Aktuality

Distanční výuka předmětů: hra v orchestru, bigband

Vážení rodiče,

Z prostorových a hygienických důvodů budou tyto vyučovací předměty do konce tohoto školního roku vyučovány distančním způsobem (na dálku):

-       hra v orchestru (pedagog: Mgr. D. Kloda)

-       bigband (pedagog: Mgr. Jiří Zabystrzan, p. uč. P. Pilch)

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Jiří Zabystrzan