Aktuality

Broumovská klávesa

Ve dnech 20. - 21. 4. 2018 proběhl v prostorách historického komplexu Broumovského kláštera  8. ročník mezinárodní klavírní soutěže Broumovská klávesa. Naši školu reprezentoval klavírista Denis Szalbot ze třídy Mgr. Eleny Pustowkové. V těžké konkurenci získal ve své kategorii čtvrtý nejvyšší počet bodů a od hlavní i studentské poroty byl oceněn Čestným uznáním. Blahopřejeme!