Aktuality

Slavnostní ocenění pedagogických pracovníků

Každé 4 roky oceňuje vedení města Třinec pracovníky škol a školských zažízení působících na území našeho města. Návrhy na toto ocenění podávají ředitelé škol, školské a pedagogické rady, spolky, ale také zástupci vedení města a měštští zastupitelé. Letos byli mezi oceněnými tito zaměstnanci naší ZUŠ: pedagogové Radmila Lukešová a Alena Kostková, dále Dagmar Tloková (nominována SZUŠ Třinec) a ředitel školy Mgr. Jiří Zabystrzan (nominován místostarostou města Třinec). 

Celý slavnostní ceremoniál doplnila krásná vystoupení našich žáků. Zahráli klavíristé Jan Miškej (ze třídy p. uč. D. Trávníčkové) a Krystyna Waniová (ze třídy MgA. M. Zátopka) a flétnistka Zuzana Czyžová (ze třídy p. uč. A. Kostkové s klavírním doprovodem p. uč. M. Walachové). Krásné vystoupení předvedla také smyčcová souborová hra pod vedením p.uč. D. Rusnokové a za doprovodu klavíristky MgA. A. Böhm.)

https://www.youtube.com/watch?v=9w9u3erP5ic&feature=youtu.be