Aktuality

Taneční matiné

Taneční matiné, je každoroční vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ Třinec. To letošní se konalo v úterý 30. května 2017 od 16 hod. v divadelním sále KD Trisia a.s. Třinec. Akce představila kromě nádherných tanečních vystoupení také skvělé hudební výkony, mluvené slovo žáků literárně dramatického oboru  a také výstavu prací žáků výtvarného oboru naší ZUŠ. Letošní Taneční matiné však bylo vyjímečné tím,  že proběhlo v rámci celostátního happeningu základních uměleckých škol "ZUŠ Open", kdy po celé republice v tento den probíhaly akce s cílem podpořit a zviditelnit umělecké vzdělávání v ČR.