Aktuality

Aktuální usnesení vlády ČR

Vážení rodiče, 

usnesením vlády České republiky ze dne 8. října se mění následující (z usnesení vybírám body týkající se ZUŠ):

- od pondělí 12. října 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole s výjimkou individuální výuky v základní umělecké škole (tj. jeden učitel a jeden žák). Tzn. od tohoto data může probíhat v ZUŠ Třinec v podobě 1 učitel a 1 žák. O podrobnostech takovéto výuky vás bude informovat váš učitel. 

- od stejného data se omezuje provoz škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv. Výuka zpěvu (Populární a jazzový zpěv, Sólový zpěv) tak musí nadále probíhat distančně. 

- zakazuje s účinností ode dne 26. října 2020 do dne 27. října 2020 osobní přítomnost žáků základních uměleckých škol. Tyto dny jsou stanoveny jako dny volna, tzn. nebude probíhat ani distanční výuka (jedná se o 2 pracovní dny před státním svátkem a podzimními prázdninami).

 

Děkuji za pochopení. 

Mgr. Jiří Zabystrzan