Aktuality

POKYNY K PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vážení rodiče,

noví žáci pro školní rok 2021/2020 budou do ZUŠ Třinec přijímáni na základě talentových zkoušek (zjišťování předpokladů ke vzdělávání) v těchto termínech: 

· Hudební obor – hlavní budova, Třanovského 596, Třinec:  7. – 10. 6. 2021 v 14:00-17:00 hod.

· Hudební obor – pobočka Bystřice, Bystřice: 7. a 10. 6. 2021 v 14:00-17:00 hod.

· Výtvarný obor – pobočka Koperníkova, Koperníkova 696, Třinec: 7. - 9. 6. 2021 v 14:00-17:00 hod.

· Literárně-dramatický obor – pobočka Koperníkova, Koperníkova 696, Třinec: 8. a 9. 6. 2021 v 14:00-17:00 hod.

· Taneční obor – pobočka Koperníkova, Koperníkova 696, Třinec: 8. a 9. 6. 2021 v 14:30-17:30 hod.

 

Informace o vyplnění přihlášky:

Pro přihlášení uchazeče ke studiu na ZUŠ Třinec prosím vyplňte online přihlášku s rezervací termínu a času zkoušky. Přihlášku naleznete na těchto webových stránkách v sekci „Dokumenty“, kde zároveň najdete k prostudování podrobné informace ke kritériím přijímání nových žáků (dokument „Přijímací řízení ke vzdělávání v ZUŠ Třinec“).

Upozorňujeme, že vyplnění přihlášky neznamená automatické přijetí žáka do ZUŠ Třinec! O přijetí žáka ke studiu rozhoduje vedení školy na základě výsledků přijímacího řízení (zájemci o studium vykonají talentovou zkoušku, zjišťovány jsou jejich předpoklady ke studiu) a také s ohledem na kapacitu školy a zaplněnost jednotlivých oborů a předmětů.

Pokud se hlásíte na více oborů, vyplňte prosím pro každý obor přihlášku zvlášť (kvůli různým termínům zkoušky). V hudebním oboru se často stává, že některé předměty (nejčastěji Hra na klavír, Sólový zpěv a Populární a jazzový zpěv) jsou kapacitně omezeny, a nemůžeme tak přijmout všechny zájemce. Doporučujeme proto do poznámky (zejména u těchto předmětů) uvést i druhou variantu předmětu (hudebního nástroje), o který byste případně měli také zájem. 

Příprava na talentové zkoušky:

Na talentovou zkoušku se není třeba nijak zvlášť připravovat (viz kritéria přijetí v dokumentu „Přijímací řízení ke vzdělávání v ZUŠ Třinec“) a děti se této zkoušky určitě nemusí obávat! U zájemců o studium nezjišťujeme míru znalostí, ale předpoklady ke studiu pro daný obor.

   · Ve výtvarném oboru doporučujeme uchazečům přinést jejich výtvarné práce z poslední doby (za posledního půl roku). Z hygienických důvodů prosíme zájemce o výtvarný obor přinést si vlastní sadu pastelek a měkkou tužku (výkresy budou k dispozici).

   · V tanečním oboru doporučujeme vzít si s sebou pohodlný oděv a obuv.

   · V literárně-dramatickém oboru doporučujeme si připravit přednes krátkého textu (báseň nebo próza), nemusí být zpaměti.

Informace vzhledem k aktuální epidemické situaci:

Děti se se svým zákonným zástupcem dostaví do ZUŠ Třinec na termín zvolený v přihlášce (prosíme o příchod s dostatečným předstihem). Prosíme, aby děti k talentové zkoušce doprovázel pokud možno jen jeden zákonný zástupce.

Ve vnitřních prostorách je aktuálně povinné nošení roušek (děti do 15 let) a respirátorů. Při činnostech zkoušky, jejichž charakter nošení roušky neumožňuje (např. zpěv), nebude uchazeč podle pokynů zkoušejícího muset mít roušku, a to při zachování min. 2 m od ostatních osob.  

Prosíme všechny děti a jejich zákonné zástupce, aby se přijímacího řízení osobně zúčastnili pouze tehdy, pokud se v daném termínu budou cítit zdravotně v pořádku, tedy bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění. Pokud se v termínu talentové zkoušky nebudete cítit zdravotně v pořádku, kontaktujte prosím vedení školy nebo sekretariát (nejpozději v den zkoušky v dopoledních hodinách). Bude s vámi domluven náhradní způsob talentové zkoušky na dálku (online video-hovorem přes Skype, WhatsApp, telefonicky apod.) v původním termínu nebo se dohodne náhradní termín zkoušky.

Pokud by se aktuální epidemická situace nějak změnila, budeme vás s předstihem informovat.

Informace pro zájemce, kteří dříve nebyli přijati:     

Přijímacího řízení (talentové zkoušky/ zjišťování předpokladů ke vzdělávání) se musí osobně zúčastnit všichni uchazeči o studium, tedy i ti, kteří se již hlásili v loňském školním roce a nebyli přijati (např. z kapacitních důvodů). Kvůli systému online přihlášek (s rezervací termínu a času zkoušky) musí tito uchazeči znovu vyplnit interaktivní přihlášku.

Informace pro stávající žáky, kteří se hlásí na další studijní zaměření:

Přijímacího řízení se musí zúčastnit také ti žáci, kteří již na naší škole studují a mají zájem o studium dalšího studijního zaměření. Také u těchto žáků musí zákonní zástupci vyplnit novou přihlášku (do poznámky prosíme zapsat informaci, že žák již studuje na naší škole).

 

V případě jakýchkoliv dotazů k přijímání nových žáků mě prosím kontaktujte.

 

Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy