Aktuality

Okresní kola soutěže ZUŠ

VÝSLEDKY NAŠICH ŽÁKŮ V OKRESNÍCH KOLECH CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE ZUŠ
 
HRA NA KLAVÍR
 
0. kategorie:    Amélie SZALBOTOVÁ        (Mgr. E. Pustowková)      1. místo
I. kategorie:     Anna BÖHM                         (D. Trávníčková)             1. místo s postupem
II. kategorie:    Adam BIELAN                      (P. Vondráček, DiS.)      1. místo
III. kategorie:   Jan MIŠKEJ                          (D. Trávníčková)             1. místo s postupem
IV. kategorie:   Sabina WRZECIONKOVÁ  (D. Bartulcová)               1. místo s postupem
                        Jakub MACURA                   (P. Vondráček, DiS.)      1. místo
V. kategorie:     Adéla WALACHOVÁ           (Mgr. A. Böhm)             2. místo
VI. kategorie:   Pavla KANTOROVÁ            (D. Bartulcová)               1. místo s postupem
VII. kategorie:  Denis SZALBOT                  (Mgr. E. Pustowková)      1. místo s postupem
VIII. kategorie: Taťána LYSKOVÁ               (M. Walachová)              3. místo
X. kategorie:    Julia KRZOKOVÁ                (D. Trávníčková)              1. místo s postupem
                        Krystyna WANIOVÁ            (M. Zátopek)                  1. místo s postupem
                        Krystyna IVANOV                (D. Trávníčková)            2. místo
 
ZVLÁŠTNÍ CENY - ABSOLUTNÍ VÍTĚZ           Julia KRZOKOVÁ
 
HRA NA SMYČCOVÉ NÁSTROJE
HOUSLE
 
0. kategorie:    Barbora NEMCOVÁ           (MgA. D.Kloda)                 2. místo
I. kategorie:     Noe Ben MAZUR                (J. Adamíková)                   2. místo
                       Tereza LATKOVÁ              (A. Kostková)                     3. místo
II. kategorie:    David WRZECIONKO        (MgA. D. Kloda)                1. místo s postupem
                       Filip BÖHM                         (J. Adamíková)                    2. místo
                       Jozue Dan MAZUR              (J. Adamíková)                   2. místo
                       Bohdan PUSTOWKA          (MgA. D. Kloda)               2. místo
                       Izabela BOLEK                    (J. Adamíková)                   2. místo
                       Benjamin JUHAŠČÍK           (MgA. D. Kloda)                3. místo
III. kategorie:   Ondřej KOSTKA                 (A. Kostková)                    2. místo
IV. kategorie:   Filip HULBOJ                       (D. Rusnoková, DiS.)         1. místo
V. kategorie:   Jakub KLUS                          (MgA. D. Kloda)               1. místo
                       Ondřej TUROŇ                     (MgA. D. Kloda)               1. místo
VII. kategorie: Elen KOŽDOŇOVÁ             (MgA. D. Kloda)               1. místo
VIII. kategorie: Václav HUMPOLEC           (J. Adamíková)                   1. místo s postupem
IX. kategorie:  Matěj LATKA                      (A. Kostková)                    2. místo
 
VIOLONCELLO
 
VI. kategorie:   Vendula PAŘENICOVÁ       (P. Zmuda)                         1. místo s postupem
IX. kategorie:   Julia KRZOKOVÁ                (P. Zmuda)                         1. místo s postupem
 
 
HRA NA KYTARU
 
O. kategorie:   Anna KRHUTOVÁ                (Mgr. K. Lazarová)            2. místo
I. kategorie:    Josef KWACZEK                   (Mgr. P. Heczko, Ph.D.)    1. místo s postupem
 
 
**************************************************
 
 GRATULUJEME!!!