Aktuality

Výsledky našich žáků v ústředním kole MŠMT

Ve šk. roce 2021/2022 proběhly školní, okresní a krajská kola soutěže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Ti nejlepší žáci postoupili z těchto kol až do ústředního (celostátního) kola. Naši žáci zde dostáhli skvělých výsledků, žákům i jejich pedagogům gratulujeme!

Výsledky našich žáků:

Sólový zpěv:

Kategorie: VII.a) kategorie:

·         Pustowková Helena (pedagog: A. Zmuda, korep. P. Vondráček) – čestné uznání I. stupně

Hra na zobc. flétnu:

III. kategorie:

·         Mizia Jakub (pedagog: A. Kostková, korep.: M. Walachová) – 3. místo

VIII. kategorie:

·         Kaletová Dorota (pedagog: M. Krhutová, korep. P. Černeková) – 2. místo

Hra na trubku:

VIII. Kategorie:

·         Kisza Samuel (pedagog: T. Kaleta, korep.: P. Blažková) – 1. místo