Aktuality

Slavnostní koncert ke dni učitelů

Také letos oslavili pedagogové ZUŠ Třinec svůj svátek nádherným koncertem, konaným dne 30. 3. 2017 ve foyer KD Trisia. Své  umění představili sólisté klavíristka Daniela Worková či kytarista Petr Heczko. Velká část programu patřila také komorním sestavám: saxofonista Lukáš Kolem s houslistkou Janou Przywarovou a klavírním doprovodem Michala Zátopka či dechové kvarteto ve složení Marek, Tomáš, David a Daniel Kaletovi. Závěr celého koncertu patřil jazzovému zpěvu v podání Tamary Tomoszek a seskupení "Jazz ZUŠ company" ve složení: Jana Przywarová, Daniel Kloda, Daniela Rusnoková, Jana Adamínková, Krystyna Bezecny-Przyhoda, Alena Kostková, Petr Zmuda (smyčcové nástroje), Filip Macura, jiří Zabystrzan (klávesové nástroje), Česlav Pomykacz a Pavel Pilch (perkuse). Koncert, který měl u posluchačů velký ohlas slovem provázel ředitel školy Jiří Zabystrzan.