Aktuality

Krajské kolo soutěže MŠMT - zobc. flétny

V pátek 8. dubna 2022 proběhlo v Opavě krajské kolo soutěže MŠMT ve hře na zobcovou flétnu. Naši žáci byli opět velmi úspěšní. Z osmi zúčastněných žáků a žákyň naší ZUŠ získalo hned sedm z nich krásné 1. místo. Navíc Jakub Mizia a Dorota Kaletová obdrželi postup do ústředního kola, které se uskuteční za pár týdnů v Praze.
Velké poděkování patří pedagogům Aleně Kostkové a Martině Krhutové a zároveň i jejich korepetitorům (Pavle Černekové, Martině Kufové a Markétě Walachové).
Zvláštní cenu poroty získala Martina Krhutová za citlivý a vyvážený dramaturgický výběr soutěžního repertoáru.
Všem gratulujeme!