Aktuality

Taneční matiné a výstava výtvarného oboru

Taneční matiné spolu s výstavou výtvarného oboru patří k pravidelným akcím pořádaným naší ZUŠ. To letošní se konalo 29. května 2019 v divadelním sále  KD Trisia, a.s. Mohli jsme vidět kromě nádherných tanečních vystoupení také skvělé hudební výkony, celek provázelo mluvené slovo žákyň literárně dramatického oboru a ve foyer jsme mohli obdivovat práce žáků výtvarného oboru. Na přípravě celého krásného odpoledne se podíleli učitelé - M. Fodorová, D. Tlolková, V. Žurková (taneční obor), A. Šenková, M. Hlavníčková, B. Martinková (výtvarný obor), K. Kvasničková (literárně-dramatický obor), J. Zabystrzan, D. Szymeczková a R. Morcinek (hudební obor).