Aktuality

Přijímání nových žáků pro školní rok 2022/2023

Milé děti, vážení rodiče,
Základní umělecká škola v Třinci přijímá nové žáky ke studiu od školního roku 2022/2023.

Talentové zkoušky (zjišťování předpokladů ke vzdělávání) proběhnou v termínech 6. - 9. června 2022 v odpoledních hodinách. 

Vyplnit přihlášku (s rezervací termínu talentové zkoušky) lze na těchto webových stránkách v sekci Dokumenty (nebo klikněte zde!). 

 

Zájemci o studium na naší škole se přijímací talentové zkoušky určitě nemusejí obávat! U dětí nezjišťujeme míru znalostí, ale předpoklady ke studiu pro daný obor. Doporučujeme si připravit následující: 

hudební obor: připravit si zpěv libovolné písně nebo jejího úryvku podle vlastního výběru

literárně-dramatický obor: připravit si přednes krátkého textu (báseň nebo próza), nemusí být zpaměti

taneční obor: vzít si s sebou pohodlný oděv a obuv

výtvarný obor: přinést s sebou domácí výtvarné práce z poslední doby (½ roku).

Podrobněji jsou kritéria k přijetí pro jednotlivé obory a další informace uvedeny v dokumentu "Přijímací řízení ke vzdělávání v ZUŠ Třinec" na těchto webových stránkách v sekci Dokumenty. 

 

V případě dotazů k přijímacímu řízení nás prosím kontaktujte. 

 

Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy