Aktuality

SEZNAM NOVĚ PŘIJATÝCH ŽÁKŮ PRO ŠK. ROK 2021/2022

Vážení rodiče,

ve dnech 7. – 10. června 2021 proběhly přijímací talentové zkoušky do všech oborů a na všech pobočkách ZUŠ Třinec. O přijetí nebo nepřijetí žáka ke studiu rozhodlo vedení školy na základě výsledků přijímacího řízení (zjištění předpokladů ke vzdělání - úspěšné vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise). Dalším kritériem byla kapacita školy (maximální počet žáků) a zaplněnost jednotlivých studijních zaměření a předmětů.

Velmi nás těší velký zájem o studium na naší škole. Z kapacitních důvodů však nemůžeme všechny uchazeče o studium přijmout. Každoročně se však stává, že se v průběhu letních prázdnin a měsíce září někteří žáci ještě odhlásí ze studia, a můžeme pak přijmout další uchazeče ke studiu. V takovém případě nás nemusíte kontaktovat, vyplňovat další přihlášky, podávat odvolání apod., ale budeme vás kontaktovat podle údajů na přihlášce.

V průběhu letních prázdnin (pravděpodobně nejpozději v polovině srpna 2021) vás budeme informovat o zahájení školního roku 2021/2022 pro nové žáky.  

Pokud nemáte z jakéhokoliv důvodu zájem o studium na naší škole, přestože vaše dítě bylo přijato, sdělte nám prosím tuto skutečnost co nejdříve mailem (info@zustrinec.cz). Budou tak moci být přijati další zájemci o studium.

V případě jakýchkoliv dalších dotazů nás kontaktujte.

Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel ZUŠ Třinec

 

Seznam nově přijatých žáků pro školní rok 2021/2022 (zveřejněný pod přiděleným identifikačním číslem):

Hudební obor:
986, 989, 990, 991, 994, 997, 998, 1000, 1002, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1012, 1014, 1017, 1019,  1120, 1023, 1027, 1031, 1033, 1034, 1040, 1042, 1044, 1046, 1047, 1050, 1053, 1055, 1057, 1058, 1059, 1069, 1070, 1075, 1076, 1077, 1078, 1080, 1088, 1094, 1095, 1098, 1101, 1108, 1111, 1113, 1117, 1121, 1122,  1123, 1127, 1129, 1131, 1132, 1133, 1136, 1141, 1142, 1144, 1145, 1148, 1149, 1156, 1159, 1161, 1163, 1164, 1167, 1168, 1169, 1172

Literárně-dramatický obor:

1016, 1024, 1025, 1026, 1041, 1084, 1099, 1100

Taneční obor:

1051, 1066, 1107, 1137, 1153, 1154, 1155

Výtvarný obor:

983, 992, 1003, 1010, 1011, 1013, 1021, 1030, 1037, 1038, 1052, 1063, 1064, 1073, 1074, 1081, 1089, 1096, 
1105, 1114, 1124, 1128, 1138, 1143, 1152, 1158