Aktuality

Krajské kolo soutěže MŠMT ve hře na smyčcové nástroje

Houslisté a violoncellisté naší školy se ve dnech 9. - 11. dubna vypravili do nedaleké ZUŠ Bohumín, kde proběhlo krajské kolo soutěže MŠMT ve hře na smyčcové nástroje. Setkání mladých muzikantů probíhalo velmi přátelsky a všechna vystoupení byla na vysoké úrovni. Naši žáci předvedli krásné výkony, za což jsme na ně velmi hrdí!
Z Bohumína jsme si odvezli nejen inspiraci do další práce, ale také tato ocenění ve hře na housle: čestné uznání - Daniel Pustowka (ped. J. Kroczek), 3. místo ve svých kategoriích získali Elisabeth Goryczková, Šimon Vondráček, Tomasz Bezecny (ped. J. Kroczek), Marie Heczková (ped. A. Kostková), Anežka Samcová (ped. D. Rusnoková) a Bohdan Pustowka (ped. E. Klodová). Violoncellisté Jan Konderla a Matouš Kloda (ped. P. Zmuda) k nám do Třince přivezli 2. místa ve svých kategoriích. Kromě toho porota udělila zvláštní ocenění za klavírní doprovod panu učiteli Petru Vondráčkovi.
Gratulujeme všem účastníkům z řad žáků, pedagogů i korepetitorů!