Aktuality

půjčování nástrojů - navýšení poplatku

Vážení rodiče, 

informuji vás tímto o navýšení poplatku za půjčování hudebních nástrojů. Původní částka 50Kč za měsíc již bohužel dlouhodobě neodpovídá nákladům, které škola každoročně vynaloží za opravy a údržbu těchto nástrojů. Nová částka, platná od 1.9.2020, je 100Kč/měsíc (viz dokument "Školné pro školní rok 2020/2021" v sekci "dokumenty" na těchto webových stránkách). 

Děkujeme za pochopení. 

Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy