Aktuality

Informace o provozu od 8. června 2021

Mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví se od 8. 6. 2021 mění následující:

Žáci a studenti školy nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud (nošení roušek nebo respirátorů).

 

Pro výuku skupin nad 10 žáků se mění podmínky v ZUŠ tak, že se prokazuje splnění podmínek „negativity“ jedenkrát za 7 dní (dříve 72 hodin), stačí čestné prohlášení o antigenním testování ze školy.

 

Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy