. Předpokládaný počet nově přijatých žáků pro školní rok 2019/2020 je 100 žáků. Výsledek přijímacího řízení bude zveřejněn na webových stránkách školy v podobě seznamu přijatých žáků pod přiděleným identifikačním číslem (z důvodu ochrany osobních údajů), a to nejpozději do 28. 6. 2019. V případě volné kapacity může být přijímací řízení vyhlášeno znovu, a to v termínu září 2019. Zákonný zástupce nezletilého uchazeče má právo nahlédnout do spisu a seznámit se s podklady před vydáním rozhodnutí a vyjádřit se k nim, a to v termínu 25.6.2019 v 13-16 hod. na sekretariátě školy (Třanovského 596). Přijímacího řízení se musí osobně zúčastnit všichni uchazeči o studium, tedy i ti, kteří se již hlásili v loňském školním roce a nebyli přijati (např. z kapacitních důvodů). Tito uchazeči již nemusí znovu vyplňovat online přihlášku (ta zůstává i nadále v systému elektronické evidence), ale musí se přijímacího řízení znovu osobně zúčastnit. Přijímacího řízení se musí zúčastnit také ti žáci, kteří již na naší škole studují a mají zájem o studium dalšího oboru nebo předmětu. To, zda žák již navštěvuje další hlavní obor nebo předmět, bude při přijímání posuzováno jako další pomocné kritérium hodnocení. Každoročně se ke studiu na naší škole hlásí větší počet zájemců, než můžeme přijmout. Abychom vyhověli co možná největšímu počtu zájemců, budeme v případě rovnosti hodnocení přijímat přednostně nové žáky, tedy ty, kteří ještě žádný další obor nebo předmět na naší škole nestudují.   Kritéria přijímacího řízení: HUDEBNÍ OBOR: Při přijímacím řízení se posuzují základní intonační dovednosti, hudební paměť a smysl pro rytmus. Uchazeč zazpívá libovolnou píseň, zopakuje tón nebo krátký melodický úryvek, zopakuje vytleskaný rytmus či rytmické říkadlo. Hodnocena jsou tato kritéria: ● zpěv písně (intonace) ● opakování zpívaného tónu a krátkého melodického úryvku (hudební sluch) ● opakování vytleskaného rytmu (rytmus a hudební paměť)   VÝTVARNÝ OBOR: Při přijímacím řízení jsou předpoklady pro studium ověřovány na základě kresby či malby na zadané nebo volné téma. Doporučujeme zájemci o studium výtvarného oboru přinést s sebou domácí práce svědčící o jeho talentových předpokladech. Hodnocena jsou tato kritéria: •          kompozice výtvarného díla •          spontánnost kresby •          smysl pro barvu •          základní povědomí o výtvarných technikách úměrných věku žáka   TANEČNÍ OBOR: Žáci budou hodnoceni na základě tanečního projevu zadaného na dané téma. Zájemcům o studium doporučujeme vzít si k přijímacímu řízení sebou sportovní oděv a obuv. Hodnocena jsou tato kritéria: •        rytmické cítění •        pohybové předpoklady •        taneční dispozice •        taneční projev •        interpretační nadání   LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Při přijímacím řízení se hodnotí přednes předem připraveného krátkého textu (poezie nebo próza) a schopnost jeho proměny v různých situacích (když jsme unavení, nestíháme a nemáme čas, jsme rozzlobení atd.), pohybové schopnosti a rytmické dovednosti. Hodnocena jsou tato kritéria: ● přednes předem připraveného textu (poezie/próza) ● pohybová improvizace (pohyb v prostoru na zadané téma - zvířata, emoce, barvy) ● rytmické dovednosti (zopakování rytmu, dodržení rytmu, vytvoření vlastního rytmu)  

31

květen

Hrajeme si za školou - ZUŠ Open 2019

V pátek 31.5.2019 se uskutečnila akce s názvem "Hrajeme si za školou", a to v parku za budovou ZUŠ Třinec, ulice Třanovského. Přehlídka umění žáků všech oborů školy proběhla v rámci celostátního happeningu "ZUŠ Open", který má za cíl zviditelnit umělecké vzdělávání v ČR. 

30

květen

Celostátní kolo soutěže MŠMT v literárně-dramatickém oboru

Krásného úspěchu dosáhli žáci  ZUŠ Třinec v celostátním kole soutěže MŠMT  v literárně-dramatickém oboru v kolektivním projevu. Soutěž probíhala ve dnech 30.5-2.6.2019 v Litvínově a během těchto dní  jsme viděli 24 představení. Soutěže se zúčastnili tito žáci - Amálie Staňková, Anna Krzemnieňová, Anna Ciencialová, Jan Krzemnieň, Tomáš Worek, Jindřich Cieslar a odbornou porotou  byli oceněni bronzovým pásmem. Gratulujeme!

29

květen

Taneční matiné a výstava výtvarného oboru

Taneční matiné spolu s výstavou výtvarného oboru patří k pravidelným akcím pořádaným naší ZUŠ. To letošní se konalo 29. května 2019 v divadelním sále  KD Trisia, a.s. Mohli jsme vidět kromě nádherných tanečních vystoupení také skvělé hudební výkony, celek provázelo mluvené slovo žákyň literárně dramatického oboru a ve foyer jsme mohli obdivovat práce žáků výtvarného oboru. Na přípravě celého krásného odpoledne se podíleli učitelé - M. Fodorová, D. Tlolková, V. Žurková (taneční obor), A. Šenková, M. Hlavníčková, B. Martinková (výtvarný obor), K. Kvasničková (literárně-dramatický obor), J. Zabystrzan, D. Szymeczková a R. Morcinek (hudební obor).

23

květen

Ústřední kolo ve hře na EKN

Mimořádného úspěchu dosáhli žáci ZUŠ Třinec v celostátním kole soutěže MŠMT ve hře na elektronické klávesové nástroje! Soutěž probíhala ve dnech 23.-25.5.2019 v Kroměříži a naši žáci byli odbornou porotou oceněni takto:
Vojtěch Szkandera (pedagog: J. Zabystrzan) - 1. místo
Filip Böhm (pedagog: F. Macura) - 1. místo a cena poroty za "jazzové cítění"
Vojtěch Špiller (pedagog: Č.Pomykacz) - 2. místo
Šimon Kantor (pedagog: P. Olšarová) - 2. místo
Gratulujeme!!!

21

květen

Žáci ZUŠ Třinec v Bratislavě

20. května 2019 slavila naše spřátelená ZUŠ J. Kresánka v Bratislavě 50 let svého založení, a to krásným koncertem. Vystoupili na něm žáci šesti různých škol ze Slovenska, Maďarska a ČR. Naši školu reprezentovali žáci: Tomáš Cieslar (pedagog: MgA. Michal Zátopek) a flétnové trio ve složení Anna Krhutová, Dorota Kaletová a Bára Kajzarová (pedagog: Mgr. Martina Krhutová). Naši žáci předvedli nádherné výkony a sklidili zasloužený potlesk.

14

květen

vystoupení našich žáků v PSM Jastrzebie-Zdrój

Krásným vystoupením se představili naši žáci v naší partnerské hudební škole v Jastrzębie-Zdroju (Polsko). Své umění zde ukázali žáci: flétnové trio Zuzana Czyžová, Adéla Walachová a Magdalena Heczková (pedagog: A.Kostková, korepetice: M. Walachová), Anna Böhm (pedagog: D. Trávníčková), Václav Humpolec (pedagog: J. Adamíková, korepetice: A. Böhm), Filip Danyś (pedagog: L. Kolek, korepetice: M. Walachová) a trumpetové kvarteto Samuel Kisza, Jozue Mazur, Filip Rucki a Vojtěch Kaleta (pedagog: T. Kaleta). Naši žáci si po svém výkonu na oplátku vyslechli umění svých polských spolužáků. 

9

květen

Absolventský koncert II.st. (2019)

Nádherným hudebním vystoupením ve foyer KD Trisia absolvovali letošní žáci II. stupně. Studium hudebního oboru na ZUŠ Třinec tak uzavřeli tito absolventi: Tomáš Cieslar (pedagog: MgA. Michal Zátopek), Nikola Piskořová (pedagog: Danuše Trávníčková), Václav Humpolec (pedagog: Jana Adamíková), Nicole Topalidisová a Emilie Cichá (pedagog: Alena Kostková). 

29

duben

Výstava výtvarného oboru

"Obraz slunce" je výstava oceněného cyklu prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Třinec. Výstava bude zahájena formou vernisáže 29. 4. v 17:00 v Galerii města Třince a potrvá do 24. 5. 2019.

28

duben

Ústřední kolo v komorní hře s převahou dechových nástrojů

Žákyně naší školy Bára Kajzarová, Anna Krhutová a Dorota Kaletová pod vedením p. uč. M. Krhutové získaly 3. místo v ústředním kole soutěže v komorní hře s převahou dechových nástrojů. Soutěž proběhla v  ZUŠ v Liberci od 25. - 28. 4 2019. Blahopřejeme!

16

duben

Koncert talentů (2019)

Skvělými výkony se předvedli žáci, kteří vystoupili na Koncertu talentů dne 16.4.2019, který se konal ve foyer KD Trisia Třinec. Jednalo se o úspěšné účastníky interpretačních soutěží, tzn. ty žáky, kteří se umístili na předních příčkách okresního, krajského nebo ústředního kola soutěží. Celý koncert zorganizovala a mluveným slovem uváděla p. uč. Alena Kostková. 

14

duben

Ostravská Lokálka

Ve dnech 12.-13.4.2019 se uskutečnila v Divadle loutek Ostrava krajská přehlídka Dětského divadla pod názvem Ostravská Lokálka. Soubor Papíráci pod vedením p. učitelky Pavly Masaříkové zde získal za inscenaci "Jonatáne?" cenu poroty. V inscenaci vystupují tito žáci: Magdalena Babjáková, Nikol Dostálová, Eliška Sližová, Daniel Baier, Tereza Demelová, Martin Demel, Vojtěch Zielina, Vojtěch Talárek, Anna Parmová a Anna Pagaczová.

12

duben

Krajské kolo soutěže EKN

100% úspěch žáků ZUŠ Třinec!!! Žáci naší školy - Vojtěch Szkandera (pedagog: J. Zabystrzan), Vojtěch Špiller (pedagog: Č. Pomykacz), Filip Böhm (pedagog: F. Macura) a Šimon Kantor (pedagog: P. Olšarová) - dosáhli skvělého úspěchu. V krajském kole soutěže MŠMT ve hře na elektronické klávesové nástroje, konané v ZUŠ Karviná, získali všichni 1. místo s postupem do ústředního (celostátního) kola! Gratulujeme!!!

12

duben

Krajská klavírní přehlídka

V pátek 12. dubna na Janáčkově konzervatoři v Ostravě proběhla krajská klavírní přehlídka. Naši školu reprezentovali tito žáci: Agnieszka Burešová, Tymoteusz Bocek (oba ze třídy p. uč. A. Böhm), Anna Böhm, Jan Miškej (oba ze třídy p. uč. Trávníčkové), Jakub Stryja (ze třídy Mgr. Pustowkové) a Pavla Kantorová (ze třídy p. uč. D. Bartulcové).

11

duben

Výuka ve středu 6.11.2019 probíhá řádně dle rozvrhů

ZUŠ Třinec podporuje požadavky Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Z organizačních důvodů se ale do stávky nezapojíme a výuka v ZUŠ Třinec dne 6.11.2019 proběhne.

7

duben

Krajské kolo soutěže literárně-dramatického oboru

Velkého úspěchu dosáhli v krajském kole soutěže žáci literárně-dramatického oboru. V Rýmařově naši školu reprezentovaly dvě skupiny žáků - "MáJů" (Marie Hótová, Juliana Turoňová, Hana Kukutshová) a "Děcouři" (Ondřej Bocek, Jindřich Cieslar, Anna Ciencialová, Jan Krzemieň, Anna Krzemieňová, Tomáš Worek). Skupina "MáJů" pod vedením p. uč. Masaříkové získala s přestavením "Vačice, která se nesmála" stříbrnou cenu. "Děcouři" ze třídy p. uč. Kvasničkové ve své kategorii zvítězili s inscenací "Dáte si?" a jako jediní ze všech soutěžních kolektivů získali přímý postup do ústředního kola, které proběhne v Litvínově. Blahopřejeme!

1

duben

Koncert Marie Šumníkové a Přemysla Berky

V pondělí 1. dubna 2019 proběhl v koncertním sále ZUŠ Třinec koncert dvou vynikajících klavíristů Marie Šumníkové a Přemysla Berky. Marie je absolventkou Pražské konzervatoře, nyní studuje 1. ročník AMU u prof. Klánského. Je vítězkou mnoha národních i mezinárodních soutěží a momentálně se připravuje na prestižní soutěž v Drážďanech. Na koncertě oba klavíristé přednesli skladby ze svého sólového repertoáru, ale také se představili jako vynikající klavírní duo a čtyřručně zahráli výběr ze Slovanských tanců A. Dvořáka. 

29

březen

Jeden svět 2019

Výběr nejkrásnějších rómských písní zazněl v pátek 29. března 2019 v podání žáků ZUŠ Třinec a dětí z Komunitního centra Borek pod vedením pedagogů Daniely Sedláčkové, Dariny Szymeczkové, Radka Morcinka a Ariela Zmudy v doprovodu kapely ve složení: Jiří Zabystrzan, Pavel Pilch, Zdeněk Holka a Štěpán Gažík a také kapely "Julia Kozáková & Friends". Koncert se uskutečnil před nadšeným publikem v třineckém kině Kosmos, a to v rámci festivalu Jeden svět.  foto - zdroj: Jeden svět Třinec (facebook)

29

březen

Krajské kolo soutěže ve hře na akordeon

Od 27. 3. - 28. 3. proběhlo v ZUŠ v Klimkovicích krajské kolo soutěže ve hře na akordeon, ve kterém Pavel Folwarczny ze třídy p. uč. Lenky Kaletové získal krásné 2. místo. Blahopřejeme!