Aktuality

2. kolo přijímacího řízení ke studiu na ZUŠ Třinec

Milí zájemci o studium na ZUŠ Třinec,

2. kolo přijímacího řízení ke studiu na ZUŠ Třinec proběhne v tomto týdnu ve dnech 8. a 10. září 2020. K talentové zkoušce se prosím dostavte v termínu, čase a na budovu/pobočku školy podle vašeho výběru v online přihlášce, případně podle pokynů zodpovědného pedagoga. 

Prosíme všechny děti a jejich zákonné zástupce, aby se přijímacího řízení osobně zúčastnili pouze tehdy, pokud se v daném termínu budou cítit zdravotně v pořádku, tedy bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění. Pokud se v termínu talentové zkoušky nebudete cítit zdravotně v pořádku, kontaktujte prosím telefonicky níže uvedené pedagogy (nejlépe v dopoledních hodinách). Bude domluven náhradní způsob talentové zkoušky na dálku (online videohovorem přes Skype, WhatsApp, telefonicky apod.) v původním termínu nebo se dohodne náhradní termín zkoušky. Avšak upozorňujeme, že varianta talentové zkoušky na dálku (např. videohovorem) nemusí být ideální, kvalita internetového připojení může průběh zkoušky na dálku negativně ovlivnit, proto preferujeme vaši osobní účast na talentové zkoušce.

Prosíme také, aby do budovy školy s dítětem (zájemcem o studium) vstoupil pokud možno pouze 1 zákonný zástupce jako doprovodná osoba.

Během talentové zkoušky budou dodržována bezpečnostní hygienická pravidla, po vstupu do budovy jsou všichni zájemci o studium i jejich zákonní zástupci povinni použít dezinfekci rukou. Pro vstup do budovy školy momentálně neplatí povinnost mít roušku.

 

Za dodržování všech bezpečnostních a hygienických pravidel vám předem děkuji. Na všechny nové zájemce o studium na naší škole se moc těšíme!

Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

 

 

Kontakty: (pokud se nemůžete talentové zkoušky zúčastnit osobně ze zdravotních důvodů, volejte na uvedená telefonní čísla, nejlépe v dopoledních hodinách):

Hudební obor (hlavní budova, Třinec):

·         Mgr. Jiří Zabystrzan: 605 518 495

Hudební obor (pobočka Bystřice):

·         Petr Vondráček, DiS.: 777 592 588

Taneční obor (pobočka ul. Koperníkova):

·         Monika Fodorová: 705205896

Literárně-dramatický obor (pobočka ul. Koperníkova):

·         BcA. Klára Kvasničková: 773 298 931

Výtvarný obor (pobočka ul. Koperníkova):

·         Mgr. Beata Martinková: 731 648 720