Aktuality

zrušení roušek/respirátorů v ZUŠ

Vážení rodiče,
od dnešního data (14. 3. 2022) je nařízením vlády zrušena povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech školy. Ode dneška tedy není nutné mít v prostoru ZUŠ Třinec roušku ani respirátor.

Na základě tohoto nařízení také ruším platnost dodatku školního řádu č. 3, informace v něm uvedené již nyní nejsou aktuální. V platnosti nadále zůstává dosavadní školní řád (zveřejněný na vývěskách školy, i na pobočkách, také na webových stránkách školy v sekci "dokumenty").

Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy