Aktuality

Taneční matiné

Ve středu 22. května se konalo Taneční matiné ZUŠ Třinec v KD Trisia. Vystoupily všechny děti tanečního oboru a diváci měli možnost zhlédnout klasický i lidový tanec, taneční hry s rytmem a hrou na tělo, současný a výrazový tanec, contemporary i obratnost.