Aktuality

přijímání nových žáků pro škol. rok 2024/2025

Základní umělecká škola Třinec přijímá nové žáky ke studiu od školního roku 2024/2025, a to do oboru hudebního, výtvarného, tanečního a literárně-dramatického. Talentové zkoušky (zjišťování předpokladů ke vzdělávání) se uskuteční v termínech 3. - 6. června 2024 v odpoledních hodinách.

Vyplnit přihlášku (s rezervací termínu talentové zkoušky) je možné již nyní, a to na těchto webových stránkách v sekci "dokumenty". 

Prodrobnější informace o přijímacím řízení (včetně kritérií k přijetí) jsou zveřejněny také na těchto webových stránkách v sekci "dokumenty".