Aktuality

Přijímání nových žáků pro školní rok 2018/2019

Přijímací řízení nových žáků pro školní rok 2018/2019

Vážení rodiče, k přijímacímu řízení nových žáků pro školní rok 2018/2019 se prosím dostavte v termínech pondělí 11. 6. 2018 – čtvrtek 14. 6. 2018, a to každý den od 14:00 do 17:00 na těchto místech:

•        Hudební obor (hlavní budova: Třinec, Třanovského 596)

•        Výtvarný, taneční nebo literárně-dramatický obor (pobočka nehudebních oborů: Koperníkova 696)

Na pobočce v Bystřici (Bystřice 324) proběhne přijímací řízení v termínech pondělí 18. 6. 2018 – úterý 19. 6. 2018 od 14:00 do 17:00.

Přesnější umístění budov ZUŠ Třinec naleznete na těchto webových stránkách v sekci „Kontakt“.

Před přijímacím řízením si prosím vyplňte online přihlášku (tu naleznete na těchto webových stránkách v sekci „Dokumenty“). Upozorňujeme, že vyplnění online přihlášky neznamená automatické přijetí žáka do ZUŠ Třinec! O přijetí žáka ke studiu rozhoduje vedení školy na základě výsledků přijímacího řízení a také s ohledem na kapacitu školy a zaplněnost jednotlivých oborů a předmětů.

Předpokládaný počet nově přijatých žáků pro školní rok 2018/2019 je 80 žáků. Výsledek přijímacího řízení bude zveřejněn na webových stránkách školy v podobě seznamu přijatých žáků pod přiděleným identifikačním číslem, a to nejpozději do 30. 6. 2018. V případě volné kapacity může být přijímací řízení vyhlášeno znovu, a to v termínu září 2018.

Přijímacího řízení se musí osobně zúčastnit všichni uchazeči o studium, tedy i ti, kteří se hlásili v loňském školním roce a nebyli přijati (např. z kapacitních důvodů). Tito uchazeči již nemusí znovu vyplňovat online přihlášku (ta zůstává i nadále v systému elektronické evidence), ale musí se přijímacího řízení znovu osobně zúčastnit.

Kritéria přijímacího řízení:

HUDEBNÍ OBOR:

Při přijímacím řízení se posuzují základní intonační dovednosti, hudební paměť a smysl pro rytmus. Uchazeč zazpívá libovolnou píseň, zopakuje tón nebo krátký melodický úryvek, zopakuje vytleskaný rytmus či rytmické říkadlo.

Hodnocena jsou tato kritéria:

● zpěv písně (intonace)

● opakování zpívaného tónu a krátkého melodického úryvku (hudební sluch)

● opakování vytleskaného rytmu (rytmus a hudební paměť)

 

VÝTVARNÝ OBOR:

Při přijímacím řízení jsou předpoklady pro studium ověřovány na základě kresby či malby na zadané nebo volné téma. Doporučujeme zájemci o studium výtvarného oboru přinést s sebou domácí práce svědčící o jeho talentových předpokladech.

Hodnocena jsou tato kritéria:

•          kompozice výtvarného díla

•          spontánnost kresby

•          smysl pro barvu

•          základní povědomí o výtvarných technikách úměrných věku žáka

 

TANEČNÍ OBOR:

Žáci budou hodnoceni na základě tanečního projevu zadaného na dané téma. Zájemcům o studium doporučujeme vzít si k přijímacímu řízení sebou sportovní oděv a obuv.

Hodnocena jsou tato kritéria:

•        rytmické cítění

•        pohybové předpoklady

•        taneční dispozice

•        taneční projev

•        interpretační nadání

 

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Při přijímacím řízení se hodnotí přednes předem připraveného krátkého textu (poezie nebo próza) a schopnost jeho proměny v různých situacích (když jsme unavení, nestíháme a nemáme čas, jsme rozzlobení atd.), pohybové schopnosti a rytmické dovednosti.

Hodnocena jsou tato kritéria:

● přednes předem připraveného textu (poezie/próza)

● pohybová improvizace (pohyb v prostoru na zadané téma - zvířata, emoce, barvy)

● rytmické dovednosti (zopakování rytmu, dodržení rytmu, vytvoření vlastního rytmu)