Aktuality

Aktuality

7

březen

okresní kolo soutěže MŠMT ve hře na akordeon

Dne 7. března 2023  se v ZUŠ Frýdek-Místek konalo okresní kolo soutěže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve hře na akordeon. Této soutěže se zúčastnilo 5 žáků naší školy, a to z akordeonové třídy p. uč. Lenky Kaletové. Všichni naši žáci dosáhli krásných výsledků: 2. místo v V. kategorii získal Pavel Folwarczny, v IX.  kategorii se také na 2. místě umístil Aleksander Kurdun. V I. kategorii získala Olga Kaletová 1. místo a Mikuláš Tomšů byl oceněn dokonce 1. místem s postupem do krajského kola. Stejného úspěchu dosáhla také Marie Rychlá (0. kategorie), získala také 1. místo s postupem do krajské soutěže, která se bude konat 29. března v Klimkovicích. Všem žákům a paní učitelce gratulujeme!

7

březen

okresní kolo soutěže MŠMT v komorní hře s převahou smyčc. nástrojů

V úterý 7. 3. 2023 se v ZUŠ Frýdek-Místek konalo okresní kolo soutěže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů. Této soutěže se zúčastnily 2 soubory naší školy, kterého se zúčastnily dva soubory naší školy: V II. kategorii soutěžilo „Malé trio“ ve složení Tereza Molinová (1. housle), Šimon Vondráček (2. housle) a Laura Hlávková (klavír). Terezka navštěvuje třídu p. uč. Ellen Klodové, Šimon chodí do houslí k p. uč. Jakubovi Kroczkovi a konečně Laura je pod vedením p. uč. Petra Vondráčka. Tito malí hudebníci zaujali porotu natolik, že nejenže se umístili na 1. místě s postupem do krajského kola, ale získali nejvíce bodů ze všech souborů v okresním kole a stali se tak laureáty soutěže! Dalšími zástupci v V. kategorii za naši školu bylo „Šostakovič trio“ pod vedením p. uč. Ellen Klodové. David Wrzecionko (1. housle), Filip Hulboj (2. housle) a Sabina Wrzecionková (klavír) rovněž podali skvělý výkon a svou interpretací si zajistili také 1. místo s postupem do krajského kola, které proběhne koncem března v ZUŠ Bohumín. Všem žákům a jejich učitelům gratulujeme!

13

leden

Ples SRPŠ a ZUŠ Třinec

V pátek 13. ledna 2023 byla vendryňská Czytelnia tradičním dějištěm plesu, který každoročně pořádá naše škola ve spolupráci se Spolkem rodičů a přátel školy. Krásnými tanečními čísly se prezentovaly žákyně tanečního oboru pod vedením Moniky Fodorové (předvedly taneční čísla: Charleston, Padaj dešču, Pavouci a Světlo temnoty).  Po celý večer hrála živá hudba pod vedením ředitele školy Jiřího Zabystrzana, na pódiu se tak vystřídaly hudební formace: Swing-Band Tamary Tomoszek, Bigband ZUŠ Třinec, Party Band, iBand a DEN-Y. V těchto hudebních skupinách hráli převážně žáci, bývalí žáci a učitelé naší školy.  Moc se těšíme na setkání na plese v příštím roce! :)

4

leden

Vánoční koncert

Do posledního místa zaplněný evangelický kostel v Třinci byl tradičně dějištěm našeho vánočního koncertu, který se konal dne 21.12.2022. Krásná vánoční vystoupení předvedli žáci, učitelé a další pozvaní hosté. Koncert mívá každoročně velkou návštěvnost a velmi příznivý ohlas veřejnosti. Sestřih koncertu odvysílala také kabelová televize IFK TV Třinec. Celé záznam koncertu můžete shlédnout kliknutím na tento odkaz!

22

prosinec

Vánoční přání

Krásné vánoční svátky a vše nejlepší v dalším roce přejí žákům, rodičům a přátelům umění výtvarníci. A co vám přejí? Podívejte se zde: Vánoční přání 

15

prosinec

Adventní koncert (pobočka Bystřice)

Srdečně Vás zveme také na Adventní koncert bystřické pobočky ZUŠ Třinec, který se uskuteční ve čtvrtek 15. prosince 2022 v 16 hod. v evangelickém kostele v Bystřici.

14

prosinec

výstava SELFINA

7. 12. 2022 v galerii Knihovny Třinec proběhla další vernisáž výtvarného oboru. Tentokrát s názvem SELFINA. Jakými výtvarnými cestami se vydaly děti zobrazovat sami sebe můžete vidět do konce února 2023.

14

prosinec

kapela "Bylo nás pět" na akci města

Dne 14.12.2022 vystoupila kapela "Bylo nás pět" pod vedením ředitele školy, Mgr. Jiřího Zabystrzana, na akci města Třince - "Stavba roku". Vystoupení kapely (kde společně s ředitelem školy hrají žáci: Vojtěch Szkadera, Filip Duspiva, Kristián Kubín a Krzysztof Ryłko) mělo velmi příznivý ohlas! :)

30

listopad

Vernisáž výstavy výtvarného oboru SELFINA

Srdečně zveme na vernisáž výstavy s názvem SELFINA. Ve středu 7. 12. 2022 v 16.00 hod v galerii Knihovny Třinec. SELFINA    

13

říjen

Pavel Wlosok - koncert a masterclass klavírní improvizace

Ve čtvrtek 13. října 2022 proběhl v koncertním sále ZUŠ Třinec koncert Pavla Wlosoka, jazz. klavíristy a vysokoškolského pedagoga působícího v USA. Na koncertě zahrál společně s našimi pedagogy Pavlem Pilchem (bicí) a Tamarou Tomoszek (zpěv). Na basovou kytaru hrál Vlastimil Škoda (pedagog ZUŠ Bohumín).  Po koncertě se uskutečnil workshop jazzové klavírní improvizace s žáky naší školy. Žáci Vojtěch Szkandera, Rudolf Raab, Filip Böhm a Jan Miškej zde pod vedením Pavla Wlosoka pracovali na svých dovednostech jazzové klavírní improvizace!

12

říjen

Zápis z jednáni výroční členské schůze 12.10.2022

Dne 12. 10. 2022 proběhla výroční členská schůze Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ Třinec. Zápis z jednání je zveřejněn na webu školy v sekci "SRPŠ"   Rada Spolku

30

září

Výroční schůze Rady SRPŠ při ZUŠ Třinec

Vážení rodiče a přátelé naší Základní umělecké školy v Třinci,  Rada Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ Třinec (zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle L, vložce 3626, se sídlem: Třanovského 596, Staré Město, 739 61 Třinec, identifikační číslo: 603 41 297) si Vás tímto dovoluje pozvat na zasedání řádné výroční schůze, která se bude konat ve středu 12. 10. 2022 v 17:00 hodin v koncertním sále ZUŠ Třinec.   Program výroční schůze:         1.      Zahájení výroční schůze, volba předsedajícího, schválení programu výroční schůze Spolku  2.      Kulturní program 3.      Zhodnocení práce za školní rok 2021/2022 4.      Zpráva o hospodaření za školní rok 2021/2022 5.      Návrh finančního rozpočtu na školní rok 2022/2023 6.      Návrh plánu na školní rok 2022/2023 7.      Schválení výše členského příspěvku pro školní rok 2022/2023 8.      Volba členů rady Spolku 9.      Pověření k vyhotovení zápisu z jednání výroční schůze Spolku 10.    Závěr, diskuse   Rada Spolku tímto současně – pro případ, že se nesejde dostatečný počet členů Spolku tak, aby řádná výroční schůze byla dle stanov Spolku usnášeníschopná - svolává náhradní výroční schůzi s totožným programem, která bude usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů Spolku, a která se bude konat dne 12. 10. 2022 v 17:30 hodin v koncertním sále ZUŠ Třinec.   S přátelským pozdravem Rada SRPŠ při ZUŠ Třinec

31

srpen

Rozpis kolektivní výuky hudebního oboru 2022/2023 - Třinec, hlavní budova

31

srpen

Rozpis kolektivní výuky hudebního oboru 2022/2023 - pobočka Bystřice

29

srpen

Organizace výuky kolektivních předmětů hudebního oboru

Vážení rodiče, výuka kolektivních předmětů hudebního oboru (nauka o hudbě, souborové hry, orchestr, bigband, sbor apod.) bude zahájena od pondělí 5. září 2022, a to jak na hlavní budově (ul. Třanovského), tak na pobočce v Bystřici. 

26

srpen

Zahájení nového školního roku

Informace pro stávající žáky ZUŠ Třinec:  Výuka v ZUŠ Třinec začne na všech budovách a pobočkách od čtvrtku 1. září 2022. Nejpozději 1. září 2022 vás budou ohledně domluvy rozvrhu a dalších informací kontaktovat přímo učitelé vašich dětí.   Informace pro nové žáky ZUŠ Třinec:  Slavnostní zahájení pro nové žáky naší školy proběhne v těchto termínech: - hudební obor na hlavní budově (ul. Třanovského 596, Třinec): čtvrtek 1. září 2022 v 14 hod. - hudební obor na pobočce v Bystřici (Bystřice 324): čtvrtek 1. září 2022 v 14 hod. - výtvarný obor na pobočce Koperníkova (Koperníkova 696, Třinec): čtvrtek 1. září 2022 v 15 hod.  Pro nové žáky tanečního a liter.-dramatického oboru slavnostní zahájení neproběhne, pedagogové těchto oborů budou informovat rodiče nových žáků individuálně.     

30

červen

SEZNAM NOVĚ PŘIJATÝCH ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

SEZNAM NOVĚ PŘIJATÝCH ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 Vážení rodiče, ve dnech 6. – 9. června 2022 proběhly přijímací zkoušky do všech oborů a na všech pobočkách ZUŠ Třinec. O přijetí nebo nepřijetí žáka ke studiu rozhodlo vedení školy na základě výsledků přijímacího řízení (zjištění předpokladů ke vzdělání - úspěšné vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise). Dalším kritériem byla zaplněnost jednotlivých oborů a studijních zaměření. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí byla zákonným zástupcům rozeslána také e-mailem.  Velmi nás těší velký zájem o studium na naší škole. Z kapacitních důvodů bohužel nemůžeme všechny uchazeče o studium přijmout. Každoročně se však stává, že se v průběhu letních prázdnin a měsíce září někteří žáci ještě odhlásí ze studia, a můžeme pak přijmout další uchazeče ke studiu. V takovém případě nás nemusíte kontaktovat, vyplňovat další přihlášky, podávat odvolání apod., ale budeme vás kontaktovat podle údajů na přihlášce. Pokud nemáte z jakéhokoliv důvodu zájem o studium na naší škole, přestože vaše dítě bylo přijato, sdělte nám prosím tuto skutečnost co nejdříve mailem (info@zustrinec.cz). Budou tak moci být přijati další zájemci o studium. V případě jakýchkoliv dalších dotazů nás kontaktujte. Děkujeme za pochopení. Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel ZUŠ Třinec   Seznam přijatých žáků pro školní rok 2022/2023:   hudební obor: 1230, 1232, 1234, 1238, 1239, 1246, 1247, 1249, 1254, 1255, 1258, 1260, 1261, 1264, 1266, 1267, 1274, 1276, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1287, 1288, 1292, 1293, 1294, 1297, 1298, 1303, 1304, 1305, 1306, 1308, 1311, 1312, 1313, 1315, 1316, 1317, 1319, 1320, 1325, 1326, 1327, 1328, 1330, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1339, 1341, 1342, 1343, 1344, 1347, 1348, 1351, 1352, 1353, 1355, 1356, 1357, 1362, 1363, 1366, 1367, 1375, 1381, 1382, 1384, 1385, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1401, 1404, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1413, 1416, 1417, 1418, 1422, 1423 výtvarný obor: 1228, 1248, 1253, 1256, 1259, 1275, 1285, 1318, 1323, 1359, 1369, 1376, 1390, 1412, 1415, 1419, 1421, 1424, 1425, 1426 taneční obor: 1291, 1383, 1386, 1389, 1429 literárně-dramatický obor: 1240, 1251, 1358, 1380, 1388, 1399, 1400, 1427  

19

červen

Taneční Matiné 2022

Dne 25. 5. 2022 se konalo po dvouleté pauze opět naše Taneční Matiné v KD Trisia. Moc jsme si toto vystoupení prožili a těšíme se zase za rok!

16

červen

Hrajeme si za školou

Ve čtvrtek dne 16. června 2022 se v parku za budovou školy uskutečnila každoroční akce "Hrajeme si za školou". Velké pódium s aparaturou a profesionálním zvukařem bylo toho dne připraveno pro žáky všech oborů naší školy! Vystoupili zde sólisté, komorní sestavy i velká souborová a orchestrální čísla. Zatančily žákyně tanečního oboru. Žáci výtvarného oboru měli připravné své výtvarné práce a další výrobky. No a žáci literárně-dramatického oboru celou akci moderovali.  Jako doprovodný program celou akci doplnily stánky s občerstvením a další atrakce pro děti.  Velké poděkování patří Spolku rodičů a přátel školy a hlavní organizátorce p. uč. Darině Szymeczkové!

15

červen

Výsledky našich žáků v ústředním kole MŠMT

Ve šk. roce 2021/2022 proběhly školní, okresní a krajská kola soutěže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Ti nejlepší žáci postoupili z těchto kol až do ústředního (celostátního) kola. Naši žáci zde dostáhli skvělých výsledků, žákům i jejich pedagogům gratulujeme! Výsledky našich žáků: Sólový zpěv: Kategorie: VII.a) kategorie: ·         Pustowková Helena (pedagog: A. Zmuda, korep. P. Vondráček) – čestné uznání I. stupně Hra na zobc. flétnu: III. kategorie: ·         Mizia Jakub (pedagog: A. Kostková, korep.: M. Walachová) – 3. místo VIII. kategorie: ·         Kaletová Dorota (pedagog: M. Krhutová, korep. P. Černeková) – 2. místo Hra na trubku: VIII. Kategorie: ·         Kisza Samuel (pedagog: T. Kaleta, korep.: P. Blažková) – 1. místo