Aktuality

zahájení šk. roku 2021/2022, aktuální informace

Vážení rodiče,

výuka v ZUŠ Třinec začne na všech budovách a pobočkách od středy 1. září 2021. Nejpozději 1. září září vás budou ohledně domluvy rozvrhu a dalších informací kontaktovat přímo učitelé.

Výuka kolektivních předmětů hudebního oboru (nauka o hudbě, souborové hry, orchestr, bigband apod.) bude zahájena od pondělí 6. září, a to jak na hlavní budově (ul. Třanovského), tak na pobočce v Bystřici. 

Všechny důležité informace k zahájení studia pro nové žáky vám podají učitelé, ke kterým byli tito noví žáci přiděleni. Budou vás kontaktovat podle údajů, které jste uvedli na přihlášce, a to nejpozději 1. září 2021.

 

Aktuálně platná vládní opatření jsou zpracována v dodatku školního řádu č. 3 (je umístěn na webu školy v sekci dokumenty). Od 1. září bude platit následující: 

-          Ve společných prostorech školy (chodby, toalety apod.) je povinné nošení ochranných prostředků dýchacích cest (respirátory, roušky). Ve třídách mohou žáci podle pokynů vyučujícího tyto ochranné prostředky odložit.

-          Vstup ostatních osob do prostor ZUŠ (mimo žáky a zaměstnance školy) je možný jen v nezbytně nutných případech (např. vypůjčení nástrojů, platba školného nebo doprovod nových žáků do školy, zejména u malých dětí apod.)

-          Žáci ZUŠ nemají povinnost se účastnit testování (na zjištění přítomnosti viru SARS-CoV-2)

 

S pozdravem Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy