Aktuality

Naše klavíristka slavila velké úspěchy v ústředním kole celostátní soutěže ZUŠ

V průběhu celého letošního školního roku probíhala celostátní soutěž ZUŠ. Naši žáci získávali úspěchy postupně ve všech kolech - školním, okresním i krajském. Největšího úspěchu dosáhla Krystyna Waniová, která pod vedením p. uč. MgA. M. Zátopka získala Čestné uznání I. stupně v ústředním kole soutěže ve hře na klavír. Celostátní kolo se letos konalo 20. dubna 2017 v Praze. 

Děkujeme a blahopřejeme k tak nádhernému úspěchu!