Aktuality

Aktuální informace k přijímacímu řízení 2020

Milí zájemci o studium na ZUŠ Třinec,

přijímání nových žáků proběhne v průběhu příštího týdne od 8. června 2020. K talentové zkoušce se prosím dostavte v termínu, čase a na budovu/pobočku školy podle vašeho výběru v online přihlášce.

Podle pokynů ministerstva zdravotnictví bude každý zákonný zástupce vyzván k podpisu písemného čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění u něj a jeho dítěte (mezi příznaky patří např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Toto čestné prohlášení je také možné vytisknout předem a podepsané přinést s sebou (dokument byl poslán zákonným zástupcům mailem). 

Prosíme všechny děti a jejich zákonné zástupce, aby se přijímacího řízení osobně zúčastnili pouze tehdy, pokud se v daném termínu budou cítit zdravotně v pořádku, tedy bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění. Pokud se v termínu talentové zkoušky nebudete cítit zdravotně v pořádku, kontaktujte prosím telefonicky níže uvedené pedagogy (nejlépe v dopoledních hodinách). Bude domluven náhradní způsob talentové zkoušky na dálku (online videohovorem přes Skype, WhatsApp, telefonicky apod.) v původním termínu nebo se dohodne náhradní termín zkoušky (pravděpodobně v září 2020). Avšak varianta talentové zkoušky na dálku (např. videohovorem) nemusí být ideální, kvalita internetového připojení může průběh zkoušky na dálku negativně ovlivnit, proto preferujeme vaši osobní účast na talentové zkoušce.

Prosíme také, aby do budovy školy s dítětem (zájemcem o studium) vstoupil pokud možno pouze 1 zákonný zástupce jako doprovodná osoba.

Během talentové zkoušky budou dodržována bezpečnostní hygienická pravidla, do všech budov školy je možný vstup pouze v roušce. Roušku bude moci zájemce o studium sundat pouze podle pokynů učitele při dostatečné vzdálenosti od ostatních osob. Po vstupu do budovy jsou všichni zájemci o studium i jejich zákonní zástupci povinni použít dezinfekci rukou.

Za dodržování všech bezpečnostních a hygienických pravidel vám předem děkuji. Na všechny nové zájemce o studium na naší škole se moc těšíme!

Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

 

Kontakty (pokud se nemůžete talentové zkoušky zúčastnit osobně, volejte na uvedená telefonní čísla, nejlépe v dopoledních hodinách):

Hudební obor (hlavní budova, Třinec):

·         Mgr. Jiří Zabystrzan: 605 518 495

·         Mgr. Alicja Böhm: 734396958

Hudební obor (pobočka Bystřice):

·         Petr Vondráček, DiS.: 777 592 588

Taneční obor (pobočka ul. Koperníkova):

·         Monika Fodorová: 705205896

Literárně-dramatický obor (pobočka ul. Koperníkova):

·         BcA. Klára Kvasničková: 773 298 931

Výtvarný obor (pobočka ul. Koperníkova):

·         Mgr. Beata Martinková: 731 648 720

·         Mgr. Markéta Hlavničková: 721 950 185