Aktuality

SEZNAM NOVĚ PŘIJATÝCH ŽÁKŮ PRO ŠK. ROK 2021/2022 - 2. kolo přij. řízení

Vážení rodiče,

ve dnech 13. – 14. září 2021 proběhlo 2. kolo přijímacích talentových zkoušek do všech oborů a na všech pobočkách ZUŠ Třinec.

O přijetí nebo nepřijetí žáka ke studiu rozhodlo vedení školy na základě výsledků přijímacího řízení (zjištění předpokladů ke vzdělání - úspěšné vykonání talentové zkoušky). Dalším kritériem byla kapacita školy (maximální počet žáků) a zaplněnost jednotlivých studijních zaměření a předmětů na jednotlivých pobočkách školy.

Velmi nás těší velký zájem o studium na naší škole. Z kapacitních důvodů však nemůžeme všechny uchazeče o studium přijmout. Každoročně se však stává, že se v průběhu školního roku někteří žáci ještě odhlásí ze studia, a můžeme pak přijmout další uchazeče ke studiu. V takovém případě vás budeme sami kontaktovat podle údajů na přihlášce.

V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte.

Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel ZUŠ Třinec

 

Seznam přijatých žáků v 2. kole přijímacího řízení (pro školní rok 2021/2022 (zveřejněný pod přiděleným identifikačním číslem):

Hudební obor:

1173, 1174, 1177, 1180, 1181, 1184, 1185, 1188, 1189, 1190, 1191, 1193, 1194, 1195, 1198, 1199, 1205, 1208, 1209, 1216

Literárně-dramatický obor:

1178, 1213

Taneční obor:

1182, 1204

Výtvarný obor:

1175, 1176, 1197, 1201, 1211, 1212