Aktuality

Gradus ad Parnassum

Fakulta umění Ostravské univerzity byla dějištěm prvního ročníku hudebního festivalu Gradus ad Parnassum, který se zaměřuje na instruktivní klavírní literaturu. Letošní ročník byl věnován současnému hudebímu skladateli Luboši Slukovi. V pedagogicko-interpretačním semináři pod vedením prof. Ivana Klánského se představil žák naší školy Denis Szalbot ze třídy Mgr. Eleny Pustowkové, který na závěr festivalu vystoupil i na slavnostním koncertě v Českém rozhlasu Ostrava.