Aktuality

Výroční schůze Rady SRPŠ při ZUŠ Třinec

Vážení rodiče a přátelé naší Základní umělecké školy v Třinci, 

Rada Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ Třinec (zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle L, vložce 3626, se sídlem: Třanovského 596, Staré Město, 739 61 Třinec, identifikační číslo: 603 41 297) si Vás tímto dovoluje pozvat na zasedání řádné výroční schůze, která se bude konat ve středu 12. 10. 2022 v 17:00 hodin v koncertním sále ZUŠ Třinec.

 

Program výroční schůze:        

1.      Zahájení výroční schůze, volba předsedajícího, schválení programu výroční schůze Spolku 

2.      Kulturní program

3.      Zhodnocení práce za školní rok 2021/2022

4.      Zpráva o hospodaření za školní rok 2021/2022

5.      Návrh finančního rozpočtu na školní rok 2022/2023

6.      Návrh plánu na školní rok 2022/2023

7.      Schválení výše členského příspěvku pro školní rok 2022/2023

8.      Volba členů rady Spolku

9.      Pověření k vyhotovení zápisu z jednání výroční schůze Spolku

10.    Závěr, diskuse

 

Rada Spolku tímto současně – pro případ, že se nesejde dostatečný počet členů Spolku tak, aby řádná výroční schůze byla dle stanov Spolku usnášeníschopná - svolává náhradní výroční schůzi s totožným programem, která bude usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů Spolku, a která se bude konat dne 12. 10. 2022 v 17:30 hodin v koncertním sále ZUŠ Třinec.

 

S přátelským pozdravem

Rada SRPŠ při ZUŠ Třinec