Aktuality

UZAVŘENÍ ZUŠ

Na základě jednání Bezpečnostní rady státu vydalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky dne 10. 3. 2020 Mimořádné opatření, Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, na základě kterého se zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020:
- osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělání ve školách a školských zařízení podle zákona č. 561/20004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Na základě tohoto opatření bude Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace (včetně všech poboček) uzavřena, a to od středy 11. 3. 2020 až do odvolání!

K dalšímu vývoji této situace sledujte prosím naše webové stránky (www.zustrinec.cz) a školní profil na facebooku.

Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy