Aktuality

Kolektivní výuka od 24. května 2021

Vážení rodiče,

dle nařízení vlády od pondělí 24. května lze vyučovat skupinovou výuku v ZUŠ Třinec (nehudební obory, nauka o hudbě, souborové hry, hra v orchestru atd.) takto:

1. ve skupině do 10 žáků (včetně) lze učit neomezeně (bez nutnosti ze strany žáků/ zákonných zástupců doložit testování dítěte).

nebo:

2. skupiny nad 10 žáků (tedy 11 a více) lze učit, pokud žák před každou touto hodinou:
- doloží, že absolvoval PCR test s negativním výsledkem (nejdéle před 7 dny)

- doloží, že absolvoval antigenní test s negativním výsledkem (nejdéle před 72 hodinami)

- doloží očkování proti koronaviru (a uplynulo od první dávky vakcíny minimálně 22 dnů, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka)

- doloží, že prodělal onemocnění Covid-19 a neuplynulo více než 180 dnů od pozitivního testu

- čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem, že podstoupil testování v jiné škole nejdéle před 72 hodinami (vzor tohoto čestného prohlášení je v příloze). Prohlášení lze napsat v podobném znění i ručně.

Děti do 6 let věku (včetně) nemusejí tyto doklady předkládat.
Ve všech případech bude stačit kopie originálních dokumentů. Pokud žák nedoloží žádný z výše uvedených dokumentů, nemůže mu být výuka tohoto skupinového předmětu umožněna. V tom případě bude žákovi poslán studijní materiál apod. (podle pokynů vyučujícího).

V nejbližších dnech vás budou informovat učitelé kolektivní výuky, zda je vaše dítě v těchto předmětech vyučováno ve skupině nad 10 žáků a jestli je nutné tyto dokumenty z vaší strany předkládat.

V případě nejasností s organizací těchto předmětů, kontaktujte prosím přímo učitele.

Děkujeme za pochopení!


Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy