Aktuality

Šablony ZUŠ Třinec

Naše ZUŠ realizuje projekt s názvem „Šablony ZUŠ Třinec“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011542. Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Podrobnější informace jsou uvedeny zde:

www.zustrinec.cz/sablony/