Aktuality

SEZNAM NOVĚ PŘIJATÝCH ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 (2.KOLO)

Vážení rodiče,

ve dnech 8. – 10. září 2020 proběhlo 2. kolo přijímacího řízení do ZUŠ Třinec. O přijetí nebo nepřijetí žáka ke studiu rozhodlo vedení školy na základě výsledků přijímacího řízení (zjištění předpokladů ke vzdělání - úspěšné vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise). Dalším kritériem byla kapacita školy (maximální počet žáků) a zaplněnost jednotlivých studijních zaměření.

Velmi nás těší velký zájem o studium na naší škole. Z kapacitních důvodů však nemůžeme všechny uchazeče o studium přijmout. V případě volného místa vás budeme co nejdříve kontaktovat podle údajů na přihlášce.

Pokud nemáte z jakéhokoliv důvodu zájem o studium na naší škole, přestože vaše dítě bylo přijato, sdělte nám prosím tuto skutečnost co nejdříve mailem (info@zustrinec.cz). Budou tak moci být přijati další zájemci o studium.

V případě jakýchkoliv dalších dotazů nás kontaktujte.

Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel ZUŠ Třinec

 

Seznam žáků (identifikační číslo žáka) přijatých ke studiu na ZUŠ Třinec (šk. rok 2020/2021) ve 2. kole přijímacího řízení:

HO: 936, 947, 953, 956, 968, 974, 979, 982, 983

VO: 883, 918, 939, 941, 949, 951, 965, 970, 972, 975, 984

TO: (bez přijatých žáků)

LDO: (bez přijatých žáků)