Aktuality

Poskytnutí dotace z rozpočtu města Třince

Město Třinec poskytlo v roce 2017 Základní umělecké škole Třinec účelovou neinvestiční dotaci ve výši 45.000kč, a to na nájmy kulturních akcí školy.