Aktuality

ROUŠKY I VE VÝUCE!!!

Vážení rodiče, 

na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví (viz odkaz níže) platí ode dne 18. září 2020 povinnost pro žáky i pedagogy nosit roušku i ve výuce. Výjimku mají ty vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranných prostředků (zpěv, hra na dechové nástroje apod.)

Dále vás opět velmi prosím, abyste neposílali své děti do ZUŠ, pokud jsou nemocní a mají příznaky respiračního onemocnění. 

Děkuji za pochopení a za dodržování těchto pravidel. 

 

odkaz na opatření:

https://www.msmt.cz/file/53853/

Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy