Aktuality

Koncert učitelů

V úterý 27. 3. 2018 v 18:00 hod. proběhl ve foyer KD Trisia každoročně pořádaný Slavnostní koncert ke dni učitelů. Tento koncert, tradičně pořádaný na konci března, připomíná narození Jana Amose Komenského a je programově složen z vystoupení pedagogů ZUŠ Třinec a dalších pozvaných hostů. Letos tak své umění předvedli pedagogové: klavíristky Veronika Zátopek, Daniela Vondráčková, Pavlína Kaletová a Markéta Walachová, houslisté Jakub Kroczek a Ellen Klodová (s klavírním doprovodem Jiřího Janíka), učitel zpěvu Ariel Zmuda (s klavírním doprovodem Jiřího Zabystrzana) a saxofonista Lukáš Kolek (s doprovodem klavíru v provedení žáka ZUŠ Třinec Denise Szalbota). Závěr koncertu patřil Dechového orchestru Oldřichovice pod vedením Jana Kalety (v rámci orchestru účinkovali pedagogové ZUŠ: Martina Krhutová, Tomáš Kaleta, Marek Kaleta a také celá řada současných a bývalých žáků školy). Koncert před naprosto zaplněným sálem foyer KD Trisia mluveným slovem prováděl ředitel školy Jiří Zabystrzan.